Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Mehhaaniline energia - sarnased materjalid

kineetiliseks, ruudus, maapinnast, vastastikm, siseenergiaks, langemisel, raskusj, juhendaja, majak
34
doc

Mehhaaniline energia

...œliõpilase allkiri:…………….. Õppejõu allkiri: ……………… Tallinn 2016 SISUKORD 1 LABORATOORNE TÖÖ NR. 1.......................................................................................................3 1.1 Mehhaaniline energia.................................................................................................................3 1.1.1 Tööülesanne.........................................................................................................................3 1.1.2 Töövahendid.........................................................................................................

Füüsika praktikum - Tallinna Tehnikakõrgkool
17 allalaadimist
8
docx

MEHHAANILINE ENERGIA

MEHHAANILINE ENERGIA PRAKTIKA ARUANNE Õppeaines: FÜÜSIKA I Ehitusteaduskond Õpperühm: Juhendaja: lektor Esitamiskuupäev: Õppejõu allkiri: ……………… Tallinn 2015 1. Töö ...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
4
docx

MEHHAANILINE ENERGIA

MEHHAANILINE ENERGIA 1. TÖÖ EESMÄRK Määrata eri massidega kehade potensiaalsed ja kineetilised energiad ning energia salvestamise ja muutumise seadused. 2. TÖÖVAHENDID Energia salvestamise seade, fotoväravad, lab. kaal, aja, teepikkuse ja kiiruse mõõtevahend. 3. TÖÖ TEOREETILISED ALUSED Kehade ...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
8 allalaadimist
2
docx

Mehhaaniline töö, energia ja võimsus

Mehhaaniline töö, energia ja võimsus Kõik kolm on füüsikalised suurused (töö, energia, võimsus). 1. Mehhaaniline töö Mehhaaniliseks tööks nimetatakse kehale mõjuve jõu ja selle jõu mõjul läbitud nihke korrutist. A – mehhaaniline töö A=F*s See valem kehtib juhul kui jõu ja...

Füüsika - Keskkool
1 allalaadimist
2
pdf

Füüsika KT nr 6: Mehaaniline töö, Energia

... energia muutub. Mehaanilise energia kaks põhiliiki Kineetiline energia - energia, mis on tingitud liikumisest Ek=mV2/2 Potentsiaalne energia - energia, mis on tingitud jõududest. Ep=kl2/2 Potentsiaalse energia suhtelisus Ep=mgh Mehhaaniline koguenergia - keha potensiaalse ja kineetilise energia summa Energia jäävuse seadus: Kehade süsteemi või keha mehaaniline koguenergia on muutumatu. Ep+Ek=Const Võimsus - f.-suurus, mis näitab töö tegemise kiirust. Tähis N, valem N=A/t, mõõtühik 1W Ülesanded erinevat...

Füüsika - Keskkool
4 allalaadimist
13
doc

Mehhaaniline liikumine

I kursus. Mehaanika Mehhaaniline liikumine Ühtlane sirgjooneline liikumine ­ on liikumine, mille puhul keha sooritab mistahes võrdsetes ajvahemikes võrdsed nihked. s l s = vt x = x0 + vt v= vk = ...

Füüsika - Põhikool
84 allalaadimist
1
doc

Mehhaaniline töö

1. Mehhaaniline töö näitab mõjuva jõu tulemuslikkust. Ta näitab kui palju liigub kehab mõjuva jõu toimel. Tööks nimetatakse mõjuva jõu ja tema mõjul läbitud teepikkuse korrutist. 2. Töö ühikuks on dzaul (J). Üks dzaul on töö, mida teeb ühe Njuutoni suurune jõud ühe meetri pikkusel teel. Kasutusel ...

Füüsika - Põhikool
13 allalaadimist
4
odt

Mehhaaniline energia ja potensiaalne energia

Mehaaniline energia Mis on mehaaniline energia · Keha võimet teha tööd nimetatakse mehaaniliseks energiaks · Mehaaniline energia võib olla nii kineetiline kui potensiaalne energia. · Kehadel on mehaanilist energiat ,kui nad liiguvad või on vastasmõju asendis. E- 1J (dzaul) Kineetiline energi...

Füüsika - Kutsekool
11 allalaadimist
3
docx

Mehaaniline energia Laboratoorne töö

MEHHAANILINE ENERGIA 1. Töö eesmärk. Määrata eri massidega kehade potensiaalsed ja kineetilised energiad ning energia salvestamise ja muutumise seadused. 2. Töövahendid. Energia salvestamise seade, fotoväravad, lab. kaal, aja, teepikkuse ja kiiruse mõõtevahend. 3. Töö teoreetilised alused. Kehade ...

Mehaanika ja soojuse valemid - Tallinna Tehnikakõrgkool
8 allalaadimist
2
doc

Füüsika KT kordamine: Mehaaniline töö, Võimsus, Energia

... vastastikmõjus olevad kehad saavad sooritada. Energia ei teki iseenesest. Energia kandub ühelt kehalt teisele, Energia võib muunduda ühest liigist teise. Kõikides mehhaanilistes nähtustes, kus ei esine hõõrdumist, on mehhaaniline energia jääv. Keha massist: Keha kiirusest: Jõu rakenduspunkt Jõu rakenduspunkt ­ punkt, kuhu jõud on rakendatud. Kang on tasakaalus, kui võrdse...

Füüsika - Keskkool
69 allalaadimist
69
docx

FÜÜSIKA 1 eksami vastused

... või kanduda ühelt kehalt teisele, kuid kineetilise ja potentsiaalse energia summa ei muutu, st see jääb konstantseks. Mehaanilise energia jäävuse seadust väljendab avaldis: E Ek E p const PS! Tuleb silmas pidada, et see jäävusseadus kehtib vaid süsteemides, milles mehhaaniline energia ei muundu mittemehaanilisteks energialiikideks, näiteks hõõrdumisel ja mitteelastsel põrkel soojuseks või tuulegeneraatoris elektrienergiaks. [5] Väljavõte õppejõu konspektist konservatiivsete ja mittekonservatiivsete jõudude kohta: 24. Üldine energiajäävuse seadus (sõnastus, ...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
21 allalaadimist
109
doc

Füüsikaline maailmapilt

... on jääv suurus. Selle kohaselt on süsteemi kineetilise ja potentsiaalse energia summa jääv suurus: Ek + Ep = const. Selle kohaselt võib keha kineetiline energia muutuda potentsiaalseks ja vastupidi nii, et nende summa ei muutu. Tuleb silmas pidada, et see kehtib süsteemis, kus mehhaaniline energia ei muutu teisteks energialiikideks, näiteks soojusenergiaks hõõrdumisel. Näiteks maast üles tõstetud kivil seni ainult potentsiaalne energia, kuni me tead käes hoiame. Kui me kivi lahti laseme, hakkab kivi langema ja järjest kiiremini liikuma ja koos sellega potentsiaalne energia väh...

Füüsikaline maailmapilt - Kutsekool
38 allalaadimist
18
docx

Põhikooli Füüsika

...eega täidetud mõõtesilindrit (ebakorrapäraline keha). Tihedus on füüsikaline suurus, mis näitab aine massi ruumalaühikus. Seda tähistatakse reeglina sümboliga (roo) ning mõõdetakse ühikutes kg/m3 (SI-süsteemi põhiühik) või g/cm3. Definitsiooni järgi Liikumine ehk mehhaaniline liikumine on füüsikas (mehhaanikas) kehade või osakeste ümberpaiknemine ehk nihkumine ruumis ehk asukohavahetus ehk asukoha muutumine ajas (aja jooksul) teatava (üldjuhul muutuva) kiirusega ja liikumise trajektoori järgi. Liikumine võib olla ka keha mõõtmete ja kuju muutumine. Materiaalse...

Füüsika - Põhikool
53 allalaadimist
4
docx

Füüsika 8. ja 9. Klass

...elik, seda suurem on Fü. Vedelikus oleva keha ruumalast ja mida suurem on ruumala, seda suurem on fü. (Tõus vedeliku pinnale lõpeb, kui raskusjõud (Fr = mg) = üleslükke jõuga (Fü) Mg=Fü – Ujumise tingimus. Kui Fü = Mg, r=r, siis keha on vees seal, kus ta pannakse. Mehhaaniline töö,energia ja võimsus. Füüsikalised suurused. Mehhaaniline töö:nimetatakse kehale mõjuva jõu ja selle jõul läbinud nihke korrutist. A = Fs. F=1N. S=1m. Mehhaaniline energia: E=J(džaul). Kui kehal on energiat, siis saab teha tööd. Mehhaanilist energiat on 2 tüüpi: potentsiaalne (ep) Ep=mgh (mass*gr...

Füüsika - Põhikool
8 allalaadimist
9
docx

Füüsika kordamine 10-nda klassi üleminekueksamiks

...Ühtlane liikumine: Ühtlaselt muutuv liikmine: Dünaamika( Newtoni II seadus): Gravitatsioonijõud: Raskusjõud: Keha kaal: Ühtlane ringjooneline liikumine: Joon ja nurkkiiruse vaheline seos: Maa tehiskaaslase liikumine: Hõõrdejõud: Elastsusjõud: Mehhaaniline töö: Võimsus: Kineetiline energia: Potentsiaalne energia: Energia jäävuse seadus: Muutuva jõu töö: Harmooniline võnkumine: Impulss: MOLEKULAARFÜÜSIKA Rõhk: Ainehuk: Keskmine kineetiline energia: Ideaalse gaasi olekuvõrrand: Termodünaamika: Ideaalne sooj...

Bioloogiline füüsika - Keskkool
47 allalaadimist
24
docx

Keskkonnafüüsika arvestuse materjal

...2πf Resonants:  Keha võnkumise amplituude kasv välise jõu mõjul  Mehhaaniliste sundvõnkumiste resonantsi näited: Kiik, muusikariistade korpus  Võnkuv süsteem võib resonantsi korral ka puruneda Vibratsioon:  Väikese amplituudiga kiire mehhaaniline võnkumine, värisemine  Olulised: o Võnkumise amplituud o Maksimaalne kiirendus o Konstruktsioonide ja organismide üksikkomponentide resonants Lained: ruumis leviv võnkumine Lainete jaotus:  Pikilained (heli, lained vedrus) ...

Füüsika - Eesti Maaülikool
12 allalaadimist
26
doc

Tahke keha mehhaanika.

...2 + E p 2 E1 = E 2 . (2.21) Siin on kineetilise ja potentsiaalse energia summa tähistatud E-ga, seda nimetatakse keha mehhaaniliseks energiaks. Valem (2.21) väljendab mehhaanilise energia jäävuse seadust: kui kehale mõjuvad ainult konservatiivsed jõud, on keha mehhaaniline energia jääv. Sama kehtib 7 mehhaanilise süsteemi korral, mille kehade vahel mõjuvad vaid konservatiivsed sisejõud ja millele mõjuvad ainult konservatiivsed välisjõud. Süsteemi suletus ei ...

Füüsika - Eesti Maaülikool
98 allalaadimist
414
pdf

TTÜ üldfüüsika konspekt

...e pikenemiste korral (plii, plastiliin). Rabedad materjalid – purunemispiir väike. Purunevad väikeste suhteliste pikenemiste korral (malm, klaas). Mehhaanilise pinge ja rõhu erinevus seisneb selles, et kui rõhk on alati rakendatud mõjutatava pinnaga risti, siis mehhaaniline pinge võib mõjuda ka pinnaga paralleelselt. Sel juhul nimetatakse seda tangentsiaalpingeks ja tähistatakse τ . Tangentsiaalpinge põhjustab nihkedeformatsiooni. r ...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
53 allalaadimist
3
docx

Füüsika mõisted 8. ja 9. klass

...teem saab teha.Tähis-E ühik-1J. Kineetiline energia-energia, mida keha omab liikumise tõttu. Ek = mv2/2. Potentsiaalne energia-energia,mis kehadel on nendevahelise vastastikuse mõju tõttu.E=mgh. Energia jäävuse seadus-energia ei teki ega kao,vaid muundub ühest liigist teise. Mehhaaniline töö-füüsikaline suurus,mis võrdub jõu ja selle mõjul keha poolt läbitud teepikkuse korrutisega.Seda tehakse siis kui keha liigub mingi jõu mõjul. A=Fs. Võimsus-füüsikaline suurus,mida mõõdetakse ühes ajaühikus tehtava tööga. Võnkumine-liikumine, mis kordub kindlate ajavahemike järel. Amp...

Füüsika - Põhikool
9 allalaadimist
5
docx

Füüsika eksamikordamine

...ltu keha trajektoori kujust. 11)Potentsiaalne energia Potentsiaalne energia on süsteemi energia, mis on tingitud keha asendist ja mõjust süsteemi teiste kehade suhtes ja kõigile süsteemis olevatele kehadele vastastikku mõjuvatest jõududest välises jõuväljas. Wp=mgh (J) 12)Mehhaaniline energia ja energia jäävuse seadus W=Wk+Wp , kus Won mehhaaniline energia (J), Wkkineetiline energia (J), Wppotentsiaalne energia(J) Konservatiivses jõuväljas asuva keha mehhaaniline koguenergia on ajas muutumatu, jääv suurus. Kui kehtib EJS (suletud süsteemis), siis W=0 13)Jäiga keha p...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
464 allalaadimist
1
doc

Töö ja Energia

..., mis võrdub tehtud töö ja selle tegemiseks kulunud ajavahemiku jagatisega (N=A/t, kus N on võimsus (W), A on töö (J) ja t on töö tegemiseks kulunud aeg (s)). Võimsus näitab ajaühikus tehtud töö suurust. Võimsus on üks vatt, kui keha teeb ühe sekundi jooksul tööd ühe dzauli. Mehhaaniline energia on keha võime teha tööd. Mehhaanilist energiat liigitakse potentsiaalseks ja kineetiliseks energiaks. Energia näitab, kui suurt tööd keha või vastastikmõjus olevad kehad saavad sooritada. Energia muundumise mõõduks on töö. Potentsiaalne energia on energia, mida kehad omavad vast...

Füüsika - Keskkool
194 allalaadimist
4
docx

Füüsika küsimused ja vastused

1. Mis on mehhaaniline liikumine ja mida tähendab selle suhtelisus? Mehhaanikas tehakse tööd siis kui mingi jõu mõjul keha liigub mingi vahemaa. Suhtelisus tähendab teiste kehade suhtes asukoha muutmist. 2. Mis on ühtlaselt muutuv liikumine ja mida tähendab kiirendus? Ühtlaselt muutuv liikumine on masspunkti ...

Füüsika -
9 allalaadimist
12
doc

üldiselt füüsikast

...Paljudel juhtudel on kehadele mõjuvate jõudude määramine keerukas. Nendel juhtudel tuleb mehhaanika ülesannete lahendaminel kasutada uusi suurusi ja seadusi, mis tulenevad Newtoni seadustest, kuid ei nõua mõjuva jõu ja kiirenduse määramist. Need on impulss ja energia. Mehhaaniline töö. Töö on füüsikaline suurus mehhaanikas, mille puhul keha liigub temale rakendatud jõu mõjul. 1J on töö, mida teeb jõud 1N, kui tema mõjul liigub keha ühe meetri võrra. Töö üldine definitsioon on A=Fecos alfa on nurk mõjuva jõu ja keha liikumis suuna vahel. ...

Füüsika - Keskkool
146 allalaadimist
39
docx

Elekter ja magnetism

...öörama raamiks ja neid raame suurel hulgal jadamisi kerima. Mingisuguse jõuga seda raamide kogumikku ringi ajades saamegi voolu praktiliseks kasutamiseks. Oleme saanud elektrigeneraatori, mis on elektrimootoriga võrreldes pöördprotsess: nüüd muudetakse mehhaaniline energia elektrienergiaks. Mida tähendab elektriline inerts Lenzi seadusega seoses? Olgu meil muutuva vooluga juhe (vool kasvab/kahaneb). Muutuva vooluga juhtme ümber on muutuv magnetväli, st magnetväli ja juhe liiguvad teineteise suhtes. Seda liikumist saab tõlgendada mitte nii hästi juhtme ja jõ...

Füüsika - Keskkool
94 allalaadimist
12
doc

Kogu 2008. aasta 12. klassi eksamimaterjal

Mehaanika Mehhaaniline liikumine Ühtlane sirgjooneline liikumine- Ühtlaseks sirgjooneliseks liikumiseks nimetame sellist liikumist, mille korral (punktmass) sooritab mis tahes võrdsetes ajavahemikes võrdsed nihked. Ühtlaselt muutuv liikumine- Liikumist, kus kiirus muutub mis tahes võrdsete ajavahemike jooksul ...

Füüsika - Keskkool
449 allalaadimist
6
doc

Füüsika mõisted kutsekoolile

...¼sika 1 deformatsioon-keha kuju muutus väikese jõu toimel 2 džaul-töö, energia ja soojushulga mõõtühik 3 elastsusjõud-keha kuju ja mõõtmete muutumisel(deformeerumine) tekkiv jõud 4 energia- füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet teha tööd 5 mehhaaniline energia-suurus, mis võrdub maksimaalse tööga, mida keha antud tingimustes võib teha, tööd tehakse alati energia arvelt 6 kineetiline energia-energia, mis kehal on tema liikumise tõttu 7 potensiaalne energia-energia, mis kehadel on nende vahelise vastastikuse mõju tõttu 8 siseenergia-keha...

Füüsika - Kutsekool
2 allalaadimist
16
doc

Võnkumised

...Ek = , (7.35) 2 järelikult on kineetiline energia maksimaalne tasakaaluasendit läbides, kus kiirus on maksimaalne, ning null amplituudasendis, kus ka kiirus võrdub nulliga. Võnkumise summaarne mehhaaniline energia, mis dissipatiivsete jõudude puudumise tõttu on konstant, avaldub potentsiaalse ja kineetilise energia summana kA 2 cos 2 ( 0 t + 0 ) mA 2 02 sin 2 ( 0 t + 0 ) E = E p + Ek = + . (7.36) ...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist
1
docx

Füüsika kontrolltöö 10. klass

...a jõuga ja pöörvõrdeline tema massiga. a = F/m F ­ Jõud [N] m ­Mass [kg] a ­Kiirendus [m/s2] a = g [ 9,8 m/s2] 3 SEADUS: Kaks keha olles vastastikmõjus teineteisega mõjutavad teineteist absoluutväärtuselt võrdsete jõududega, kui mõlemad seisavad paigal. F1 = F2 8. Mehhaaniline töö näitab, kui palju energiat tuleb rakendada keha liigutamiseks ruumi ühest punktist teise. A= F*s F- jõud[N] A- töö[J] s- teepikkus[m] Võimsus näitab, kui kiiresti tööd tehakse. N=A/t N- võimsus[W] A- töö[J] t- aeg[s] 9. Energiaks nimetatakse füüsikalist suurust, m...

Füüsika - Keskkool
25 allalaadimist
3
docx

Soojusõpetus

...us neelab. Siseenergia levimine ühelt kehalt teisele ­ soojusülekanne. Siseenergia levib soojemalt kehalt jahedamale. Soojenevate kehade siseenergia suureneb sama palju kui väheneb jahenevate kehade siseenergia. Soojusliku tasakaalu korral puudub kehade vaheline soojusülekanne. Mehhaaniline töö. Siseenergiat saab suurendada ka tööga. Kineetiline energia suureneb siseenergia vähenemise arvelt. 8 ) kehade soojenemine ja jahtumine Temperatuuri muudu leidmiseks (t2-t1). Temperatuuri muut sõltub kehale kandunud soojushulgast. Erineva massiga kehade soojendamiseks temperatuuri muud...

Füüsika - Põhikool
57 allalaadimist
2
doc

Aine ehituse alused

...fusiooni kiirus on võrdeline keskmise teepikkusega, mille molekul kahe põrke vahel läbib, sõltudes ka temperatuurist ning mehhaanilisest liikumisest (tuul). Ühesugustel tingimustel segunevad kiiremini need gaasid, mille molekulmass on väiksem. Soojusjuhtivust mõjutab gaasi mehhaaniline liikumine (tuul). Eksperimentaalselt väga raske uurida, temperatuuride erinevuse tõttu tekivad mitmesugused gaasivoolud. Kõige puhtamal kujul avaldub poorsetes materjalides. Gaasidel on üsna halb soojusjuhtivus. Toimub molekulide kineetilise energia ühtlustumine. Mida suurem on soojus, seda pare...

Füüsika - Keskkool
161 allalaadimist
31
docx

KESKKONNAFÜÜSIKA ALUSED

...biomehhaanikast. · Inimkeha kangsüsteemid. o Näiteks õlavars ja küünarvars. Kaotatakse jõus, võidetakse teepikkuses. Jõu rakenduspunktides (seal, kus lihased kinnituvad luude külge) on jõud ja mehhaanilised pinged väga suured. · Keemiline ja mehhaaniline energia. o Kütuse keemiline energia muudetakse mootoris mehhaaniliseks energiaks. Kasutegur 20%. · Lihaste kasutegur. o Lihaste kasutegur (toitainete keemiline energia) on 40%. · Kütuseelement. o Kütuseelement on seade kütuse keemilise energia...

Keskkonafüüsika -
35 allalaadimist
7
docx

Füüsika I kordamine laboritööks

...ilitada liikumise kiirust Raske mass- keha võima osaleda gravitatsioonilises vastastikmõjus m Tiheduse valem- = , kus m=mass V=ruumala v 4 KERA V= r 3 3 RISTKÜLIK V =a*b*c 2. Mehhaaniline energia Energia- skalaarne füüsiklasine suurus, mis iseloomustab keha või jõu võimet teha tööd Kineetiline energia- energia, mis on tingitud keha liikumisest teiste kehade suhtes. Definitsioon: Töö mis on vajalik mingi keha liikuma panemiseks ja keha säilitab oma energia, kui just keha k...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
3 allalaadimist
1
txt

Kõik energiast

ENERGIA: -)Energiaks nimetatakse keha vi kehade ssteemi vimet teha td. -)Energia on fsikaline suurus, mis nitab kui palju td vib keha antud tingimustes teha. -)Mehhaaniline energia jaotatakse.1)kineetiline energia, 2)potensiaalne energia. -)Energia hikuks on 1J. -)Kineetiliseks energiaks nimetatakse energiat, mida kehad omavad oma liikumise tttu. -) Thiseks on K -)K=mv2. k=kineetiline energia(1J). v=keha kiirus(1m/s) m=keha mass (1kg). ...

Füüsika - Põhikool
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun