Facebook Like
Add link

"töökeskkond" - 636 õppematerjali

töökeskkond on väga spetsiifiline keskkond, kus nii mõnedki kahjulikud mõjurid üksteist võimendavad, erinevatele inimestele erinevalt mõjuvad jne. Kahjuks peab tõdema, et mitte kõikide tööandjate seas ei ole populaarne mõiste, et „töötajate hea tervis tagab hea töötulemuse, millega ma saan rohkem toota ja rohkem kasumit.
30
docx

Töökeskkond ja ergonoomika kordamiskisimuste vastused 2015

Teema 1. EL töötervishoiu ja tööohutuse normatiivmaterjalid ja strateegia põhimõtted. 1. Eurodirektiivid töötingimuste ja seadmete ohutuse osas. Raamdirektiiv meetmete kohta töötajate tervise kaitseks ja tööohutuseks Eridirektiivid raamdirektiivi 89391EEC juurde: I: mis käsitleb töötervishoiu nõudeid töökohtadel (OJ L II: töö ajal kasutatavaid t...

Töökeskkond ja ergonoomika -
19 allalaadimist
3
docx

Töökeskkond

Meteoroloogilised tingimused. Töökeskkonna meteoroloogiliste tingimuste ehk mikrokliima all mõistetakse sellist töökeskkonna füüsikaliste tegurite kompleksi, mis avaldab mõju organismi soojusolekule. Tegurid: Õhu temperatuur Niiskus Liikumiskiirus Soojuskiirgus erinevatest allikatest Organimsi soojusoleku ehk soojusb...

Töökeskkond ja ergonoomika - Keskkool
1 allalaadimist
11
pptx

Tervislik töökeskkond

Tervislik töökeskkond Melita Skljar PK-14 Aino Juurikas Töökeskkond Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas toimivad 1.füüsikalised, 2.keemilised, 3.bioloogilised, 4.füsioloogilised ja 5.psühholoogilised (ohu)tegurid Nimetatud tegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku...

Töökeskkond ja ergonoomika - Kutsekool
1 allalaadimist
2
docx

Töökeskkond ja ergonoomika

Palun põhjendada 3-4 lausega, et tööheaolu on juriidiline probleem. Tööheaolu on juriidiline probleem. Igal inimesel on kohustus mitte teha teistele inimestele kahju. Ka tööandja ei tohi töötajatele  ja tööga seotud isikutele kahju teha. Tööandja vastutab, et töötajad saaksid elusa ja tervena  töölt koju minna. 2. Palun põhjendada 3...

Töökeskkond ja ergonoomika -
7 allalaadimist
4
odt

Töökeskkond

Referaat Töökeskkond Töökeskkond on ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas toimivad: 1. Füüsikalised tegurid 2. Keemilised tegurid 3. Bioloogised tegurid 4. Füsioloogilised tegurid 5. Psühholoogilised tegurid Need tegurid ei või ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist. Füüsikalised...

Töökeskkond ja ergonoomika -
16 allalaadimist
2
docx

Töökeskkond ja tööohutus küsimustik II

Mis vahe on kutsehaigusel ja tööst põhjustatud haigusel? Too näiteid. Tööst põhjustatud haigus võib olla iga selline haigus, mis on töökeskkonna ohuteguri põhjustatud. Kutsehaigused määratleb sotsiaalministeeriumis koostatud nimekiri. Kaevanduses töötavatel läbindajatel, kes tegelevad puurmasinaga tekkib kutsehaigus...

Töökeskkond ja ergonoomika - Kutsekool
18 allalaadimist
2
docx

Töökeskkond ja tööohutus küsimustik III

Mida peab tegema tööandja, et esmaabi andmine asutuses oleks seaduse järgi korrektselt korraldatud? Ettevõttes tuleb määrata töötajad esmaabi andmiseks ja tööandja kulul korraldama neile väljaõppe. Peab olema tagatud esmaabivahendite kättesaadavus kõigile töötajatele. Esmaabivahendid peavad asuma nõuetekohaselt märgi...

Töökeskkond ja ergonoomika - Kutsekool
8 allalaadimist
2
rtf

Töökeskkond ja ergonoomika TEST probleemide lahendamine

On uus teadus, mis on arenema hakanud 1990. aastatest. Tänapäeva tehnoloogia kiire areng on muutnud töö...de iseloomu selliselt, et tunnetusprotsessid, sh teadmiste omandamine omandavad üha suurema osatähtsuse. 2.Probleemide lahendamine on ettevõtte juhtkonna üheks põhitegevuseks.Probleemid võivad olla...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
56 allalaadimist
2
docx

Hea töökeskkond

Kevin Vahisalu AL13b Hea töökeskkond M illine oleks kõige parem töö keskond või millised oleksid head kollegid? Ma arvan, et paljudele inimestele ei meeldiks teha tööd raha pärast. Nad peavad tundma rõõmu sellest, mida nad teevad. Kõhklemata igal hommikul rõõmsa tujuga t...

Ühiskond - Kutsekool
10 allalaadimist
1
rtf

Töökeskkond ja ergonoomika - Tunnikontroll 1

1 Küsimused: 1. Kas masinad, seadmed, aparatuur on inimese jaoks või on inimene tehnika jaoks ? 2. Kas tänapäeval on füüsilise töö vähendamine aktuaalne ? Vasta kas: JAH või EI 3. Kas tänapäeval on vaimne töö aktuaalne ? Vasta kas EI või JAH 4. Kas töökeskkond ja töövahendid peavad olema kohandatud inimese järele ? Vasta kas EI või JAH 5. Kas inimesele kohandatud töövahendid,...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
89 allalaadimist
1
rtf

Töökeskkond ja ergonoomika - Tunnikontroll 2

2 Küsimused: 1.Milline peab olema keha asend arvuti taga ? 2.Mis on ,,küünarnukireegel" ? 3.Millises asendis peavad olema käed arvuti taga ? 4.Kas käsivarred peavad olema toetatud ? EI, JAH 5.Kas randmeliiges peab olema painutatud ? JAH, EI 6.Kas randmeliiges peab olema otseasendis ? EI, JAH 7.Mis on randmeliigese sündroom ? 8.Millises asendis peab olema selg ? 9.Mill...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
1
rtf

Töökeskkond ja ergonoomika - Tunnikontroll 3

3 Küsimused: 1. Milline töövägivalla vorm sageneb kogu maailmas: kas füüsiline või psühholoogiline vägivald ? 2. Mis on bullying ? 3. Kas bullying on süstemaatiline nähtus ? 4. Kas bullying on levinud kõikides valdkondades ? 5. Kas bullying on eskaleeruv protsess ? 6. Kas Euroopa Liidus on bullying seadusega karistatav ? 7. Kas Eestis on bullying seadusega karistatav ?...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
104 allalaadimist
1
rtf

Töökeskkond ja ergonoomika - Tunnikontroll 4

4 Küsimused: 1. Mida käsitleb keskkonna-ergonoomika ? 2. Millised on 3 ergonoomilisst tegevustasandit, et vältida kahjustavate faktorite toimet inimesele ? 3. Kas isikukaitsevahendeid tuleb kasutada ENNE või PÄRAST ergonoomiliste soovituste rakendamist ? 4. Kas isikukaitsevahendid on VIIMANE või ESIMENE abinõu ? 5. Millistes ühikutes mõõdetakse valgustatust ruumis ? 6...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
134 allalaadimist
1
rtf

Töökeskkond ja ergonoomika - Tunnikontroll 5

5 Küsimused: 1. Milline müra tase on alati inimesele kahjulik ? 2. Milline müra tase on kahjulik vaimse töö puhul ? 3. Kas vaimse töö puhul on inimene tundlikum mürale ? EI, JAH 4. Millised organid kahjustuvad müra puhul esimesena ? 5. Milline müra tase võib olla kahjulik õppimise puhul ? 6. Millises järjekorras tuleb tegutseda, kui ruumis on ootamatu müra ? 7. Kas...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
110 allalaadimist
1
rtf

Töökeskkond ja ergonoomika - Tunnikontroll 6

6 Küsimused: 1. Millised on inimese meeleorganid ? 2. Milliste meeleorganitega me võtame infot vastu kõige rohkem ? 3. Lugeda üles ergonoomilised soovitused, et inimesed ei teeks lugedes vigu ? 4. Kas trükitähtetega pikk tekst on soovitav ? 5. Kas värvide kasutamisel peab arvestama, kuidas inimesed neist aru saavad ? 6. Kas erinevate kultuuride inimesed võivad mõista...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
102 allalaadimist
1
rtf

Töökeskkond ja ergonoomika - Tunnikontroll 7

7 Küsimused: 1. Kui palju õnnetusi protsentides juhtub inimese vea tõttu ? 2. Mis on apsud ? 3. Mis on ajutised mälu ja kontsentratsiooni häired ? 4. Kas apsud ja ajutised mälu ja kontsentratsiooni häired võivad juhtuda kõikidel inimestel ? 5. Mis on tahtlikult vale käitumine ? 6. Kas ergonoomilised töötingimused vähendavad inimese vea tõenäosust ? 7. Kas ergonoomilised masinad...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
82 allalaadimist
1
rtf

Töökeskkond ja ergonoomika - Tunnikontroll 8

8 Küsimused: 1. Millega tegeleb kognitiivne ergonoomika ? 2. Mis on probleem (vt Ülo Kristjuhani raamatust)? 3.Millal tekib probleem (vt Ülo Kristjuhani raamatust)?? 4.Kas lahendamatuid probleeme on olemas ? 5.Mida tuleb teha, kui probleem näib lahendamatuna (vt Ülo Kristjuhani raamatust)? 6.Millised on psühholoogilised takistused probleemide lahendamisel (vt Ülo Kristj...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
110 allalaadimist
454
xlsx

Exceli töökeskkond ja joonestusvahendid

Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Exceli töökeskkond ja joonestusvahendid Üliõpilane Õppemärkmik Õppejõud Robert Peetsalu Õpperühm YAGB11 Olen logo YAGB11...

Informaatika keemia erialadele - Tallinna Tehnikaülikool
34 allalaadimist
13
doc

Töökeskkond

KOOLI NIMI TÖÖKESKKOND Referaat Õpilane: Kursuse nr: Tallinn 2008 SISSEJUHATUS Eestis loetakse tööealise elanikkonna suuruseks ca 626 100 inimest, nendest 49 % moodustavad naised (Eesti tööjõu uuring, 2001). Naiste tööhõive kasv on olnud eriti suur viimase 30 aasta jooksul nii Eestis kui ka mujal maailmas. Inglismaal moodustavad naised 40% t...

Majandus - Kutsekool
143 allalaadimist
1
docx

Töökeskkond ja ergonoomika

Mida käsitleb keskkonna-ergonoomika ? 2. Millised on 3 ergonoomilisst tegevustasandit, et vältida kahjustavate faktorite toimet inimesele ? 3. Kas isikukaitsevahendeid tuleb kasutada ENNE või PÄRAST ergonoomiliste soovituste rakendamist ? 4. Kas isikukaitsevahendid on VIIMANE või ESIMENE abinõu ? 5. Millistes ühikutes mõõdetakse valgustatust ruumis ? 6. Milline on ideaalne valgustatuse t...

Ergonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
175 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun