Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Süsinik & süsinikuühendid - sarnased materjalid

siniku, etanool, hendid, joovet, vedelate, ltuvus, esinemisvormid, sikaliste, allotroopia, ch3ch2oh, alkoholid, karb
4
rtf

KEEMIA - Lihtsamad süsinikuühendid

Keemia: SÜSINIK, LIHTSAD SÜSINIKUÜHENDID SÜSINIK LIHTAINENA: Süsinik esineb lihtainena mitmes erinevas vormis: allotroobid (koosnevad mõlemad süsiniku aatomitest, erinevad on struktuur ja omadused) TEEMANT · iga süsinik se...

Keemia - Põhikool
22 allalaadimist
2
doc

Eluks olulisemad süsinikuühendid

Eluks olulisemad süsinikuühendid. Süsinik on looduses levinud element. Süsiniku aatomil on omadus moodustada erinevaid ahelaid, kus süsiniku aatomid on nagu pärlid kees. Kõik elusorganismid koosnevad süsinikuühenditest. Elusorganismid saavad toidust toitaineid, mis annavad energiat...

Keemia - Keskkool
39 allalaadimist
12
doc

Lühikokkuvõte

Ande Andekas-Lammutaja Keemia - Alkaanid Alkaanide üldvalemiks on CnH2n+2 ning nimetuse lõpuks ­aan. Alkaanid on küllastunud...

Keemia - Keskkool
334 allalaadimist
23
doc

Keemia konspekt

44. Keemiliste elementide perioodilisus seadus perioodilisustabel ja selle rakendus keemiliste elementide omaduste iseloomustamisel. keemiliste elementide ning neist moodustatud liht ja liitainete omadused on perioodiliselt sõltuvuses aatomnumbrist (aatomituuma langust, järjenumbrist). Elemend...

Keemia - Kutsekool
383 allalaadimist
8
doc

9. klassi keemia eksami materjal

...sneb elektronide üleminek ja elemendi O.a muutus. Metall + hapnik = oksiid ! metallid on redoksreaktsioonides redutseerijad ! Metall + hape = sool + vesinik Metall + vesi = hüdroksiid + vesinik Metall + soolalahus = uussool + uusmetall SÜSINIK JA SÜSINIKÜHENDID Süsinik lihtainena: # asub IV A rühmas 2 perioodis, # elektronskeem C:+6│2)4) # ei liida ega loovuta väliskihi elektrone keemilistes reaktsioonides , moodustab teiste aatomitega peamiselt kovalentseid sidemeid ( saab moodustada 4 kovalentset sidet) # looduses üsna laialt levinud, esineb nii eh...

Keemia - Põhikool
9 allalaadimist
4
doc

9.klassi keemia eksami materjal

Keemia kordamisküsimused 9.klassile 1.Aineklassid ja nendevahelised seosed OKSIIDID-koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik (O). Oksiidide liigitus:1) Aluselised oksiidid-metalli oksiidid: # tugevalt aluselised, ( leelis ja leelismuld metallid IA ja IIA alates Ca metallide oksiidid) # nõrgal...

Keemia - Põhikool
62 allalaadimist
15
pdf

Keskkonnakeemia

Keskkonnakeemia Põhimõisted Mateeria on kõik, mis täidab ruumi ja omab massi. Aine on mateeria vorm, millel on väga erinev koostis ja struktuur. Keemia on teadus, mis uurib aineid ja nendega toimuvaid muundumisi ja muudatustele kaasnevaid nähtusi. Keskkonnakeem...

Keskkonnakeemia - Eesti Maaülikool
132 allalaadimist
14
doc

Põhikooli keemia üldine kordamine

KORDAMINE Puhas aine ja ainete segu Puhas aine ­ Aine, mis koosneb ainult ühe aine osakestest. Ainete segu ­ Aine, mis koosneb erinevate ainete osakestest. Puhaste ainete omadused · Agregaatolek · Iseloomulik lõhn, värv, maitse · Tihedus, ühik: · Sulamis- ja keemistemperatuur ...

Keemia - Põhikool
174 allalaadimist
19
docx

Üldkeemia kordamisküsimuste vastused

... metalli aatomid loovutavad iooni moodustumisel elektrone, vaheneb raadius, seega iooni raadius perioodis paremale liikudes suureneb 3. Mis on oksüdatsiooniaste? Määra oksüdatsiooni aste etteantud ühendites (CuO, CuOH, Cu2O) http://www.kke.ee/index_bin.php?action=REF&fname=613_keemia_051-101.pdf · Oksüdatsiooniaste on keemias arv, mis naitab aatomi oksudeerituse astet keemilises uhendis · Formaalne oksudatsiooniaste on hupoteetiline elektrilaeng, mis aatomil oleks keemilises uhendis, kui koik selle aatomi keemilised sidemed teiste keemiliste elementide aatomitega oleksid ioon...

Üldkeemia - Eesti Maaülikool
145 allalaadimist
1
txt

Süsiniku allotroobid

Ssiniku esinev looduses nii ehedalt kui ka hendites. Looduslikud ssiniku hendid on nafta maagaas ja kivissi. Elusorganismides leiduvad ssinikuhendid on ssivesikud, rasvad,valgud. Puhast ssinikku leidub looduses teemandi,grafiidina. Suur osa ssinikku on looduses karbonaatidena nt kaltsiumkarbonaat caco3.Lood...

Keemia - Põhikool
45 allalaadimist
26
odt

Keemia kordamine

Keemia kordamine 1. Mateeria ja aine mõisted. Mateeria- kogu meid ümbritseva maailma mitmekesisus oma nähtuste ja asjade koguga Mateeria peamised avaldumisvormid: aine (mateeria eksisteerimise vorm) ja kiirgus Keemia uurib ai...

Keemia -
22 allalaadimist
7
doc

Keemia referaat mittemetallidest.

Tallina 32. Keskkool Mittemetallid referaat Tallinn 2011 Sissejuhatus Mittemetallide omadusi ja erinevusi Mittemetallid on lihtained, millel ei ole metallidele iseloomulikke omadusi. Esinevad nii gaasi, vedeliku kui ka tahkisena. Nad on suure elektronegatiivsusega elemendid, mi...

Keemia - Keskkool
35 allalaadimist
10
doc

Iseseisev töö keemias - Anorgaaniline keemia

Anorgaaniline keemia Iseseisev töö 1. Temperatuuri mõju reaktsiooni kiirusele: temperatuuri tõusmisel reaktsiooni kiirus kasvab. See on tingitud asjaolust, et kõrgemal temperatuuril on aineosakestel suurem energia ja liiku...

Keemia - Kutsekool
21 allalaadimist
132
pdf

TÜ biokeemia õpik

... 4 1 Orgaaniliste ühendite klassifikatsiooni põhialused Orgaanilisi ühendeid iseloomustab suur struktuurne varieeruvus, mistõttu neid on klassifitseeritud erinevate põhimõtete alusel. Kõige üldisem klassifikatsioon baseerub: • süsinikuahela (-skeleti) ehitusel; • funktsionaalse (-te) rühma (-de) olemasolu arvestamisel. Orgaaniliste ühendite klassifikatsioon süsinikuahela ehituse järgi (joon. 1): ...

Keemia - Tartu Ülikool
38 allalaadimist
14
docx

Rakenduskeemia eksami kordamismaterjal

Metallisulamid _ Rauasulamid (süsinikteras,malm, roostevabateras) _ Vasesulamid (messing, pronks, uushõbe- alpaka ja melhior) _ Niklisulamid _ Alumiiniumisulamid _ Magneesiumisulamid _ Titaanisulamid _ Tinasulamid _ Kõvasulamid _ Väärismetallide sulamid (Au, Ag, Pt, Pd) _ Metallide jootmine ja joodi...

Rakenduskeemia - Eesti Maaülikool
141 allalaadimist
23
doc

Keemia konspekt

KEEMIA Alused ehk hüdrooksiidid Koosnevad metallis ja hüdrooksiid rühmast. Happed, soolad ja alused on ioonilised ained. Koosnevad positiivsest katioonist ja negatiivsest anioonist. kaltsium hüdrooksiid Ca2+ (OH) 2 Aluseid jaotata...

Keemia - Kutsekool
490 allalaadimist
54
docx

TTÜ Eesti Mereakadeemia keemia eksamipiletid

...A - rühmades alt üles ja perioodides vasakult paremale (väärisgaasideni). !4. Keemilised sidemed. Ühendite polaarsus. Erinevate keemiliste sidemete tugevus ja ainete omadused sõltuvalt keemilistest sidemetest. Allotroobid. Orbitaalide hübridiseerimine süsiniku näitel. Vabade elektronpaaride osa metaani, ammoniaagi ja vee molekulide polaarsuse kujunemisel. Keemiliste sidemete moodustamisel lähevad aatomid üle püsivamasse olekusse, kus nende energia on väiksem. Keemiline reaktsioon on protsess, milles tekivad ja katkevad keemilised sidemed....

Keemia - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
304
doc

ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED

...rijuht Keemiliselt inertne, eriti kristallmodif.-d Toatemp.-l reageerib ainult F2-ga, → BF3 Kõrgemal t°-l O2-ga (→ B2O3, diboortrioksiid) Hal-dega(→ BCl3, BBr3) S-ga (→ B2S3, diboortrisulfiid) N2-ga (→ BN, boornitriid) - Metallidega moodustab boriide - Süsinikuga reageerib üle 2000°C (→ boorkarbiidid B 12C3 ja B13C2) - Räniga (üle 1000°C) → silitsiidid B6Si, B4Si jt. - Hapetega, mis pole oksüdeerijad, ei reageeri konts. HNO3, kuningvesi oksüdeerivad → H3BO3: B + 3 HNO3 → 3NO2 + H3BO3 - Sulatamisel leelistega, Na2O2-ga või KNO3 + ...

Keemia -
35 allalaadimist
44
pdf

ORGAANILINE KEEMIA

ORGAANILINE KEEMIA Lühikonspekt gümnaasiumile Koostaja: Kert Martma Tallinn 2005 2 Suurem osa konspektis sisalduvast õppematerjalist põhineb gümnaasiumi orgaanilise keemia õpikul: Tuulmets, A. ...

Keemia - Keskkool
35 allalaadimist
44
pdf

Orgaaniline keemia

ORGAANILINE KEEMIA Lühikonspekt gümnaasiumile Koostaja: Kert Martma Tallinn 2005 2 Suurem osa konspektis sisalduvast õppematerjalist põhineb gümnaasiumi orgaanilise keemia õpikul: Tuulmets, A. ...

Keemia - Keskkool
1003 allalaadimist
44
pdf

ORGAANILINE KEEMIA

ORGAANILINE KEEMIA Lühikonspekt gümnaasiumile Koostaja: Kert Martma Tallinn 2005 2 Suurem osa konspektis sisalduvast õppematerjalist põhineb gümnaasiumi orgaanilise keemia õpikul: Tuulmets, A. ...

Keemia -
26 allalaadimist
18
docx

Keemia: lahused, metallid, gaasid

Maardu Gumnaasium Mittestatsionaarne osakond Kristina Kralle 9. a klass ...

Keemia - Keskkool
7 allalaadimist
70
pdf

Rakenduskeemia kordamisküsimused

...protsessidest, mille käigus ühed ained muunduvad teisteks keemiliste sidemete ümberjaotumise ning elektronkatete ümberformeerumise tõttu. Keemia klassikalised (põhi)harud  Füüsikaline keemia – keemia üldised põhialused.  Orgaaniline keemia – süsinikuühendite reaktsioonid ja omadused.  Anorgaaniline keemia – kõigi ülejäänud elementide ühendite reaktsioonid ja omadused. Keemia eriharud  Analüütiline keemia – objektide keemilise koostise määramine.  Biokeemia – bioloogiliselt oluliste ainete, protsesside...

Rakenduskeemia - Eesti Maaülikool
40 allalaadimist
12
doc

Mateeria, ained, materjalid

1. Mateeria ja aine mõisted. Mateeria kogu meid ümbritseva maailma mitmekesisus oma nähtuste ja asjade koguga. Mateeria peamised avaldumisvormid on aine ja kiirgus. 11. Tahkete materjalide klassifikatsioon. ...

Keemia -
14 allalaadimist
7
docx

Alkoholid, karboksüülhapped, süsinikuühendid

1. Alkoholid- on ühendid, milles tetraeedriline süsinik on seotud hüdroksüülrühmaga. R--OH CH4- metaan CH3- OH metanool (puupiiritus) · Saamine: CO + 2 H2 CH3OH; 2CH4 + O2 2CH3OH · Füs. Om.: värvitu, märgine, vedel, madal keemistemperatuur, seguneb veega hästi. · Metanooli kasutatakse tööstu...

Keemia - Põhikool
92 allalaadimist
54
docx

Keemia aluste eksam I semester

...atomid omavahel seotud NÄIDE Joonstruktuur – lihtsustab kujutust, on ülevaatlikum. NÄIDE Ühend – on elektriliselt neutraalne aine, mis koosneb kahest või enamast elemendist, mille aatomid on üksteisega kindlas vahekorras. Orgaanilised ühendid – sisaldavad süsinikku, enamasti ka vesinikku, hapnikku, lämmastikku. Anorgaanilised ühendid – on kõik ülejäänud ühendid, samuti mõned lihtsamad süsinikuühendid (CO2, karbonaadid, jt) Keemilised sidemed – aatomid ühendis on seotud keemiliste sidemetega Binaarne ühend – koosneb ainult kahe elemendi ...

Keemia - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
12
doc

Keemia ja materjaliõpetuse eksami kordamisküsimused

AINED 1. Mateeria- kogu meid ümbritseva maailma mitmekesisus oma nähtuste ja asjade koguga. Peamised avaldumisvormid on aine ja kiirgus. Aine- mateeria eksisteerimise vorm, mis omab kindlat või püsivat koostist ja iseloomulikke omadusi (vesi, ammoniaak, kuld, hapnik). 2. Keemiline element- kogum ühesugu...

Keemia - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist
35
rtf

11.klassi Orgaanika konspekt

11. klassi Orgaanika konspekt Jaan Usin 1 Süsiniku valentsolekud Orgaanilistes ainetes on süsinik neljavalentne- st. moodustab neli kovalentset sidet I valentsolek ...

Keemia - Keskkool
1076 allalaadimist
2
docx

9.klassi õpiku lühendid - süsinik. süsiniku

1. Süsiniku tähis. 2. Süsiniku asukoht tabelis, kas metall või mittemetall. 3. Süsiniku elektronskeem, mitu e'd on väliskihis? 4. Mitu kovalentset sidet süsiniku aaton tavaliselt moodustab? 5. Tähtsamad maakoores leiduvad süsinikuühendid(4). 6. Tähtsamad õhus leiduvad süsinikuühendid(2). 7. Süsiniku a...

Keemia - Põhikool
326 allalaadimist
29
doc

Biokeemia kordamine

1 Kordamisküsimused Biokeemia eksamiks. 1. Sissejuhatus. Bioelemendid. ­ mis on nende olulisus ja enam-vähem funktsioonid Bioelemendid - mõiste ja jaotus: Mõiste: Bioelemendid on keemilised elemendid, mis on vajalikud elusorganismi talituseks. Jaot...

Biokeemia - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
81 allalaadimist
24
docx

KEEMIA: Halogeenid, kloor, väävel

...2 SO4 rauaga toa temperatuuril ei reageeri sest raud passiveerub seetõttu kasutatakse konsentreeritud H 2 SO4 säilitusnõudeks rauast anumaid Konsentreeritud H 2 SO4 söestab paljusid orgaanilisi aineid sidudes nende koostisest vesiniku ja hapniku ning jättes alles süsiniku Raskelt lenduva happena toimub vahetusreaktsioon väävelhappe ja kergemini lenduvatest hapetest saadud soolade vahel t H 2 SO4  2 NaCl  Na2 SO4  HCl  Väävelhapet ja sulfaate tehakse kindlaks vees lahustuva baariumsoola abil. Moodustab vees lahustumatu ...

Keemia - Kutsekool
10 allalaadimist
23
docx

Üldkeemia eksami kordamisküsimused.

Keemia Eksam 1. Mis on aatom? Millest see koosneb? (Kirjelda naatrium aatomi näitel, järjenumber 11).Aatom koosneb aatomituumast ja elektronidest ning on elektriliselt neutraalne. Aatomiks nimetatakse väikseimat osakest, mis säilitab talle vastava keemilise elemendi keemilised omadused. Naat...

Keemia - Eesti Maaülikool
49 allalaadimist
5
pdf

Keemia mõisteid gümnaasiumis

1. Aatom - väikseim aineosake, mis säilitab talle vastava keemilise elemendi omadused. Koosneb: elektronkattest ja tuumast 2. tuumalaeng - suurus, milles väljendatakse prootonite arvu 3. elektronkate - aatomituuma ümber tiirlevate elektronide kogum 4. elektronide väliskiht - aatomituumast kõige kaugem...

Keemia - Keskkool
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun