Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "prinsiip" leiti 24 faili

8
doc

Füüsika konspekt

Skalaarid- suurused, mille määramiseks piisab ainult arvväärtusest (aeg, mass. Inertsmoment). Kahe vektori skalaarkorrutiseks nimetatakse skalaari, mis n võrdne nende vektorite moodulite ja nendevahelise nurga cos korrutisega. 2. vektor- suurusi, mida iseloomustavad arvväärtus ( moodul) ja suund.(kiirus, jõud, moment). Kah...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
398 allalaadimist
3
odt

Valgud

Aminohapped on orgaanilised happed. Iga AH koostises on : erinev RADIKAAL, minorühm (annab aluseli omadusi), karboksüülrühm (happelised omadused ja vesinik. ) Esinevad organismides : 1) vabalt 2) valkude koostises Põhiaminohapped ­ 21 erinevat ja nad kuuluvad valkude koosseisu. Neid määrab geneetiline kood. Esineva...

Füüsika - Keskkool
13 allalaadimist
2
doc

Mehaanika mõisted

Ringjooneline liikumine ­ toimub siis kui keha liigub mööda ringjoonelist trajektori. 2. Pöördliikumine ehk pöörlemine ­ toimub siis kui punkt asub keha sees. (grammofoniplaat ja auto rattas) 3. Pöördenurk ­ nurk mille võrra pöördub ringjooneliselt liikuva keha ja trajektoori kõveruskeskpunkti ühendav radius. 4. Radiaan ­ nendes mõõdetak...

Füüsika - Keskkool
26 allalaadimist
84
doc

Haldusõigus

Avalik haldus ................................................................. 3 2. Haldusõigus ................................................................. 8 3. Haldusõigussuhe ja subjektiivne avalik õigus ........................ 20 4. Haldusõiguse allikad...

Õigus - Tartu Ülikool
731 allalaadimist
2
doc

Optika

valgus levib sirgjooniliselt 2.valguskiired levivad teineteisest sõltumatult. Valguskiired lähevad teineteisest läbi 3.Valgus peegeldub siledatelt pindadelt 4.valgus murdub kahe läbipaistva keskkonna piiril. 17.saj Mis on valgus? 1.Vlgus on millegi liikumine. Teati, et liigub kaks objekti-liigub laine...

Füüsika - Keskkool
43 allalaadimist
4
docx

Historitsism

Esimene rõhutas kõigi arhidektuuristiilide kordumatust, nähes eri rahvaste kultuuris neile iseloomulike avaldusi. Teine deklareeris kõigi ajalooliste arhidektuurisitiilide võrdsust. Iseloomulikuks saab "mõtlemine stiilides". Historitsismile omane stiil võrdsust tunnustav loomismeetod pakkus paremaid võimalusi arhidektuuri kohanemisel k...

Kunstiajalugu - Keskkool
25 allalaadimist
2
docx

Küsimused ja vastused epistemoloogia loengu kohta

Milliste filosoofilste küsimustega tegelevad epistemoloogia, tunnetusteooria ja gnoseoloogia? Epistemoloogia, tunnetusteooria ja gnoseoloogia: On filosoofia üks põhivaldkond, kus küsitakse... · Teadmise võimalikkuse ja selle objektiivsuse kohta · Tunnetusemehhanismide kohta · Tõe olemuse kohta 2. Epistemoloogias on sageli oluline tegelikkuse...

Filosoofia - Tallinna Ülikool
96 allalaadimist
22
doc

Koduloomade morfoloogia

Organite ehituse prinsiip (torujad ja kompaksed organid) Karakteerese (iseloomuliku) kuju, asendi ja talituedga makroskoopilist ehituslikku üksust organismis nimetatakse organiks. Nii on keel, hambad,magu, maks jt seedeorganid, süda- vereringeorgan, neerud- kuseorganid jne.Organid mis sooritavad samalaadseid talitusi, moodustavad organi...

Morfoloogia - Eesti Maaülikool
36 allalaadimist
5
docx

Valimised

Demokraatia- valitsemisvorm, mille tunnusteks on kodanikkonna osalemine poliitikas, võimude lahusus ja tasakaalustatud, seaduse ülimuslikkus ning inim-jakodanikuõiguste austamine. Referendum ehk rahvahääletus- tänapäevane otsene demokraatia põhivahend, kus hääleõiguslikud kodanikud saavad hääletada mingi kindla küsimuse poolt või vastu. Mandaat- saadikule antud volitus esindada ja kaitsta valijate huve, ka...

Ühiskond - Keskkool
7 allalaadimist
19
doc

Koduloomade morfoloogia kordamisvastused

Organite ehituse prinsiip (torujad ja kompaksed organid) Karakteerese (iseloomuliku) kuju, asendi ja talituedga makroskoopilist ehituslikku üksust organismis nimetatakse organiks. Nii on keel, hambad,magu, maks jt seedeorganid, süda- vereringeorgan, neerud- kuseorganid jne.Organid mis sooritavad samalaadseid talitusi, moodustavad organi...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
13 allalaadimist
3
docx

sotsioloogia eksam küsimused ja vastused

Millist suunda esindasid järgmised teadlased? I a) P.Natorp sakslane ­ sotsiaalpedagoogika ­ Kasvatusteaduse suuna rajaja b) A. Fergusson ­ evolutsionism- vanima evolutsionismi rajaja, kultuur c) P. Sorokin ­ sotsiaalne mobiilsus ­ rõhutas, et sotsioloogia on teadus kultuurist d) E. Fromm ­ psühhoanalüütiline koolkond sotsiologias-hälvete põhjusteks on ühiskond II a) H.Spenser ­ sotsiaal...

Avalik esinemine - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
106 allalaadimist
34
doc

Psühholoogia - isikud

Klass 2011/12 Sisukord Kirjandus....................................................................................................................................4 Isiksuse psühholoogia...

Psühholoogia -
22 allalaadimist
4
docx

Araabia maad

Araabia maad & kultuur · Kõik araabia maad on islami maad, aga mitte kõik islami maad on araabia maad. · Araabia keel on islami usukeel. · Koraan (püha keel) on kirjutatud araabia keeles ning ta saab olla ainult araabia keelne. · Araabia keel kuulub semiidi keelte hulka, heebrea, aramea sugulaskeel. Algses araabia keeles ei olnud vokaale, ainult konsonandid. Täishääl...

Geograafia -
3 allalaadimist
40
docx

Ehituse juhtimine

Juhtimisteaduse olemus ja juhtimise kohta inimühiskonnas. JUHTIMINE ON EESMÄRGILE JÕUDMINE TEISTE INIMESTE KAASABIL MIKS inimesed lasevad ennast juhtida (alluvad juhtimisele)? · abitus ja alaväärsuskompleks · armastus · oma lolluse tunnistamine KES on need, kes juhivad teisi? · missioonitunne · egoistlikud kaalutlused · jumalad...

Ehituse juhtimine -
86 allalaadimist
112
pdf

HALDUSÕIGUSE KONSPEKT

AVALIK HALDUS - Haldus on inimlik plaanipärane tegevus kindla eesmärgi saavutamiseks. Haldust võib jagada kaheks: era- ja avalik haldus. MÕISTE: Organisatsioonilises mõttes ­ AVALIK HALDUS haldusorganisatsiooni tähenduses. haldus koosneb erinevatest halduse kandjatest, haldusorganitest ja teistest haldusinstitutsioonidest. Tegemist on avalik-õiguslike juriidiliste isikutega, kellele on seadusega...

Haldusõigus -
73 allalaadimist
14
docx

MAKSUNDUS, Viktor Arhipov

Esimene rikkuse allikas mis maksustati oli maamaks. Järgnevaks rikkuse allikaks oli kaubavedu ning neid maksustati. 4 maksubaasi. Saame iga maksu siduda mingi maksubaasiga (isegi kahe baasiga). Seos pole selge ja ühene, midagi peab juurde seletama, miks maks sobib selle baasiga. On ma makse mis osaliselt seonduvad baasiga. I maksubaas – eksistentsil põhinevad maksud ehk eksistentsi prinsiip . Kui midagi on olemas, midagi omatakse, hallatakse, vallatakse jne. Eksistentsil põhinevad maksud nt: maamaks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks. II maksubaas – kirgedel põhinevad maksud. Põhineb inimese isiku edevusel, tarbimisvajadusel (erilisel). Nt: tubakaaktsiis, alkoholiaktsiis, kütuseaktsiis, mitteriiklike loteriide tulumaks. III maksubaas – õnneliku juhuse prinsiip. Nt: mitteriiklike loteriide tulumaks, kinke ja pära...

Maksundus - Tallinna Tehnikaülikool
81 allalaadimist
30
docx

AATOMIEHITUS, OMADUSED

= 1 m = 0; +-1 => 2p n=3 l=0 m=0 => 3s l = 1 m = 0; +-1 => 3p l = 2 m = 0; +-1; +-2 => 3d 2 orbitaalide üldarv energianivool on n => 1; 1+3; 1+3+5; etc spinnkvantarv ms – määrab elektroni magnetmomendi suuna ms = +- ½ Pauli prinsiip – aatomis ei saa olla kahte ega enamat elektroni samas kvantolekus (kõik neli kvantarvu – n, l, m, ms – ei saa olla ühesugused) igal võrdse n, l ja m-ga orbitaalil saab asuda ainult kaks elektroni, mille spinnid peavad olema vastassuunalised. minimaalse energiaaufbau prinsiip – elektronidel peab aatomis olema minimaalne potentsiaalne energia elektronid täidavad orbitaalid energia kasvu järjekorras Hundi reegel – antud...

Füüsika - Keskkool
6 allalaadimist
18
docx

Kineetika tasakaal

tasakaalukonstant sõltub ainult temperatuurist ja reageerivate ainete iseloomust (ei sõltu kontsentratsioonist) Le Chatelier’i prinsiip – keemiline tasakaal nihkub suunas, mis toimib vastupidiselt tekitatud muutustele, st kui mingi välismõjur (T, p, c) nihutab süsteemi tasakaalu, kulgevad protsessid süsteemis selles suunas, mis vähendaksid seda muutust. keemilist tasakaalu mõjutavad tegurid: 1) kontsentratsioon: lähteainete kontsentratsioonide suurendamisel nihkub tasakaal saaduste suunas. lähteainete kontsentratsioonide vähe...

Füüsika - Keskkool
2 allalaadimist
42
doc

Tsiviilkohtumenetlus

Siin tulemegi tagasi võistlevuse printsiibi juurde tsiviilkohtumenetluses, kus pool, kes on hagejaks ja pool, kes on kostjaks, peavad omi seisukohti tõendama. POOLTE VÕRDSUSE PRINSIIP TsMS § 5 lg- 2 sätestatud, et pooltel on võrdne õigus ja võimalus oma nõuet põhjendada ja vastaspoole esitatu ümber lükata või sellele vastu vaielda. Võistlevuse printsiibi teine külg on võrdväärne poolte kohtlemine. Võrdväärne võrdsuse printsiip on eelduseks võistlevuse toimimiseks. -10- TSIVIILKOHTUMENETLUS UURIMISPRINTSIIP Uurimisprintsiip kehti...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
20
docx

Võlanõustamise kordamisküsimused

8. Läbirääkimised võlausaldajaga. Võlanõustaja roll läbirääkimistel Mitte anda vale lootust või katteta lubadusi Võlausaldajale edastatavad andmed peavad olema õiged Õigsus ja korrektsus on märgid tõsiseltvõetavatest läbirääkimistest Ettevaatust kliendi kohta andmete avaldamisel! Põhimõte – nii palju infot kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Minimaalsuse prinsiip .  VN on läbirääkimistel võlgniku esindaja  Esindaja kaasamise põhjused: - ekspert oma alal - kogemused läbirääkimistel - puudub emotsionaalne seotus Ohud: kliendi soovide mittetundmine, moonutatud info, kliendi ja esindaja erinevad eesmärgid  Jälgida, et: - välditaks „soovmõtlemist“ - lähenetaks probleemidele „lahtiste silmadega“ - kokkulepe p...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
25 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun Sulge