UUS kiire ja vahendustasuta krüptoraha NANO Teeni tasuta NANO Sulge
Facebook Like
Add link

"relevantse" - 23 õppematerjali

80
doc

Õiguse sotsioloogia

Õiguse sotsioloogia kui sotsioloogia osa. Sotsioloogia on teadus , mis uurib ühiskonda, inimese käitumist ühiskonnas ulatuses mil see puudutab inimestevahelisi suhteid sotsiaalses keskkonnas. Termin õiguse sotsioloogia koosneb kahest osast: õigusest ja sotsioloogiast. Seetõttu me saame seda distsipliini...

Õigus - Tartu Ülikool
163 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

Loengukonspekt + seminarid 2009 SISSEJUHATUS Sotsioloogia tegeleb inimeste sotsiaalsete koosluste ja ühiskonna teadusliku uurimisega. Ühiskonna kohta on palju seisukohti: K.Marx: Ühiskond on inimeste kooslus ja nende kogum M. Weber : ühiskond on mõtleva inimese tegutsemise resultaat Sotsioloogia kui teadus lähtub põhimõttest, et kõik nähtused, m...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
256 allalaadimist
19
doc

Eesti foneetika ja fonoloogia kordamisküs.-vastused 2011

Millistest faasidest koosneb kõige lihtsam kõneakt? Kõneakt koosneb suhtlusprotsessi põhietappidest, milleks on: 1) Sõnumi kodeerimine (mõte, mõistestamine ja keelendamine) lingvistiline 2) Sõnumi tootmine (füsioloogiline ja neuraalne tegevus) füsioloogiline artikulatoorne foneetika 3) Sõnum signaalina (häälelaine)...

Eesti foneetika ja fonoloogia - Tartu Ülikool
196 allalaadimist
51
odt

Infoteaduse lõpueksami küsimused ja vastused

1 BAKALAUREUSE EKSAM SISSEJUHATUS INFOTEADUSTESSE...................................................................................3 1.Raamatukogu tüpiseerimisvõimalusi, eri tüüpi raamatukogudele oma...

Infoteadus - Tallinna Ülikool
232 allalaadimist
2
pdf

Keemiainformaatika

Individuaalne töö nr 1 Valitud teema: Biokatalüütiline stereokeemiline süntees Biocatalytic stereochemical synthesis 1.1 Otsing Eesti raamatukogude e ­ kataloogist ESTER a) Otsi rühma poolt valitud teemal raamatuid Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli e ­ kataloogist ESTER kasutades erinevaid otsivõimalusi (sõna, märksõna, UDK). Otsivõimalus Otsiprofiil Raama...

Rekursiooni- ja... - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
3
pdf

Keemiainformaatika KYF3630. Arvestustöö IV

Arvestustöö IV 1. Leidke e kataloogist ESTER TTÜ raamatukogu raamatuid teemal Water treatment process (Vee puhastamine). Kasutage raamatute leidmiseks sõna ja märksõnaotsingut. Otsivõimalus Otsistrateegia: liht või Rmt arv TTÜRs laiendatud otsing, kasutatud s...

Rekursiooni- ja... - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
15
doc

Õiguse entsüklopeedia konspekt

Õiguse eelastmed ja õiguse mõiste 1. Õiguse eelastmed (arhailine õigus). Õiguse eelastmeteks on moraal ja tava. On sotsiaalne harjumus, mis korrastasid inimkäitumist. Mõlemad vastavad ühiskondlikule tahtele ja reguleerivad ühiskonnas sotsiaalset käitumist. Nende struktuur koosneb käitumiseeskirjadest ehk moraali-ja tavanormidest. Moraali-ja tavanormid kui tüüpilised normid on üldise iseloomuga ja...

Õigus - I Studium
227 allalaadimist
3
docx

Otsing e-kataloogist ESTER. Ainevaldkonna UDK. A to Z. Andmebaas ISE. Raamatu viitekirja koostamine

HARJUTUSÜLESANNE 1.1. Raamatu otsing e - kataloogist ESTER. a) Otsi rühma poolt valitud teemal raamatuid Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli e - kataloogist ESTER kasutades erinevaid otsivõimalusi (sõna, märksõna, UDK). Otsivõimalus Otsinguprofiil TTÜR (raamatute TÜR (raamatute arv)...

Infootsioskused - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
18
docx

Lühiülevaade põhiseaduse ajaloost

Lühiülevaade põhiseaduse ajaloost Eesti iseseisvuse taastamisega sündis meie rahvuslikku õiguskorda uus põhiseadus. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud põhiseaduse § 1 alusel 28. juuni 1992. a rahvahääletusel vastu põhiseaduse. Põhiseaduse vastuvõtmisest on möödunud juba kakskümmend aastat. 2002. aastal...

Ühiskonnaõpetus - Kutsekool
14 allalaadimist
32
docx

Õiguse entsüklopeedia konspekt (kõik loengud)

narits@ut.ee, kabineti tel 7375978, 5015428, Näituse 20 - 304) Õppekorraldus ­ Ave Tiisler (ave.tiisler@ut.ee, 7375977, Näituse 20 ­ 303) Seminari ülesanded saab kätte nädal enne seminari toimumist. (ÕIS) Alates 1.oktoobrist. Seminaritöö on üheks eelduseks eksamile pääsemiseks. Kõikide kutsutud seminaride edukas läbimine on teiseks eelduseks. Detsembris järeletegemisajad....

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
289 allalaadimist
46
odt

Õiguse üldteooria õppematerjal eksamiks

I Teema Õigusteadusest Sissejuhatav loeng Ühiskonnad ja riigid on muutunud üha enam sõltuvaks kommunikatsioonist, selle efektiivsusest ja kvaliteedist. Üha enam räägitakse globaalsest Õlikust integratsioonist. Küsimus globaalselt kehtiva Õe võimalikkuse, vajalikkuse, aga ka soovitavuse kohta. Eesti kuulub Sel põhinevasse Õkultuuri. Kõigi riiklikult organiseeritud ühiskondade ehk riikide Õsuhteid r...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
115 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

Alexy tõestab oma väite läbi reaalse õiguskorra, demonstreerides nii õiguse kohustuslikku normatiivset loomust kui ka loomuõiguslikku, ilma milleta ei ole samuti võimalik õigust tänapäeval ette kujutada. Alexy ütleb, et õigus kutsub üles õiguspärasele (õiglasele) käitumisele mitte ise, vaid läbi esindajate (otsustajate). Laias laastus on siin tegemist kõigiga, kes osalevad õiguslikult relevantses elus. Nende ülesandeks on tõstatada oma tegevusega nõude sisu. Selles avaldub muidu neutraalse sätestatud õiguse ülipositiivne loomus. Alexy demonstreerib, et õiglus pole midagi muud, kui õiglane jaotamine ja õiglane hüvitamine ning see eksisteerib kõikjal õigussüsteemis. Lisaks eristab Alexy ametnike subjektiivset arvamust käitumisest seaduse nimel. Viimasel juhul lähtutakse alati seadusest ja selle mõttest taaskord üles kutsudes õigu...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
322 allalaadimist
24
docx

Õiguse entsüklopeedia I

Tegemist on õiguslikult kaitstud huviga. 7. Õigus kui normatiivne kommunikatsioon Tegemist tänapäevase arusaamaga õigusest. See tähendab, et õigus on siduv kommunikatsiooni- ja sotsiaalstruktuur, mida ei saa funktsionaalselt ja sotsiaalselt adekvaatselt kirjeldada, seletada, kui lähtuda vaid vabadest indiviididest. Haarab endasse selle, mis seotud inimkäitumise õiguslikult relevantse osaga. Vaja tunnustada, mis seisneb õiguse ja ühiskonna vahel. Õigus on riigil praktiliseks vahendiks, millega saab korrastada, käskida õiguse subjekte, mitte selleks, et parlamendil tööd oleks. Vajalik info, kuidas käituda! Kuidas tuleks õigust ühiskonnas rakendada, seda ütlevad õiguse subjektid ise, kommunikatsiooni kaudu. 8. Positiivne õigus ja õiglus Positiivne õigus ei pruugi olla alati õiglane, kuna pole võimalik leid...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
87 allalaadimist
24
docx

Õiguse mõiste, tunnused ja tähtsus

) Tänapäevane arusaam õigusest Eestis käsitleb õigust eelkõige normatiivse (siduva) kommunikatsiooni- ja sotsiaalstruktuurina, mida pole võimalik funktsionaalselt ja sotsiaalselt adekvaatselt kirjeldada ja seletada, kui lähtuda vaid printsiibis vabadest a priori mitteseotud indiviididest (õiguse subjektidest). Õigus haarab endasse kõik selle, mis on seotud inimkäitumise õiguslikult relevantse osaga. (Anepaio jt., 2005, lk 19.) Õiguse arengus eristatakse kolme ajaloolist arengujärku: 1. Tavaõigus – õigus kujunes läbi kogukonna jaoks oluliste tavade kinnistumise ja nende tavade järgimiseks sunnimehhanismide tekkimise. 2. Kohtutavaõigus – õiguseks kujunes see osa tavadest, mida kohus tunnistas õiguslikult siduvana ja mida kohus võttis aluseks küsimuste otsustamisel. 3. Riiklik õigus – õigus on käitumisre...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
98
pdf

Sissejuhatus kontrollingusse

Vajadus pidevaks muutuste jälgimiseks ettevõtte välis- ja sisekeskkonas. Läbimõeldud tegutsemise süsteemi vajadusettevõtte ellujäämise tagamiseks ja kriisisituatsioonide vältimiseks Juhtimissüsteemide keerukamaks muutumine nõuab koordinatsioonisüsteemi ettevõtte sees Informatsiionibuum samaaegsel relevantse (olulise) informatsiooni vajakajäämisel nõuab spetsiaalse infosüsteemi loomist Üldkultuuriline püüdlus inimtegevuse Т.KARMerinevate valdkondade ja teadmiste 7 sünteesiks, integratsiooniks EESMÄRGID MUU JA INFORMATSIOON REEGLID STRATEEGIA...

Majandus -
10 allalaadimist
22
docx

KarSi skeemid

Teodelikti puhul tagajärge ei kontrolli. 3) põhjuslik seos teo ja tagajärje vahel - conditio sine qua non - põhjuslikkus - objektiivne omistamine- kas lõi õiguslikult relevantse ohu. (adekvaatsusteooria – tegu peab olema tagajärjega adekvaatne. Tegu on tagajärjega põhjuslikus seoses siis, kui selline tegu tavaliselt põhjustab sellise tagajärje) § 12 lg 2 on näitlik loetelu. Objektiivsete tunnuste hulka kuuluvad veel:  subjekt – teo toimepanija. Tavaliselt on igaühekuriteod, kuid on ka selliseid kuritegusid, kus on subjekt eraldi määratletud, nt...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
23 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

Tänapäevane arusaam õigusest tähendab eelkõige õiguse käsitlemist normatiivse (siduva) kommunikatsiooni- ja sotsiaalstruktuurina, mida pole võimalik funktsionaalselt ja sotsiaalselt adekvaatselt kirjeldada ja seletada, kui lähtuda vaid printsiibis vabadest a priori mitteseotud indiviididest (õiguse subjektidest). Õigus haarab endasse kõik selle, mis on seotud inimkäitumise õiguslikult relevantse osaga. (Anepaio jt. , 2005, lk 19.) Vastus küsimusele on lisatud konspektist - Kruuser, A. (2011). Õiguse alused, õigusteaduse põhimõisted. Sissejuhatus õigusteadusesse. Tallinn Õiguse spetsiifilised tunnused: Õigus on käitumisreeglite (normide kogum); Õigus on riigi poolt kehtestatud või sanktsioneeritud normide kogum; Õiguses väljendub riigi tahe, milles omakorda, sõltuvalt riigis kehtivast poliitilisest režiimist, on...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
106 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

TALLINNA ÜLIKOOL ÜHISKONNATEADUSTE INSTITUUT ÕIGUSE ALUSED Loengukonspekti alus Lektor Aare Kruuser Tallinn, 2015 SISUKORD PROGRAMMI KORDAMISKÜSIMUSED ÕIGUSE ALUSED. ÕIGUSTEADUSE PÕHIMÕISTED SISSEJUHATUS ÕIGUSTEADUSESSE 01 SISSEJUHATUS 02 ÕIGUSE ROLL ÜHISKONNAS. Miks peab õigust tundma 03 ÕIGUSLIK REGULEERIMINE 03.1. RIIK JA ÕIGUS. PÕHIMÕISTED...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist
108
pdf

Teadustöö alused

o. ülevaade valdkonna hetketeadmistest • Eesmärk: – välja tuua lüngad valdkonna teadmistes või – selgitada Sinu töö unikaalset vaatekohta või – teoreetilise raamistiku kujundamine, mis võimaldab testida olemasoleva teadmise paikapidavust • Demonstreerib kursisolekut valdkonnaga Näiteid teoor...

Teadusfilosoofia alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
17 allalaadimist
24
docx

Referaat - õigus ja õiglus

Õigus haarab endasse kõik selle, mis on seotud inimkäitumise õiguslikult relevantse osaga. Õigus on terviklik nähtus ning seega ei saa alahinanta ühtki tema järgnevat osist, kuigi just normid kujutavad endast õiguse tuuma. Lääneliku õiguse struktuuri kindlad elemendid on:  Normid ehk kindlad ettekirjutused käitumiseks  Normide autoriteetne allikas  Normide kajastumine inimeste käitumises  Norme tagavad organid ja nende töö  Tihe seos kõigi eelnevate osade vahel Õiguse o...

Õigus alused -
31 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun