Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Kategooria tugevusõpetus i - 53 õppematerjali

Mehaanika >> Tugevusõpetus i
24
docx

Tugevusõpetus I kodutöö 4 / Stength of materials I HW 4

Homework nr 4 in STRENGTH of MATERIALS I (MHE0011) Variant Title A B Strength Analysis of a Beam 8 9 Student Student Code Delivery Date Teacher 18.12.2017 Priit Põdra Hot-rolled INP section, manufactured of steel S235 must be used for a beam. The beam will be loaded by the concentrated load F and line distributed load p. Beam dimensions obey the relationship: b = a2. The value of concentrated load is F = 10 kN and the line distributed load is uniform with the intensity: p = Fb. The value of design factor is: [S] = 4. The beam load case is to be chosen according to the student...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
62 allalaadimist
7
docx

Tugevusõpetus I kodutöö 1 / Stength of materials I HW 1

Homework nr 1 in STRENGTH of MATERIALS I (MHE0011) Variant Title A B Strength Analysis of a Bar Structure 8 9 Student Student Code Delivery Date Teacher' Name Karina Korell 164498 MVEB 16.12.2017 Priit Põdra The structure consists of 2 members: steel wire rope 7x7 and a circular bar made of Aluminum alloy Al Mg4.5Mn0.7. The structure is loaded by the vertical force F that is acting at the joint, connecting these components. Calculate the minimum allowed diameter d of the aluminum bar and the maximum allowed value of the load F, assuming the relative position and mechanical properties of components (manufacturing tolerances, compone...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
96 allalaadimist
3
doc

Tugevusõpetus I Kontrolltöö 3

VARDA RISTLÕIKE TUNNUSSUURUSED 5.1. Milline ristlõike parameeter näitab tõmbele töötava detaili tugevust? pindala A, [m2] 5.2. Milline ristlõike parameeter näitab lõikele töötava detaili tugevust? pindala A, [m2] 5.3. Milline ristlõike parameeter näitab väändele töötava detaili tugevust? Polaar-tugevusmoment W0 5.4. Millised ristlõike parameetrid näitavad paindele töötava detaili tugevust? Paindeülesandes- ristlõike tugevust näitavad telg-tugevusmomendid (telginertsimomendid) ristlõike pinnakeset läbiva peateljestiku suhtes. 5.5. Nimetage kujundi esimese astme pinnamomendid! esimese astme momendid ehk staatilised momendid [m3]: 5.6. Nimetage kujundi teise astme pinnamomendid! teise astme momendid ehk inertsimomendid [m4]: 5.7. Defineerige kujundi kesk-teljestik! Iga rist-teljestik, mille suhtes 5.8. Mis on kujundi pinnakese? -keskteljestiku alguspunkt (sümmeetriatelgede lõikumispunkt) 5.9. Kuidas saab määrata kujundi pinnakeskme asukoha? Ta...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
736 allalaadimist
4
pdf

Tugevusõpetus I kodunetöö 3

Ristlõike pinnakeskme asukoht 1.1 L-profiili 40/40x3 pinnakese 35,1 Z0 = b - = 40 ­ 1,23 = 11,5 mm 1.2 U-profiili 50/80/50x5 pinnakese 200,8 Z0 = b - = 50 ­ 5,98 16,4 mm = { liitkujundi pinnakeskme asukoht = Sz'= S(1)z' + S(2)z' liitkujundi staatiline moment Z'-telje suhtes S(1)z' = yc1 A(1) S(2)z' = yc2 A(2) Osakujundite pinnakeskmete koordinaadid Yc1 = 0 Yc2 = 11,5 ­ 1,5 = 10 mm Zc1 = 0 Zc2 = 40 ­ 11,5 + 16,4 = 44,9 mm Liitkujundi pinnakeskme koordinaadid ¹ + ² 0225+10814 Yc = = ¹+² = 225 +814 = 7,8 ¹ + ² 0225+44,9 814 ZC = = ¹+² =...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
244 allalaadimist
3
pdf

Tugevusõpetus I esimene kodutöö.

Joonis 2. Trossi ja puitvardade sisejõud funktsioonidena Teen seda projekteerides jõu F komponendid puitvardale ja trossile. X telje sihiks valin puitvarda. Kuna muid jõude peale F ei arvesta, on varraste sisejõud reaktsiooniks jõule F. Puitvarda sisejõud Np ja trossi sisejõud Nt Lähtudes põhimõttest et = 0 = 0 = - 45 + 1,14 = 0 = 1,14 - 45 = 0 = 0,69 = 0,71 3. Tugevustingimused Koostan jõuepüürid. Kuna mõlemal juhul on tegu ühtlaste varrastega, jaotub pinge kogu varda pikkuses ühtlaselt. Puitvarda puhul on tegu survega ning terastrossil tõmbega. u surve puit= 40 Mpa F lim tross= 58,3kN Puitvarda tugevustingimus on : 0,6910 3 4010 6 = 2 /4 Trossi tugevustingimus on 0,71F=58,3/S 4. Arvutan jõu F suurima lubatud väärtuse lähtudes trossi piirjõust ja nõutud varutegurist S=6. 0,71F=58,3/6 F=13,6kN Leian tarindi suurima lubatud koormuse t...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
330 allalaadimist
3
pdf

Tugevusõpetus I teine kodutöö.

Koostada võlli väändemomendi epüür Leian rihmaratastel mõjuvad momendid. Esmalt arvutan nurkkiiruse , siis momendi. Seejärel teen lõiked ja koostan epüüri. =2*n/60 =2*3,14*500/60=52,3 rad/s m=P/ m4=1*10^3/52,3=-19,1Nm m3=0,7*10^3/52,3=-13,4Nm m2=2*10^3/52,3=-38,2Nm m1=1*10^3/52,3=-19,1Nm Leian vedaval rattal mõjuva momendi m=0 m1+m2+m3+m4+mv=0 mv=89,8Nm Joonistan epüüri Leian ristlõigetes mõjuvad momendid. I=m4=-19,1Nm II=m4+m3= 19,1+13,4=-32,5Nm III=m4+m3+m2=19,1+13,4+38,2=-70,7Nm IV=m4+m3+m2+m1=19,1+13,4+38,2+19,1=-89,8Nm 2. Tuvastan detaili ohtliku ristlõike ja koostan tugevustingimuse väändele. Ohtlik lõik on IV kuna seal mõjuv kõige suurem väändemoment. Tmax=89,8N...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
225 allalaadimist
4
docx

Kodune töö I - Varda tugevusarvutus pikkele

Töö nimetus: A­9 B-0 Varda tugevusarvutus pikkele Üliõpilane (matrikli nr ja nimi) Rühm: Juhendaja: MAHB - 32 Priit Põdra Töö esitatud: Töö parandada: Arvestatud: Ülesande lahendus Antud: Materjal S235 D = 50 mm d = 16 mm [S] = 2 1. Möötkavas joonis 2. Leian ohtliku ristlõike (vähima pindalaga) = == 7850 = == 7649,04 ohtlikuim ristlõige = = 4214,67 = == 1761,54 3. Pindala graafik ja pikijõu epüür 4. Koostan tugevustingimuse Lubatav ohutu pinge: MPa Tugevustingimus: = 474,5 F 5. Arvutan suurima F väärtuse 474,5 F 117,5 F 6. Arvutan tegeliku varuteguri Lubatav koormus: F = 247 kN Tugevuskontroll ohtlikus ristlõikes 2 pinge järgi: MPa Tegelik pinge on l...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
270 allalaadimist
6
docx

Tugevusõpetus 1 kodutöö

Algandmed ja ülesande püstitus Andmed: D = 50 mm d = 19 mm Nõutav tugevusvarutegur: [S] = 2 Materjal: Teras (S235 EN 10025) Voolepiir: Y = 235 MP Leida: Koormusparameetri F suurim lubatav väärtus. 2. Varda sisejõudude analüüs Lõige 1 Tasakaalus süsteemist mõtteliselt eraldatud osa on samuti tasakaalus. Järelikult ma saan eraldi vaadata mingit osa vardast. Valin lõike 1 alumise osa. Lõikepinna sisejõudusid saab käsitleda sisejõududena, milleks on joonisel NI. Lõike 1 tasakaalutingimusest tulenevalt saan kirjutada: Sisejõud NI = F (+) on konstantne ja tõmbejõud lõigul BC, kui XLI = (0 ... 0,1) m. Lõige 2 Uurin lõike 2 alumist poolt. Lõike 2 tasakaalutingimusest saan kirjutada: Järelikult on sisejõud NII = F (-) konstantne ja survejõud lõigul CH, kui XLI = (0,1 ... 0,4) m. Kogu varda sisejõud on nüüd teada. 3. Pikijõu epüür Varras on pikkusel BC tõmmatud ja lõigul CH surutud. V...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
559 allalaadimist
0
rar

Tugevusõpetus teine kodutöö

...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
56 allalaadimist
0
rar

Tugevusõpetus esimene kodutöö

...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
0
rar

Tugevusõpetus 1 Kodutöö 2

Tugevusõpetuse 2.kodutöö.(alina sivitski). Hinnatud 5-ga võll paindele...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
16
docx

Tala ristlõike paindetugevuse näitajad

Mehhanosüsteemide komponentide õppetool Kodutöö nr 3 õppeaines TUGEVUSÕPETUS I (MHE0011) Variant Töö nimetus A B Tala ristlõike paindetugevuse näitajad 3 5 Üliõpilane Üliõpilaskood Esitamise kuupäev Õppejõud 2015 Külmvormitud võrdkülgse nurkprofiiliga vardast ja U-profiiliga Võrdkülgse vardast (mõlemad vastavalt EN 10162) on keevituse teel nurkprofiiliga valmistatud tala (hakkab eeldatavalt tööle paindele). Arvutada varras selle tala ristlõike tugevusmomendid kesk-peatelgede suhtes...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
92 allalaadimist
12
docx

Võlli tugevusarvutus väändele

Masinaelementide ja peenmehaanika õppetool Kodutöö nr 2 õppeaines TUGEVUSÕPETUS I (MHE0011) Variant Töö nimetus A B Võlli tugevusarvutus väändele 3 5 Üliõpilane Üliõpilaskood Esitamise kuupäev Õppejõud 2015 Ühtlasele võllile on paigaldatud üks vedav ja neli veetavat rihmaratast. Teada on võlliga käitatavad võimsused P1 ... P4. Arvutada ühtlase võlli läbimõõt (kui võll on täis ja kui võll on õõnes), kui võll valmistatakse terasest E295 (voolepiir tõmbel y = 295 MPa) ja varuteguri nõutav väärtus [S] = 8. Painde ning võimalike pingekontsentraatorite ja väsimuse mõju on arvesse võetud nõutava varut...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
164 allalaadimist
10
doc

Kodutöö 101

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL MEHHATROONIKAINSTITUUT Õppeaine TUGEVUSÕPETUS I Varda arvutus kandevõimele Ülesanne 101 Kodutöö Õppejõud: Priit Põdra Üliõpilane: Matrikli number: Rühm: Kuupäev: 06.11.09 Tallinn 2009 A. Neetliide 1. Ülesande püstitus 2d 3d 3d 2d b1 F a z0 Andmed: [ ] = 160 MPa - lubatav tõmbepinge [ ] = 100 MPa - lubatav lõikepinge bg = 350 MPa - lubatav muljumispinge F = 300 kN - ülekantav koormus Määrata ja arvutada: · Sobivad nurkterased ·...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
254 allalaadimist
16
docx

Tugevusõpetuse 3. kodutöö, vene keeles

F b1 a z0 : 2 . ­ S235. [ ] = 235/2,1= 112 Mpa - [ ] = 0,6*112 = 70 MPa - [ S ] = 2,1 - [ ]c = 1,7*112 = 190 Mpa - F = 260 kN - : 1) () 2) , - 3) 4) 1. F 260 N L FL 130kN 2 2 NL - NL AL AL - ( ) NL 130 10 3 AL ; AL 11,6 10 4 m 2 11,6cm 2 112 10 6 - , , 15%. Ak 1,15 AL 1,15 11,6 13,3cm 2 RUUKKI 757510 : z0=22,1 75 10 T 10 bT 75 bT 75 - T = 10 - AT 14...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
1
pdf

Tugevus III

KT A variant...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
242 allalaadimist
1
pdf

Tugevus III KT

B variant...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
210 allalaadimist
0
JPG

2.KT A variant 2011

Pilt...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
196 allalaadimist
0
JPG

2.KT B variant 2011

...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
112 allalaadimist
5
docx

Varrastarindi tugevusarvutus pikkele

Töö nimetus: A-3 Varrastarindi tugevusarvutus pikkele B-8 Üliõpilane (matrikli nr ja nimi) Rühm: Juhendaja: MAHB - 32 Priit Põdra Töö esitatud: Töö parandada: Arvestatud: 05.01.2012 Lihtne varrastarind Andmed Materjalid: terastross: piirjõud , Trossi läbimõõt on 10mm männipuit: piirpinge ; Nõutav varutegur [S] = 6 H = 3,8 m L = 1,1 m 1. Tarindi varraste sisejõud Arvutatakse n...

Tugevusõpetus i - Tallinna Tehnikaülikool
113 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun