Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis (1)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milles need avalduvad ?
 • Millise perioodi kirjandusega on tegu ?
 • Kuidas erineb Dante Odysseuse-kujutus Homerose omast ?
 • Kuidas kajastus antiikkunst renessansi kunstis (sh arhitektuuris) ?
 • Kuidas on meieni jõudnud enamik tänaseni säilinud antiikautorite teoseid ?
 • Kuidas suhestuvad romantism ja parnaslased ?
 • Kuidas suhestusid hilisantiikajal paganlik ja kristlik kirjandus ?
 • Mida tähendab väljend „renessansiinimene“ ?
 • Mida tähistatakse kunstiajaloos terminiga spolia ?
 • Mida tähistatakse sõnaga „humanism“, kes on humanistid ?
 • Mille poolest on olulised Aelius Donatus ja Priscianus ?
 • Milline on baroki peamine kunstiliik ?
 • Milline on Cassiodoruse teene antiikkirjanduse meieni jõudmisel ?
 • Millised muudatused toimusid kujutavas kunstis hilisantiikajal ?
 • Millised olid Lääne-Rooma ja Ida-Rooma suuremad kultuurilised erinevused ?
 • Millised on olnud meelisteemad Odysseuse kujutamisel maalikunstis ?
 • Mida Penelope tegelikult mõtles ?
 • Mis on barokiajastu kolm peamist kultuurilist ja intellektuaalset suundumust ?
 • Mis on Bütsantsi kunsti kaks peamist teemat ?
 • Mis on kirjanduses cento ?
 • Mis on majusklid ja minusklid ?
 • Mis on modernistliku kirjanduse silmapaistvamad jooned ?
 • Mis on palimpsest ?
 • Millised olid antiigipärandi kasutamise eesmärgid eri kultuuriperioodidel ?
 • Mis on retoorika, kuidas on see seotud demokraatiaga (kõnevabadus) ?
 • Millises valdkonnas on see ilmsem, millised on põhilised muutused ?
 • Millistel sajanditel oli ladina keel elav keel paljude funktsioonidega ?
 • Miks räägitakse ladina keelest kui korduvalt surnud keelest ?
 • Millistel ladina keele eripäradel tugineb seisukoht, et ladina keel on keeruline ?
 • Millal ja miks võeti Euroopas kasutusele võõrsõnastikud ?
 • Kuidas on ladina keel mõjutanud praegust Euroopa isiku- ja kohanimevaramut ?
 • Millistel keele tasanditel on ladina keel mõjutanud eesti keelt ?
 • Kes on tuntumad kreeka pärandit levitanud humanistid ?
 • Milliseid Pompeist pärit arhetüüpe leidub euroopa kirjanduses ja kunstis ?
 • Millised erinevused olid antiikajal kreeka ja rooma spordiharrastustes ?
 • Milline religioosne alus oli antiikajal Olümpias peetud spordimängudel ?
 • Millised on Rooma õiguse tähtsamad autorid ja kogumikud ?
 
Säutsu twitteris
 • Iseloomustage 12. saj. renessansi lähenemist antiikkirjandusele.

  12.sajandi renessansi ajal hakati Vana-Kreeka töid ladina keelde tõlkima, et saada uusi teadmisi. Keskenduti teaduslikele, filosoofilistele ja matemaatilistele tekstidele, eriti Aristotelese töödele.
 • Iseloomustage antiikkultuuri kajastamise viise ja võimalikke funktsioone filmis. Tooge näiteid.
  Antiikkultuuri on kajastatud Kreeka mütoloogia tegelaste kaudu. Püüd jäädvustada müütilist, rõhutatakse atraktiivset. Eelkõige kujutatakse kangelasi ja nende vägitegusid.
  Herakles – vägiteod, uskumatu tugevus
  „Hercules: The Animated Series“ Disney multifilm
  „Hercules: The Legendary Journeys“ teleseriaal
  „Hercules“ Pietro Francisci väga üldiselt seotud Herklese müüdi ja vanakreeka eepilise poeemi „Argonautikaga“
  Theseus Ateena kangelane
  Odysseus – eksirännakud
  „L’Odissea“, 1969, Franco Rossi - Odysseuse ja Penelope äratundmine
  „The Odyssey “ 1997, Andrei Kontšalovski – järgib Homerose „ Odüsseia “ lugu, mõned stseenid on võetud ka Homerose „Iliasest“ ja Vergiliuse „Aeneisest“. Trooja sõda; rännuepisoodid, millega seonduvad kükloop Polyphemos, Skylla ja loodusjõud, naasmine koju oma naise Penelope juurde.
  Perseus – muinasjutu elemendid
  Thermopylai lahing – Kreeka linnriigid Themistoklese juhtimisel vs Pärsia
  „The 300 Spartans“ 1962 Rudolph Mate
  „300“ 2006 Zack Snyder
  „Meet the Spartans“ 2008 paroodia
 • Iseloomustage Bütsantsi kunsti esteetika eripärasid.
  Bütsants sai Kreeka kunstitraditsioonide säilitajaks ja edasiarendajaks.
  Perspektiiv kaob, sümbolistlikud stseenid, religioon ja imperaatorid põhiteemaks, ikoon , ikoonimaal , reljeefid, mosaiigid .
  Bütsantslased leiutasid mosaiikide tegemiseks erilise hõõguvate värvidega klaasisegu – smaldi.
  Figuurid on pikaks venitatud ja kangetes poosides. Näoilmed on karmid ja pidulikud. Värvid on raskemad ja süngemad kui varakristlikus kunstis. Peamiselt võeti eeskuju Idamaadest ja figuure kujutati stiliseeritult, rangetes poosides ja pinnaliselt. Inimkeha peideti rõivavoltidesse, sest see oli kristlikus maailmas patu kehastajaks. Kirik tegi isegi ettekirjutisi, kuidas mingi pühak pidi välja nägema,mis värvidega pidi ta maalitud olema ning mis näoilmega teda kujutada tuli.
  Tavaline oli ristkuppelkirik . Selle põhiplaan meenutab lühikeste võrdsete harudega kreeka risti, mille keskosas, mõnikord ka ristharude kohal kerkivad kuplid. Paljud bütsantsi kirikud koondusid ühe keskse, tsentraalse kupli ümber (tsentraalehitised). Süngus , raskuse vaim.
  8. ja 9. Saj ikonoklastide (pildieitajate) liikumine. Pildieitajad püüdsid hävitada inimesi kujutavaid kunstiteoseid .
  Hagia Sophia kirik , San Vitale kirik

 • Iseloomustage klassitsismi põhimõtteid kirjanduses.

  Klassitsism tekkis 17. sajandil Prantsusmaal.
  Seltskonnas ja keelekasutuses olid väga jäigad kombed, polnud kombeks näidata soojemaid tundeid ka laste suhtes, abielu armastuse pärast peeti banaalseks.
  • Klassitsism pani paika kõrge ja madala stiili, olid kindlad žanrid mida soositi( eepos ja tragöödia ), ja oli neid, milles ei kirjutatudki.
  • Töötati välja ranged reeglid, mida teos pidi järgima
  • Lähtuti põhimõttest, et kõige tähtsam on õpetlikkus ja moraal , selge, väga korrapärane, tunded olid ebasoosingus.
  • Palju kasutati antiigi eeskuju.
  • Kogu draama kirjandus pandi kindlatele alustele , töödeldi Aristoteles e teatriteeoria reeglite kogumikuks. Näidendis:
   • Kolme ühtsuse reegel (aeg, koht, tegevus). Tegevus pidi mahtuma 24h sisse, kogu tähelepanu suunatud ühele kindlale tegevusele (ei tohtinud olla kõrvalliine) ning tegelaskujud võisid olla kahesugused: antiikkangelased või kõrgseltskonda kuuluvad kaasaegsed inimesed.
   • Ei tohtinud olla ühtegi vägivalla stseeni.
   • Värsimõõduks oli aleksandriin, ei esinenud proosakõnet, ei olnud midagi fantastilist ega väljamõeldut.
   • Näidendis pidi olema 5 vaatust .

  Luules puhtad riimid, ranged vormid.
  Klassitsism tõstis ausse kirjanduse kasvatusliku funktsiooni, elunähtuste tõepärane kujutamine, arendas keelt selguse ja täpsuse suunas. Nii tõi klassitsism kaasa lüürika kängumise, kirjandus muutus kuivaks moraliseerimiseks.
 • Iseloomustage modernismi põhilisi hoiakuid. Milles need avalduvad?
  Modernism vastandas end traditsioonilisele ja alalhoidlikule ning seadis oma eesmärgiks kirjeldada, analüüsida ja hinnata muutunud ühiskonda ehk teisisõnu korrastada ja tulevikus ühendada tükkideks lagunenud maailm.
  Sageli tegid modernistid seda müütide ja sümbolite keeles.
  • Antiikaja tegelaste ja teemade sidumine kaasaja valupunktidega
  • Progress versus võõrandumine
  • Uue (ja alternatiivse) otsingud
  • Pidev enda ületamise püüe
  • Kunstivoolude teke (uue otsimine!)
  • Indiviidi tähtsustamine

  6. Iseloomustage Odysseuse eksirännakute allegoorilist tõlgendust keskajal.
  Odysseuse eksirännakuid tõlgendati kristlusele vastavalt. Odysseuse kristlik idealiseerimine .
  mastipuu– rist ; Odysseus tahab kuulda sireenide laulu, laseb ennast laeva mastipuu külge siduda, et mitte merre hüpata. Keskajal tõlgendati: Odysseus oli risti külge seotud ning päästis inimkonna surmaohust (just nagu Jeesus).
  laev–kirik
  elumeri ja rahusadam
  võrgutajad ( sireenid , Kirke )
  Vrd navis Ecclesiae (‘kirikulaev’),tüürimeheks Kristus
 • Iseloomustage romantismi põhimõtteid kirjanduses.
  Tekib 18. sajandi lõpuveerandil.
  • Alguses oli tegu lihtsalt sentimentaalse kirjandusega, ainsa eesmärgiga panna inimesi nutma kaastundest ja härdusest. Minnakse üksikasjalikumaks, meeleseisundid võetakse erakordse tähelepanu alla.
  • 18.sajandi teisel poolel leiab üldtunnustatud vastuvõtu, et tunded on piisavalt väärt nähtus, et kirjanduses ja kunstis kujutada. Üksikasjalikult võetakse vaatluse alla kõik tunded, eriti melanhoolsed.
  • Hakati kirjutama pisarkomöödiaid (alati õnneliku lõpuga, vahepeal kurb lahkuminek), mis tekitasid haritud ja mõtlevate meeste seas tõrksust, aga naistele meeldisid.
  • Diderot paneb kirja teatriuuenduse punktid:
  • Autor ei kujuta tegelikkust tõepärasena, vaid sellisena nagu ta seda näha soovib, palju on fantastilisi elemente.
  • Pöördutakse oma rahva kauge mineviku juurde. Eksootilised rahvad (vabad, iseseivad ja sõjakad), mustlased, mägilased.
  • Palju esineb groteski (liialdatakse välimuse puhul, palju on puuetega inimesi).
  • Kangelane on üksik.
  • Looduse poetiseerimine ( eksootika ).
  • Palju on niinimetatud juhuslikke kokkusattumisi.
  • Sümbolite tähtsus
  • Žanripiiride segunemine

  8. Iseloomustage võrdlevalt renessansi ja baroki kunsti.
  Renessanss : antiikaegse kultuuri taassünd, loomulikkus, tõepärasus, detailsus , selgus.
  Vt küsimus 14
  Barokk : liikuvus, rahutus , kirg , paatos , dramaatilisus, teatraalsus, efektsus, pingelisus, hoogsus. Poolsambad, pilastrid, fassaadil palju kaunistusi, lainelised jooned. Muutused hoonete põhiplaanides. Voluudid. Taas tuli käibele basiilika. Esinduslikumate barokkehitiste sisemus kaeti kalli värvilise marmori, lopsakate skupltuurkaunistuste ning maalidega (kujutati tegelasi antiikmüütidest). Barokkskulptuurid on hoogsad, rahutud, maalilised. Tugevad, otsitud poosid. Ülekuhjatus, ebatavalised žestid muudavad skulptuuride piirjooned sopiliseks, ebamääraselt laialivalguvaks. Maalikunstis soojad toonid, sujuvad värviüleminekud ilma selgete piirjoonteta. Samuti rahutus, hoogsus, liikuvus. Sageli ebatavalised poosid, ülepingutatus, kontrastid.
  9. Kelle kohta käivad järgmised Alfred Tennysoni luuleread : To follow knowledge like a sinking star, / Beyond the utmost bound of human thought. / ... / Made weak by time and fate , but strong in will / To strive, to seek, to find , and not to yield .
  Odysseuse

  10. Kellele kuuluvad järgmised luuleread:
  On desperate seas long wont to roam , / Thy hyacinth hair , thy classic face , / Thy Naiad airs have brought me home / To the glory that was Greece , / And the grandeur that was Rome. Millise perioodi kirjandusega on tegu?
  E.A. Poe luuletus „To Helen“. Kirjutatud romantismi perioodil.
  11. Kirjeldage Johan Joachim Winckelmanni rolli klassitsismi põhimõtete sõnastamisel.
  Hellenist, tegi esimesena vahet kreeka, kreeka- rooma ja rooma kunsti vahel. Üks teadusliku arheoloogia rajajaid . Tal on olnud otsustav mõju klassitsistlikule liikumisele. „Üllas lihtsus ja vaikne suurus“. Enamik termineid, mida kasutatakse klassitsismis, lähtuvad Winckelmanni formuleeringutest.
  Kunstiteose juures pidas ta oluliseks kolm kvaliteeti: esmatähtis on idee; teine on ilu, st. lihtsus; kolmas on teostamise tehnika.
  12. Kirjeldage Odysseuse eksirännakute teema kasutamist kirjanduses antiikajast tänapäevani.
  Antiikaeg : Kreeka
  • Ilias “ - Räägib põhiliselt Trooja sõja viimasest aastast. Odysseus mõtleb välja plaani Trooja vallutamise jaoks. Ehitatakse hiiglaslik puuhobune , kuhu peituvad kreeka sõdurid, ning jäetakse ta linna väravate ette seisma. Ülejäänud kreeklased lähevad laevadele ja lähevad nendega rannikust veidi eemale. Troojalased arvavad , et kreeklased on alla andnud ning veavad hobuse linnamüüride sisse. Öösel ronivad kreeklased hobusest välja ja lasevad kogu sõjaväe sisse. Nõnda Trooja linn häviski.

  • Odüsseia“ - Põhiliselt keskendutakse Odysseuse pikaleveninud seiklustele peale Trooja sõja lõppu. Nümf Kalypso juures, kükloopide saar (pimestab Polyphemose, et saarelt minema saada), Kirke (nõid, muutis mehi sigadeks), sireenid (Odysseus tahtis nende laulu kuulda ning lasi ennast masti külge siduda, et merre mitte hüpata), Skylla ja Charybdise koletised, koju tagasijõudnud Odysseus tapab kõik ülbed kosilased ning taas ühineb oma perega .
  • Telegoneia“ – Odysseuse reis Thesprotiasse. Järg „Odüsseia“ sündmustele. Penelope kosilaste matus, Odüsseuse ohverdused nümfidele, reis Eleiasse, kus ta saab Polyxenoselt karika , mis kujutab Trophonius lugu, abiellubThesprotia kuninganna Kallidikega, sõda Brygoi’ga, Kallidike sureb , Odysseuse poeg Polypoetes päästab kuningriigi, Odysseus naaseb Ithacale.
  • Kükloop“ Euripides , saatüridraama , kus kükloop Polyphemos on saatürid orjastanud. Nende juurde saabub Odüsseus kaaslastega ning saatürid vahetavad nendega toitu veini vastu. Kükloop, saanud teada vahetuskaubast, ähvardab sissetungijad ära süüa. Odüsseuse plaan kükloop täis joota ning tema silm välja lüüa õnnestub ning saatürid saavad vabadusse .

  Antiikaeg: Rooma
  • Troojalannad“ Seneca – Hekuba tütar Andromache üritab varjata oma poega Astyanaxi Odüsseuse eest, kes on tulnud teda tapma , sest ta kardab , et pärija võib hiljem kreeklastele kätte maksta. Saab lõpuks poisi kätte kui ähvardab segi ajada Andromache mehe Hectori püha haua, kuhu poiss on peidetud. Andromache mõistab hukka Odüsseuse süüdistused, mis ta on teinud jumalatele ja prohvetitele .
  • AeneisVergilius

  Keskaeg
  • Jumalik komöödia“ – Dante . Odysseus läks uuesti seiklema, jõudis Atlandi ookeani. Seal nägi meres suurt mäge, mis oli sissepääsuks purgatooriumi. Tema laev uppus selle mäe juures.

  • UlyssesAlfred Tennyson – Odysseus läheb taas rändama, tema rännakud ei lõppe kunagi.
  • Ulysses“ James Joyce – üks päev Dublini ärimehe Leopold Bloomi elus
  • Odüsseia sünd“ Jean Giono – antiheroiline lugu, milles Odysseus on valetaja, kes on kõik oma seiklused välja mõelnud varjamaks, et on aastaid teiste naiste juures olnud.
  • Odüsseia: tänapäevane järg“ Nikos Kazantzakis – Odysseus läheb uuesti seiklema, röövib Helena ning jätab ta Kreetale, käib Egiptuses, kohtub muuhulgas Jumala, Buddha ja don Quijotega. Lõpuks jõuab Antarktikasse, kus jäämägi ta tapab.
  • Penelopeia Margaret Atwood - vaatenurk: oma meest 20 aastat koju ootav naine.

  13. Kuidas erineb Dante Odysseuse-kujutus Homerose omast? Mis võivad olla erinevuse põhjused?
  Dante Odysseus läks erinevalt Homerose omast pärast kojujõudmist uuesti seiklema, jõudis Atlandi ookeani, nägi meres suurt mäge, mis oli sissepääsuks purgatooriumi, selle mäe juures uppus ta laev. Erinevuste põhjuseks võib olla see, et Dante ei tundnud Homerose töid, Odysseust tundis ta vaid läbi ladinakeelsete autorite .
  14. Kuidas kajastus antiikkunst renessansi kunstis (sh arhitektuuris)? Tooge näiteid.
  Itaalias on säilinud palju suurejoonelisi jälgi Vana-Rooma kultuurist, mille mõjul hakati antiiki millekski ideaalseks pidama . Nii ongi renessanss ühest küljest antiigi pärandi taasavastamise aeg. Õpiti hoolega loodust jälgima, uuriti inimeste ja loomade anatoomiat, arendati täiuseni perspektiiviõpetus .
  Antiikaja mõjul hakati kõige täiuslikumaks pidama kupliga kaetud ehitisi, eeskujuks oli Rooma Panteon. Renessansiajastul loodud hooneid kaunistasid sambad, pilastrid, lõvipead, putod, kipsist lille-ja puuviljavanikud, akantuselehed ja paljud muud roomaaegsete ehitiste varemetelt õpitud üksikasjad. Taas tuli kasutusele ümarkaar .

  Kujud on edasi antud tõetruult, samuti hakati kujutama jälle rõivastamata keha.
  • Taavet. Donatello , esimene alastiskulptuur pärast antiikaega
  • Taavet. Michelangelo
  • Gattamelata. Donatello, esimene vabalt seisev ratsakuju pärast antiikaega

  Maalikunstis lähtuti loodusest, õpiti õiget ruumikujutust, varjutamist, tsentraalperspektiivi kasutamine, loomulike pooside ja mitmekesiste tunnete edasiandmist. Kasutatakse puhtaid värvitoone; helgus, pühalikkus. Detailsus, püüdlemine täiuslikkuse poole. Kujutatud antiikmütoloogia teemasid
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #1 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #2 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #3 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #4 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #5 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #6 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #7 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #8 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #9 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #10 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #11 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #12 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #13 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #14 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #15 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #16 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #17 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #18 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #19 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #20 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #21 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #22 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #23 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #24 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #25 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #26 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #27 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #28 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #29 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #30 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #31 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis #32
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 32 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-12-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 54 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor lemon_tree Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Kordamisküsimused ja vastused eksami jaoks

  Märksõnad

  Mõisted


  Kommentaarid (1)

  AneteYeahh profiilipilt
  AneteYeahh: Jaa, aitas mul eksamiks valmistuda
  19:15 04-01-2017


  Sarnased materjalid

  10
  rtf
  Antiigipärand Euroopas
  12
  docx
  Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis
  32
  docx
  Antiigi pärand Euroopa kultuuritradistsioonis
  11
  doc
  Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis
  18
  doc
  Antiigi pärand Euroopa kultuuritsoonis
  9
  doc
  Antiigi pärand euroopa kultuuris
  82
  doc
  KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017
  62
  docx
  Kirjanduse lõppueksami materjalid

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun