Facebook Like
Add link

Saksa keele bfr Loesungen-AB-A2-1 - sarnased materjalid

sung, nicht, soll, mein, denn, dass, weil, tisch, kein, kann, meine, einen, haus, chte, nein, nach, luisa, essen, beste, jetzt, sich, auch, mich, dich, immer, haben, cher, komme, viel, zimmer, verlag, klasse, finde, muss, ssel, neben, 2016, sofie, machen, aber, nger, kamera, euch, nehmen, treffen, herz, steht, mann, kommen, stelle, legen, modul, liegen
9
docx

Lühireferaat Piiblist

...i aluseks hilisematele kirikuslaavikeelsetele piiblitekstidele ja on mõjutanud just õigeusu kirikutes kasutatavat Pühakirja teksti. Modernsed rahvuskeelsed tõlked hakkasid Euroopas levima alles pärast reformatsiooni. Teedrajavaks peetakse Martin Lutheri tõlkeid saksa keelde ­ 1522 ilmus tema tõlgitud Uus Testament ja 1534 Piibli tervikteksti tõlge, mille ettevalmistamisel osalesid lisaks Lutherile ka mitmed tema kaastöölised. Kaasajaks on Piibel tervikuna tõlgitud enam kui 300 keelde, osaliselt aga enam kui 2100 keelde. Tegu on maailmas kõige enam tõlgitud ja müüdud ...

Eesti keel - Keskkool
13 allalaadimist
4
docx

Eesti keele arvestus

...- käsitsema - mingi objektiga midagi tegema - käsitama - mõistma Polüseemia: Teatud ülekanne, mis on seotud funktsionaalsusega - laud - tuli algselt saelauast - sulg - lind - kirjutusvahend Fraseologismid: Kõnekäänud, piltlikud väljendid, enamasti saksa keelest -kuu pealt kukkunud -vihma käest räästa alla Homonüümid: sama kirjapilt, tähendus erinev - tee (jook, kõnnitee, käsk) Homograafid: Sõnad, mille kirjapilt on samad, hääldus erinev - palk - sulg - metsa Homofoonid: Hääldus sama, kirjapilt erinev - müüa - müüja - maia, majja Sõnaraamatute liigi...

Eesti keel - Keskkool
6 allalaadimist
54
docx

Soome keele kiire õpe

... haigla sairaanhoitaja meditsiiniõde sairas haige sairasloma haiguspuhkus sairastaa haige olla, põdeda sairastua haigestuda Saksa Saksamaa saksalainen sakslane salaatti salat salama välk saldo saldo sali saal sama s...

Soomekeel -
77 allalaadimist
53
pptx

Ladina keel käänded

... o-tüvelised III -is -um, konsonant- ja -i-um i-tüvelised IV -us -u-um u-tüvelised V -ei -e-rum e-tüvelised Käändsõnad · LK, nagu saksa, kreeka ja vene keeles, on kolm grammatilist sugu. Soolise kuuluvuse määrab nimisõnadel harilikult sõna lõpp, mõnikord ka tähendus. · Grammatilisi arve on LK kaks. · Meditsiiniterminoloogias tarvitatakse käänetest põhiliselt Nom., Gen. · Omadussõna põhivormideks on tema kõikide sug...

Ladina keel - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
12 allalaadimist
2
doc

Rahva hääl, jumala hääl.

...äled parteide vahel, kes peaksid neid arvamusi toetama. Enne valimisi virvendavad meie ees uhked reklaamid lubadustega, mis ülistavad üht või teist erakonda. Kahjuks ei pruugi kõik lubadused reaalselt täidetavad ja mõistlikud olla. Nagu on öelnud Otto von Bismarck, saksa keisririigi kantsler: "Kõige rohkem valetatakse pärast jahiretke, sõja ajal ja enne valimisi." Hääletamas käies, andes oma poolehoiu mingile erakonnale, müüksime justkui oma hinge kõrgeimale pakkujale (parimale lubajale). Peale seda pole meil enam midagi teha. Jääb loota vaid, et läheb hästi ja meie ri...

Eesti keel - Keskkool
15 allalaadimist
1
docx

Saksa keele ebareeglipärased tegusõnad

Saksa keele ebareeglipärased tegusõnad Beginnen Begann Begonnen Bleiben Blieb Geblieben Brechen Brach Gebrochen Bringen Brachte Gebracht Denken Dachte Gedacht Essen A Gegessen Fahren Fuhr Gefahren Fallen Fiel Gefallen Finden Fand Gefunden Fliegen Flog Geflogen Geben Gab Gegeben Gehen Ging Gegangen Haben Hatte G...

Saksa keel - Põhikool
7 allalaadimist
1
doc

Wohnen in den eigenen vier Wänden

Wohnen in den eigenen vier Wänden Maria Simmul 082619 ...

Akadeemiline saksa keel - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
1
doc

Saksa keele sõnad (omadussõnad, nimisõnad, tegusõnad)

Saksa keele sõnad Lektion.2 1. Lillekimp- der Blumenstrauss - sträusse 2. Dussigeel- das Duschgel-s 3. Mulje- der Eindruck, Eindrücke 4. Jääkuul- die Eiskugel-n 5. Peale tööpäeva õhtu- der Feierabend-e 6. Palve- das Gebet-e 7. Mäestik-das Gebirge - 8. Piirkond-die Gegend-en 9. Pankrannik- die Küste-n 10. Na...

Saksa keel - Keskkool
12 allalaadimist
1
docx

Eesti keel enne, nüüd ja tulevikus

...te pikkusega, mis annab sõnadele hoopis teie tähenduse nagu näiteks lina/linna. Eesti keelt saab võrrelda teiste keeltega ka meie käänete poolest. Käändeid on meil üsnagi palju, täpsemalt 14, mida ei saaks väita teiste riikide kohta. Näiteks vene keeles on 6 ning saksa keeles ainult 4 käänet. Seega oleme üsna erilised. Väidetakse, et eesti keel on üks maailma raskemini õpitav keel, kuid ükski keel ei ole raske, kui sa tahad seda ise õppida. Näiteks Rooma Katoliku kiriku preester (Olles ise pranslane) õppis ära eesti keele 3 kuuga. Ma usun, et iga eestlase jaoks o...

Eesti keel - Põhikool
15 allalaadimist
1
odt

Eesti keele KT vastused - 10.klass - keeled

...ja sloveeni keel. Suurimad on ukraina (45milj), vene(150milj), poola(40milj) ja tsehhi(12milj). 21. Nimeta põhja-germaani keeled. (5) ­ Rootsi, taani, norra, fääri ja islandi keel. Rootsi(10milj), taani(230tuhat). 22. Nimeta lääne-germaani keeled. (5) ­ Inglise,saksa, hollandi, jidisi, afrikaani keeled. Inglise(350milj), saksa(100milj), hollandi(20milj). 23. Missugune on romaani keelte algkeel? Nimeta romaani keeli. (5) ­ Ladina keel. Itaalia(40milj), prantsuse(70milj), hispaania(250milj), portugali(135milj) ja rumeenia keel(23milj). 24. Millal ja millest eesti...

Eesti keel - Keskkool
20 allalaadimist
2
doc

Eesti keel kui meie ajaloo peegeldaja

...ite soomlaste kui ka Kesk-Euroopas asuva Ungari keelega. Eesti keel on ajajooksul paljugi muutunud. Võõras võim meie alal on toonud ka uued sõnad ja kombed. Piibli tõlkimine eesti keelde, tegi meie emakeelest kultuurkeele. Sündis uus kirjaviis. Eesti on olnud nii saksa, vene kui ka rootsi võimu all. Võõras võim tõi keelde paratamatult uusi sõnu. Ka kultuur muutus, sest võõrad valitsejad tõid endaga kaasa uued ja kummalised kombed, mis levisid varem või hiljem ka talurahva sekka. Paljud laensõnad on meie keelde tulnud alamsaksa keelest ja suur osa neist on seo...

Eesti keel - Keskkool
1 allalaadimist
2
doc

Oma tähelepanekud Eesti keele suhtes

...pole tähtis mis rahvusest inimesed seda kõnelevad, vaid, kui suur on keele kasutamise võimalus. Võõrmõjud ei hukuta keelt. Keel hukkub siis, kui tema asemel kasutatakse suhtlemiseks mõnd teist keelt. Grammatikad hakkasid ilmuma 16. sajandil ja olid mõeldud saksa kirkuõpetajatele. Sellel ajal oli eesti keel pigem köögikeel, see tähendab, et seda sai kasutada vaid kodus, sellega ei saanud asju ajada väljas pool kodu. Et keelest saaks kujuneda kirjakeel, tuli valida kõigepealt kirjasüsteem nt. tähestik, meie kasutame ladina tähestikku- a, b, c, d, e, f, g,...

Eesti keel - Keskkool
54 allalaadimist
2
docx

Saksa keele grammatika reeglid ja tabelid

1.Nimisõnal on 4 käänet: der Nominativ wer? was? kes? mis? der Genitiv wessen? kelle? mille? der Dativ wem? kellele? millele? der Akkusativ wen? was? keda? mida? 2. Deklination der Adjektive mit bestimmen. Ka...

Saksa keel - Põhikool
77 allalaadimist
4
rtf

Eesti keele reeglid (komad, otselaused, liitlaused, öeldis )

...ekriipsudega eraldamine. nt Räägitakse, et eile - ma ei tea, kas see vastab tõele - andis ta lahkumisavalduse. 26. Komadega eraldamine. nt See õpilane, räägitakse, on võrdlemisi andekas. 27. Sulgudega eraldamine. nt Göthe (loe: gööte"´) on saksa kirjanik. NB! ÖELDIS! 1. -nud vormi võib lauses olla kolmes rollis 1.1 Täiend. nt Minu pihta pörutanud pall ehmatas kõiki. 1.2 Lauseliikmed (ilma olema vormita) nt Kogu toidu ära söönud, läksin jalutama 1.3 Öeldis (olema vorm+ - nud, -tud vorm. nt Ma olen kõik teinud, aga ema polnud ikka rahu...

Eesti keel - Keskkool
11 allalaadimist
1
pdf

Õppida saab ainult seda, mida armastad

Tere austatud õpetaja ja kallid kaasõpilased. Üks Saksa kirjanik ütles kord: "Õppida saab ainult seda, mida armastad, õpetaja pole aga mitte see, kes õpetab, vaid ainult see kellelt õpitakse." Minu kõne on suunatud nii õpilastele kui ka õpetajatele. Koolitund ei pea alati olema raskete ülesannete täitmine ja valemite pähe tuupimine. Tehes seda ig...

Eesti keel - Põhikool
1 allalaadimist
1
docx

Vincent will Meer Arvustus/Hinnang

Vincent will Meer (mehr) Vincent hatte eine Tourette-Syndrome. Wenn seine Mutter war tot, denn möchtet seinem Vater er ins Pflegeheim legte, aber Vincent wollte zum meer gehen. Und da er hatte neuen Freunden und sie waren Marie, wer...

Saksa keel - Keskkool
3 allalaadimist
1
odt

Ich, Meine Schule und meine Klasse

Ich, meine Schule und meine Klasse Ich gehe zur Schule. Ich besuche das Gymnasium Antsla. Das Schulhaus ist ganz groß . Das Schulhaus hat vier Stöcke. Die Schule hat viele Klassen. Meine Klasse ist klein. In der Klasse sind zwei Fensters und ein Tür. Der Fußboden ist grau, die Wände sind gelb und ...

Saksa keel - Keskkool
16 allalaadimist
1
doc

Eesti vajab nii uut kui ka vana

...õttes, et meie rahvuskeelt ei unustata, kuna me oleme end kirjutanud ajalukku iseseisva rahvusena. Vähe on meid paraku maailmamõistes. Eestlasi on vaid 1.3 miljonit ning umbes sellega piirdub ka Eesti keele kõnelejate arv. Seda ei saa võtta võrdluseks Inglise, Saksa või mõne muu suurema keelega. Ja seepärast olekski meil just motivatsiooni hoida oma keel puhtana ning elujõulisena. Pahatihti tuleb välismaailmast uusi sõnu, mida oleks nii mugav ka meil kasutada. Vaid kirjutada sõna veidi Eestilikumalt, hääldada natuke teistmoodi ja ongi valmis. Tegelikult võiksime me...

Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist
4
doc

Reeglid, grammatika 9 klass

...rve) · Võru murre (Lõuna-, Kagu-Eesti, Põlva,Värska) ­ Venemaa mõjutus väike Laen- ja tehissõnad Saab laenata teistest keeltest. Neid saab kohandada oma keele järgi. 1) Slaavi ja vene laenud: aken, kapsas, kopikas jt. 2) Germaani ja saksa laenud: kaup, kamber, lamp jt. 3) Balti laenud: hammas, laud, sein jt. 4) Soome laenud: aare, huvi, levima, matkama jt. Võõrsõnade tunnused: · Võõrtähed sõnas ( f,x,y,q,s,z,z jne) · Nõrk sulghäälik sõnaalgul (g,b,d) · Rõhk sõna lõpus Ühekeelsed sõnaraamatud 1)...

Eesti keel - Põhikool
243 allalaadimist
4
odt

Johann Voldemar Jannseni eluloo kokkuvõte

... kirjakeelt, avaldas uurimused "Die estnischen Nomina auf -ne purum" (doktoriväitekiri; 1886, Helsingi) ja "Eesti sõnadest -line lõpuga" (1903) ning artikleid ste- lõpuliste kohanimede, partiklite ehk ja või jm. kohta, abistas Ferdinand Johann Wiedemanni Eesti- Saksa sõnaraamatu koostamisel ja andis välja selle 2., täiendatud trüki (1893). Ajaloo alalt avaldas ta "Pildid isamaa sündinud asjust" (1879), milles on kasutanud rohkesti rahvaluuleainest. Hurda peateened on eesti rahvaluule kogumine ja teadusliku publitseerimise algatamine. Ise alustas ta kogumis...

Eesti keel - Keskkool
4 allalaadimist
2
docx

Keeleline mitmekesisus – hüve või nuhtlus

...eid ebameeldivusi. Tänu sellele võib tekkida soovimatuid arusaamatusi. See võib kaasa tuua ka inimeste ühiskonnaklassidese jagunemise. Näiteks oli eesti keel mitmel ajalooperioodil teisejärguline. Ametliku keelena ja kõrgema klassi poolt kasutati näiteks saksa või vene keelt. Eesti keele kasutajad kuulusid alamasse klassi. Vaid ühe keele olemasolu vähendaks ebameeldivusi ja konflikte. Keeleline mitmekesisus võib kaasa tuua paljusid probleeme. Mitmed sõnad ja väljendid võivad erinevates keeltes sarnased olla. Keeled võivad olla kas suguluses võ...

Eesti keel - Keskkool
48 allalaadimist
1
odt

Saksa keele põhivormid

Paluma-bitten,bat,hat gebeten Jääma-bleiben,blieb,ist geblieben Põlema-brennen,brante,hat gebrannt Viima-bringen,brachte,hat gebracht Mõtlema-denken,dachte,hat gedacht Tohtima-dürfen,durfte,hat gedurft Sööma-essen,a,hat gegessen Sõitma-fahren,fuhr,ist gefahren Leidma-finden,fand,hat gefunden Lendama-fliegen,flog...

Saksa keel - Keskkool
8 allalaadimist
12
pptx

Carl Robert Jakobson

...m oli koolmeister, orkestrijuht, õpetas laulmist ja levitas seda vallakoolides Katsetas kirjanduse alal oma võimeid Isa oli rahva seas populaarne lisaks Torma vennastekoguduse juhtiv tegelane, tema algatusel ehitati kiriku kõrvale palvemaja Peres räägiti nii saksa keeles, kuid osati ka eesti keelt C. R. Jakobson viidi viieaastaselt perekonnaga Tormasse, elati kehvapoolselt 9 aastasena hakkas õppima kihelkonnakoolis, jõudis kiiresti edasi, kuigi oli noorim, suur sõber Jakob Pärnaga Sunniti käsitsema muusikainstrumenti, kuid tal puudus selle vastu huvi ...

Eesti keel - Põhikool
11 allalaadimist
1
docx

Ferdinand Johann Wiedemann ja eesti keel

Ferdinand Johann Wiedemann ja eesti keel Ferdinand Johann Wiedemann oli viimane tähelepanuväärne saksa soost eesti keele uurija. F.J Wiedemann sündis 1805. Aastal Haapsalus. F.J. Wiedemann õppis algul Haapsalus, siis Tallinna gümnaasiumis ja lõpuks Tartu Ülikoolis õigusteadust ja keeli. Alustas ka tööd Tallinna gümnaasiumis õpetajana. Ta uuris komi, mari, udmurdi keelt ja kirjutas nende keelte gra...

Eesti keel - Keskkool
17 allalaadimist
5
pptx

Saksa keel

Saksa keel Anna Dvornik 10B - Saksa keel kuulub indoeuroopa keskkonna germaani rühma. - Seda kõneleb emakeelena umbes 90 miljonit inimest. - Koos võõrkeelena kõnelejatega on saksa keele rääkijaid üle 120 miljoni. Saksa keelt peetakse riigikeeleks järgmistes riikides: Saksamaa, Austria, Belgia, Liechten...

Saksa keel - Põhikool
1 allalaadimist
1
doc

Gesundes essen

Gesundes Essen Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler! Heute möchte ich über das Thema ,,Gesundes Essen" informieren. Das Thema ist sehr aktuell, weil wir alle möchten schlank, fit und gesund bleiben. Essen ist ein Rezept dafür. Es gab nicht viele regeln für gesunde Ernährung. Meine Meinung nach laut...

Saksa keel - Keskkool
23 allalaadimist
1
doc

Suur ja väike algustäht

...ne naftamagnaat Gazprom, Kolme Papli allee, reformierakondlased, rahvasteliitlased ja mõõdukad; aasta õpetaja, Eesti Vabadussõjas langenute mälestussammas, kingaäri Sussid ja Saapad, Tema Pühadus 14. dalai-laama, Kolme Koka kook, Venemaa Energiapoliitika Instituut, saksa kirjandus, rahvusvaheline üliõpilaste päev, Isamaa ja Res Publica Liit, Hiina linnugripp, Makedoonia skulptuurinäitus Otepääl. 4.viga, lipsata, kindel, kiidavad, vigu, eitea, seda, teha, seda, tahate, see, raiunud, väita, saab, sõnum, oodatud, ühiskond, tuleb, sõbralik, inimene, pole, inimene, giid,...

Eesti keel - Keskkool
75 allalaadimist
9
doc

Eesti keele reeglid

...nimene kes käis kahel jalal siis muutus tema hingamisteede asend ning siis oli võimalik hääldada igasuguseid häälikuid. Selleks,et rääkida on vaja keelemeelt,mis eristab meid loomadest. On olemas kolm suuremat keelkonnda:Indoeuroopa keelkonnd(läti,rootsi,norra,saksa),hiina-tiibeti keelkond(hiina,tiibeti),uurali keelkond(eesti,soome,ungari).Uurali keelkond jaguneb kaheks:soome- ugri keelkond(ugri,volga,saami) ja samojeedi keelkond(samojeedi keel). Keele funktsiooni:info edastamine,kuuluvuse väljendamine,tunnete väljendamine,mõttlemine,suhtlemine. 2.Keelemärk j...

Eesti keel - Keskkool
77 allalaadimist
7
doc

Leksikograafia

...Õim A. 1993 Fraseoloogiasõnaraamat" Tallinn Leksikograafia. Eesti keele sõnastikud. Leksikograafia on sõnaraamatute tegemise õpetus. Eesti leksikograafia sai alguse 17. sajandil - 1637. aastal ilmus Heinrich Stahli ,,Anführung zu der Estnischen Sprach" . See on saksakeelne eesti keele käsiraamat, mis sisaldab saksa-eesti sõnastik( M.Erelt 1997:569). Sõnastik on sõnavarakogum, mis on vormistatud sõnaraamatuna. Kuna keeles on alati sõnu, mida osa kõnelejat ei tunne aga on vajalik, et inimesed üksteist õigesti aru saaksid, et seda võimaldada, koostatakse sõnaraama...

Eesti keel -
20 allalaadimist
1
docx

Sommerferien

Sommerferien Ich finde Sommerferien toll, weil müssen Sie nicht in die Schule gehen und es ist warm und die Sonne scheint jeden Tag. Ich denke, dass jeder liebt es. Sommerferien können land und langweilig sein, wenn mann nicht weiß, was mann tun soll. Du kannst ging zu der Großmutter auf dem Lan...

Saksa keel - Põhikool
7 allalaadimist
1
txt

Saksa keele sõnad

guten tag-tere pevast ich heisse-mina olen deutschland-saksamaa estland-eesti wer-kes wer ist das-kes see on wie heist du-mis on sinu nimi wohnen-elama kommen-tulema lernen-ppima heute-tna morgen-homme 1-eins 2-zwei 3-drei 4-vier 5-fnf 6-sechs 7-sieben 8-acht 9-neun 10-zechn 11-elf 12-zwlf 13-dreizehn 14-vierzehn 15-fnfzehn 16-sechzehn 17-seibzehn 18-acht...

Saksa keel - Kutsekool
37 allalaadimist
2
doc

Saksa keele sõnad

Anworten-vastama Arbeiten-töötama Basteln-meisterdama Bluten-veritsema Brauchen-vajama Buchen-broneerima Danken-tänama Faxen-faksima Fehlen-puuduma Feiern-tähistama Fragen-küsima Frühstücken-hommikust sööma Füttern-toitma Häkeln-heegeldama Heiraten-abielluma Holen-tooma Hören-kuulama Kaufen-ostma Klingeln-helistama Kosten-maksma Landen-maanduma Lernen-õppima Machen-tegema Malen-maalima Meinen-arvama Mieten-üürima Nähen-õmblema Öffnen-arvama Packen-pakkima Parken-parkima Planen-plaanima Putzen-puhast...

Saksa keel - Keskkool
8 allalaadimist
2
doc

Vana hea Rootsi aeg?

...ius asutas Piiskopmõisa seminari, mille eesmärgiks oli koolitada koolmeistreid, et need omakorda hariksid talurahvast. Samuti asutati 1632. aastal Tartu Ülikool. H.Stahl koostas 1637. aastal eesti keele grammatika, mille sisu seisnes eesti keele kohandamisega saksa keele reeglistikuga. Rootsi ajal sai Euroopas valdavaks uus stiil ­ barokk. Talupojad andsid traditsioone edasi põlvest põlve. Samas luteri usk juuris eestlastest välja muinasusundu. Rootsi aeg mõjutas väga palju Eesti kultuurielu nind inimeste mentaliteeti. Rootsi aeg tõi eestlastele kaasa pal...

Ajalugu - Keskkool
26 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun