Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "tähistata" leiti 25 faili

4
doc

Insenerigraafika spikker

Tsentreerimismärgid ­ u 0,5 mm jämedused jooned, mis algavad formaatjoonest ja mis tõmmatakse üle raamjoone joonise pinnale ligikaudu 5 mm ulatuses ja aitavad joonise asendit kopeerimisel ja mikrofilmimisel paremini fikseerida, need tehakse joonise iga nelja külje keskele. Mõõtsuhe ­ näitab eseme ja temast tehtud kujutise suuruse vahekorda, loomulikku suurust peegeldab mõõtsuhe 1:1. masinaehituslikel õp...

Insenerigraafika - Tallinna Tehnikaülikool
249 allalaadimist
3
doc

Džuudopoisid

Janno Põldma Dzuudopoisid Selles raamatus jutustab viienda klassi tegemistest ühe õppeaasta jooksul.Sügisel tuli kooli uus õpetaja nimega Martin, ta oli äsja lõpetanud ülikooli.Kui poisid tahtlikult õpetaja tooli jalad ära lõhkusid ja õpetaja istuma hakkas päästsid õpetajat tema dzuudopoisi head refleksid. Poisid imestavad ja soovivad ise...

Kirjandus - Põhikool
99 allalaadimist
19
doc

Tähtpäevad Eestis ja USA-s

Aste põhikool Tähtpäevad Eestis ja USA-s Referaat Koostaja: Liisa Leppik Juhendaja: Virge Lember Aste 2009 Sisukord SISSEJUHATUS........................................................................................................... 2 1. KEVADISED TÄHTPÄEVAD...

Eesti keel - Põhikool
26 allalaadimist
4
docx

Dionysos

Dionysos Dionysos (Bakchos) - rooma Liber (Bacchus) ­ veinijumal Dionüüsia ­ jumal Dionysose auks korraldatud pidustused igal aastal märtsis-aprillis Antiik-Kreekas. Dionysose pidustustega on seotud draama kujunem...

Eesti keel - Keskkool
24 allalaadimist
38
doc

Eesti rahvakalendri tähtpäevad

klass EESTI RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVAD Referaat Juhendaja: Katrin Priilaht Tõrva 2011 SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 JAANUAR ­ NÄÄRIKUU 4 VEEBRUAR ­ KÜÜNLAKUU 5 MÄRTS ­ PAASTUKUU...

Ajalugu - Keskkool
56 allalaadimist
16
docx

Geodeesia eksamiküsimuste vastused

Geodeesia mõiste ja tegevusvaldkond, seosed teiste erialadega. Geodeesia on teadusharu, mis vaatluste ja mõõtmiste tulemusena määrab terve maakera kuju ja suuruse, objektide täpsed asukohad, aga ka raskusjõu väärtused ja selle muutused ajas. Geodeesia tegevusvaldkonna tuntumateks elukutseteks on maamõõtja, topograaf ja ehitusgeodeet. Geodeesia on täpne rakendusteadus, mis on tihedas seoses astrono...

Geodeesia - Tallinna Tehnikaülikool
776 allalaadimist
9
docx

FONEETIKA EKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED

FONEETIKA EKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED 1) Mis on keel, kõne? Keel on häälduslikel üksustel rajanev märgisüsteem, mida kasutatakse suhtlemiseks Keelel on kaks olemisvormi: 1. keel kui süsteem, mis eksisteerib ajus märkide ja reeglite kogumina 2. keel kui protsess, st keel ilmneb kõnetegevuse kaudu Keele esmane avaldumisvorm on suuline kõne Kõne on keele kui märgisüsteemi kasutamine rääkimisel (suuline kõne), k...

Foneetika -
29 allalaadimist
16
pptx

Semantika ja leksikoloogia

·Leksikaalne ja grammatilinetähendus. ·Leksikaalsed suhted · Fred Karlsson ,,Üldkeeleteadus", lk 29- 30, 214-225, 241-250, 255, 260-269; · M. Ehala "Eesti keele struktuur", II trükk 17-24, · Renate Pajusalu 2009 "Sõna ja tähendus,, lk 7-12, 25-32. Semantika uurib...

Keeleteadus alused - Tallinna Ülikool
15 allalaadimist
6
docx

EESTI AJALOOLISED JA KAASAEGSED TÄHTPÄEVATOIDUD

Järvamaa kutsehariduskeskus Kodumajandus Referaat EESTI AJALOOLISED JA KAASAEGSED TÄHTPÄEVATOIDUD Liis Sarapik KM21 Õpetaja-metoodik: Ruth Muru Paide 2013 Sisukord 1. Siss...

Toitlustus - Kutsekool
13 allalaadimist
7
pptx

Püha Nikolaus

sajandil VäikeAasias elanud ja 342. surnud kristlik pühak, Myra piiskop. Ajaloolisi andmeid selle pühaku elu kohta pole säilinud, seetõttu roomakatoliku kirikus tema päeva enam ei tähistata. Ta oli suur heategija: neitsite, meremeeste, vangide, kaupmeeste, pagarite ja laste kaitsja, kes jagas neile kingitusi jõuluajal. Püha Nikolause isik ja legendid on osaliselt olnu...

Religioon - Keskkool
4 allalaadimist
28
pdf

Impulss, energia, töö

IMPULSS, TÖÖ, ENERGIA 3.1 Impulss Impulss, impulsi jäävus Impulss on vektor, mis on võrdne keha massi ja tema kiiruse korrutisega r r p = mv . Mehaanikas nimetatakse impulssi vahel ka liikumishulgaks. See on vananenud mõiste ja selle kasutamine ei ole otstarbekas. Nii näiteks on ka elektromagnetväljal impulss, mille üheks avaldusvormiks on valgus rõhk...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
45 allalaadimist
8
docx

Sekretäri töö II

09.2013 Tartu Kutsehariduskeskus ITK osakond Elin Palumäe SEKRETÄRITÖÖ II Iseseisev töö...

Sekretäritöö - Kutsekool
24 allalaadimist
13
pdf

Juudid

JUUDID Eiki Berg, Anna Verschik Juudid (heebrea jehudi, jidisi jidn) on rühm vanaheebrea rahvast lähtunud ja antropoloogiliselt tugevasti segunenud rahvaid, kes elavad hajusalt paljudes maades. sh Eestis. Juutide kauged esivanemad pärinevad küll Palestiinast (tänapäeva Iisrael), kuid viimased kaks ja pool tuhat aastat, alates Paabeli vangipõlvest (586 eKr) kuni tänapäevani, on selle rahva enamik olnud sunnit...

Ajalugu - Põhikool
4 allalaadimist
9
pptx

Andresepäev

november · Andresepäev on Andrease mälestuspäev. · Eesti kalendri tähtpäev. ( Meil ei tähistata) · Andresepäeva tähistatakse Sotimaa, Rumeenia, Kreeka, Venemaa, Ukrainas on Andreas ku Kaitsepühak. · LääneEuroopas, Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas pöörduti püha Andrease poole abielu ja laste saamise asjus. · Andrease rist pidi kaitsma v...

Ühiskond - Kutsekool
6 allalaadimist
15
doc

Geodeesia II Eksami kordamine

Maa kuju ja suurus. Maad loetakse üldiselt kerakujuliseks (R~640km, Re~6387,5km) Kõige täpsemini vastab maa tegelikule kujule geoid (kujuteldav keha, mille pind on kõikjal risti loodjoontega ning ühtib merede ja ookeanide häirimata veepinnaga). Kuna geoidi kuju ei ole võimalik mat. valemitega kirjeldada, siis kasut. täpsete geodeetiliste arvutuste jaoks geoidi mat. mudelit ­ pöördellip...

Geodeesia - Tallinna Tehnikaülikool
124 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

Suheldes järgivad inimesed seda süsteemi, st väljenduvad nii, et nende kõne oleks keelega kooskõlas. 3.4 Sõna ja mõtte seos Pühakirja väidet, et alguses oli sõna, saab fikseeritud koodi mudelis võtta täiesti tõsiselt. Ferdinand de Saussure, mõjuka semiootikateooria looja, kelle tähendusemudelil põhineb varjatult kogu meie kooliharidus, on öelnud, et tähistatav (mõte) ei saa eksisteerida ilma tähistajata (sõnata) ja mõtlemine ilma keeleta on vaid amorfne mass (1960: 145, 155). Sõnu käsitletakse selle lähenemise puhul primaarsena igas mõel- davas valdkonnas. Igapäevases tekstide lugemise olukorras kohtub lugeja (või tõlkija) tõepoolest esimesena just (lähtekeelse) tekstiga, mille tähenduse ta seejärel kuidagi välja selgitab. Sõnastikus käib juurdepääs infole märksõna kaudu...

Inimeseõpetus -
9 allalaadimist
36
rtf

Thomas Hobbes "Leviaatan"

... VABA MEES on see, keda nendes asjades, mida ta oma tugevuse ja arukusega on suuteline tegema, ei takistata tema tahte vastaselt. Kuid kui sõnu vaba [free] ja vabadus [liberty] rakendatakse millelegi muule kui kehadele, siis neid mõisteid kuritarvitatakse, sest see, mis ei liigu, seda ei saa ka takistada. Seega kui öeldakse (näiteks), et tee on vaba, siis ei tähistata sellega tee vabadust, vaid nende vabadust, kes kõndides tee peal ei ole sunnitud peatuma. Ja kui me ütleme, et kingitus on vaba [gift is free], siis ei mõelda selle all kingituse vabadust, vaid kinkija vabadust, keda ükski seadus või leping ei kohustanud seda kinki andma. Ja kui me kõneleme vabalt, ei ole see meie hääle või hääldamise vabadus, vaid inimese vabadus, keda ükski seadus pole kohustanud kõnelema teistmoodi, kui ta...

Kirjandus -
6 allalaadimist
16
docx

Lõiked

Mõlemad on ühe tasandiga tehtavad lõiked, seejuures lõigatakse objekti ainult teatud osas, joonestades lõigatud osa kokku lõikamata jäänud vaateosaga. Poolvaatlõige joonestatakse ainult sümmeetrilistest kehadest, kusjuures vaate ja lõike osa eraldusjooneks on sümmeetriatelg (kriips-punktpeenjoon). Poolvaatlõiget ei tähistata . Poolvaatlõiget võib kasutada ka selliste esemete juures, mis tervikuna ei ole sümmeetrilised, kuid omavad pöördkeha kujulist sümmeetrilist elementi. Kohtlõiget kasutatakse eseme sisemise konstruktsiooni näitamiseks kitsalt piiratud kohas. Kohtlõige eraldatakse vaateosast kas pideva peene vabakäejoonega või murretega peenjoone abil. Ristlõiked Ristlõige on kujutis, mis saadakse detaili mõttelisel läbilõikamisel tasandiga [vastab s...

Materjalitehnika - Kutsekool
6 allalaadimist
8
docx

Õigussuhte olemus ja mõiste

Õigussuhe on õigusnormi alusel tekkiv ühiskondlik side õiguse subjektide vahel, kus osalejate käitumises realiseeruvad subjektiivsed õigused ja juriidilised kohustused. Reflektsiooniõigus-olukord, kui subjekt nõuab riigorganit, et viimane mõjutaks mingit subjekti pidama kinni õigusnormist Subjektiivne õigus Terminiga „õigus“ ei tähistata mitte ainult korda, vaid ka õigustust-see on subjektiivne õigus. R. Ihering määratles subjektiivset õigust kui õiguslikult kaitstud huvi. Teise teooria kohaselt on subjektiivne õigus õiguslikult kaitstud tahtevõimvõim. Võim ja huvi määravad subjektiivse õiguse olemuse. Eraõiguses võib subjektiivse õiguse liigitada lähtudes tagatud õiguse sisust: 1. Absoluutseteks subjektiivseteks õiguseteks. Kujutab endast õiguslik...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
17 allalaadimist
40
docx

Õiguse entsüklopeedia terve konspekt

AASTA (Elmar Ilus-raamatu põhjal) Sisukord 1Õiguse eelastmed......................................................................................................................4 1.1MORAAL JA TAVA...........................................................................................................4 1.1.1TAVA, MORAAL, ÕIGUS, SUND JA V...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
66 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun