Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link

Kategooria geodeesia - 18 õppematerjali

Geograafia >> Geodeesia
geodeesia on teadus Maa ning selle pinna osade kuju ja suuruse määramisest, seejuures kasutatavatest mõõtmismeetoditest, mõõtmistulemuste matemaatilisest töötlemisest ning maapinnaosade mõõtkavalisest kujutamisest digiaalselt või paberkandjal kaartide, plaanide ja profiilidena. Geodeesia on teadusharu, mis vaatluste ja mõõtmiste tulemusena määrab terve maakera kuju ja suuruse, objektide täpsed asukohad, aga ka raskusjõu väärtused ja selle muutused ajas.
thumbnail
2
pdf

Geodeesia kordamismaterjal eksamiks

Sateliitide ülessaatmist alustati 1982. aastal. 2009. aasta lõpuks oli töökorras 23 sateliiti. Galileo - Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri loodav sateliitnavigatsiooni süsteem. Peaks hakkama tööle 2012. aastast. Peaks ühilduma moderniseeritud GPS-iga. Väiksema täpsusega versiooni kasutamine tasuta. Suurema täpsusega versiooni saavad kasutada sõjavägi ja maksvatele klientidele. 8. Nimeta geodeesia harud Topograafia, Kartograafia, Kõrgem geodeesia, Aerofotogeodeesia, Rakendusgeodeesia 9. Nimeta geodeetilisi instrumente Teodoliit, Nivelliir, Elektrontahhümeeter, Lindid, Eklimeeter, Planimeeter, Ekker, GPS vastuvõtja 10. Nivelleerimine Nivelliir instrument mis annab horisontaalse mõõtekiire. Horisontaale viseerimiskiir võimaldab latilugemite kaudu arvutada punktidevahelist kõrguskasvu. Nivelleerimiseks nim...

Geodeesia
331 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Kinnise käigu arvutus ja tabel. Geodeesia

____ Koor pare Direk dinaa m___ tsioon Tabel tide Koor __po i inurg Joone juurd dinaa PT olsed nurga ad e. pikku did PT ekas nurga d rumbi sed vud d d mõõd paran arvut paran etud datud atud datud ° ' '' ° ' '' ° '" ° ' m ± x ± y ± x ± y x y 0 0 1 90 05...

Geodeesia
311 allalaadimist
thumbnail
16
doc

Geodeesia

Millised on geodeesia harud? Selgita Topograafia- väiksemate maa-alade kohta koostatud suure mõõtkavaline kujutis; plaan on koostatud ortogonaalprojektsioonis, mis tähendab, et ei ole arvestatud maapinna kumerusega (1:100; 1:500; 1:1000); plaani mõõtkava on igas tema punktis õige. Plaani peal on ainult kujutatud tasapinnaliste ristkoordinaatide võrgustik. Topograafilisel plaanil antud maastiku joone A-B profiil on maapinna püstlõike vähendatud ja üldistatud kujutis selle joone ulatuses. Profiil jaguneb kaheks: rist- ja pikiprofiil. Kartograafia- tegeleb Maa, st kumera pinna kujutamisega tasapinnal. Kartograafia harud: kaarditundmine, matemaatiline kartograafia, kaartide koostamine ja redigeerimine, kaartide vormistamine, kaartide trükkimine, kartomeetria, kvalimeetria. Tegeleb kartograafiliste projektsioonidega ning kaartide koostamise ja uurimisega. Kõrgem geodeesia- tegeleb Maa kuju ja suuruse määramisega ning plaanilise...

Geodeesia
472 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Geodeesia mõõtkavade testi kordamisküsimused ja vastused

1,925 cm plaanil · Määra kaardi ligikaudne mõõtkava: 18 cm pikkune joon vastab looduses 4,5 meetrile; 1:25 2,5 mm pikkune joon kaardil vastab 1 kilomeetrile looduses; 1:400 000 5 cm pikkune joon kaardil vastab 12,5 kilomeetrile looduses; 1:250 000 1 mm pikkune joon kaardil vastab 42 kilomeetrile looduses. 1:42 000 000 · Kui pika joonena kujuneb 3 km pikkune sirge tee kaardil, mille mõõtkava on 1 : 25 000? 12 cm kaardil. Kasutatud õppematerjal: Ranne, R. 2006. Geodeesia alused Geodeesia II, Tallinna Tehnikakõrgkool, 76 lk;...

Geodeesia
211 allalaadimist
thumbnail
0
png

Horisontaalide konstrueerimine TTK I kursus geodeesia

docstxt/133759827993387.txt...

Geodeesia
243 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Nivelleerimiskäik

05.2011 Instrument niveliir Töö algus 00.00 llmastik päikseline Töö lõpp 00.00 Temperatuur 25 Absoluut- Instru-mendi Lugemid Kõrguskasvu Keskmised kõrgused või Latipunkti nr. horisondi latilt mm d kõrguskasvud relatiivsed kõrgus...

Geodeesia
212 allalaadimist
thumbnail
2
rtf

Joone mõõtmise täpsus ning parandid

Joone pikkust mõõdeti keskmistes tingimustes 2 korda ja saadi järgmised tulemused D1 = 174,02 + 0,jrk nr m ja D2 = 174,00 + 0,jrk nr m (nt jrk 15 siis D1=174,17). Hinnata mõõtmiste kvaliteeti ja leida joone tõenäolisim väärtus. Lahendus: Antud: D1=174,02 + 0,13 = 174,21 m D2 = 174,00 + 0,13 = 174,13 m Leida: D ja kas 1 N 1 2000 ? d = D1 - D2 d = 174,21 - 174,13 = 0,08m ( D1 + D2 ) D= 2 174,21 + 174,13 348,34 D= = = 174,17m 2 2 1 d 0,08 8 8 1 = = = N D 174,17 17417 17417 2000 Vastus: Joone tõenäolisim väärtus D = 174,17 m ja mõõtmiste täpsus (kvaliteet) jääb lubatud piiridesse. 2. Mõõdetud joone pikkus on 415,00 + 0, jrk nr m (nt jrk 2 siis D=415,02), maastiku ka...

Geodeesia
71 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Nivelleerimine kahe horisondiga

09.2011 Töö jaamas- nivelleerimine kahe horisondiga · Kompensaatoriga nivelliir seatakse tööasendisse tõstekruvide pööramisega, kuni ümarvesiloodi mull on keskel. 48 49 Väliraamatu lehe kontrollarvutused...

Geodeesia
89 allalaadimist
thumbnail
10
pdf

Elektrontahhümeetrite areng läbi aja.

Kontrollitakse kollimatsiooniviga, nulli aset, inklinatsiooniviga, prisma konstanti, optilist loodi, vesiloodi ja treegereid.[2] 8 4 TÄNAPÄEVA ELEKTRONTAHHÜMEETRID 9 KASUTATUD KIRJANDUS [1] Potter, H., Treielder, I.(2011). Geodeesia ja kartograafia läbi aegade. Maamõõtmise ning kaardistamiskultuuri ajalugu sõnas ja pildis.Tallinn: Maa-amet, 264 lk. [2] Ranne, R. (2006). Geodeesia alused. Geodeesia II osa. Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool, 76 lk. [3] Trimble S6 Total Station [WWW] http://www.hlse.com.au/detail/products/6/trimble-s6-total- station-/ (26.11.2011) [4] Trimble Geodimeter 620 Total Station [WWW] http://www.weiku.com/products/3110000/Trimble_Geodimeter_620_Total_Station.html (26.11.2011)...

Geodeesia
52 allalaadimist
thumbnail
16
pptx

Elektrontahhümeetrite areng läbi aja.

Siim Nugis, Jaago Kajalainen, Mirko Oja Mõiste Tahhümeetria (kiirmõõtmine) on sisuliselt teodoliitmõõdistamise täiustatud variant, kus välitööde käigus mõõdetakse bussooliga magnetilised suunad ja niikaugusmõõturiga joonepikkused. Tahhümeetriline mõõdistamisviis hakkas levima 19. sajandi lõppkümnenditel. Elektrontahhümeetrite ajalugu Ringtahhümeeter, kordusteodoliit, (teodoliit tahhümeeter) Optiline kaugusmõõturi niitristik Ringbussool Vertikaalringi vesilood Kaugusmõõtelatt Elektrontahhümeetrite ajalugu Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Ringtahhümeeter Elektrontahhümeetrte ajalugu Automaattahhümeeter, nn r...

Geodeesia
25 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Kinnise teodoliitkäigu tabel

_____ Koor Direk dinaa ____p tsioon Tabeli Koor oolse tide i nurga Joone dinaa PT d juurd nurga d e. pikku did PT nurga ekasv d rumbi sed d ud d mõõd paran arvuta paran etud datud tud datud ° ' '' ° ' '' ° '" ° m x ± y ± x ± y x y...

Geodeesia
311 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Joone mõõtmise täpsus

Joonemõõtmise täpsus ning parandid jrk nr = 84 1. Antud: D1=174,02 + 0,84 = 174,86 m D2 = 174,00 + 0,84 = 174,84m Leida: D ja 1 N 1 2000 d = D1 - D2 ( D1 + D2 ) D= 2 Vastus:Tõenäolisim väärtus on D = 174,38 m ning mõõtmistekvaliteet jääb lubatud piiridesse. 2. Antud: D = 415,00 + 0,84 = 415,84 v = 2,3o t = + 32 oC lk = -14 mm Dk = 20 mm t0 = + 20 oC = 0,0000125 Leida: Dv, Dk, Dt, Dlõplik D l k Dk = 20 Dt = D (t - t 0 ) v DV = 2 D sin 2 2 Dloplik = D - Dv + Dk + Dt Vastus: Lõplik joone pikkus Dlõplik = 415,28 m ...

Geodeesia
31 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Kinnise käigu arvutus,tabel ja valemid

____ Koor pare Direk dinaa m___ tsioon Tabel tide Koor __po i inurg Joone juurd dinaa PT olsed Nurg ad e. pikku did PT ekas nurga ad rumbi sed vud d d mõõd Paran Arvut paran etud datud atud datud ° ' '' ° ' '' ° '" ° ' m ± x ± y ± x ± y x y 0 0 1 90 05 90 05 50...

Geodeesia
205 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kinnise käigu arvutus

KINNISE KÄIGU ARVUTUS ____parem_____poolsed Tabelinurg Koordinaatide juurdekasvud Direktsiooni Joone nurgad nurgad ad e. pikkused Koordinaadid PT PT...

Geodeesia
162 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Mkm nõuded

Geodeetiliste tööde aruanne koosneb järgmistest osadest: 1) tellija lähteülesanne, kui töö kohta on kohaldatud erinõudeid; 2) seletuskiri; 3) objekti asukoha skeem koos mõõdistusala äranäitamisega; 4) geodeetilise mõõdistamisvõrgu skeem (võimalusel ühildatakse objekti asukoha skeemiga); 5) mõõdistamisvõrgu arvutuste materjalid; 6) tehnovõrkude ja -rajatiste valdajate loetelu koos valdajate kooskõlastuste ja märkustega; 7) kaevude ja muude rajatiste tehniliste andmete tabelid; 8) tehnovõrkude ja -rajatiste skeem (vajalik juhul, kui torude numeratsiooni kujutamine maa-ala plaanil halvendab plaani loetavust); 9) maa-ala plaan; 10) muud lisad vastavalt tellija lähteülesandele. 2. Geodeetilise uurimistöö tegija esitab töö tellijale kokkulepitud mahus ja kujul nii paberkandjal kui digitaalselt...

Geodeesia
38 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kahe reeperi vahelise nivelleerimiskäigu arvutamine. Tabel

01.2012 Instrument Töö algus llmastik Töö lõpp Temperatuur Keskmised Latipunkti Kõrguskasvu Absoluut- Lugemid latilt mm kõrguskasvu Instru- nr. d Jaama nr d kõrgused mendi...

Geodeesia
146 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kinnise käigu tabel + arvutus

KINNISE KÄIGU ARVUTUS ____parem_____poolsed Tabelinurg Koordinaatide juurdekasvud Direktsiooni Joone nurgad nurgad ad e. pikkused Koordinaadid PT PT mõõdetud parandatud rumbid arvutatud paran...

Geodeesia
219 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Kahe reeperi vahelise nivelleerimiskäigu arvutamine.

02.2012 Instrument Niveliir Töö algus 00.00 llmastik Päikseline Töö lõpp 00.00 Temperatuur 20,1 0C Absoluut- Instru-mendi Lugemid latilt Kõrguskasvu Keskmised kõrgused või Latipunkti nr. horisondi mm d kõrguskasvud relatiivsed...

Geodeesia
101 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun