Facebook Like
Add link

Informaatika, VBA harjutused - sarnased materjalid

mbol, function, tama, itaja, lahter, esimesest, tagurpidi, algandmed, rvide, loendab, rava, color, idetud, omadusega, arvutama, else, loop, hemalt, sissep, round, left, suurimat, idatakse
53
xls

Informaatika

Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Tõõ Detail Üliõpilane Õppemärkmik Õppejõud Vilipõld Õpperühm Palun täitke tühjad lahtrid MASB-11 Detail Ülesande püstitus Analüüs, skeem, valemid ...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist
150
xlsm

Informaatika I tunnitöö "Valemid"

...site ja nimede kasutamine valemites. Harjutus "Kolmnurk" Harjutus "Täisnurkne kolmnurk " Arvavaldised - tehete prioriteedid, funktsioonid Loogikaandmed, -avaldised ja funktsioonid Võrdlused ja loogikatehted Võrdlused ja loogikatehted. Harjutused IF-funktsioon Palk & Kauba hind Funktsioonide tabel Minirakendus "Detail" - ülesande püstitus "Detail" - kasutajaliides "Detail" - materjalid "Detail" - värvid Ajaandmed, -avaldised ja -funktsioonid Tekstandmed, -avaldised ja funktsioonid ...

Informaatika I (tehnika) - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
575
docx

Nimetu

...orrutati SELECT real täisarvuks muutunud jagatis uuesti kümnega. Saadud tulemustest võib välja lugeda, et 1996ndal sündinute hulgas on kaks last 150ndates ning üks 160ndates. Ning kõigi aastate peale kokku on 4 inimest 150 ja 160 vahel ning 3 inimest 160 ja 170 vahel. Harjutused (pikemad päringud) Loo autode tabel, kus on iga masina kohta kirjas mark, registreerimisnumber ja väljalaskeaasta Trüki välja kõik autod, mille registreerimismärk sisaldab A-d Väljasta iga margi kohta, mitu eksemplari seda on. Väljasta iga margi ja väljalaskeaasta komplekti kohta, mitu s...

Informaatika -
22 allalaadimist
238
docx

PHP ALUSED RAAMAT

...e loomisel olen eelkõige silmas pidanud oma õpilasi, kellele tuleb see kõik kenasti selgeks teha. Kuid loodan, et sellest on ka teistele kasu, kellega ma kokku otseselt ei puutu. Kursus on ülesehitatud selliselt, et üheskoos tehakse läbi harjutused ning ülesanded jäävad iseseisvaks lahendamiseks. Vajalikud eelteadmised PHP mooduli kirjutamisel olen eeldanud, et õppur on enesele juba selgeks teinud nii HTML5 kui ka CSS3 osa. Kui kasutaja on õppinud kunagi mingisugust teist programmeerimiskeelt, siis teeb see ainult head ja kiirendab asjadest...

Informaatika - Kutsekool
16 allalaadimist
122
xlsm

VBA juhtimine informaatika 2

... oma komeet! Protsesside modelleerimisest If-laused Kujud. Iseseisvalt Select Case-lause Lõputu kordus Harjutus "Veski" Lõputu kordus katkestusega Harjutus "Auto_1" ja "Auto_2" Arvu arvamine. Iseseisvalt Funktsiooni nullkohad Järelkontrolliga kordus Eelkontrolliga kordus Harjutused "Auto_3" ja "Autod_4". Iseseisvalt Fuktsioonide nullkohad. Iseseisvalt Do...Loop- kordused. Demod For ... Next-lause Funktsiooni värtuste keskmise ja maksimumi leidmine Lahtrite värvid. Demo For...Each-lause Harjutus "Ufod" Rakendus "Ufod". Iseseisvalt Lahtriploki keskmised Protsesside m...

Informaatika -
2 allalaadimist
84
xlsm

VBA Juhtimine

...komeet! Protsesside modelleerimisest If-laused Kujud. Iseseisvalt Select Case-lause Lõputu kordus Harjutus "Veski" Lõputu kordus katkestusega Harjutus "Auto_1" ja "Auto_2" Arvu arvamine. Iseseisvalt Funktsiooni nullkohad Järelkontrolliga kordus Eelkontrolliga kordus Harjutused "Auto_3" ja "Autod_4". Iseseisvalt Fuktsioonide nullkohad. Iseseisvalt Do...Loop- kordused. Demod For ... Next-lause Funktsiooni värtuste keskmise ja maksimumi leidmine Lahtrite värvid. Demo For...Each-lause Harjutus "Ufod" Rakendus "Ufod". Iseseisvalt Lahtriploki keskmised Protsesside m...

Informaatika -
36 allalaadimist
238
xlsm

VBA juhtimine

...a komeet! Protsesside modelleerimisest If-laused Kujud. Iseseisvalt Select Case-lause Lõputu kordus Harjutus "Veski" Lõputu kordus katkestusega Harjutus "Auto_1" ja "Auto_2" Arvu arvamine. Iseseisvalt Funktsiooni nullkohad Järelkontrolliga kordus Eelkontrolliga kordus Harjutused "Auto_3" ja "Autod_4". Iseseisvalt Fuktsioonide nullkohad. Iseseisvalt Do…Loop- kordused. Demod For ... Next-lause Funktsiooni värtuste keskmise ja maksimumi leidmine Lahtrite värvid. Demo For…Each-lause Harjutus "Ufod" Rakendus "Ufod". Iseseisvalt Lahtriploki keskmised Protsesside...

Informaatika ll - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
77
xls

Valemid lahendatud

Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Tõõ Andmed ja valemid Üliõpilane Õppemärkmik Õppejõud J. Vilipõld Õpperühm Palun täitke tühjad lahtrid MASB11 Harjutused Andmete tüübid Excelis Valemid ja avaldised Funktsioonid Arvandmed, -avaldised ja -funktsioonid Aadressite ja nimede kasutamine valemites Arvavaldised - tehete prioriteedid, funktsioonid Minirakendus "Detailike" - ülesande püstitus Minirakendus "Detailike" - aadresside kasutamine...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
235 allalaadimist
41
xls

Graafika lahendatud lõpp

Graafika 1 Tuginedes harjutustele ning kaustas Harjutused (Graafika_Näited.x Demod toodud näidetele valida ja realiseeridaise omapoolne üles used (Graafika_Näited.xls) ja daise omapoolne ülesanne Graafikaobjektid Shape-objektide põhiomadused Shape-objekti mõned meetodid Objekti liigutamine Veski. Liikumine. Lõpmatu kordus Auto testimine Pall & Must a...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
55 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...i ehmumine jne) esinevad ka pärast pikema aja möödumist – see on samuti normaalne. Lõdvestumisvõimalused  hingamistehnikad  autogeenne treening ja visuaalne imaginatsioon  liikumine  biotagasiside  venitus- ja sirutusharjutused  imaginatsioonitehnikad  massaaž  meditatsioon  lihaste lõdvestamine  positiivne mõtlemine  varjupoks  kõnelused endaga enda kinnitamiseks  spordialad (käimine, matkamine, jooksmine, ujumine jne)  päeviku kirjuta...

Esmaabi -
161 allalaadimist
148
docx

NEUROPSÜHHOLOOGIA

... ühendamiseks mõeldud. Mõhnkeha ühendused langvad 3 põhiklassi: aastaseid. Kõne ja käe asi koos, kui tahame kõnet stimuleerida siis käelise tegevuse kaudu. Silitamine, kareda asjaga, eri materjalifega, käte harjutused, järejstikused jms. Parandavad *topgraafilsied ühendused - ühel ajupoolkeralt täpselt saamssse punkti kõnet. vastsaasjupoolkeraasse jooksevad. Ehk ühendavadki kahte ajupoolkera identseid pu...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
160 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

...lex. Gelb, M. (2003). Avastage endas geenius. Kuidas mõelda nagu ajaloo kümme kõige revolutsioonilisemat vaimuhiiglast? Pegasus. Hango, K. (1993). Kuidas vannitada dinosaurust. Harjutusi lastele loo- vuse arendamiseks. Elmatar. Heinla, E. (2001). Loova mõtlemise harjutused. Tallinn: Interdistsipli- naarsete Uuringute Instituut. Krull, E. (2000). Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus. Leino, M. (2009). Kui koolis on halb. AS Ajakirjade Kirjastus. 124 LISA 1 Pittelkow, K. & Jacob, A. (2004). Andekas laps. Avasta oma lapse...

Psühholoogia -
59 allalaadimist
43
pdf

Andmeanalüüs MS Exceli abil

Andmeanalüüs MS Exceli abil Andmeanalüüs MS Exceli abil Järgnev õpetus püüab võimalikult 'puust ja punaselt' ette näidata elementaarse andmeanalüüsi teostamise võimalused MS Excelis. ...

Informaatika - Kutsekool
496 allalaadimist
194
xlsm

Graafika VBAs

Graafika VBAs Kõiki töölehe pinnal asuvaid objekte käsitletakse kujunditena (põhiklassid Shape ja Shapes) Kujundite tüübid Graafikaobjektid - MS Drawing abil tehtud kujundid Diagrammid (ChartObjects) ...

Informaatika ll - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
210
docx

PHP EDASIJÕUDNUD RAAMAT

01 - PHP ja MySQL - Sissejuhatus Teemad  Sissejuhatus  Mis on MySQL  Mis on SQL  Andmebaasi haldamine Sissejuhatus Millega ma nüüd jälle hakkama sain? Nimelt otsustasin vana php mooduli lüüa vähemalt kaheks ning kirjeldada iga teema täpsemalt lahti. Esimene osa peaks...

Informaatika - Kutsekool
8 allalaadimist
19
doc

Õigusalane inglise keel

neÄlle Töö 1. osa = tõlge EST ing.k. Töö 2. osa = mõistete selgitamine = vt harjutused õpikust Sõnad/tõlked * U6 1. citizenship ­ kodakondsus 2. state ­ riik 3. lawful relationship- seaduslik suhe 4. determines mutual rights and obligations ­ määrab vastastikused õigused ja kohustused ...

Õigus - Tartu Ülikool
229 allalaadimist
100
pdf

LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA

EESTI MAAÜLIKOOL Metsandus- ja maaehitusinstituut LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA ÕPPEMATERJAL Koostas Paavo Kaimre TARTU 2016 1 SISSEJUHATUS AINEKURSUSESSE LOODUSVARADE MAJA...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
38
xls

Tabelid lahendatud

Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Tabelid Üliõpilane Õppemärkmik Õppejõud J. Vilipõld Õpperühm Palun täitke tühjad lahtrid MASB11 Sisukord Harjutused Suhtaadresside kasutamine 1 Suhtaadresside kasutamine 2 Absoluutaadressid Nimede määramine ja kasutamine 1 Nimede kasutamine. Diagrammide koostamine Palkide müümimne 1 Funktsioonide graafikud Ülesanded Palgid_2 Palgad Funktsioonide graafikud Lisa: valemite kopeerimine Suhtaadressid. Va...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
212 allalaadimist
10
doc

Tabel (3. osa) - MS Word 2003

... -4- Tabel (3. osa) – MS Word 2003 Jüri Kormik Harjutamiseks 1. Ava eelnevalt loodud tabeliharjutuste fail või loo uus nimega 24-Tabel3 ning võid soovi korral selle loengu harjutused kopeerida sinna (uuele lehele). 2. Kui jätkad eelnevalt loodud tabeliharjutuste failiga, siis võid kasutada eelmises tunnis loodud tabelit, aga kui tegid uue harjutuste faili, siis loo uus tabel suurusega 4 veergu ja 7 rida ning täida see suvaliste andmetega (määra esim...

Tekstitöötlus - Põhikool
3 allalaadimist
69
doc

Matemaatika õpe erivajadustega lastele

... oskus, seda rohkem vajab ta harjutamist. Harjutamise hulka saab reguleerida koduste ülesannetega, aga ei tohi üle pingutada. Koju üle 2 ülesande ei tasuks jätta, 1 on kõige parem. Ülevaate, kas on piisavalt harjutatud, saab kontrolltööga. Harjutused peavad olema õigesti ajastatud. Kõige efektiivsemad on need, mis on antud kohe peale selgituste andmist.. Lisandub uusi ülesande tüüpe, vana materjali seotakse uuega. Kui uut õpitakse, tuleb ka vana korrata, sest muidu see oskus kaob. Harjutamisel ei tohi anda õpilas...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
45 allalaadimist
80
pdf

Algoritmid ja andmestruktuurid eksamiks kordamine

1. Algoritm. Algoritmi keerukus. Ajalise keerukuse asümptootiline hinnang. Erinevad keerukusklassid: kirjeldus, näited. 1.1 Algoritm • Mingi meetod probleemi lahendamiseks, mida saab realiseerida arvutiprogrogrammi abil. • Algoritm on õige, kui kõigi sisendite korral, mis vasta...

Informaatika -
241 allalaadimist
40
doc

Javascript objektid,näited

Steve Mägi A-08 13.03.2014 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Arvutiteenindus A-08 Steve Mägi Javascript (Objektid, Sisseehitatud objektid, Html dom objektid, sündmused, ...

Informaatika - Kutsekool
49 allalaadimist
102
pdf

Luumurdude, pehmete kudede ja liigesvigastuste füsioteraapia

... 6 Skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia Doris Vahtrik Turse Luumurrupiirkonnast distaalsel ja proksimaalsel teostatud harjutused aitavad venoossel verel naasta veenivereringlusse ning vähendada turset eriti kui harjutused on teostatud jäseme elevatsioon asendis. Keharaskuse kandmine Täielikku või osalist keharaskust ei tohi kanda jäsemele enne kui röntgeniga on näha teatud luukalluse formatsioon...

Füsioterapeut - Tallinna Ülikool
23 allalaadimist
40
docx

Spordifüsioloogia konspekt

...ziimi alusel: dünaamilised;staatilised. Liigutuste struktuuri alusel: tsüklilised; atsüklilised; segatüüpi. Sooritatava töö võimsuse alusel: maksimaalse; submaksimaalse; suure; mõõduka; vahelduva võimsusega. Jaotus töörežiimi alusel: 1. Dünaamilised harjutused Dünaamiline töö põhineb auksotoonilisel lihaskontraktsioonil (muutub nii lihase pinge kui pikkus). Lihase kokkutõmbe tulemusel: pannakse keha või kehaosa liikuma, ületatakse välist vastupanu, pehmendatakse välismõjust tingitud liigutuste teravust 3. Staatiliste pingutuste füsioloogiline ...

Sport -
24 allalaadimist
19
doc

VÕGOTSKI, ELKONINI JA PIAGET`I MÄNGU ARENGU TEOORIA

...arjutusmängude sisuks on intensiivne mängimine oma kehaga, käte ja jalgadega, samuti mitmesugused muud tegevused, nagu näiteks kivikeste viskamine, ehitusklotside ladumine. Siia kuulub ka destruktiivne tegevus, näiteks ehitusklotsidest ehitise ümberpaiskamine. Kõik need harjutused aitavad kaasa lapse motoorse arengu täiustumisele, kuid iga selline käitumisakt nagu viskamine, nöörist tõmbamine, tõukamine jne on ühtlasi ka intellekti arendamine (samas:126). Harjutusmängu juhuslike ja tahtlike kombinatsioonide tase on osaliselt kattuv konstruktiivse mänguga. Konstrukt...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Ülikool
132 allalaadimist
34
doc

Erinevad teraapiavõimalused

...est valdkondadest: valest kehahoiakust, ebasobivast toidust, negatiivsetest tunnetest jms. Kinesioloogiliste meetodite abil saab tõsta inimese organismi energianivood, aktiveerida enesetervenduslikke jõude ja parandada selle abil tema tervist. Olulise osa moodustavad siin harjutused, mida inimene ise oma energeetilise tasakaalu saavutamiseks teha saab. Kinesioloogia on eelkõige eneseabi meetod. Maailma ulatuses kõige enam laienenud kinesioloogia meetod on "Touch for Health". Lühendatult TfH ( Terveks puudutuse kaudu). See arendati välja 60.-ndate aastate lõpus Califo...

Terviseõpetus - Tallinna Pedagoogiline Seminar
89 allalaadimist
89
doc

Loogika ja programmeerimine

Programmeerimise algkursus 1 - 89 Mida selle kursusel õpetatakse?...................................................................................................3 SISSEJUHATAV SÕNAVÕTT EHK 'MILLEKS ON VAJA PROGRAMMEERIMIST?'......3 PROGRAMMEERIMISE KOHT MUUDE MAAILMA ASJADE SEAS.......

Arvutiõpetus - Kutsekool
187 allalaadimist
34
docx

Treeningõpetuse alused

...ahel.  Koormuse kestusega- näitab treeningu mõjutuste seeria toime aega.  Koormuse sagedusega- treeningute sagedus. 2 Treeningu vahendid ja meetodid:  Treeningvahenditeks on igasugused kehalised harjutused.  Jaotatakse 2 rühma:  Võistlusharjutused- terviklikud tegemised, mis viiakse läbi kooskõlas võistlusmäärustega.  Ettevalmistavad harjutused- üldettevalmistavad ja spetsiaalettevõtvad harjutused. Sporditreeningu meetodid:  Sõnalised- selgitu...

Sise- ja närvihaigused - Usuteaduse Instituut
17 allalaadimist
101
pdf

Projektipersonali juhtimine konspekt

... piisab näiteks töögrupist. Kui on vaja kasutada mingi kitsa valdkonna teadmisi ning puudub vajadus laiema koostöö järele, siis võib meeskonna kujundamine olla ebavajalik ja isegi kahjustada tulemuslikkust. Töökeskkond väljaspool toimuvad meeskonna loomise harjutused võivad olla loomingulised ja huvitavad, kuid kui reaalne tööülesande täitmine eeldab vaid iseseisvat kutsemeisterlikkust ning minimaalset koostööd, siis võivad töötajad tunda ennast petetuna ning väita, et koolitus oli aja raiskamine. Mõne projekti puhul on ülesande täitmise eelduseks koo...

Organisatsioon ja juhtimine -
76 allalaadimist
28
docx

INTENSIIVRAVIÕENDUSE KORDAMISKÜSIMUSED

...utunnet, värskendada suud ja suurendada heaolutunnet. Hambaid puhastatakse hommikul ja õhtul. Loputa suud mitu korda, vajadusel aspireeri loputusvedelik aspiraatoriga. Määri huultele pehmendavat kreemi või vaseliini. Ära rebi koorikuid – pehmenda neid. hingamise harjutused õige hingamine on diafragma - kõhuhingamine. Patsient istub voodi serval või on voodis selili (võib olla ka külje peal), põlved on kõverdatud, kõhulihase lõdvestatud. Patsient paneb käed külgedele kõhu keskosas ja hingab läbi nina sügavalt sisse – diafragma peab tõusma üles. V...

Õendus - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
74 allalaadimist
139
pdf

Spordi üldained 1.tase

...täpsemaid juhi- vastu aitab seid koormuse suuruse kohta saab oma arstilt. aeroobne treening · Intensiivsed koormused ilma piisava aeroobse ettevalmistuseta ja/või suurte ras- kustega jõuharjutused võivad põhjustada vererõhu tõusu. · Kerge vererõhutõusu puhul on lubatud piiranguteta sport, kuid treeningutel tuleks sooritada rohkem vastupidavusharjutusi, millel on soodne toime vererõhule. · Keskmise ja raske kõ...

Inimeseõpetus -
29 allalaadimist
53
docx

Tervisekasvatus ja esmaabi noorsotöös

...oolt antud tähtsamaid vajadusi, mida igaüks realiseerib omamoodi suuremal või vähemal määral. Arvatavasti, ei kahtle keegi enam väites, et meditsiinilisest aspektist vaadatuna tugevdab füüsiline aktiivsus tervist ja pikendab eluiga. Regulaarsed füüsilised harjutused : parandavad enesetunnet, muutes teid seeläbi võluvamaks ja enesekindlamaks vallandavad heaoluhormooni nõristumise üldine kehaainevahetus kiireneb ennetavad paljusid kroonilisi haigusi ( südame-veresoonkonna haigusi, suhkruhaigust, mõningaid v...

Meditsiin -
7 allalaadimist
10
rtf

Võgotski, Piaget' ja Bronfenbrenneri teooriad

...arjutusmängude sisuks on intensiivne mängimine oma kehaga, käte ja jalgadega, samuti mitmesugused muud tegevused, nagu näiteks kivikeste viskamine, ehitusklotside ladumine. Siia kuulub ka destruktiivne tegevus, näiteks ehitusklotsidest ehitise ümberpaiskamine. Kõik need harjutused aitavad kaasa lapse motoorse arengu täiustumisele, kuid iga selline käitumisakt nagu viskamine, nöörist tõmbamine, tõukamine jne on ühtlasi ka intellekti arendamine (samas:126). Harjutusmängu juhuslike ja tahtlike kombinatsioonide tase on osaliselt kattuv konstruktiivse mänguga. Konstrukt...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
88 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun