1990-2000 keskkonnaprobleemid - sarnased materjalid

põhjapoolkeral, kasvuhoonegaasid, atmosfäär, lageraie, happevihmad, metaan, kuumalaine, rändlinnud, tervishoid, suuremalt, linnastumine
3
doc

Keskkonnaprobleemid

Kasvuhooneefekt · Probleemi olemus Kasvuhooneefekt on kiirgusenergia ringkäigust tingitud elektromagnetilist kiirgust selektiivselt läbilaskva kihi all oleva keskkonna tasakaalulise temperatuuri tõus. Kasvuhooneefekti olemasolu tõestas XX sajandi alguses Nobeli preemia laureaat Svante Arrhenius....

Keskkond - Keskkool
21 allalaadimist
16
pptx

KESKKONNAPROBLEEMID

KESKKONNAPROBLEEMID Sissejuhatus • Atmosfääri saastumine • Osoonkihi hõrenemine • kasvohooneefekt Atmsofääri saastumine • Mõned atmosfääri kogunevad gaasid on otseselt kahjulikud. Kütuse mittetäielikul põlemisel tekib aastas umbes 200 miljonit tonni mürgist CO- d....

Keskkond - Põhikool
3 allalaadimist
3
docx

Keskkonnaprobleemid

Globaalprobleemid: Inimkonna juurdekasv tekitab globaalprobleeme. Üheks põhilisemaks probleemiks on toidupuudus, teised kaks on inimtegevusest tingitud kasvuhooneefekti süvenemine ja osoonikihi hõrenemine. Toidupuudus: · Toidupuudus on kõige suurem Etioopias ja Somaalias. Sellest tingituna kogunevad...

Bioloogia - Keskkool
25 allalaadimist
9
doc

Keskkonnaprobleemid

Loo Keskkool Keskkonnaprobleemid Referaat Loo, 2009 1 Sissejuhatus Inimtegevus on hakanud Maale halvasti mõjuma: metsi, Maa kopse, raiutakse aina maha, olgu põhjuseks siis põllumajanduslik pind või inimeste tarbepuit. Tagajärgedele mõtlemata visatakse vette igasuguseid jäätmeid, ...

Geograafia - Keskkool
102 allalaadimist
14
ppt

Keskkonnaprobleemid

Keskkonnaprobleemid Liisa Soots Juhendaja: Helvi Teigar Üldinfo · Globaalsed keskkonnaprobleemid on inimtegevuse toimel tekkinud märkimisväärse negatiivse ja laiaulatusliku haardega keskkonnamõjud. Globaalsete keskkonnaprobleemide lahendamata jätmine võib väga kiiresti ...

Keskkonnaõpetus - Kutsekool
82 allalaadimist
2
docx

Keskkonna probleemid

Parasvöötme keskkonnaprobleemid Põhilised keskonnaprobleemid: · Veekogude reostumine · Tööstusjäätmed · Õhusaastus tööstuspiirkonnas · Veeressursside ammendumine Veekogude reostumine : · ~ 71 % Maa pinnast on kaetud veega, sellest vähem kui 1 % kõlblik joogiveeks. · Veeressursid on jaotunu...

Geograafia - Põhikool
28 allalaadimist
16
pptx

Keskkonnaprobleemid

Keskkonnaprobleemid Keskkonna saastumine Saastumine on inimtegevuse tagajärjel saasteainete jõudmine keskkonda, kus see ületab selle aine loodusliku sisalduse. Saasteained võivad põhjustada keskkonnas hälbimusi ja võivad häirida organismide normaalset elutalitlust ja -keskkonda. Sõltuvalt ...

Keemia - Põhikool
1 allalaadimist
8
pptx

Keskkonnaprobleemid

Keskkonnaprobleemid Keskkonna saastumine Saastumine on inimtegevuse tagajärjel saasteainete jõudmine keskkonda, kus see ületab selle aine loodusliku sisalduse. Saasteained võivad põhjustada keskkonnas hälbimusi ja võivad häirida organismide normaalset elutalitlust ja -keskkonda. Sõltuvalt sellest, mi...

Keskkonnakaitse ja... - Põhikool
1 allalaadimist
4
doc

Keskkonnaprobleemid essee

Essee Maa on 4,54 miljardit aastat vana, tänapäeva inimese rass aga umbes 200,000 aastat vana, mis ei ole maa vanusega võrreldes kuigi pikk aeg. Meie tehnoloogia on viimase saja aasta jooksul arenenud kiiremini kui kunagi varem, kuid mis hinnaga? Selle vÃ...

Bioloogia - Keskkool
5 allalaadimist
10
pdf

Globaalsed keskkonnaprobleemid

Globaalsed keskkonnaprobleemid 9 klass Õ Sisu Globaalsed keskkonnaprobleemid ........................................................................................................... 1 Õhk ............................................................................................................................

Bioloogia - Põhikool
41 allalaadimist
12
doc

Keskkonna globaalprobleemid

Pärnumaa Kutsehariduskeskus Keskkonnaprobleemid e. Globaalprobleemid . Referaat Pärnu 2010 SISSEJUHATUS Globaalsed keskkonnaprobleemid puudutavad nii või teisiti meid kõiki, sest meie kõigi ainsaks elukohaks on siiamaani siiski MAA. Iga inimene ...

Keskkonnaökoloogia - Keskkool
42 allalaadimist
2
docx

Õhuga seotud keskkonnaprobleemid

8. Õhuga seotud keskkonnaprobleemid Kasvuhooneefekti suurenemine OLEMUS: looduslik nähtus atmosfääris, kus lühiajaline päikesekiirgus läbib atmosfääri, kuid pikalainelise soojuskiirguse väljumine on takistatud. PÕHJUSED: inimtegevus, energiatootmine, põllumajandus, jäätmemajandus ja tööstus TAGAJÄRJED: ebapüsiv ilmastik, kl...

Geograafia - Keskkool
1 allalaadimist
90
pdf

Öko ja keskkonnakaitse konspekt

...dkondade ja majandussektorite arengustrateegiatesse 8) mõjutada kogu majanduse arengut keskkonda säästvas suunas, kusjuures eesmärk on rahuldada praeguse põlvkonna vajadused tulevaste põlvkondade huve kahjustamata. Keskkonnastrateegias tuuakse ära Eesti olulisimad keskkonnaprobleemid: 1) välisõhu saastamine ja linnade õhu saastatus, mis kahjustab inimese tervist, ökosüsteeme ja ehitisi; 2) tööstus-, põllumajandus- ning sõjaväeobjektide jääkreostus, mis ohustab põhja- ja pinnavett; rikutud maastikud; 3) põhjaveevarude vähenemine ja vee kvaliteedi halvenemine; 4)...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse1 - Eesti Maaülikool
688 allalaadimist
22
ppt

Toidupuudus, muldade hävimine, maavarade kasutamine

... Savi Savi on valdavalt savimineraalidest koosnev sete. Savi on purdsete, mille terasuurus on väiksem kui aleuriidil. Savi koosneb savimineraalidest. Savimineraalid tekivad peamiselt päevakivide murenemise tulemusena. Tsemenditootmine toob kaasa keskkonnaprobleemid: õhu saastumise. Kruus ja liiv Kruus ja liiv on laialt kasutatavad maavarad ja neid on Eestis peaaegu kõikjal. Oma tekkelt kuuluvad nad purdsetendite hulka, mis on setitatud tuule, mandrijää või vooluvee poolt. Purdsetteid leidub kõigis geoloogiliste a...

Ökoloogia - Keskkool
79 allalaadimist
18
pptx

Õhureostus, globaalne kliimamuutus, happevihmad

Õhureostus, globaalne kliimamuutus, happevihmad Õhureostus • õhureostus on mingite osakeste, bioloogiliste molekulide või muude kahjulike ainete sattumine Maa atmosfääri • võib põhjustada haigusi või surma ning kahjustada elusorganisme • WHO andmete kohaselt sur...

Geograafia - Keskkool
3 allalaadimist
24
docx

Ökoloogia eksami küsimused ja vastused

...hke sinikas ja karusammal alustaimestikuna SOOMETSAD: Samblasoomets – peamiselt turbasammaldest koosnev sammal Rohusoo mets – rohttaimedest Kõdusoomets – iseloomustab intensiivne kuivendus KAASAEGSED ENERGEETIKAPROBLEEMID Ulatuse järgi jagatakse kaasaegsed keskkonnaprobleemid:Globaalsed;Piirkondlikud; Kohalikud. Keskkonnalikkumise alguseks loetakse 70.ndaid aastaid. Lõppes külm sõda, lagundati Berliini müür, Ida-Euroopa liitus EU-ga (ühelt poolt). Teiselt poolt ilmnevad suured keskkonnakatast-roofid: a) kõrbe pealetung Aafrikas; b) keemiaõnnetus...

Ökoloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
16 allalaadimist
4
doc

Ökoloogilised globaalprobleemid

- (mis on antud probleemide põhjused? tagajärg? võimalikud lahendused?)

Bioloogia - Keskkool
64 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

... 6. kultuuriloolisus  Looduskaitseväärtuse hindamine: 1. kõrge looduskaitseväärtus 2. keskmine looduskaitseväärtus 3. väike looduskaitseväärtus 0. looduskaitseväärtuseta 5. Keskkonnaprobleemid maailmas  kliimamuutused, atmosfääri saaste  üleilmne elurikkuse hävimine  maailmamere seisundi halvenemine, veereostus  muldade viljakuse vähenemine (degradatsioon), kõrbestumine  rahvaarvu kiire kasv  suur energia...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
45 allalaadimist
12
docx

Ökoloogia - ja keskkonnakaitsetehnoloogia 1. kontrolltöö

Ökoloogia 1. osa kordamisküsimuste vastused Mõisted · Abiootilised faktorid - on eluta keskkonna füüsikalis-keemilised ja mehaanilised mõjud organismile. · Adaptatsioon ­ organismide kohandumine elutingimustega/ on organismide või nende osade ehituse või talitluse kujunemine selliseks, ...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
41
doc

Riigieksami materjal

...OONDEKIVIMID Liivakivi ­ punaka värvusega, enamasti kihiline Lubjakivi ­ (fossiil) Graniit ­ hall, roosakas või punakas jämeda teralise struktuuriga Basalt ­ harilikult musta värvi vulkaaniline kivim, peeneteraline 9. Maavarade kaevandamisega kaasnevad sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid 6 MÕISTED Litosfäär ­ astenosfääri peale jääv Maa kivimkest, mis on liigendatud laamadeks Astenosfäär ­ ookeanide all ~50km, mandritel ~200 km sügavusel paiknev kivimite mõningase ülessulamise kiht, millel triivivad litosfääri laamad Maa...

Geograafia - Keskkool
1188 allalaadimist
34
pdf

Rahvusvaheline metsapoliitika ja säästev areng

...pool kriitilist läviväärtust, ning mis ei kutsuks esile pöördumatuid protsesse ökosüsteemide liigilises koosseisus, aine- ja energiaringes. Maailma riikide sisemajanduse koguprodukti umbes 3 protsendilise kasvu taustal suurenes loodusressursside kasutamine aastatel 1990-2000 keskmiselt 5 % võrra aastas. Sellise kasutuse intensiivsuse juures toimus ressursside kasutusmäära kahekordistumine iga 13 aasta tagant (Living Enviroment). Siiski läheb aasta-aastalt üha suurem osakaal jäätmetest ja tootmisjääkidest taaskasutusse ja ümbertöötlemisele. Euroopa Liit on selles ...

Rahvusvaheline metsapoliitika... -
139 allalaadimist
10
pptx

Urbaniseerumine ja sellega kaasnevad keskkonnaprobleemid

URBANISEERUMINE ning sellega kaasnevad ohud, sh metsade hävitamine Ökoloogia seminar 07.10.2009 Kristi Pedanik Tallinna Tehnikaülikool 2009 Mis on urbaniseerumine? Urbaniseerumine ehk linnastumine on linnade arvu, suuruse ja o...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
73 allalaadimist
12
doc

Keskkonnakaitse konspekt

...äästev ühiskond  Tõsta radikaalselt ressursikasutuse efektiivsust. Säästvad tehnoloogiad, lõpptoodete ja teenuste kasutamine kas samal tasemel või piiratud vähenemine  Avalikustamine ja avalikkuse kasutamine otsuste tegemisel kõikidel tasanditel  Keskkonnaprobleemide lahendamine tekke kohal mitte lasta levida keskkonda. Säästva arengu seadus (1995) EESMÄRK: Tagada tervislik elukeskkond ja majanduse arenguks vajalikud loodusressursid looduskeskkonda kahjustamata. § Säästva arengu alused.  Põhiseadus – igaühe kohustus ja vastutus...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse -
11 allalaadimist
29
doc

Geograafia materialid

...b madalamate saarte ning rannikualade üleujutamist. · Järsk kliimamuutus ohustab liigilist mitmekesisust ning ökosüsteemide stabiilsust. Paljude liikide elukohad hävivad kliima soojenemise, metsade mahavõtmise ja teiste keskkonnaprobleemide koosmõjul. Kui taimed ja loomad ei suuda uute tingimustega kiiresti kohaneda, siis surevad nad lihtsalt välja. Mäestike ökosüsteemid on hävimisohus. Väärtuslikud rannikupiirkondades asuvad ökosüsteemid satuvad tõsise ohu alla. Neis piirkondades asuva...

Geograafia - Keskkool
50 allalaadimist
39
doc

12. klass (Bioloogia küsimused ja vastused)

... d) O2 kontsentratsioon 13.Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja loodusvarade säästlik kasutamine on esikohal: a) punases raamatus, b) Bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis, c) Natura 2000-s, d) Eesti looduskaitseseaduses. 14.Eesti peamised keskkonnaprobleemid tulenevad: a) fosforiidi kaevandamisest ja töötlemisest, b) põlevkivi kaevandamisest ja põletamisest, c) fosforväetiste tootmisest ja kasutamisest, d) põllumaade harimisest ja väetamisest 15.Natura 2000 loodusaladel kaitstakse peamiselt: a) väärtuslikke ja ohustatud l...

Bioloogia - Keskkool
1903 allalaadimist
22
doc

Geograafia konspekt kõige vajalikuga (2. periood/teine õppeaasta)

...eparandus, konverentsiturism, äriturism, koolitusturism, ökoturism, palverännakud, safarid. Miks on turism muutunud kaasajal üheks oluliseks majandusharuks? · Võimaldab uute töökohtade teket; tähtis vaba aja veetmise ja tööjõu taastamise viis. Millised keskkonnaprobleemid kaasnevad massiturismiga? · Loodus peab taluma suuremat koormust; turismiobjektide, hotellide ja teede rajamine looduse arvelt; reostus. Turismi positiivne ja negatiivne mõju Majandusele Sotsiaal-kultuuriline Keskkonnale Positiivne ...

Geograafia - Keskkool
147 allalaadimist
8
doc

Mõisted 1

Ökoloogia kontrolltöö küsimused 1.osa Abiootilised faktorid ­ organisme ümbritsevast anorgaanilisest (eluta) maailmast tulenevad ökoloogilised tegurid. Adaptatsioon ­ organismide või nende osade ehituse või talitluse kujunemine selliseks, st see tagab paremini isendi või liigi säilimise ja populatsiooni a...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
5
docx

Globaalsed ehk üleilmsed keskkonnaprobleemid on riigipiire ületavad ökoloogilised nähtused.

Globaalsed ehk üleilmsed keskkonnaprobleemid on riigipiire ületavad ökoloogilised nähtused. Kõige suuremad ohud (Steffen jt, 2015) Biosfääri terviklikkus Biogeokeemiliste ringete häirimine Maa-süsteemi muutused ­ maakasutuse muutused, maakasutuse intensiivistumine Kliimamuutused Lisaks ookeanide hapestumine, osooniaugud, atmos...

Keskkond - Keskkool
2 allalaadimist
36
pdf

Keskkonnaprobleemid, säästev areng, pakendid

13.10.2014 Pärnumaa Kutsehariduskeskus KESKKONNAPROBLEEMID SÄÄSTEV ARENG, AGENDA 21 ÖKOLOOGILINE JALAJÄLG PAKENDID JA ÖKOMÄRGISTUS, JÄÄTMED JA JÄÄTMEKÄITLUS Teksti kujundas ...

Keskkond - Keskkool
12 allalaadimist
28
docx

Ökoloogia ja keskkonnakaitse tehnoloogia 1 KT

...alsel tasemel , munitsipaalsel tasemel , ettevõtte või ärifirma tasemel , individuaalse kodumajanduse tasemel, keskkonnajuhtimise põhiline eesmärk - minimiseerida mõju väliskeskkonnale, säästev looduskasutus, säästva arengu ülalhoidmine. Eestis tegeleb keskkonnaprobleemidega põhiliselt keskkonnaministeerium. Keskkonnaministeeriumi alluvuses töötavad ka: Keskkonnaamet, Kiirguskeskus, Keskkonnateabe keskus OÜ, Keskkonnauuringute keskus, Metsaamet, Maaamet, Keskkonnainspektsioon, Keskkonnafond jt. Keskkonnajuhtimise põhivahendid: Indikaatorite välja...

Ökoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
19
doc

Ökoloogia 1. töö

KÜSIMUSTE VASTUSED Esimesed 1. Abiootilised faktorid on on eluta keskkonna füüsikalis-keemilised ja mehaanilised mõjud organismile. (Nt: temperatuur, sademed) 2. Adaptatsioon on organismide või nende osade ehituse või talitluse kujunemine selliseks, et see tag...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist
114
ppt

Ökoloogia ja keskkonnakaitse täidetud test

... 39. 1) Süvaookean keskmine 2) Kõrb- madal 3) Niiske rohtla- kõrge 4) Madal järv- kõrge 5) "Moodne" põllumajandus- keskmine 6) Estuaarid, rannikumeri- kõrge 40. Loetle inimese peamisi energiaallikaid. Millised keskkonnaprobleemid on seotud nende energiaallikatega? · 40. Fossiilkütused ­ lõpevad otsa ja reostavad · Taastuvenergia ­ kulukas ja tülikas · Tuumaenergia - ohtlik · 41. Loetle inimese tuleviku energiaallikaid. Millised keskkonnaprobleemid seonduvad nende energiaallikatega? · 41. Päikeseene...

Ökoloogia ja keskkonnakaitse - Euroülikool
169 allalaadimist
38
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng (õppejõud Ülle Leisk)

...e majanduslikud ja õiguslikud eeltingimused mitmekesisusele rajanevate tehnoloogiate tagastamine arengumaadele loodusliku mitmekesisuse kaitse rahvuslike tööprogrammide koostamine uurimis-, selgitus- ja seiretööde laiendamine GLOBAALSED KESKKONNAPROBLEEMID Rahvastiku kasv: ( Põhjuseks on surevuse langemus (arstiteadus, parem toit). Linnastumine.Taimed ja loomad toodavad looduses palju rohkem järglasi, kui ellu jääb. Ka inimene on võimeline ületoodanguks, kui see jätta kontrolli alt välja. Kui perekonna suurus on reguleerimata, inimkonna näljahäda ...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
353 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !