Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

Liberaalsest demokraatiast illiberaalsesse demokratuuti - sarnased materjalid

liberalism, liberaalid, liberaalne, teisitim, tete, arvamusi, navabadus, sida, domineerib, illusioon, iseenese, variseb, klassikalises, valitsusvorm, hemalt, hutu, igused, meelt, iseseisvumine, ikesed, piirav
320
doc

Majanduspoliitika

...lt sõnastatuna – enamuse võimu põhimõttel rajanev representatiivvõimu süsteem, milles mõned indiviidiõigused on sellele vaatamata kaitstud riigi sekkumise eest ning neid ei saa piirata isegi valijaskonna enamus. Tavaarusaam demokraatiast – miks ja mille poolest ta erineb aristokraatiast, monarhiast, oligarhiast, despotismist või totalitaarsusest – on seotud doktriiniga suveräänsest rahvast, kes teostab oma võimu rahvahääletuse kaudu.  Otsedemokraatia on politoloogia mõiste, mis tähi...

Akadeemiline kirjutamine -
41 allalaadimist
28
docx

Demokraatia liigid

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI TEHNIKA KOLLEDŽ Rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus Gerda Mardi DEMOKRAATIA LIIGID Referaat õppeaines Õiguse alused Tallinn 2013 SISUKORD 1DEMOKRAATIA OLEMUSEST..............................................................................

Ühiskond -
22 allalaadimist
84
docx

FILOSOOFIA

FILOSOOFIA 1. Positivism. Eriteaduste emantsipeerumine. Loodus ja vaimuteaduste eripära otsingud. Historitsism. Fenomenoloogia. Positivismi esindajad olid A. Gomte ja J. S. Mill.Sisuks on filosoofia ülearuseks kuulutamine.Positiivne tähendus oli, et eksperimendid on andnud ...

Filosoofia - Tartu Ülikool
56 allalaadimist
37
docx

Sissejuhatus filosoofiasse

Filosoofia 1.loeng MIS ON FILOSOOFIA? I Filosoofia mõiste. Traditsiooniliselt on mõiste tuletatud kreeka sõnadest philein, phileo – armastama ja sophia – tarkus. Keeleteadlased on aga sellele väitele vastu. Sõna philosophia esmakasutus langeb u. 5-4. saj e.m.a. Herodotos (5.saj e.m.a) kasutas verbi philo...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tartu Ülikool
25 allalaadimist
32
pdf

Usundilugu, ühiskonnaõpetus, ajalugu

...a otsuste vormimisel. Kindlamini juurdunud seal, kus on tugev omavalitsus (Skandinaavias) või kohalik kodanikualgatus ja ühistegevus (USA-s). 4) Elitaardemokraatia- püüab ümber lükata idealiseeritud ettekujutust demokraatiast kui üleüldisest õnnest ja harmooniast. Võimule saab vähemus. Demokraatia võimalused​: Edendab haritust ja sotsiaalset kapitali, võimaldades inimestel olla informeeritud ja osaleda poliitikas. Demokraatia ohud​: Kõik inimesed pole võrdselt haritud, seega võib üldine valimisõi...

Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist
40
pdf

Euroopa poliitiline ajalugu 20.sajandil

...e- Euroopa ühiskondades. o Eriline side ja koostöö protestantliku kristlusega. Just protestantlikud ja mittekatoliiklikumad on olnud kõige vastuvõtlikumad sotsialismile. Osutatud USA mõjule, Lääne-Euroopa sotsiaaldemokraatiast kui CIA plaanist haarata võim ja muuta neid vähem ideoloogilisteks ja asendada kommuniste seal kus selleks on vajadusi. o Kaks teed sotsialismile: - evolutsiooniline - Euroopa, - revolutsiooniline - Venemaa. o Sotsialistlike parteide asutamine: - Saksamaa – Sotsial...

Ajalugu - Tartu Ülikool
45 allalaadimist
8
docx

Politoloogia KT

KT 1. a) Poliitika -On inimtegevuse valdkond mille raames toimub asjaajamise koordineerimine, juhtimine ja kontroll. Kõige sagedamini toimub see institutsionaalsete vahendite ja meetodite kaudu reguleerides suhteid inimeste ja sotsia...

Politoloogia -
5 allalaadimist
126
doc

Politoloogia konspekt

...d probleemid ehk teavitavad riigivõimu elanikkonnagruppide vajadustest ja huvidest. 4) Toovad poliitilisse protsessi ekspertiisi. NEGATIIVNE KÜLG: 1) Huvigruppide puhul kaasnevad ohud, mis tulenevad demokraatiast ja mis võivad väljenduda selles, et ühe kitsa grupi huvid ja eesmärgid võivad olla vastupidised üldisele. 2) Huvigrupid moonutavad demokraatlikku valitsemisprotsessi. Seda seetõttu, et enamus arvestatavaid huvigruppe esindab üh...

Politoloogia - Keskkool
22 allalaadimist
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine Politoloogia – Political Science Poliitikateaduse teema on poliitika, kuid poliitika piire õppevormina defineerida ei ole sugugi lihtne, kuna ta hõlmab väga suurt ala. Poliitiline teadus on katse rakendada teaduslikke meetodeid, et saada paremini aru p...

Politoloogia - Keskkool
12 allalaadimist
78
docx

Euroopa Liidu eksamikonspekt

...nddekomkraatia õnnestumised on lühidalt, ja kasvavalt tingitud lobitööd tegevatest survegruppidest. See sõltuvus pole küll vajalik ega ka piisav, aga see eksisteerib igapäevases praktikas. Need õnnestumised räägivad aga vaid osa EL-i demokraatiast. Näiteks mistahes erinevatel positsioonidel survegrupid on, ei tohi neid siduda lõpliku mõjuga mingis küsimuses. Neil on ainult võimalus müjutada lõpptulemit demokraatlikul viisil. Läbilaskevõime mõjud (throughput impacts) Mitmest küljest on EL-i otsuste tegemine liikmesmaade jaoks...

Ühiskond - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
102
rtf

Ühiskonnaõpetuse ja ajaloo koolieksami piletid 2016 kevad

1. 1) Ühiskonna mõiste. Nüüdisühiskonna kujunemine. Ühiskond tähendab kollektiivsel identiteedil põhinevat suhtlemist. Kollektiivne identiteet tähendab ühtekuuluvustunnet, mida jagavad ühesuguste rahvuslike, kultuuriliste, religioossete, ajalooliste, majanduslike ja/või poliitiliste väärt...

Ühiskond - Keskkool
24 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

KESKKONNAKAITSE JA KORRALDUS 1. loodus- ja keskkonnakaitse üldküsimused  Keskkonnakaitse: atmosfääri, maavarade, hüdrosfääri ratsionaalse kasutamise ja kaitse, jäätmete taaskasutamise või ladustamise, kaitse müra, ioniseeriva kiirguse ja elektriväljade ee...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
144 allalaadimist
42
docx

Nüüdisühiskonna kujunemine ja tunnusjooned

...a üht väga olulist tahku – arvamuste ja organisatsioonide pluralismi ehk paljusust. Demokraatia pluralistlikku külge on rõhutanud eeskätt politoloog Robert Dahl (sünd 1915). Tema arvates erineb nüüdisdemokraatia 19. sajandi liberaalsest esindusdemokraatiast just suurema arvu poliitiliste organisatsioonide, erakondade ja huvigruppide poolest. Tänapäeval jagatakse võim mitmete gruppide vahel, sest ükski neist pole piisavalt tugev selle monopoliseerimiseks. Nii peavad nad otsima endale liitlasi ning minema kompromissi...

Ühiskond - Keskkool
30 allalaadimist
222
doc

Nõukogude Liidu ajalugu

Nõukogude Liidu ajalugu 1.loeng- 12.veebruar U 17% kogu maakera maismaast oli Venemaa territoorium, võrreldav oli vaid Briti impeerium- maad olid killustatud erinevatel kontinentidel, samas Vm moodustas ühtse territooriumi. Üks maailma suurimaid maid. 20.saj a...

Ajalugu - Tartu Ülikool
35 allalaadimist
60
docx

Sissejuhatus ideede ajalukku

IDEEDE AJALUGU, SISSEJUHATUS 2 olulist aspekti: Autori intentsioon e. kavatsus. Mitte ainult mida väidab, vaid miks väidab?  Kujundab m...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

Sisukord Eesti XX sajandi algul..............................................................................................................................................1 Ühiskonna politiseerumise algus..............................................................................................................................3 1905. aasta revolutsioon........................................................................................................

Ajalugu - Tartu Ülikool
60 allalaadimist
30
docx

Referaat: Feminism

ELVA GÜMNAASIUM 11. klass Kristen Kotkas SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKUS Referaat Elva 2013 2 Sisukord Sissejuhatus.................................................................................................................................4 Mis on sooline võrdõiguslikkus?.................................................

Inimese füsioloogia - Keskkool
31 allalaadimist
236
pdf

J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa

...¼ksikud rühmitused paratamatult tülli, mis toob kaasa stabiilsuse kadumise - paratamatult rakendub põhimõte: maksimaalselt vabadust = maksimaalselt ebapädevust; 20 4) türannia - "demokraatiast" väljakasvanud - halvim kõigist, sest võimule on pääsenud üksainus, tavaliselt äärmiselt võimuahne ja kaval, kuid samas tihti vähearukas ja piiratud üksikisik, kelle meelevald, omavoli ja piiramatu madal suva on ülimuslikuks seaduseks kogu iseenesest mõistlikule ühiskon...

Õigus - Tallinna Tehnikakõrgkool
26 allalaadimist
72
docx

Eesti-ajaloo suur üldkonspekt

EESTI AJALOO SUUR ÜLDKONSPEKT EESTIMAA AJALOO ALGUS. MUINASAJA ALLIKAD o JÄÄAEG- eesti alale jõuds jää Skandinaavia mäestikest. Jääväi ulatus kuni Kesk-Saksamaani ja Kiievist kaugemalegi. o Eesti vabanes lõplikult ...

Ajalugu - Keskkool
68 allalaadimist
71
docx

Merekultuur ja etikett

...unnetus ja teadmine, milliseid omadusi nõuab meri neilt, kes oma elu suure stiihia teenimisele pühendavad. Kuulumine meremeeste maailma eeldab teatud käitumisreeglite tundmist, omaksvõtmist ja järgimist. Kasvõi suhtumist arusaamasse demokraatiast. Bruno Pao kirjutab: Kerkib aga küsimus, kes peab selgitama, miks erineb kaptenikajut laevas madrusekoist ja tüürimehe maja sadamalinnas kalurihütist mererannas? Me tahame teada, miks pole tuhandete aastate jooksul maakeral harrastatud meresõidu puhul rakendatud demokraatiat ja valitud la...

Merendus -
21 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

UNIVISIOON Maailmataju A Auuttoorr:: M Maarreekk--L Laarrss K Krruuuusseenn Tallinn Märts 2015 Leonardo da Vinci joonistus Esimes...

Üldpsühholoogia -
76 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun