Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus - 11 õppematerjali

Eesti keel >> Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus
9
docx

Inglise keele mõjud eesti keelele

Tartu Ülikool Inglise keele mõjud eesti keelele Referaat Tartu 2012 Sisukord Sissejuhatus ........................................................................................... 3 Inglise keelest laenamise peamised põhjused .................................................... 4 Tsitaatsõnade kasutamine ........................................................................... 5 Mugavdamine ........................................................................................ 6 Muutused sõnade tähendustes ........................................................................ 7 Kirjandus .............................................................................................. 9 2 Sissejuhatus Referaat on kirjutatud Tiina Leemetsa a...

Eesti õigekeelsus ja... - Tartu Ülikool
52 allalaadimist
2
docx

Eesti elab

Siin viibijad. Ma loodan, et Teie päev on sama rõõmsalt ja edukalt läinud, kui minul. Aga küsimus on selles, kas Eesti elab või on juba aastaid olnud tähtusetu Meile. Selles küsimuses oskad ainult Sina ise vastada. Kas Sina oled oma Maad väärikalt kohelnud. Nii mõnigi Teist mõtleb nüüd, kas Eesti on mulle tähtis. Miski pärast ütled sa ise endale on küll, aga kas tõesti on – Kui Eesti ongi Teile tähtis, miks on paljud-andekad loomeinimesed, arstid, oskustöölised ja teisedki Meie maalt lahkunud. Jah, Teil on õigus, et välismaal saadakse parem haridus, aga ka Eestis püütakse selle nimel. Võõralmaal on ka lihtsam leida tasuvat töökohta. Võib juhtudagi, et koristaja tööpalk on suurem, kui Eestis õpetajal. Nii rännataksegi Eestist välja. Meil on oluline Eesti, tahame siin elada, tuleb kõigil algul end ise muuta nagu ütlebki vabariigi president Eesti 94. tähtpäeval „Meie üheskoos oleme...

Eesti õigekeelsus ja... - Põhikool
9 allalaadimist
18
odt

Tekstianalüüs ja tekstihoole

Tartu Ülikool Filosoofiateaduskond Eesti ja üldkeeleteaduse instituut Eesti keele osakond Sandra Jürgenson Tekstianalüüs ja tekstihoole Referaat Juhendaja Eva Velsker Tartu 2015 Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................................................3 1. Tekstist....................................................................................................................................4 2. Ajakirjandus ümbritseva maailma loojana..............................................................................4 3. Keele uurimismeetodid...........................................................................................................5 4. Keelehoolde eesmärk..............................................................................................................5 5. Keele põhiolemusest...

Eesti õigekeelsus ja... - Tartu Ülikool
29 allalaadimist
4
docx

Eesti keel ametikiri

Karin Kaljumägi Anete Siig Eesti keele osakond Tartu Ülikool Tartu Ülikool Salme 1a Jakobi 2–416 5014 Tartu 51014 Tartu 26.03.2017 Kutse Lugupeetud Karin Kaljumägi Olen Võru maakonna Varstu piirkonna kodutütarde ja noorkotkaste toetajaliige. Minu ülesandeks on lapsi igakülgselt toetada ja korraldada neile erinevaid üritusi. Palun Teid esinema minu poolt korraldatud üritusele „Haritud noor“. Üritus toimub 2.– 4. juunil 2017. aastal Varstu Keskkoolis Võrumaal. Üritusel õpetame noortele erinevaid eluks vajaminevaid teadmisi. Üritusel osalevad 14-18 aastased noored. Kutsuksime Teid rääkima ametikirjade...

Eesti õigekeelsus ja... - Tartu Ülikool
17 allalaadimist
8
docx

Algustäheortograafia näited ja reeglid

Õige: don Quijotet Allikas: Postimees 0817 Reegel: Väikese algustähega kirjutatakse ümberütlevad nimetused ehk metafoorid, mida nimedeks ei loeta. 1. „Historia” puhul oli tegu esimese nii laiahaardelise püüdega minevikusündmusi kirja panna, nimetas Rooma kirjamees Cicero Herodotost Ajaloo Isaks. Õige: ajaloo isaks Allikas: Delfi 0711 2. „Kui kõik läheb nii,“ arvab Interneti isa Vint Cerf, “ei pruugi kaugel olla päev, kus võid saada e-kirja Jupiteri ümber tiirlevalt kuult Europalt.“ Õige: interneti isa Allikas: Postimees 0601 Reegel: Väikese algustähega kirjutatakse isikunimest tulnud loomatõugude ja usundite nimetused. 1. Igal juhul tuletas Eesti evangeelse Luterliku kiriku Risti koguduse õpetaja Annika Laats saates „Suud puhtaks” meelde, et geikristlased on olemas ja ta toetab neid. Õige: luterliku kiriku Allikas: Eesti Päevaleht 2. Selline Muhamedi usuline tegevus tekitab Mekas segadusi, linna valitsejad aga seda ei vaja. Õige: muhamedi usuline Allikas: Delfi 0315 Reegel: Kohal, ehitisel ja taevakehal on nimi. 1. Taevast ei paista väike Vanker nii hästi silma kui Suur Vanker, sest ülejäänud 2 aisatähte ja “esirattad” on päris tuhmid. Õige: Väike Vanker Allikas: Delfi 0115 2. Meteoriidisaju parimaks tabamiseks tuleks taevast otsida perseuse tähtkuju, mis asub loodetaevas. Õige: Perseuse tähtkuju...

Eesti õigekeelsus ja... - Keskkool
34 allalaadimist
4
docx

Keelehooldeallikate kasutamise ülesanne

Õigekeelsusallikate kasutamise ülesanne (õigusteadus, AÜ 2017 sügis) Vastake küsimustele, kasutades järgmisi õigekeelsusallikaid: ÕS 2013 ,,Kuidas sõnaraamatut kasutada" (http://www.eki.ee/dict/qs/qs2013.html); EKI e-keelenõu (kn.eki.ee), sh ,,Ametniku soovitussõnastik" (http://www.eki.ee/dict/ametnik/); ÕSi kohanimevalimik (http://www.eki.ee/dict/qs/kohanimevalimik.pdf (www.eki.ee lehelt link Keelekogud Kohanimed Maailma maade nimed)); ÕSi uute sõnade loend (http://keeleabi.eki.ee/?leht=9). Märkige ära, kust vastuse leidsite (täpsemalt kui kn.eki.ee). Püüdke esitada vastused rohkem oma sõnadega ja vähem kopeerides. Küsimus Vastus Allikas 1) Kumb on õige, Afaatik kn.eki.ee - kas afaasik või Keelenõuvakk afaatik?...

Eesti õigekeelsus ja... - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
2
docx

Glossimine

iiv ADE adessiiv e alalütlev kääne ALL allatiiv e alaleütlev kääne COM komitatiiv e kaasaütlev kääne COND konditsionaal e tingiv kõneviis ELA elatiiv e seestütlev kääne ESS essiiv e olev kääne FUT futuurum e tulevik GEN genitiiv e omastav kääne ILL illatiiv e sisseütlev kääne IMP imperatiiv e käskiv kõneviis IMPS impersonaal e umbisikuline tegumood INE inessiiv e seesütlev kääne INF infinitiiv e tegevusnimi JUSS jussiiv e möönev kõneviis KPV komparatiiv e keskvõrre LOC lokatiiv NEG negatsioon e eitus NOM nominatiiv e nimetav kääne PART partitiiv e osastav kääne PASS passiiv PL pluural e mitmus PRS preesens e olevik PST minevik PSV positiiv e algvõrre PTCP partitsiip e kesksõna Q küsimuse partikkelmarker QUOT kvotatiiv e kaudne kõnevii...

Eesti õigekeelsus ja... - Tartu Ülikool
14 allalaadimist
0
jpg

Kaks munka

...

Eesti õigekeelsus ja... - Keskkool
6 allalaadimist
4
docx

Ametikiri

05.2014 eesti keele osakond Tartu Ülikool Jakobi 2 –411 51014 Palve kontrollida lisatud kirjas sõna kasutamise korrektsust Lugupeetud Karin Kaljumägi Olen M.P , Tartu Ülikoolis haridusteadust õppiv tudeng ja hetkel oma õpingute jätkamise jaoks koostamas ametikirja. Pöördun Teie poole lootuses, et saate mind keelelise probleemiga aidata. Palun abi sõna duplikaat või dublikaat, keeleliselt korrektse kasutamise kohta. Teie kontaktid sain Tartu ülikooli kodulehelt ja kuna Teie eriala on eesti keel, siis loodan, et saate mind minu murega aidata. Teie poole pöördun palvega, et aidata oma emal vormistada korrektne avaldus pensioniametile uue pensionitunnistuse saamiseks. Probleem seisneb selles, et varem kirjutati avaldusele sõna dublikaat, kuid olen näinud, et seda sõna kirjutatakse ka tugeva p-ga ehk duplikaat. Kahtlust tekitab asjaolu, et vanemad inimesed väidavad üsna kindlalt, et õigesti kirjutatakse see sõna nõrga b-ga ehk...

Eesti õigekeelsus ja... - Tartu Ülikool
32 allalaadimist
4
docx

Keelehooldeallikate kasutamine

Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus September 2016 Keelehooldeallikate kasutamine 1. Mida tähendab, et õigekeelsussõnaraamat on kirjakeele normi alus? Õigekeelsussõnaraamat on kinnitatud Vabariigi Valitsuse määruse alusel eesti keele õigekirjutuslike, grammatiliste ja sõnavaraliste normingute alusena. See tähendab, et korrektse keelekasutuse tagamiseks tuleks järgida raamatus esitatud soovitusi ja reegleid. 2. Võrdle õigekeelsussõnaraamatu ja eesti keele seletava sõnaraamatu abil sõnade enamik ja enamus tähendust. Otsusta, kumb sõna sobib lausesse ......................... meist oskab vene keelt, ja põhjenda otsust. Korrektne on kirjutada: ,,enamik meist oskab vene keelt.", sest enamik tähendab suuremat osa, samas kui enamus tähendab arvulist ülekaalu. 3. K...

Eesti õigekeelsus ja... - Tartu Ülikool
68 allalaadimist
3
docx

Traditsioonid v progress – kas lõpmatu konflikt või ühe mündi kaks külge.

Tänapäeval paljudel inimestel on tugevad traditsioonid, mis nad peavad lapsepõlvest kuskohas on samapalju neid, kes ei tunne huvi oma juurte traditsioonide vastu. Oma essees püüan võrrelda kaht sellist rühma ja kuidas see mõjub progressile. Igas riigis ja ühiskonnas esimesel kohal seisab pürgimus progressi poole ja kohe tekib küsimus, mis teha vanade tavadega, mis oli kujunenud sajandite aastate jooksul. Progress loomulikult edendab ühiskonna õitsengut, mille tulemuseks on iga inimese õnn ja heaolu. Kuid kiindumus uute vooludesse toob kaasa traditsioonide kaotamist. Just sellepärast paljud ajaloolised hooned, ehitised ja tavad olid hävitatud reformimiste aegadel. Oma aja äraelanud ideede hävitamine on ühest küljest kasulik, aga teisest küljest vanad tavad ei tähenda alati seisakut ühel kohal, vaid traditsioonid on üks tähtsamatest osadest inimeste väärtuste kujunemis...

Eesti õigekeelsus ja... - Tartu Ülikool
6 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun