Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

" nukleaarperekond" - 20 õppematerjali

nukleaarperekond ehk tuumikperekond koosneb abielupaarist ja nende lastest
56
doc

Sotsiaalpsühholoogia

SP maastik: eneseteadvus ja identiteet, sotsiaalne taju ja hoiakud, inimestevahelised suhted ja sotsiaalne mõju, suhtlemine, grupid ja grupiprotsessid Sotsiaalpsühholoogiat huvitab inimvaheliste suhete maailma Gordon Allport (1954): "Social psychology is an attempt to understand and explain how t...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
590 allalaadimist
30
docx

Sotsiaalpsühholoogia loengu konspekt

Sotsiaalpsühholoogia Õppejõud: Mati Heidmets Slaidid, kursuseprogramm: yldbak Adler284 Moodle: parool sp2011 Eksam Moodle'is 12., 21. ja 34. nädalal, valikvastustega test http://www.socialpsychology.org/ Sotsiaalpsühholoogia kui inimestevaheliste suhete ruumi analüüsiv, siin ilmnevaid seaduspärasusi välja toov teadus Sotsiaalpsühholo...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
417 allalaadimist
12
doc

Sotsioloogia eksami kordamisküsimused+vastused

Sotsioloogia alused Liina Käär 1. Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) Teadus, mis uurib inimese käitumist grupis, hõlmates nii kollektiivseid jõude kui ka viisi, kuidas inimene iseseisvalt mõtestab oma kogemusi (enesepeegeldust). Sotsioloogia on suhteliselt noor teadus...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
451 allalaadimist
22
doc

Sotsioloogia

Sotsioloogia alused Liina Käär Kordamisküsimused eksamiks: 1. Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) Sotsioloogiaks nimetatakse teadust, mis uurib inimese käitumist grupis, hõlmates nii kollektiivseid jõude (grupikonstruktsioone) ku...

Sotsioloogia - Keskkool
100 allalaadimist
6
doc

Kultuurantropoloogia eksami kordamisküsimused ja vastused

Mille poolest erinevad müüt ja muistend? Muut on lugu jumalatest ja heerostest. Kui muudi sisuks on algaeg, loomine, siis muistendid puudutavad lähiminevikku, meie maailma, neil pole maailma loomisega pistmist. Muistend - kindel stereotuupne sisu, skeem. Faabula selgus ja ebapersonaalsus on muistendi tunnuse...

Kultuurantropoloogia - Tallinna Ülikool
94 allalaadimist
24
doc

Sotsioloogia I kordamisküsimused eksamiks

Sotsioloogia alused Liina Käär Kordamisküsimused eksamiks: 1. Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) Sotsioloogia on teadus, mis uurib sotsiaalsete gruppide, inimese ja ühiskonna vahelisi seoseid. Sotsioloogia on teadus, mis uurib inimest kui kaaslast, grupi ja ühiskonna liiget. 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
232 allalaadimist
59
doc

Õigusõpetus

ÕIGUSÕPETUS Sissejuhatus õigusesse ÕIGUSE EELASTMED: Normatiivse reguleerimise alustalad on tavad, moraal, religioon, korporatiiv, õigus. Moraal ja tava on enne õigust · Tava ­ kõige vanem käitumise korrastaja, mis on kujunenud pika ajaperioodi jooksul läbi paljukordsete inimkäitumiste aktide ja on saanud harjumuseks. Tavad kujundasid väga kindla kval...

Õigusõpetus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
68 allalaadimist
4
docx

Perekonnaõigus

02.2013 Kontrolltööde hinnetest kujuneb eksamihinne. ­ 2 kontrolltööd. 27 märts esimene kontrolltöö. 2 kontrolltöö 6 mai. Eraldi registreerida!!- kontrolltööd saab ka teha. Teoreetiline ja praktiline osa. Koosneb osaliselt testivormist ja osaliselt vabakäelisest kirjutamisest. Teoreetiline osa toimub peast ja praktiline osa seadust kasutades. Materjalid- juridica artiklid. Perekonnas...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
125 allalaadimist
23
docx

Kultuuriantropoloogia

Kultuuriantropoloogia 2011 sügissemester Kohustuslik kirjandus: 1) Vikerkaar 4-5/ 2007, lk 64-77, 132-165 2) Marcus, G. ja Fischer, M. 1996 Anthropology as Cultural Critique. An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press. II ptk, lk 17-44 3) Honko, L. & Pentikäinen, J. Kultuuriantropoloogia, lk 90-103 Antropoloogia ­ teadus inimesest, uu...

Kultuurantropoloogia - Tallinna Ülikool
29 allalaadimist
16
doc

Sotsiaaltöö kordamisküsimused

Defineeri ( )sotsioloogia kui teadus SOTSIOLOOGIA ON TEADUS, MIS UURIB ÜHISKONDA SELLE AMETLIKU KORRALDUSE ASPEKTI OLEMUSES JA TALITLEMISE SEADUSPÄRASUSTES. Sotsioloogia objekt on ühiskond Sotsioloogia aine on ühiskondliku kooseksistentsi ja toimimise ametlik korraldus . Sotsioloogia annab teadmisi sotsiaalse reaalsuse kohta...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

Sotsioloogia alused........................................................................................................4 1.1. Mis on sotsioloogia?...............................................................................................4 1.2. Sotsiaalsed institutsioonid...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
177 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

Armastuse “suunamine”. Armastuse keemia Suhtetrendid tänapäeva ühiskonnas • Individualiseerumine, autonomiseerumine – üheinimese majapidamised, kooselu - mitte abielu, nukleaarperekond , eemale kontrollivast külaühiskonnast, privaatsuse tähtustamine • Vahendatud, internetipõhised suhtevõrgustikud • Suhted kui keskne eluga rahulolu allikas – õnneuuringud. Üksindus kui leviv haigus. • Paradoks: inimene otsib korraga kuulumist ja iseseisvust. Kus ja kuidas saavad kaks vastandit kokku? Kokkuvõte • Kaasasündinud vajadus olla seotud, olla suhetes • SP: suhete liigid, su...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
95 allalaadimist
13
doc

Sotsioloogia kordamisküsimused eksamiks 2013

Sotsioloogia alused Liina Käär Kordamisküsimused eksamiks: 1. Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) teadus, mis uurib inimest kui kaaslast, grupi- ja ühiskonnaliiget. Uurib inimest teiste inimeste keskel. 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia, kuigi mõlema uurimisobjektik...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
26
docx

Lastekaitse õiguslikud alused

!!!!! Perekonna tunnused - Universaalne ühiskondlik korraldus  Reeglina väikesearvuline inimeste grupp  Aluseks abielu, sugulus, lapsendamine, mingi kokkulepe ühiseluks (seltsing) või tegelik kooselu  Ühised põhihuvid  Ühine majapidamine  Täidab teatud sotsiaalseid funktsioone (ühiskonna ja üksikindiviidi huvides)  Perekonna tüübid  tuumik- e nukleaarperekond (täielik ja mittetäielik) autonoomne kooseluvorm, mis koosneb mehest, naisest ja nende lastest ning moodustab omaette leibkonna.  Suur- e laiendatud perekond (liitperekond ja nn majapidamisperekond) laiem sotsiaalne kooseluvorm, kus perekonna moodustab suurem vere- või võimusugulusgrupp  Perekond on lapsele kohaseim kasvukeskkond  Last ei tohi ilma seaduses sätestatud...

Sotsiaaltöö - Tallinna Ülikool
39 allalaadimist
48
docx

Arengu uuringud, käsitlused, mõõdikud

– Relativistlikud argumendid arenguhindamises • Kultuuriargument. Kultuur kui kollektiivne kohanemisskeem (tegevused, suhted, tähendused). Väide: maailmas (kollektiivse) kohanemise viise põhimõtteliselt palju. • Ei ole olemas ainuõiget elukorraldust (nukleaarperekond, roheline eluviis), poliitilist süsteemi (liberaalne demokraatia, monarhia), väärtusmudelit (individualistlik, empaatiline), kõigil elukorraldustel peaks olema võimalus ennast testida … • Relativist - F.Fukuyama oli põhimõtteliselt eksiteel. Inimkond kui otsiv süsteem, tulevikulahendusi on väga erinevaid, kõigil oma shanss … • Mitterelativistlikud vaated – Püsivust rõhutavad positsioonid: universal...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
69
odt

Sotsiaalpsühholoogia konspekt 2016

SP kui teadus SP ­ osa psühholoogiateadusest. SP maastik: eneseteadvus ja identiteet, sotsiaalne taju ja hoiakud, inimestevahelised suhted ja sotsiaalne mõju, suhtlemine, grupid ja grupiprotsessid ... Gordon Allport (1954): "Social psychology is an attempt to understand and explain how the thoughts, feelings, and...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
17 allalaadimist
29
docx

Sotsioloogia eksamiküsimused

Kordamisküsimused eksamiks Allpool on kordamisküsimused, mis teil tuleb materjalide põhjal endale selgeks teha. Eksamil ei küsi ma ainult definitsioone, vaid te peate oskama tuua seoseid erinevate teemade vahel, nt kuidas mõjutab religioon majanduses erinevate astmete tootmist (primaarset, sekundaarsed, kolmanda astme tootmist) ning näiteid peate osakama tuua praktiliselt iga küsimuse juurde ka sii...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
12 allalaadimist
65
docx

Perekonnaoõigus

Eksam: kaks kontrolltööd (teoreetiline osa + kaasus + aktiivne osavõtt seminarides annab punkte). PEREKONNAÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED Perekond (vt Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne, www.pohiseadus.ee. ) Põhiseaduses ega seadustes pole perekonna mõistet sätestatud. Ka EIK pole andnud perekonnaelu...

Perekonna- ja pärimisõigus - Keskkool
37 allalaadimist
16
docx

Kordamisküsimused eksamiks sotsioloogias

Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) Sotsioloogia on teadus, mis uurib sotsiaalsete gruppide, inimese ja ühiskonna vahelisi seoseid. Sotsioloogia on teadus, mis uurib inimest kui kaaslast, grupi ja ühiskonna liiget. 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia, kuigi mõlema uurimisobjektiks on inimene ja tema käitumine? Sotsioloogia vs ajalugu. Psühholoogia er...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
12 allalaadimist
18
docx

Sotsioloogia eksam - kordamisküsimused ja vastused

Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) Sotsioloogia on teadus, mis uurib inimsuhete mustreid ja protsesse. Sotsioloogia eesmärgiks on uurida sotsiaalseid jõude, mis meie igapäevast elu mõjutavad: poliitika, haridus, suurfirmad jne. Kuidas ja mil moel nad seda teevad? 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia,...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
57 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun