Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Eetika on   rahva   väärtused,  tõekspidamised ja õiglustunne. Kuna ühiskond on rahvas, saab ühiskond elujõuliseks siis,  kui riigi poliitilise juhtkonna käitumine ja seega nende eetika, mis oluliselt moodustab  ühiskonna eetilisi printsiipe, on kooskõlas rahva õiglustunnetega, ainult siis tunneme end  koduselt oma riigis ja oleme valmis vajaliku panuse tegemiseks ühiskonna arenguks ja 
Eetika – inimestevahelised suhted (õnn, au...), teaduslik lähenemine sõprusele (mis hoiab sõprussidemeid koos, sõprus erinevate klasside vahel jne). Kuidas see mõjutas poliitilist filosoofiat? Kas inimestevahelised sõprussidemed tulevad poliitikale kasuks või vastupidi - kas poliitiline süsteem peaks olema üles ehitatud nii, et sõprus ei mõjuta poliitikat, nii et poleks korruptsiooni? Poliitiline filosoofia
Eetika – Vaba tahte allikaks peab olema meie noumenlik mina ja see võimaldab tegutseda moraalselt Me ei saa oodata, et kõrgem võim jagaks meile ülesandeid, peame need ise avastama m, kasutades oma mõistust autonoomselt Käitumise muudab moraalseks ajendatus kohustuse ratsionaalsest tunnistamisest, mitte muud

Eetika - in eluprojektid ja in.vahelised suhted Kuidas in.vahelised sidemed mõjutavad pol.filosoofiat? kas sidemed tuelvad pol kasuks v süsteem tuleb ehitada, et sidemed ei mõjutaks, et vältida korruptsiooni Kus tuleb mõte, et alamatel üldse õigused, kas eesmärgiks pigem vabadus või hoopis võrdsus?
Eetika on seega humaanset elu ja elamist vormiv printsiip, millega liitub sisemise rahuga tunnetatav armastus, Saatuslikkuse ees. Saatus – see inimese elu tumedaim osa on peidus inimese sügavas sisemuses, ning saatuslikuks teeb selle ajalik aeg. Eetiliste väärusteta inimese olemine ei püsi.
Eetika - Eetika tegeleb hea elu ja õige käitumise küsimustega: kuidas me peaksime elama, mis on Hea (ehk hüve), mis on „õige“ ning „väär.“ Oma olemuselt normatiivne – ei tegele mitte niivõrd küsimusega, mis on (olemas) kuivõrd, mis/kuidas peaks olema.

Eetika – käitumises peegelduv väärtuste süsteem (ld moralis, = kõlblus). Olulisemad kõsimused: hea või halb? EETIKA (komme, harjumus) filosoofia haru, mis õpetab tegema valikuid õige-vale, hea- halva vahel; nimetus pärineb Aristoteleselt.
Eetika on tähtis. Atomism vabastab: 1) Hirmust surma ees – “Kui oleme meie, siis pole veel surma; kui on aga surm, siis pole enam meid” 2) Hirmust jumalate ees – jumal olemas, aga ta ei sekku maailmas toimuvasse (kurjuse olemasolu)
Eetika - 'kommete ja tavade teadus', sõnast ēthos 'komme, tava, iseloom, eluviis, tuttav paik') on filosoofia haru, mis tegeleb inimeste ühiskondliku ja isikliku elukorralduse viiside seletamise ja põhjendamisega.

Eetika ehk inimeste valikud mille aluseks on nende ja ühiskonnas välja kujunenud väärtushinnangud ja väärtused ehk uskumused selle kohta, mis on inimsele hea või soovitav on sotsiaaltöö kindlaks osaks.
Eetika on tänapäeval eelkõige teoreetiline distsipliin, mis uurib inimeste ühiskondlikku koosolu, ühiskonna ja inimese suhet kõige üldisemas mõttes ning püüab anda vastavaid seletusi ja põhjendusi.
Eetika on minu arvates inimese elu üks oluline osa. See, kuidas Sa elad, käitud, suhtled oma pere, sõprade või kolleegidega, sõltub sellest, milliseid eetilisi väärtusi ja moraalinorme sa endas kannad.

Eetika - Aristoteles oli eetika rajaja, tema arusaam eetikast oli, et eetika on praktiline teadus ja leidis, et ei piisa ainult arutlusest vooruste üle, vaid neid teadmisi tuleb kasutada ka oma käitumises.
Eetika – teooria, selle kohta, milline käitumine on moraalselt hea/õige ja milline halb/ebaõige. Taoline teooria sõnastab käitumise põhimõtted, mida inimene peaks järgima, ning põhjendab neid.
Eetika on see mis määratleb ära meie käitumise vastavas ühiskonnas või kogukonnas. Eetika näitab ära kuidas ja miks peaks inimene ühel või teisel viisil käituma vastavas olukorras.

Eetika on väärtusteadus, mis põhineb moraalsetele kohustustele ja väärtustele ning inimese arusaamadele heast/halvast. Eetika tuumaks on ARUTELUD, mis suunavad üldistusteni.
Eetika - teoreetiline arutlus moraali üle. Eetika tasandid: 1) Kirjeldav – vaatlus, ajalooline või teaduslik, mis seletab moraalsust ühes või teises kultuuris ja ajastus.
Eetika on tänapäeval eelkõige teoreetiline distsipliin, mis uurib ühiskonna ja inimese suhet kõige üldisemas mõttes, püüab anda vastavaid seletusi ja põhjendusi.

Eetika – filosoofiaharu, mis uurib praktilistesse arutluskäikudesse kätketud mõisteid, nagu hüve, kohus, kohutus, ratsionaalsus, vabadus, valik, voorus, õigus.
Eetika – Looduslikele organismidele omaste väärtuste rikkumine – Looduse muutmine segades erinevate liikide geene – Vastuolu tarbida loomade geene taimedel ja
Eetika – (ld k ethos = komme, harjumus) – filosoofia osa, õpetus mis käsitleb moraali kui ühiskonna teadvuse osa, ühiskondliku elukorralduse üldisi aluseid.

Eetika - kaastunne teise in puuduste suhtes, neid hinnates ja jättes vaatamata tema voorused, rõõmud toob endale rahu ja vabaduse, õnne, sest ei tunen kadedust.
Eetika on teadus moraalist. Eetika aga teoreetilisele reflekteerimisele moraali üle. Eetika on filosoofia haru, mis tegeleb küsimusega, kuidas me peaksime elama.
Eetika – teooria, teadus; teadus moraalist; kõlblusõpetus Kõlblusnormid (kodanlik, kristlik, religioosne eetika) Inimese ethos (kr. k.) – elulaad, karakter

Eetika - kuulub väärtusõpetuse alla, filosoofia haru, mis tegeleb inimeste ühiskondliku ja isikliku elukorralduse viiside seletamise ja põhjendamisega.
Eetika on küll filosoofia haru, kuid puudutab meid igapäevaselt kõiki ning tõstatab dilemmasid, millisel viisil ja põhjusel inimesed midagi teevad.
Eetika - filosoofias käsitlus sellest, milline on õige eluviis: puudutab kõlbelisi ehk moraalseid küsimusi nagu nt mis on halb ja mis on hea.

Eetika — õpetus moraalist, mida me peame tegema? Mõistekasutus on lõtv, räägitakse ka eetilisest elust - moraalse elu tähenduses.
Eetika on filosoofia osa, mille aineks on moraal, mis on ühiskondliku teadvuse ja ühiskonnaelu korralduse oluline lähtealus.
Eetika on filosoofia haru, mis tegeleb inimeste ühiskondliku ja isikliku elukorralduse viiside seletamise ja põhjendamisega.

Eetika on väärtusteadus,mis põhineb moraalsetele kohustusele ja väärtustele ning inimese arusaamadele heast või halvast.
Eetika – käitumisstandard, mis põhineb moraalsetel kohustustel ja väärtustel ning inimese arusaamisel heast ja halvast.
Eetika on Epikurose nägemist mööda filosoofia kõige tähtsam osa; kanoonikal ja füüsikal on vaid teeninduslik roll.

Eetika on solidaarsus vaba mõtlemise alusel, mida pealegi ei tunta sama liigi indiviididega, vaid kõige elavaga üldse.
Eetika – normida kogum, mis määrab inimeste kõlbelise käitumise, nende kohustused ühiskonna ja üksteise suhtes.
Eetika - ja moraalinõudeid  kuulus 1843.a Leipzingis rajatud esimese saksa konservatooriumi õppejõudude hulka

Eetika on kasulik, efektiivne ja isegi hädatarvilik nii inimestele, huvigruppidele kui ka ühiskonnale tervikuna.
Eetika on suunatud kasulikkusele, pole hinge-eetikat. Tehnika ei ole veel saanud vaimukultuuri arengu vahendiks.
Eetika on filosoofia harudest, kus arutatakse moraali üle. Tahes tahtmata puutume sellega igapäevaselt kokku.

Eetika on   oluline   kõigi   inimtegevuste   osa,   muutudes   pidevalt   järjest   tähtsamaks.
Eetika - filosoofia haru, mis uurib inimese arusaamu heast ja halvast, õigest ja väärast, kohustustest.
Eetika – praktiline teadus näitamaks kuidas saada tubliks ja vooruslikuks inimeseks ja nii ka käituda.

Eetika - väiteid ei saa õigustada faktidega ega omandada ratsionaalse arutelu läbi suuremat tõesust.
Eetika on abiks valikute tegemisel, millist tegevust võiks pidada lubatuks ja millist tuleks vältida.
Eetika — õpetus moraalist, mida me peame tegema? Mõistekasutus on lõtv, räägitakse ka eetilisest

Eetika on autonoomne ja isegi Jumal peab alluma moraaliseadusele, mis eksisteerib temast sõltumatult.
Eetika on subjektiivne. Objektiivses mõttes on õige valem olemas, kuid indiviidile võib varieeruda.
Eetika - • Eetika on inimmõtte ja käitumise mõõde, mis on juhitud hea ja õige printsiibist.

Eetika on subjektiivne. Ütleb, et on olemas õige vale, kui on suhteline/varieeruv inimestele.
Eetika on juhtimiskompetents ja julgus võtta vastutust, mis näitab teo ja otsuse kvaliteeti.
Eetika on kõlblusõpetus, mis annab juhiseid tegemaks valikuid õige-vale ja hea-halva vahel

Eetika - tähendab üldteoreetilist analüüsi; moraal – konkreetseid kõlbelisi nähtusi.
Eetika - Kitsamas tähenduses ühe traditsiooni, grupi või indiviidi moraaliprintsiibid.
Eetika on midagi, mis teadusega reguleeritav pole, kuid mida religioon saab kujundada.

Eetika - teha õigeid asju, õigel ajal, õigete inimeste suhtes ja õigel eesmärgil.
Eetika - väited on emotsionaalsed väited, mis kajastavad inimeste hingeseisundeid!
Eetika on filosoofia haru, mis õpetab tegema valikuid õige-vale, hea-halva vahel.

Eetika on oluline kõigi inimtegevuste osa, muutudes pidevalt järjest tähtsamaks.
Eetika ehk kõlblusõpetus räägib sellest, mida kõlbab ja mida ei kõlba teha.
Eetika ehk vooruseetika. Tähtis on omada õigeid tundeid, kalduvusi, emotsioone.

Eetika ehk kõlblusõpetus räägib sellest, õigetest ja vääradest tegudest.
Eetika on filosoofia haru, mis tegeleb küsimusega, kuidas me peaksime elama.
Eetika - moraalifilosoofia, arutlemine moraali üle. Tasandid: 1. Kirjeldav.

Eetika on teadus kõlblusest (ehk moraalist) ja kõlbelistest väärtustest.
Eetika on juhitud ühelt poolt seaduste ja teiselt poolt vaba valiku poolt.
Eetika on õpetus õnnest, selle tingimustest ja saavutamise takistustest.

Eetika - moraali puuduvad aruteinud hea ja halva, õige ja vale suhtest.
Eetika – abistamissuhe, formaalsed ja mitteformaalsed ettekirjutused
Eetika - ja hariduskriis on tänapäeval väga suureks probleemiks.

Eetika on pigem uurimus nende normide kohta – uurimus moraalist.
Eetika – inimlikkus, ausus, austus, hea tahe, õiglus, usaldus.
Eetika - ja moraaliprobleemid on paratamatus, need on osa elust.

Eetika on teadus või õpetus moraalist, ka moraalifilosoofia.
Eetika on teadus meie käitumistest, tegudest ja olemustest.
Eetika on väärtuste kogum, mida loetakse heaks ja õigeks:

Eetika - teadus kõlblustest ja kõlbelistest väärtustest
Eetika on korrektse käitumise üldprintsiibid ja reeglid.
Eetika on juhend, mis määrab ära õige ja vale piirid.

Eetika on erinev seadustest, religioonist ja etiketist.
Eetika – teadus/õpetus moraalist, moraalifilosoofia.
Eetika - filosoofia aru mis uurib moraali suhteid.

Eetika – tähendab ÜLDTEOREETILIST ANALÜÜSI 6
Eetika – käitumisnormide kogum (moraale palju)
Eetika on vanem kui metafüüsika või religioon.

Eetika – VANA-KREEKA päritolu ethos: asupaik,
Eetika ehk õpetus õnnest, selle tingimustest.
Eetika on teadus kõlbuses ja kõlbusõpeusest.

Eetika on tihedalt seotud ka seaduskuulekusega.
Eetika ehk morallifilosoofia, moraal, kõlblus
Eetika - uurib ühiskonnas moraalisuhteid.

Eetika on meie vaimse isetegevuse ilmum.
Eetika on üldtunnustatud kõlblusnorm.

Eetika on oma olemuselt maailmajaatav.
Eetika – käitumis ja moraalinormid.
Eetika on moraali teaduslik uurimine.

Eetika on teadus/õpetus moraalist.
Eetika – inimteadvuse pürgimus.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun