Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"süüdivus" - 21 õppematerjali

süüdivus - Isik ei ole süüdiv, kui ta teo toimepanemise ajal ei olnud võimeline aru saama oma teo keelatusest või oma käitumist vastavalt sellele arusaamisele juhtima seoses: 1) vaimuhaigusega; 2) ajutise raske psüühikahäirega; 3) nõrgamõistuslikkusega; 4) nõdrameelsusega või 5) muu raske psüühikahäirega.
22
doc

Karistusõigus

a vastu võetud ja 01. septembril 2002.a jõustunud karistusseadustikuga loobutakse senisest nõukogude kriminaalõiguse neljaelemendilisest deliktistruktuurist. Kasutusele võetud finalistlik delikti struktuuri, mis on välja arendatud klassikalisest deliktistruktuurist. Finalistlik süüteo mõiste erineb põhimõtteliselt senisest, tuues Eesti karistusõigusess...

Õigusteadus - Akadeemia Nord
328 allalaadimist
19
doc

Eksamiküsimused

Õiguse tähistamine. Küsimus, mis on õigus, kuulub õigusfilosoofia valdkonda ja selle on sama raske vastata, kui küsimusele, mis on tõde. Õigus on käitusmisreeglite (normide) kogum, mille on kehtestanud või sanktsioneerinud riik ja mille täitmist tagatakse riigi sunniga ning mis vastab ühiskonna õiglustundele. · Ius est ars boni et aequi ­Celsius - Riigikohtu moto - õigus on headuse ja õigluse kunst,...

Õigusteadus - Tartu Ülikool
400 allalaadimist
45
doc

Karistusõiguse Üldosa

02.2008. a. Üldosa lõpeb kirjaliku arvestusega (10 küsimust, tuleb vastata laiemalt). Eksamil on ka 10 küsimust (51 punkti on miinimum). Kirjandus: ,,Karistusseadustik", Jaan Sootak, Priit Pikamäe. ,,Optiline karistusõigus", Jaan Sootak (üldosa on antud skeemidena). ,,Karistusõiguse üldosa skeemid". ,,Süüteomõiste ja delikti struktuur", Jaan Sootak. ,,Karistusõigus", Poigo...

Õigus - Tartu Ülikool
649 allalaadimist
57
doc

äriõigus konspekt

ÄRIÕIGUS Lektor Harland Paas ÄRIÕIGUSE LOENGUKONSPEKT Üldmõisted Õigus on sotsiaalne norm (üldise määratluse järgi mõeldakse normi all juhist või reeglit), millega puutume kokk...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
575 allalaadimist
10
docx

Õigusnormid ja õigussüsteem

ÕIGUSNORMID JA ÕIGUSSÜSTEEM lk 36 ­ 58 3.1. SOTSIAALSETE SUHETE NORMATIIVNE JA KASUAALNE REGULEERIMINE. SOTSIAALSETE NORMIDE SÜSTEEM. Lk 36-38 Sotsiaalne reguleerimine ­ inimeste käitumi...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
316 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

Loengukonspekt + seminarid 2009 SISSEJUHATUS Sotsioloogia tegeleb inimeste sotsiaalsete koosluste ja ühiskonna teadusliku uurimisega. Ühiskonna kohta on palju seisukohti: K.Marx: Ühiskond on inimeste kooslus ja nende kogum M. Weber : ühiskond on mõtleva inimese tegutsemise resultaat Sotsioloogia kui teadus lähtub põhimõttest, et kõik nähtused, m...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
242 allalaadimist
45
docx

Õiguse entsüklopeedia

Õiguse olemus ja mõiste. Õigus on headuse ja õigluse kunst. Õigus on loomupoolest sotsiaalne kord, kuna ta reguleerib inimeste vahelisi suhteid. Headus ja õiglus on õiguse ideaalid, ehk siis mõõdupuu millele peab vastama õigus. Kirjutamata ja kirjutatud õigustele (tavad) lisas riik normid ning tekkis õigus. Enne õiguse tekkimist o...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
304 allalaadimist
26
doc

Eesti ja Euroopa Õiguse ajalugu

Õigus ja kohtukorraldus. Põhiline oli kombeõigus. Et iga maa oli vastava õiguse loojaks, nimetati seda õigust maaõiguseks, mis eksisteeris osalt kombeõigusena, osalt rahvakogu otsustena. Ka Vana-Eesti kõige vanemaks õigusemõistmise viisiks oli omaabi. Tsiviilasjade kohta andmeid eriti ei ole, kuid kriminaalõiguslikes tüliküsimustes pidi kahjusaama enamikes asjades ise nõudma kahju heastamist. Süü...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
247 allalaadimist
23
docx

Õigusõpetuse eksami konspekt

ÕIGUSNORMID JA ÕIGUSSÜSTEEM Sotsiaalsete suhete normatiivne ja kasuaalne reguleerimine. Sotsiaalsete normide süsteem. 1. Individuaalne ehk kasuaalne reguleerimine. Inimeste käitumine määratakse kindlaks ühekordsete personaalsete aktide abil. Iga konkreetse isiku küsimus lahendatakse just selle juhu kohta antud ettekirjutuse järgi. Võimaldab lahendada probleemi, arvestades situatsioon...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
156 allalaadimist
77
doc

Nimetu

õppenädal Riigi ja õiguse tekkimine Tootmise arenedes tekkis ülejääk võitlus/varastamine malev, kellest kujunes pealiku lähikond. Ühiskonda oli tekkinud grupp, kelle peamiseks tegevusalaks ei olnud tootmine, vaid juhtmine. See oli riigiaparaadi algkuju, ühiskonnast eraldunud avalik võim. Riigi erinevus sugukondliku korra võimuorganisatsioonist 1) Ühiskonnast eraldunud avaliku võimu tekkimine...

-
56 allalaadimist
22
docx

Õiguse alused mõisted

Ühiskond, riik, õigus Ühiskond kui inimeste kooselu vorm eeldab sotsiaalse võimu, sotsiaalse juhtimis- ja allmumissuhete süsteemi olemasolu, ilma milleta ei ole võimalik inimeste ühine eesmärgistatud tegevus. Sugukonnas teostas võimu pealik, kes oli valitud juhiks isikliku autoriteedi ja austuse tõttu, mida sugukonnakaaslased tundsid tema kogemuste, teadmiste, jahi- või sõjapidamisoskuste või muude o...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
173 allalaadimist
5
docx

Kohtupsühholoogia arvestuseks kordamine

· Uued teadmised psüühika kohta levivad väga lihtsustatud kujul. · Psüühika uurimine on multidistsiplinaarne. · Võivad olla kaasatud: psühholoog, psühhiaater, logopeed, neuropsühholoog, lastepsühholoog... · Psüühikahäiretega seotud probleemide hulk ühiskonnas suureneb o Vanan...

Õiguse psühholoogia - Tartu Ülikool
43 allalaadimist
4
docx

KARISTUSÕIGUS

KARISTUSÕIGUS Kohandatakse, kui isik on rikkunud õigusaktis sätestatud keeluvormi. SÜÜTUSE PRESUMPTSIOON ehk eeldus Kedagi ei või käsitada enne, kui tema suhtes ei ole jõustunud süüdimõistvat kohtuotsust. Keelunormi rikkumised jagunevad kaheks: 1)Kuritegu 2)Väärtegu Süütegu Kuritegu on üksnes karistusseadustikus sätestatud tegu, mille eest on füü...

Karistusõigus - Keskkool
77 allalaadimist
54
doc

Tsiviilõiguse üldosa

Tsiviilõigust üldiselt reguleerib TsüS. Eraldi seadus, mitte õiguse haru. Kui eraldi ei oleks TsüS-st üldosa, siis peaks igas harus kõik mõisted üle kordama. Seetõttu on ühes seaduses pragmaatilisel kaalutlusel toodud välja kõik tsiviilõiguse harusid puudutavate valdkondade mõisted. (Nt isikud on reguleeritud TsüS-s. Tsiviilõiguses eristab isikuid teovõime, kuid karistusõiguses eristab neid süüdivus .) 1.3. Tsiviilõiguse allikad Allikad on kohad, kust me leiame õigust. Õigusallikateks nimetatakse õigusnormide objektiivse esinemise vorme. Tekkeviisist tulenevalt liigituvad tsiviilõiguse allikad kehtestatud õiguseks ja tavaõiguseks. Tsiviilseadustiku üldosa seadus sätestab tsiviilõiguse allikatena seadused ja tavad (TsÜS § 2 lg 1). Tänapäeval on nendeks nt seadused, üldaktid ja määrused. Roomal oli õigusallikaks sell...

Tsiviilõigus -
13 allalaadimist
30
doc

Karistusõiguse üldosa kordamisküsimused

3.2.1.Süü puudumise süüvõimetuse tõttu, . Nendeks kriteeriumiteks on: iga ( alla 14 aastasel isiku puudub süü), süüdimatus ( meditsiinilised tunnused, mille tõttu isik ei ole võimeline aru saama teo kelatusest ega ole ome tegusid võimeline juhtima), piiratud süüdivus ja joove. Kriteeriumitest kahte esimes ( iga ja süüdimatus) leidsid käsitlemist varasemalt. Järgnevana vaatlen piiratud süüdivust ja joovet. 3.2.2. Piiratud süüdivus- Kars prg 35 toob esmakordselt Eesti karistusõigusesse piiratud süüdivuse mõite: kui isiku võime oma teo keelatusest aru saada või oma käitumist vastavalt 1 J. Sootak, P. Pikamäe, Karisusseadustik kommenteeritud väljaanne, Tallinn, Juura, Õigusteabe AS,...

Karistusõigus - Kutsekool
183 allalaadimist
56
pptx

Inimene ja õigus: Karistusõigus

teo keelatusest • on võimeline oma käitumist vastavalt sellele arusaamale juhtima Kes on süüdimatu? • Kui isik ei ole võimeline oma teo keelatusest aru saama ega oma käitumist vastavalt sellele juhtima seoses vaimuhaiguse, ajutise raske psüühikahäire, nõrgamõistuslikkuse, nõdrameelsuse või muu raske psüühhikahäirega • Selle peab tuvastama kohtupsühhiaatriline ekspertiis Piiratud süüdivus • Inimene võib olla vaid “vaimselt piiratud” • Kohus võib karistust kergendada • Joobeseisund ei välista süüd Karistus • Karistus peaks olema süüteo toimepanemisele vältimatult järgnev tagajärg, mis aitab tekitatud ebaõiglust heastada ja peab toimima ennetava vahendina, mis peaks ära hoidma süütegude toimepanemise tulevikus Mille alusel määratakse karistus? • Teo...

Õigus - Keskkool
15 allalaadimist
24
doc

Karistusõigus

Õigusvastasus tähendab, et peab leidma kaasusest mõne õigusvastase asjaolu, mida tuvastada. Õigusvastasusega tuleb tegeleda ainult siis, kui mõni asjaolu tuleneb kaasuse tekstist. Kui on näha, et pole ühtegi õigusvastasuse probleemi, piisab mainimisest, et puuduvad õigusvastasust välistavad asjaolud. Kui kaasuses pole mainitud vanust, siis võib eeldada, et on täisealine kodanik, st süüvõimeline. Süüdivus tuvastatakse ainult konkreetse episoodi puhuks, mitte kogu eluks. 3. Põhidelikt ja tuletised Tegu, mida kontrollime algab põhideliktist. Teatud juhtudel me nendime, et pole tegemist põhideliktiga. Isikud ei vastuta paarikaupa, isegi kui nad tegutsevad koos. Alati tuleb käituda igaühe käitumist eraldi. Põhidelikti tuletised on teod, mille karistatavus vajab lisaks põhideliktile täiendavat põhistuste erilist tuvastamist. Kaasaai...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
58 allalaadimist
22
docx

KarSi skeemid

Eksimus õigustavas asjaolus) (§ 31) (kui eksimus, siis tegu õigustatud, kontroll läbi, kui ei, siis ÕV). 1) Asjaolu olemasolu ekslik ettekujutamine (§ 31 I) 2) Asjaolu puudumise ekslik ettekujutamine (§ 31 II) III. Süü 1. Süüpõhimõte (§ 32): isik on süüdi, kui ta on süüvõimeline ja puudub süüd välistav asjaolu 2. Süüvõime (§ 33) 1) Süüdivus ja piiratud süüdivus (§-d 33 alt 1, 34 ja 35) 2) Vanus: vähemalt 14-aastane (§ 33 alt 2) 3) Joove (§ 36) ei välista süüd 4) Juriidilise isiku süüvõime (§ 37) 3. Süüd välistavad asjaolud 1) Süü puudumine ettevaatamatuse korral (§ 38) 2) Keelueksimus (§ 39) (Keelueksimus on see, kui inimene saab aru, mida teeb, aga usub, et see tegu pole keel...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
18 allalaadimist
68
docx

EESTI KARISTUSÕIGUS

3. Süüvõime.........................................................................................................17 5.3.1. Süüvõime ea tõttu............................................................................17 5.3.2. Süüvõimetus süüdimatuse tõttu.......................................................17 5.3.3. Piiratud süüdivus ..............................................................................18 5.3.4. Joobeseisund.....................................................................................18 5.4. Süüd välistavad asjaolud.................................................................................18 5.4.1. Eksimus teo keelatuses...

Karistusõigus - I Studium
30 allalaadimist
36
docx

Karistuseadustiku eriosa vastused

21. Ametiisiku mõistes toodud tunnuste selgitus “Ametiisik on füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund, sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel.” Koosseis nõuab erisubjekti, kes on ametiisik. (teised subjekti tunnused - iga, süüdivus ). Teo toimepanemise ajal peab isik olema ametiseisundis. Ametiisik on see, kellel on: 1. Ametiseisund - riigi või KOVi asutuses, organis või avalik-õiguslikus või eraõiguslikus juriidilises isikus. 2. kui temale on pandud haldamis-, järelvalve- või juhtimisülesanded või varaliste väärtuste liikumist korraldavad või võimuesindaja ülesanded. Ametiisik teguteb alati teise õigussubjekti ülesannete...

Karistusõigus - Kutsekool
80 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun