Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Hoonete konstruktsioonid exami abimees 2 (4)

3 HALB
Punktid

Lõik failistFROM http://www.eaei-ttu.extra.hu/
~Projekteerimisest~
Projekt on vajalik ehitise püstitamiseks/rekonstrueerimiseks.
Projektis lahendatakse kõik ehitise ja ehitamisega seotud probleemid, arvestades lahenduse majanduslikkust ja otstarbekust konkreetsetes tingimustes.
Kaasaegsed ehitised võivad olla üsna keerukad ja projekteerimine küllalt töömahukas, siis enamikul juhtudel tegelevad sellega mitme eriala spetsialistid . Ehitiste projekteerimisest võtavad osa osa arhitektid, ehitusinsenerid, sanitaar-ja soojustehnikud, elektrikud , tootmistehnoloogid, eelarvestajad, geodeedid, geoloogid .
Projekt koosneb seletuskirjast ja joonistest( asendiplaan , vundamentide plaan, korruste plaanid, lõiked, sõlmed, vaated, akende -ja uste spetsifikatsioonid). Valmis projektile lisatakse alati projekteerimistingimused(olemasolu), maa-ameti kinnitatud väljavõte, liitumislepingute koopia(vesi, kanalisatsioon, elekter ) ja muud konkreetsel juhul nõutavad dokumendid.
1)Mahulinne(hoonete ja rajatiste projekteerimine) -ja planeerimisrimisarhitektuur(linnade, asulate, keskuste, konkreetsete ehitiste territooriumite jms. Planeerimisprojektid)
Käesoleval ajal on projecteerijale ja ehitajale abiks OÜ EESTI EHITUSTEAVE poolt väljastatav ET Kartoteek- süsteemne ehitusala käsitlev andmekogum mis sisaldab Eesti Vabariigi kehtivaid ehitusalaseid seadusi, kohustuslikke dokumente ja abistavaid juhendmaterjale ning ehituses kasutatavate materjalide toodete ja seadmete infokirja.
2)Planeerimis- ja ehitusseaduse täitmiseks kehtestatud ehitusega seotud normide väljatöötamisega kord määrab ehitusala üldnormide valdkonda kuuluvate eeskirjade koostamise Keskkonnaministeeriumi pädevusse. Ehitusega seotud erinorme töötavad välja ja kehtestavad, kooskõlastatult Keskkonnaministeeriumiga, teised ministeeriumid . Nende valitsemisalasse kuuluva pädevusse piires, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse seadusega.
3)Eesti vabariigi Ehitusseadus näeb ette:
-mis on projecteerimine
-mis on ehitamine
-missugused nõuded esitatakse ehitusprojektile
-mis on ehitusluba ja
-ehitise omaniku kohustused ja õigused.
4)Lähtematerjalid projekteerimiseks vastavalt hoone liigile me võime leida ET-kartoteegist. Näiteks: ET-2 sisaldab infot juhematerjalidest projekteerija ja ehitaja jaoks: standartsed sõlmed, detailid, selgitavad skeemid , tehnoloogia , uuringud jne.
Või ET-3, mis sisaldub infot ehitusmaterjalidest: tooded, sisustus tootvate , tarbivate või turustavate firmade infolehed: materjali, toote, või seadme tehnilised andmed, kasutamis - ja paigaldamisjuhised, hanketingimused
Ehitusluba taotletakse valmis ja nõutud instantsides kooskõlastatud projectile. Ehitusluba võib taotleda kas ehitaja- omanik ise või projekteerija. Mõlemad variandid on kasutusel. Praegu antakse ehitusluba välja ka ainult arhitektuurse projekti alusel,st. et eriosade projektid polenõutavad. Kui elamu projekt on tellitud arhitktuuribüroost, on sageli projekti koosseisus juba ka eriosade joonised.
ET-1 Eesti Vabariigi ehitusalased seadused, valitsuse ja ametikohtade määrused ja eeskirjad, riiklikud standardid .
Planeerimisarhitektuur ßàplaneerimisseadus. Mahuline arhitektuurßàehitusseadus (selle p. Tegelevad projekteerijad ja ehitajad )
Planeeringute liigid: 1-üleriigiline planeering (koostatakse kogu riigi territoriumi kohe)
2-maakonna p-ring( koostatakse maakonna terr. või selle osa kohta)
3-üldpla-ring( k-takse kogu valla või linna terr.)
4-detailplaneering(koostatakse lähiaastate ehitustegevuste ja maa kasutuse aluseks valla või linna terr. osa kohta. Mõningad ettekirjutused tulevasele elanikule antakse kas koos detailplaneeringuga või kohaliku omavalitsuse poolt välja antud projekteerimistingimusetega, NN:
-korruste arv -katuse kalle -fassadimaterjal ja värv
-katuseharja suund -katusekattematerjal, vahel ka värv -ehitusjoon krundil .
Ehitistele ja selle osadele esitatavad tuleohutusnõuted
1-peatükk- Üldsätted
2-peatükk- Tulepüsivus ja-tunlikkus ning põlemiskoormus.
3-peatükk- Tulekahju ja selle ohu vältimine
4-peatükk- Evakuatsiooniteed ja- pääsud
5 peatükk- Päästetööde tagamine
6 peatükk- Tuleohutuspaigaldis
7 peatükk- Rakendussätted
~Hooned ja nende liigitus~
1)Liigitus otstarbe
-tsiviil-tööstus-põllumajandushooned,
2)Korruselisuse
Vähekorruselid(
Hoonete konstruktsioonid exami abimees 2 #1 Hoonete konstruktsioonid exami abimees 2 #2 Hoonete konstruktsioonid exami abimees 2 #3
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 3 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-04-19 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 384 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor badanto Õppematerjali autor
from: http://www.eaei-ttu.extra.hu

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
8
doc

Hoonete konstruktsioonid exami abimees 1

FROM http://www.eaei-ttu.extra.hu/ Projekt on vajalik ehitise püstitamiseks või rekonstrueerimiseks. Projektis lahendatakse kõik ehitisega seotud probleemid, arvestades lahenduse majanduslikkust ja otstarbekust konkreetsetes tingimustes. Projekteerimisest võtavad osa arhidektid, ehitusinsenerid, sanitaar ja soojustehnikud, elektrikud, tootmistehnoloogid, eelarvestajad, geodeedid, geoloogid. Mahuline arhtektuur - hoonete ja rajatiste projekteerimine Planeerimisarhitektuur - linnade, asulate, keskuste jms planeerimisprojektid. ET kartoteek - Süsteemne ehitusala käsitlev andmekogu, koosneb kolmest osast: 1) EV ehitusalased seadused, valitsuse ja ametkondade määrused ning eeskirjad, riiklikud standardid. 2) Juhendmaterjalid projekteerijale ja ehitajale: standardsed sõlmed, detailid, selgitavad skeemid, tehnoloogia, uuringud jms)

Hoonete konstruktsioonid
thumbnail
84
pdf

TTK Eksamiküsimused Hoone osad

Eksamiküsimused EI-21, KEI-21 1. Hoonetele esitatavad põhinõuded. Hoonete põhiosad. Põhinõueteks on: 1) otstarbekus 2) nägusus 3) tugevus ja püsivus 4) kestvus ja tööiga 5) tulekindlus 6) tervisekaitse 7) keskkonnakaitse 8) majanduslikkus Kõik hooned koosnevad osadest ja elementidest, mida võib liigitada kolme põhimõtte järgi: a) ruumilised hooneosad - korrused, sektsioonid, üksikud ruumid, trepikojad jne; b) konstruktsioonielemendid - vundamendid, seinad, katus, trepid jne:

Hoone osad
thumbnail
118
pdf

Hoone osade Eksam

Küsimuste sisukord 1. HOONETELE ESITATAVAD PÕHINÕUDED. HOONETE PÕHIOSAD............................................. 3 2. HOONETE PROJEKTEERIMISEL KASUTATAVAD KONSTRUKTIIVSED SKEEMID . ...................... 7 3. HOONETE LIIGITUS TULEPÜSIVUSK. MILLEST SÕLTUB HOONE TULEPÜSIVUSKLASS? ............ 9 4. HOONETE LIIGITUS KORRUSELISUSE JÄRGI. KUIDAS LIIGITATAKSE HOONE KORRUSEID? ..... 9 5. ÜHTNE MOODULSÜSTEEM (ÜMS) JA MÕÕTMETE KATEGOORIAD, TOLERANTSID. .............. 10 6. LOODUSLIKUD EHITUSALUSED. .......................................................................................... 12 7. EHITUSALUSTE UURINGUD, ARUANNETE DOKUMENTATSIOONI SISU. ................................. 13 8. VUNDAMENTIDELE ESITATAVAD NÕUDED, VUNDAMENTIDE KLASSIFIKATSIOON. .............. 15 9

Eelarvestamine
thumbnail
67
doc

Hoonete konstruktsioonid - kliima

http://www.tud.ttu.ee/material/epi/Hoonete_konsruktsioonid/ http://www.tud.ttu.ee/material/epi/Hoonete_kontsruktsioonid/ Hoonete konstruktsioonid Iseseisev töö: Ühekorruselise suvemaja eskiisprojekt. Lähtuda väikeehitistele esitatavatest nõuetest: Ehitusalune pind: 60m2 Kõrgus maapinnast katuse kõrgeima punktini kuni viis meetrit Ruumiprogramm: Elutuba koos avatud köögiga 1 magamistuba Pesuruum (duss, WC, kraanikauss, saun) (tuulekoda, varikatus) Joonised Plaan 1:100 või 1:50 Üldmõõtmed, avade sidumine, piirete ja ruumida mõõtmed Mööbel, tubades, köögis, santehnika, kütteseadmed

Hoonete konstruktsioonid
thumbnail
56
pdf

Hoone osad

Konspekt on koostatud mitte-ehituseriala üliõpilastele õppeaine "Ehitusõpetus" omandamiseks. Konspektis on kasutatud ehitusmaterjale tootvate firmade toodete paigaldusjuhiseid, T. Masso ajakirjanduses ilmunud artikleid, T. Masso raamatuid: Väikemajad Tallinn, 1990, Palkmajad Tallinn, 1991, E.Talviste raamatut Hooned 1974, A. Veski raamatut Individuaalelamute ehitamine ja G. Samueli raamatut Kivikatused Tallinn, 1994. Pärast sissejuhatava osa läbimist, mis käsitleb hoonete liigitust, hoonetele esitatavaid nõudeid, ehitusfüüsikat, tulepüsivust ja loomulikku ventilatsiooni, tuleb õppeaines Ehitusõpetus põhitähelepanu pöörata hoonete erinevatele osadele sedavõrd, et oskaks projekteerida väikemaju (eramu, suvila, saun, ja elamu abihooned). Koos alljärgneva konspektiga tuleks tutvuda eesti ehitusteabe kataloogis ET-2 esitatud vundamentide, seinte, vahelagede, põrandate, katuste ja katuslagede tarinditega alates ET-2 0501 kuni ET-2 0506.

Ehitus
thumbnail
5
docx

Ehitusealused

Ehitusluba väljastatakse projekti alusel, mis on hajaasutuses koostatud vastavalt projekteerimistingimustele või detailplaneeringu kohustusega alal (sh tiheasustusalal) vastavalt kehtivale detailplaneeringule. 3. Ehitusettevõtja kohustused 4.Hoonetele esitatavad põhinõuded: 1 otsarbekus ehk funktsionaalsus. 2. tugevus ja püsivus. 3. kestvus, tööiga. 4.tulekindlus. 5. tervisekaitse. 6 keskkonnakaitse. 7.majanduslikkus. 8 nägusus. 5.Hoonete liigitus Vastavalt hoonete otstarbele liigitatakse nad kolme põhirühma: tsiviil-, tööstus- ja põllumajandushooneteks Tsiviilhooneteks on eluhooned (elamud, ühiselamud, hotellid) ja ühiskondlikud hooned (haiglad, sanatooriumid, koolid, kauplused, klubid, teatrid, kinod, administratiivhooned, spordihooned). Tööstushooneteks on tööstusettevõtete põhitootmishooned, olmehooned ja muud abihooned. Põllumajandushoonete hulka kuuluvad põllumajanduslikud tootmishooned ja

Ehitus alused
thumbnail
17
doc

Hoonete konstruktsioonid

- Õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded - Ehitusgeoloogiliste- ja geodeetiliste uurimistööde andmed - Rekonstrueerimine: olemasoleva ehitise mõõdistusprojekt, geodeesia ekspertiisid, varasemad projektid Ehituskonstruktsioonide osa põhiprojekt joonised 1:50...1:200 - Kandekonstruktsioonide üldjoonised - Karkassi, konstruktsioonide ja toodete paiknemise joonised - Lammutatavad konstruktsioonid - Vundamentide plaan ja lõiked (taldmikud, tugiseinad, vundamendid, postid, talad, põrandad, kanalid põrandas, näidates liitumise ülalpool asuvate konstruktsioonidega) - Suureavaliste kandekonstruktsioonide koormusskeemid; sõlmede, detailide, elementide ja deformatsioonivuukide asukohad Ehituskonstruktsioonide osa põhiprojekt joonised 1:5...1:20

Hoonete konstruktsioonid
thumbnail
44
pdf

Hoonete konstruktiivne kandeskeem

Hoonete konstruktiivne kandeskeem Kandeskeemi optimaalne valik „ Kandeseintega hoone & karkasshoone; „ Hoone konstruktiivse kandeskeemi optimaalne valik mõjutab palju hoone projekteerimise, ehitamise maksumust ning keerukust; „ Kandeskeem mõjutab ka hoone paindlikku ruumikasutust ja ümberehituse võimalust tema funktsiooni muutumisel; „ Hoone kande- ja jäigastavad konstruktsioonid peavad tagama hoone püsivuse kogu tema kasutusea kestel; „ Üldstabiilsuse kindlustamiseks kasutatakse erinevaid kandeskeeme, mis võivad toimida eraldi või kombinatsioonina. 2 1 Kandvate pikiseintega hoone „ Kannavad hoone pikiseinad , ruumiplaneering on selle skeemi puhul võrdlemisi vaba; „ Välisseinte ülesanne: „ Soojapidavus,

Ehitus
Meedia

Kommentaarid (4)

inna.mahhova profiilipilt
inna.mahhova: Wordis antud link, kus oleks saanud materjali allalaadida oli puudu materjal
19:42 15-11-2012
eCval profiilipilt
eCval: Ütleme nii kui väga vaja siis midagi saab ikka .
19:03 05-02-2011
lMikil profiilipilt
lMikil: saab korrata selle järgi küll
20:12 25-05-2011Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun