Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Kategooria turunduskommunikatsioon - 23 õppematerjali

Muu >> Turunduskommunikatsioon
turunduskommunikatsioon on turunduse kontseptsioon, mis püüab maksimeerida klientidele ja teistele olulistele sidusrühmadele suunatavate sõnumite sünergiat.” (S. E. Moriarty). Integreeritud turunduskommunikatsiooni olemus ja eesmärk -4-
4
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr. 7.1

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Loetud artikli „Women in Marketing Communications“ autor on Meeta Kratz, kes on asepresident turunduses Labelmaster-i ettevõttes. Artikli peamine eesmärk oli kirjutada ja lahti mõtestada, milline on edukate äri- ja karjäärinaiste elu tööturul. Peamisteks näideteks oli neli edukat naist, kes kirjutasid oma nägemuse ja kogemuse põhjal, milline elu on edu soovivate naiste el...

Turunduskommunikatsioon -
4 allalaadimist
2
docx

Turunduskommunikatsioon

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Artikli „Kuidas üles ehitada agentuuri“ peamine autor on David Kaiser, kes on juhtiv partner „Kaiser Lachance Communications Inc.“ firmale, lisaks töödanud paljudes erinevates suurtes ettevõtetes, näiteks Nova Chemicals. Artikli peamine sisu kirjutas lahti, milline peaks olema edukas agentuur, millest tuleks alustada ja mida arendama peamiselt. Kohe artikli alguses kirjutati...

Turunduskommunikatsioon -
9 allalaadimist
2
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr. 8.2

aastatel“ , mis peamiselt põhines Schwartsi väärtusteooria uuringu põhjal, mille ta viis läbi aastatel 1990. Samuti nagu ka artiklis kirjutas on ka minu arvates väärtused põhinenud kolmele tingimusele, mis on omased kõigile inimestele ja ühiskondadele: 1. Indiviidide kui bioloogiliste organismide vajadus...

Turunduskommunikatsioon -
3 allalaadimist
4
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr. 7.2

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 „Lean In: Women, Work, and the Will to Lead“ raamatu valguses mille autoriks on Sheryl Sandsberg on kirjutatud „Women in Marketing Communications. Continuing the Conversation in the Wake of Lean In“ artikkel mille valmimisel on osa võtnud viis erinevat ja edukat naist, need on Leslie Zaikis, Meeta Kratz, Renee Appert, Amy Walker Barrs ja Sarah Fromson. Kõik need naised on v...

Turunduskommunikatsioon -
4 allalaadimist
4
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr. 8.1

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Loetud artikkel on kirjutatud Kaisa-Kitri Niit ´i poolt raamatust „Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis“. Antud artikkel oli siis täpsemalt kirjutatud „Eesti tudengite väärtused 1990.aastal“. Sisu seisnes siis täpselt selles, et millised on erinevate inimeste väärtused. Termin „väärtus“ on omandanud mitmesuguseid üldlevinud tähendusi, isegi teadlased on se...

Turunduskommunikatsioon -
5 allalaadimist
2
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr. 9.1

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Loetud artikkel „Eestlaste viisakuskäitumisest vahekeele suhtluses ameeriklastega“ on kirjutatud Krista Vogelberg-i poolt raamatust „Eestlaste suhtlemisstiilid“. Artiklis on peamiselt kirjutatud eestlastele tehtud uuringust, kus nad pidid vahekeeles ehk võõrkeeles (inglis keeles) läbi mängima situatsiooni, kus nad taotlevad Ameerika ülikooli sisse saamiseks stipendiumi. S...

Turunduskommunikatsioon -
3 allalaadimist
2
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr. 9.2

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Loetud artikkel „Kuidas kohaneda võõras?“ on kirjutatud Hille Pajupuu poolt 2000 aastal. Artikli alguses kirjutas autor kurtuuri tähendust: „Tavaliselt räägitakse kultuurist tema kitsamas tähenduses: kultuuri all mõeldakse ennekõike kõrgkultuuri ja selle tooteid (kunsti, kirjandust, muusikat jms) ning rahvaloomingut, haridust ja kasvatust.“ Siinkohal pean kohe algus...

Turunduskommunikatsioon -
6 allalaadimist
4
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr.1.1

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Artikli autor on professor Gang Chen, prodekaan ajakirjandus ja kommunikatsiooni erialal Pekingi ülikoolis. Tema kirjutatud artikkel põhines seisukohal, et toimunud on suured muutused ehk siis vana „kommunikatsioon on turundamine“ on muutunud uueks „kommunikatsioon on juhtimine“. See on muutunud just peamiselt digitaalsel tasandil. Ehk siis CCM ( Loomingulise Kommunikatsiooni...

Turunduskommunikatsioon -
4 allalaadimist
4
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr.1.2

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Artikkel peamiselt seletas lahti mõiste „internet kui teine elav maailm“ ja „korporatsioonid muutuvad teenuse põhisteks ettevõteteks“ tuues näiteid erinevate edukate hiina firmade edulood. Millest olid tingitud nende ettevõtete edu ja arenemine. Autor alustas nende mõistete lahti seletamist, et tänapäeval on ühiskond muutunud täielikult internetist sõltuvaks. Väga hea nä...

Turunduskommunikatsioon -
4 allalaadimist
4
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr.2.1

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Artikli autor on Laura Coy, Seenior ettevõtte sotsiaalse vastutusala juht, Grainger-i ettevõttes. Ettevõtete juhid nagu Henry Ford ja Alexander Graham Bell kasutasid oma ettevõtteid platvormidena parandamaks personaali tähtsust. Globaalset heategevust juhtisid suured juhid nagu Ema Teresa, Mahatma Gandhi ja kuningas Martin Luther. Neid heategusid nähakse tänaseni kui kangelasteguden...

Turunduskommunikatsioon -
8 allalaadimist
2
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr. 10.1

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Hille Pajupuu kirjutas raamatu teemal „Kuidas kohaneda võõras?“ ning loetud artikkel oli teemal „Mis on kultuur“. Artikkel on kirjutatud kultuuride erinevuste teemadel, ehk siis mis on täpsemalt kultuur, mis on kultuuride vaheline suhtlus, kuidas kultuuri uuritakse ja tõlgendatakse, kuidas toimub kohanemine võõras kultuuris jne. Ühesõnaga artikkel oli suhteliselt hariv ni...

Turunduskommunikatsioon -
6 allalaadimist
4
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr.2.2

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Selle artikli autor on Laura Coy Grainger-i ettevõtte sotsiaalse vastutuse protsessi üks vedajatest. Autor alustas oma artiklit sellest, et milline on olnud läbi aegade ameerika heategevus ja kuidas on see jõudnud tavainimesteni. Mis mind pani üllatama oli see, et kunagi aastatel 1970 hakkasid suur firmad mõtlema heategevusele ja läksid ise kohalikkesse kommuunidesseküladesselinn...

Turunduskommunikatsioon -
3 allalaadimist
4
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr.3.1

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Loetud kirjandus kui selline oli võetud Nicky Hayes-i raamatust Sotsiaalpsühholoogia alused. Nagu raamatu pealkiri ka ütleb kirjutatakse lahti põhimõtteliselt suhtlemis-, suhtumis- ja hoiakute aluseid. Kuna lugeda tuli raamatust ainult mingi osa siis peamised teemad olid hoiakud ja eelarvamus. Esimesena käitles autor hoiakuid- selle mõiste, käitumine, milleks on vaja hoiakuid,...

Turunduskommunikatsioon -
8 allalaadimist
4
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr.3.2

Autoriks on Nicky Hayes. Peamine rõhk on artiklis pandud hoiakute ja eelarvamuste peale. Autor alustas hoiakute kirjeldamisest. Hoiakutes olevat kolm põhimõõdet- tunnetuslik mõõde, afektiivne mõõde ja tungide ehk käitumismõõde, need kolm mõõdet on siis hoiaku kujunemisel põhilisteks. Hoiakute näidetest kõnetas ja pa...

Turunduskommunikatsioon -
2 allalaadimist
2
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr.4.1

Autoriks on Ronald Ingelhart. Autor tõi sissejuhatuses välja, et on kaks peamist väidet kultuuri mõjutustest demokraatias. Esimeseks, toetudes Weberi traditsioonidele, et kultuuritraditsioonid on äärmiselt vastupidavad ning kujundavad tänapäeval ühiskondade poliitilist ja majandusliku käitumist. Teiseks aga uuenduslik...

Turunduskommunikatsioon -
4 allalaadimist
4
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr.4.2

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Artikli „Kultuur ja demokraatia“ autoriks on Ronald Inglehart, kes on poliitteadlane Michigan-i ülikoolis. Autori ideeks oli artikli põhjal välja tuua, kui suurelt on oma vahel seotud kultuur ja demokraatia. Alustas ta oma idee arendamist artiklis kahe erineva väitega kultuuri ja demokraatia kohta. Esimeseks oleks siis: areng on seotud oodatavate muutuste sündroomiga, see väide on...

Turunduskommunikatsioon -
4 allalaadimist
2
docx

Turunduskommunikatsioon lugemispäevik nr.5.1

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Vaikimine suhtluskäitumises: kultuuride vahelised erinevused artikli autoriks on Piibi-Kai Kivik. Artiklis kirjutas autor peamiselt eestlaste ja kanadalaste suhtlemis erinevusi just „vaikuse“ ja „vaikimise“ kontekstis põhinedes uuringuleküsitlusele, milles osalesid eesti ja kanada üliõpilased ja samuti eestis ka mõningad õppejõud. Küsitluse põhjal võib teha järeldusi, et e...

Turunduskommunikatsioon -
3 allalaadimist
4
docx

„Vaikimine suhtluskäitumises: kultuuride vahelised erinevused“

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Loetud artikli „Vaikimine suhtluskäitumises: kultuuride vahelised erinevused“ autor on Piibi- Kai Kivik. Artikli peamine rõhk on pandud ameerika ja eesti üliõpilaste poolt täidetud küsitlusele, mille teemaks oli nende kahe rahvuste vaheline vaikimisse suhtumine. Nagu ka artiklis kirjutatud: „Mõne inimesega ei ole meil „Mitte millestki rääkida“ , samas kui teisega su...

Turunduskommunikatsioon -
6 allalaadimist
4
docx

Lugemispäevik nr.6.2 „How to Build an Agency:What We Wish Someone Had Written Years Ago“

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Kaiser Lachance Communication Inc on ettevõte mille üks võtme isikuks on David Kaiser, kes on ka artikli „How to Build an Agency:What We Wish Someone Had Written Years Ago“ kaasautor. Nagu siis ka artikli pealkiri siis selle sisu seisnes selles, kuidas peab välja nägema ettevõtlikult suur rahvusvaheline agentuur või isegi ettevõtefirma. Artiklis on toodud peamiseks ettevõtte nä...

Turunduskommunikatsioon -
7 allalaadimist
2
docx

Lugemispäevik nr.10.2 „Eestlaste viisakuskäitumisest vahekeeles suhtluses ameeriklastega."

Turunduskommunikatsioon- TMM0860 Tallinna Tehnikaülikool 2016 Krista Vogelberg kirjutas artikli teemal „Eestlaste viisakuskäitumisest vahekeeles suhtluses ameeriklastega. Artikli sisu seisnes eri keelt suhtlevate isikute vahelisest viisakuste väljendamiste vääriti mõistmisest. Kirjutatud artikkel on kirjutatud autori poolt 1995 aastal läbi viidud Eesti tudengitele mõeldud uuringus, kus pidid õppurid läbi mängima rollimängu interviud l...

Turunduskommunikatsioon -
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun