Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Majandust puudtutavate küsimused ja vastused. - sarnased materjalid

kapital, turg, ressursid, monopol, konkurents, finants, pakkuja, asenduskaup, raudtee, imatu, retseptid, loovus, leppimine, kaine, tootmisressursid, eneseteadvus, nissan, kuulumine, enesekindlus, masinad, valikul, savipott, sularaha, inimkapital, tootmisressursside
16
doc

Majanduse eksami küsimused ja vastused 10. klass

...u käsi) Abraham Maslow – inimvajaduste looja (Maslowi püramiid) Alfred Marshall – tootmisteooria looja (Marshalli rist) 2. Kes olid merkantilistid ja füsiokraadid, millised olid nende põhimõtted? Füsiokraadid olid rühm, kes uskusidmajandusteooriat, mille kohaselt rahva rikkus tuleb põllumajandusest-põhimõte oligi,et rikkus tuleb põllumajandusest. Merkantilistid olid rühm, kes pooldas riigi aktiivset sekkumist majandusse, taotlesid ekspordi soodustamist ja impordi piirangut kõrgete kaitsetollide abil – põhimõte, e...

Majandusteaduse alused - Keskkool
32 allalaadimist
22
docx

Majanduse kordamisküsimused vastustega

...oomikas on hüvise hinna uurimisel, tema kujunemisel ja tema mõju väljaselgitamisel tootmismahule antud hüvise turul. Ta on seotud selliste nähtuste uurimisega nagu nappus, valik, alternatiivkulu, piirkulu jne Makroökonoomika uurib majandust kui tervikut. Tema uurimisobjektideks on üldised rahvamajanduslikud nähtused nagu koguväljund, tööhõive, töötus, üldine hinnatase jne 5. Alternatiivkulu Igal valikul on loobumise hind e alternatiivkulu. Alternatiivkulu (opportunity cost) on kasu, mida inimene loodab saada pa...

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
193 allalaadimist
12
docx

Majandusgeograafia arvestuse küsimused&vastused

...ulised on sotsiaalsed ja kultuurilised tegurid. Biheiviorism on seotud positivismiga, sest kasutatakse kvantitatiivseid meetodeid. Analüütiline fookus toetub paiknemise teooriale ja andmeanalüüsi tulemuste matemaatilisele modelleerimisele. Kultuur majandust mõjutava tegurina · Kultuur tähendab mõistuse kollektiivset "programmeerimist", mis eristab ühte kategooriasse kuuluvaid inimesi teistest. · Kultuur on kõik see, mis inimmõistuse poolt loodud. Kultuuri edasiandmine toimub õppimise ja omandamise teel antud kultuurikeskko...

Majandusgeograafia - Tallinna Tehnikaülikool
212 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

... toota, missuguseid tootmistegureid kasutada ja kuidas toodetuid hüviseid jaotada. Peaaegu igat hüvist saab toota erinevatel viisidel, milline neist valida sõltub taotletavast efektiivsusest. Harilikult mõeldakse efektiivsuse all tootmise efektiivsust. Majandusteadlased kasutavad sageli aga mõistet majanduslik efektiivsus. Majanduslikust efektiivsusest saame rääkida siis, kui ei ole võimalik suurendada ühegi inimese heaolu, vähendamata samal ajal mõne teise inimese heaolu. Selline efektiivsuse määratlemine on majandusteaduses tuntud Pareto efektiiv...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
531 allalaadimist
3
doc

Eksami küsimused ja vastused

...ste levitamise, kultuurilise mõistmise ja kohaliku majanduse. 2. Säästva turismi põhimõtted- 1)kasutada resursse säästvalt, 2)vähenda ületarbimist ja reostust, 3)hoia mitmekesisust, 4) intrigeeri turismi kohalikul ja riiklikul tasemel, 5)edenda kohalikku majandust, 6)tööta kohaliku elanikkonnaga, 7)pea nõu kõikide huvigruppidega, 8) koolita personali, 9)turusta turismi vastutustundlikult, 10)vii läbi turismiuuringuid ja järgida neid. Ökoturismi põhimõtted(10 käsku)- 1) juhinduda tuleb ökoloogilisest ja sotsiaalsest taluvusest. 2) kõigil reisiettevõtetel...

Loodusturismi alused - Eesti Maaülikool
94 allalaadimist
19
docx

Majanduse eksami küsimused koos vastustega

...valiku sektori kulutuste suurenemine saab toimuda a. Ainult maksude suurendamise kaudu b. Ka laenukoormuse tõstmise kaudu c. Tulumaksuvaba miinimumi tõstmise kaudu d. Intressimäärade alandamise kaudu Pikaajaline kogupakkumise kõver klassikalise majandusteooria kohaselt a. Kasvav kui hinnad tõusevad b. Langev kui hinnad alanevad c. On vertikaalne joon d. On horisontaalne Majandustsükli langusfaasis toob majanduse stimuleerimine reeglina kaasa a. Intressimäärade kasvu b. Avaliku sektori osakaalu vähenemise majandustegevuses c. avaliku sektori...

Makroökonoomika - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...endab lõpptoodangu väärtust. Lõpptoodang on lõppkasutaja (majapidamised, valitsus) poolt ostetud valmisprodukt/teenus. Vahetoodang on pooleli olev toodang, mida kasutatakse ettevõtte tootmisprotsessis lõpptoodangu valmistamiseks. 16. Majanduskasv ja majandustsükkel Majanduskasv ­ antud maa kogutoodangu kasv teatud perioodi jooksul. Mõõdetakse reeglina reaalse (potentsiaalse) SKP aasta juurdekasvu kaudu. Majandustsüklite all kõige laiemas tähenduses mõistetakse majandusaktiivsust väljendavate näitajate (üldjuhul on selleks majanduskasv) ajas korduva...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
111 allalaadimist
9
doc

Majanduseksami mõisted

KORDAMINE EKSAMIKS 2008/2009õ.-a.Täiendamisel! 1. Mis on majandusteadus? Mõiste Definitsioon Majandusteadus Majandusteadus on uurimus inimestest, kes toodavad ja vahetavad, et saada kaupu ja teenuseid, mida nad soovivad. Ühiskonnateadus, mis kirjeldab ja analüüsib seda, kuidas ...

Majandus - Keskkool
89 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

TARTU ÜLIKOOLI ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS ( ÕIGUSINSTITUUT) ÕPPEMATERJAL ÕPPEAINES SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE külalisõppejõud Raissa Kokkota MAJANDUSE JA MAJANDUSTEADUSE OLEMUS, ANALÜÜSIMISE MEETODID JA VAHENDID 1.Majandusteaduse olemus 1.1.Majandusteadus 1.2.Mikroökonoomika ja makroökonoomika 2.Majanduse põhiküsimused ja majandussüsteemid 3.Turg ja majandus 3.1....

Majandusõpe -
102 allalaadimist
11
docx

Majanduseksamiks valmistumine

...rsse paigutaks ehk ressursside paigutaja on nö nähtamatu käsi) *patent - üks leiutiste õiguskaitse vormidest *alternatiivkulu - saamatajäänud tulu parimast alternatiivsest kasutamata jäänud võimalusest. 2. Võrdle turumajandust ja käsumajandust (4p) Turumajandus - arenenud riikides valitsev majandussüsteem, mida iseloomustab majandusvabadus, konkurents ning hinna kujunemine nõudmise-pakkumise suhte tulemusena. Käsumajandus - majandus, milles: · riik asendab eraomanikku ja kontrollib kõiki tootmis...

Majandusõpetus - Keskkool
19 allalaadimist
45
doc

Majandus õpetuse aasta konspekt.

Mis on majandusteadus? I peatükk · Mis on majandusteadus? · Kuidas aitavad turud ja vabatahtliku vahetuse põhimõte organiseerida tootmist ning toodete ja teenuste jaotamist? · Miks nappuse ja loobumiskulu mõisted majanduses ja meie elus on olulised? · Millised on tootmisr...

Majandus - Kutsekool
184 allalaadimist
21
pdf

Majanduse põhiküsimused

...inevad majandussüsteemid 2.5. Üldmajanduslikud sõltuvussuhted ja lihtne ringlusskeem 2.1. Piiramatud vajadused ja piiratud hüvised. Nappuse olemus Vajadus(ed) (need(s)) e tarve on tajutav puudusetunne. Vajadus kitsas majandusteaduslikus käsitluses on puuduse tunne, mida inimene saab rahuldada hüviste (kaupade ja teenuste) tarbimisega. Nüüdisaegne mõtlev inimene (homo sapiens) ei ole mitte üksnes bioloogiline, vaid esmajoones biosotsiaalne olend (homo socialis). Majandusinimesena e homo oeconomicusena ta mi...

Majandus - Kutsekool
78 allalaadimist
35
doc

Majanduse alused

Mikro- ja makroökonoomika Sissejuhatus SISSEJUHATUS MAJANDUSSE Käsitletakse: · Majandusteadust ja majandusteooriat ja selle alustalasid · Majanduse põhiprobleemi · Majandusmõtte arengut · Majandusteaduse meetodit ja analüüsi vahendeid · Majandusliku ringvoo mudelit 1.1. Majandusteooria olemus Tänapäeva inimest on nimetatud mitmeti, muuhulgas ka homo economicus'ek...

Majanduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
163 allalaadimist
30
pdf

Maksebilanss, rahvusvaheline valuutaturg, välisinvesteeringud

MAJANDUSTEADUSE ALUSED 55 10. Maksebilanss Varasemates peatükkides käsitleti rahvusvahelist majandust mikroökonoomilisest vaatenurgast, kus tähelepanu oli pööratud eelkõige ressursside jaotusele. Alternatiivseks võima...

Majanduse alused - Eesti Maaülikool
26 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...inelisest maailmast sõltumatuks. Näiteks inimese põhivajadused nagu toit, jook, magamine, eluase jne ilmnevad ainult siis, kui inimene omab bioloogilist keha. Kuid vajadus nende järele kaob, kui inimene eksisteerib energiaväljana. Seni aga võimaldab just majandustegevus tagada inimeste põhivajadusi teenuste ja kaupade vormis. See tähendab seda, et majandusliku tegevusega võimaldatakse inimestele teenuste ja kaupade jaotust, tootmist, vahetust ja tarbimist. See on tänapäeva maailma üks üldisemaid ja levinumaid inimtegevuse liike. Igasuguse riigi rahva...

Teadus - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
72
docx

Majanduse alused

I LOENG. I OSA Mis on majandus? Majandusteadus- on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldusest, et inimestel on eesmärgid ning nad otsivad õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Samuti on õpetus nappusest. Majandusteooria- tegeleb majandusprotsesside ja neid protsesse mõjutavate seaduste tundmaõppimisega Rak...

Majanduse alused -
13 allalaadimist
30
doc

Loengukonspekt 11 klassidele

...subjektidest, kus tehakse pidevalt erinevaid valikuid piiratud ressursside olukorras, saavutamaks maksimaalset heaolu ja rikkust. Köiki tootmistegurid ­ töö, maa, loodusvarad, kapital. ettevötlus - on ressursid. Aine eesmärk Anda algteadmised majandust käsitlevatest probleemidest, majanduslikust käitumisest, möistetest ning sellest tulenevatest alusteooriatest majanduse algöppe omandamisel. Pearöhk on suunatud ettevötluse algteadmiste omandamisele. 3 1. ...

Majandus - Keskkool
35 allalaadimist
40
doc

Majanduse alused

1.Mikroökonoomika . Sissejuhatus. Majandusteadus on majandussubjektide käitumise seletamise viis, mis lähtub eeldustest, et inimestel on eesmärgid ning nad otsivad õigeid teid nende eesmärkide saavutamiseks. Majandusteadus jaguneb kolmeks majandusharuks. 1)Majandusprotsesside ja neid protsesse mõjutavate seaduste tundmaõppimisega tegeleb m...

Majandus - Kutsekool
245 allalaadimist
1
docx

Rahvusvaheline turundus

Reflektsioon: Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Global Edition Book Lugesin ja analüüsisin läbi käesoleva raamatu 11 esimest peatükki. Peatükid keskendusid strateegilisele juhtimismudelile läbi mille töötati läbi strateegilise auditi loomine. Igas peatükis käsitleti ka keskkonnasäästlikkust seostuvalt peatükiga. Raamatus kirjeldati strateegilise juhtimise põhikontseptsioone. Loetu aitas mõista...

Rahvusvaheline majandus - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
15
doc

Mikro- ja makroökonoomika - kordamisküsimused

Märksõnad ja kordamisküsimused (MJRI.09.027) 1. Majandusteooria metodoloogilised alused Mikroökonoomikas eeldatakse, et majandussubkektid on sõltumatud ning nende individuaalsetest valikutest tulenevad üldised seaduspärasused. Majandusteooria, mikroökonoomika, makroökonoomika, majandusmudel, homo oeco...

Majandus - Tartu Ülikool
887 allalaadimist
36
doc

MINA JA MAJANDUS

PEATÜKK 1. MINA JA MAJANDUS 1.1 MAJANDUSLIKUD OTSUSED ÕPILASE OSA Majandustegevus, mina majandustegevuses osalejana. (1-2 tund) 1. Kuidas osaled Sina majandustegevuses? 2. Miks ei saa osta kõike, mida ihaldad? 3. Miks on erinevate majanduselus osalejate arusaamine kasulikkusest erinev? 4. Millest sõltuvad Sinu igapäevased valikud tarbijana? 5. Miks o...

Majanduse alused - Kutsekool
13 allalaadimist
3
doc

Majanduse KT kordamine

MAJANDUS KORDAMINE 1). Millised on tootmisressursside neli liiki? Kompromiss Tootmisvõimaluste piir Nappus Ressurs 2). Kuidas mõjutavad kompromissid, piirkulud ja piirtulu meie igapäevast majandust? Näiteks kui me mõtleme iga hommikuse juuste kammimise peale. Me peame õhtul otsustama kas tõusta varem ülesse või mitte ja kas selle soengu tegemisele kuluv aeg on ikka kasulik. Loomulikult me peaksime olema juba välja mõelnud ka selle lõpptulemuse mida me siis ootame!!! 3). Mis on majandusteadus ja...

Majandus - Keskkool
69 allalaadimist
30
docx

Sissejuhatus majandusteooriasse konspekt

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE 09.09.2013 · Paberkandjal materjalid kontrolltöödes lubatud · Eamets ­ ,,Sissejuhatus majandusteooriasse" · Kontrolltööle registreerumine kohustuslik · Tõde on see, millel pole põhjenda...

Majandusteadus -
70 allalaadimist
66
docx

Maailmamajanduse geograafia

...lus, vanim tänapäeva monoteistlik religioon, mis tugineb Toorale, tekkis II eKr.Mooses oli heebrea hõimude ühendaja. Judaismist on välja kasvanud kristlus ja islam. Praegu ligi 20mil uskujat. Poola-Leedu kuningriik kutsus juute riiki, et elavdada majandust. Venemaa kehtestas piiri, kus maalt edasi juudid ei tohi enam tulla. Ukrainas palju linnu, mis põhineb juudikogukonnal. Kristlus ehk ristiusk on monoteistlik, mille keskmeks on Jeesus Kristuse elu ja õpetused. Ligi 2.2 miljardit järgijat, Euroopas, Ameerikas, L-ameerikas, okeaania, L-aafrika Levib het...

Maailma majandus - Tallinna Tehnikakõrgkool
36 allalaadimist
19
doc

Mikro- ja makroökonoomika põhimõisted

Mikro- ja makroökonoomika põhimõisted Mikroökonoomika - uurib individuaalset valikut ja seda mõjutavaid majandusjõude. Makroökonoomika - uurib majandust tervikuna selliste agregaatnäitajate abil nagu koguhõive, töötusemäär, sisemajanduse koguprodukt, inflatsioonimäär jne. Baseerub kogu majandusteaduse aluseks oleva mikroökonoomika teooria põhjalikul tundmisel. Mikro- ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse in...

Majandusteaduse alused - Eesti Maaülikool
553 allalaadimist
15
doc

Sissejuhatus majandusteooriasse

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE PÕHIMÕISTED 1.LOENG 6.09.2010 Majandusteooriaks nimetatakse majandusteaduse osa, mis tegeleb rahvamajanduse kui terviku toimimise üldiste seaduspärasuste uurimisega. Teadus on inimetegevuse sptsiifiline valdkond, m...

Majandus - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
23
docx

Majanduse alused eksam

Arvestuse teemad 1.1 Majanduse üldteooria mõiste Majandusteaduse teke 17.-18.sajandi Lääne- Euroopas, kus hakati ühiskonna arengut suunavate teguritena nägema selle sisemisi jõude ja seaduspärasusi, mitte enam Jumala tahet. Erinevad koolkonnad: * klassikaline ­ esindajad A. Smith majandus tuleb ise endaga toime, ta on isereguleeruv süsteem, pakkumine l...

Majandus -
4 allalaadimist
24
docx

Majanduse alused põhjalik konspekt

Rim 6001 Majanduse alused Majandusteadus – õpetus nappusest; majandussubjektide käitumise seletamise viis (lähtub eeldustest, et inimestel on eesmärgid ning nad otsivad õigeid teist nende eesmärkide saavutamiseks) Majandusteooria – tegeleb majandusprotsesside ja neid protsesse mõjutavate seaduste tundmaõppimisega Rakendu...

Majandus -
8 allalaadimist
147
docx

Eesti XX sajandi algul

...ng 2/3 rahvastikust olid maata inimesed, kes kaotasid oma maa Saksa okupatsiooni ajal. Oli tarvis likvideerida mõisamajandus, et vähendada baltisakslaste võimu: 1) Kehtestati kohalik omavalitsus ehk vallavalitsus, mis kontrollis kogu mõisamajandust. Mõisnik ei võinud tegutseda mõisaga omavoliliselt, ta ei võinud müüa, pantida, kinkida, üleanda kellegile, need sammud pidi heakskiitma vallavalitsus. 2) Mõisamaade ja mõisaloomade, tehnika müük oli vallavalitsuse kontrolli all. 3) Hakati ülevõtma baltisakslaste mõisasi, millel puu...

Ajalugu - Keskkool
25 allalaadimist
10
rtf

Majanduse konspekt

· mikromajandus- vaatab ettevõtteid ja kodumajandusi, kuidas nad nappivates resursside tigngimustes teevad oma majanduse otsuseid selliselt, maksimeerivad rahulolu või kasumit · makromajandus ehk makroökonoomika, uurib majandust tervikuna · inflatsioonimäär - tarbijahinna indeks · töötud- inimesed, kes on ilma tööta · tööhõive- inimesed, kes töötavad · sisend ->tootmine -> hüvis : 1) kaup · 2) teenus Tootmise sisend ehk ressursid: 1)maa (hõlmab ennas maismaapind, floor...

Majandus -
6 allalaadimist
12
docx

MAJANDUS eksami küsimused

P2PC.00.288 MAJANDUSTEOORIA ALUSED kordamine eksamiks RAHVAMAJANDUSE ARVEPIDAMINE: SKP & HINNATASE 1) Majanduse põhinäitajad ja üldine eesmärk SKP ehk kogutoodang (tähis Y) hinnatase (tähis P; inflatsioon ) tööpuuduse määr (tähis u) Eesmärk: soovime kiiret ja j...

Majanduse alused - Eesti Lennuakadeemia
38 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

...hoida omaalatuslikke traditsioone, sellega säilitati rahvuslikkust. Üle Eesti elavnes karskusseltside asutamine, vanim 1889 „Täht”. Sajandi lõpuks oli neid 50. Igasugune ühistegevus muutus massiliseks, eriti mis puutus põllumajandust. Pärast emakeelsete erakoolide lubamist (1906) tekkis arvukalt haridusseltse. Eesti Noorsoo Kasvatuse Selts, sinna kuulus ka käsitöölisi, ametnikke ja töölisi. Mitmed muusika ja karsklusseltsid nimetasid end ümber hariduseltsideks. Rohked eesti maa-tuletõrjeseltsid hakkasid lisaks ...

Ajalugu - Tartu Ülikool
25 allalaadimist
24
docx

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASS E 5. september 2011 KT'd: 17.10 5.12 Eamets "Sissejuhatus majandusteooriasse" Teadus annab inimestele tõeseid teadmisi. Tõesed on kõik väited, millel pole mõistlikke põhjendatud vastuväiteid. Absoluutsed tõed ­ Päike paistab. majanduses absoluutseid tõdesid pm ei ole. Suhtelised ...

Majandus - Tartu Ülikool
351 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun