Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria ettevõtluskeskkond - 21 õppematerjali

Majandus >> Ettevõtluskeskkond
ettevõtluskeskkond on aktiivselt arenenud ja Maailmapanga edetabelis juba 21. kohal.
3
docx

Ettevõtluskeskkond Eestis

Ettevõtluskeskkonda mõjutavad riigimajanduskeskkond ja ettevõtlustingimused. Riigimajanduse keskkonna alla kuuluvad majanduse avatus, valitsemise efektiivsus, finantsturgude toimimine, tehnoloogiline areng, infrastruktuuri arengutase, juhtimisoskused, tööjõu paindlikkus ja seadusandlus. Ettevõtlustingimused on näiteks finantsvõimalused, valitsuspoliitika, valitsuse programmid, haridus ja täiendkoolitus, teadus- ja arendustegevuse kasutamine, ärikeskkond ja seadusandlus, kultuurilised ja sotsiaalsed normid ja ettevõtluseks vajaliku infrastruktuuri olemasolu. Ettevõtluse tähtsus ja roll majanduses põhineb järgnevatel aspektidel: * ettevõtlus on alati eesmärgistatud ja kindlustab inimeste ja kogu ühiskonna eluvajaduste rahuldamist; * oma olemuselt on ettevõtlus uute ideede ja tulude suurendamise võimaluste pidev...

Ettevõtluskeskkond - Kutsekool
62 allalaadimist
1
docx

Väljakutsed ja valikud Eesti majandusarengus

Me oleme üle elanud nii venelaste kui ka sakslaste võimuloleku ning kõik see on jätnud sügava jälje meie majandusele. Praegu, 2010. aastal on Eesti riik silmitsi paljude väljakutsetega, mis mõjutavad riigi majandust nii positiivselt kui ka negatiivselt. Üheks selliseks väljakutseks on praegune majanduslangus, mis on kestnud juba päris kaua ning lõppu ei paista niipea tulevat. Masu tõttu on Eestis kõrge töötuse määr ning muud probleemid, mis pidurdavad majandusarengut. Sellistes oludes on esmatähtis teha kõik, et langusest võimalikult kiiresti välja tulla. Selleks peaks hoolikamalt jälgima mille peale raha kulutada ning mis ei ole praegustes oludes kõige tähtsamal kohal. Soov Euroopa keskmisele elatustasemele kiiresti lähemale jõuda eeldab Eesti majanduse teadmiste- ja tehnoloogiamahuku...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
70 allalaadimist
1
doc

Mida teha ettevõtluskeskkonna parandamiseks Pärnus?

Kõige suuremaks probleemiks on kvalifitseeritud tööjõu puudus. Tavaliselt lähevad kõik kõrgelt haritud inimesed Pärnust Tallinnasse või Tartusse, kus on neil palju paremad võimalused tasuva töö leidmiseks. Samas paljud noored jäävad pärast õpinguid samasse linna, kus nad õppisid, sest nad on selle linnaga ära harjunud ja näevad seal suuremaid valikuvõimalusi ning ei taha Pärnusse tagasi tulla, sest siin ei ole neile rakendust. Selle tõttu on Pärnusse raske rajada suuri ettevõtteid, mis vajavad kõrgete teadmistega töötajaid. See omakorda tingib selle, et Pärnusse ei rajatagi suuri ettevõtteid, mis turgutaksid siinset majandust. Et seda olukorda lahendada, tuleks Pärnus koha peal koolitada spetsialiste, sest siis on sellel noorel võimalik kooli kõrvalt juba vaikselt tööle hakata ja sellega ta seob end rohkem Pärnuga ning...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
28 allalaadimist
4
docx

Bourdieau "Praktilised põhjused"

Kristo Tõnissoo AÜEP2 Pierre Bourdieau ,,Praktilised põhjused" ­ Sotsiaalne ruum ja sümboolne ruum Esmalt vihjab Bourdieu, et loetava lektüüri puhul ei ole tegemist harjumusliku sotsioloogilise struktuuriga. Bourdieu kohaselt käsitletakse teatud grupi raames olevaid ja levivaid ootusi kui välja. Sellel väljal eksisteerivad just antud kultuuriruumile omane suhtumine, sotsiaalne keel ning funktsioonide ning rollide mõistmine. Bourdieu väidab, et teoses on ühendatud kõige abstraktsem ja kõige konkreetsem mis iseenesest peaks hõlmama väga laia spektrit. Bordeau seisukohalt koosneb sotsiaalne ruum erinevatest väljadest nagu majandusväli, haridusväli, poliitikaväli, kultuuriväli, akadeemiline väli jne. Iga väli töötab vastavalt oma seaduspärasustele loogikale ja võimusuhetele. Väli on Bourdieu teoor...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
50 allalaadimist
6
docx

Halduskorraldus

Ärisektor ­ AS,osa-,usaldus-,täisühing ja FIE Kasumitaotluseta(tulu tuleb aga ilma kasumita) ­ Mittetulundusühing,sihtasutus,seltsing Avaliksektor ­ Kesktasand (riigikogu,keskvalitsus,kohtud,president,keskpank,riigikontroll,õiguskantsler) Omavalitsus (linn,vald) ja Avalik-õiguslik isik nt. (Tartu Ülikool,Haigekassa,Eesti Rahva Muuseum,Rahvusringhääling, Kultuurkapital. Avalik haldus: Avalik haldus modaalses mõttes a)orienteeritud avalikele huvidele b) sotsiaalselt kujundav tegevus c) aktiivne ja tulevikku suunatud tegevus d) rakendab konkreetseid abinõusid üksikjuhtude reguleerimiseks ja teatud plaanide teostamiseks ...Materiaalses mõttes a)halduse mõiste negatiivne määratlus lähtub võimude lahususe põhimõttest, mis eristab seadusandlikku,täidesaatvat ja kohtuvõimu. b)halduse mõiste positiivse määratluse kohaselt...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
91 allalaadimist
18
doc

INVESTEERINGUTEPOLIITIKA EESTI RIIGIS

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismiosakond Referaat INVESTEERINGUTEPOLIITIKA EESTI RIIGIS Pärnu 2010 SISUKORD SISUKORD.............................................................................................................................2 SISSEJUHATUS.....................................................................................................................3 1.INVESTEERING, RIIGI ROLL JA VÄLISINVESTEERINGUD..................................... 4 1.1 Investeering ......................................................................................................................4 2.EELARVEPRIORITEEDID................................................................................................9 3.INVESTERINGUTE PRAEGUNE OLUKORD EESTIS.................................................11 KOKKUVÕTE...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
42 allalaadimist
20
docx

Töötus Eestis (Referaat)

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtluse osakond nimi EP 1 TÖÖTUS EESTIS Referaat Juhendaja: Pärnu 2011 SISSEJUHATUS Antud teema valikut põhjendatakse vajadusest uurida töötuse olukorda Eestis käesoleval aastal ning võrrelda tulemusi eelnevate aastatega. Kasutatakse andmeid, mida ei loeta nii täpseteks, et saaks ideaalse ülevaate tegelikule töötute arvule, kuna kasutatakse statistilisi andmeid. Uurimuse eesmärgiks on uurida tööpuuduse olemust, pakutavaid teenuseid töötutele, erinevaid tööpuuduse liike, statistilisi andmeid tööpuuduse ja töötute kohta ning tööpuudust noorte seas. Eesmärgiks on ka jõuda lõpuks järeldusele, et kui kriitiline on olukord tööpuudusega ning mis seda põhjustab. Uurimuseks vajalik informatsioon kogutakse enamasti eestimaistest, kui ka välismaistest artikklitest. Töös kasutatakse statistilisi andmeid, mis pärinevad kõik Statistikaameti andmebaasidest....

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
111 allalaadimist
0
RTF

RTF failivorming ja tarkvara (Referaat)

Töö vastab Tatu Ülikooli Pärnu kolledži kirjalikele juhistele...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
11 allalaadimist
13
doc

Uurimustöö - ettevõtete teeninduskeel

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismiosakond Viktoria Laur AÜEP-1 Ettevõttete teeninduskeel Uurimustöö Juhendaja: dotsent Heli Tooman Pärnu 2012 SISUKORD Sissejuhatus.......................................................................................................................3 1. Eesti post........................................................................................................................4 2. Pakendikeskus...............................................................................................................9 Kokkuvõte.......................................................................................................................13 2 SISSEJUHATUS Uurimustöös pööratakse tähelepanu suurele ettevõttele, mis tegutseb juba väga pikka aega ning...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
86 allalaadimist
15
docx

PORTFELLITEOORIA

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtluse osakond Kristo Tõnissoo AÜEP2 PORTFELLITEOORIA Miniuurimus Juhendaja: dotsent Arvi Kuura Pärnu 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Miniuurimuse teemaks sai valitud portfelliteooria kuna viga mida tihti investeerimist alustades tehakse, on see, et pannakse kõik panused ühele väärtpaberile või samasse sektorisse - mõni aktsia tundub sedavõrd hea potentsiaaliga, et investor paigutab suure osa oma rahast selle ühe aktsia alla. Kuigi see võib tunduda hea teenimisvõimalus, tähendab see ka ülikõrget riski. Turgudel võib alati ilmneda tegureid, mida ka parim investor ei oska ette näha. Uurimuse eesmärk on anda kokkuvõtlik lühiülevaade portfelliteooriast ja selle põhiprintsiipidest.Teooria kohaselt on võimalik koostada kõige efektiivsem (vähima riskiga) portfell oodatava tootluse saavutamiseks. Enne Markowitzi portfelliteooriat oli investeerimise pea...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
68 allalaadimist
7
docx

Projekt Abikeskus

Projekti teostamise aeg: Hoone renoveerimine 1.märts 2012- 30.aprill 2012. Abikeskus avab oma uksed lastele 30. juuli 2012 Projekti teostamise koht: Abikeskus hakkab tegutsema Pärnu kesklinnas, Hospidali tn 4. Üüritakse 1.korruse pinda ja tehakse ennem vastavad renoveerimistööd. Projekti meeskond: Meeskonnaliige: 1 Roll: huvialajuht Vastutusvaldkond: vabaaja veetmise harrastused Õigused: muuta ja korraldada mängulisi tegevusi Kohustused: mänguliste tegevuste organiseerimine Meeskonnaliige: 2 Roll: Toitustusjuht Vastutusvaldkond: Söök ja jook Õigused: Valida koostööpartnereid, muuta menüüd ja korraldada toitlustusega seonduvaid ülesandeid. Kohustused: koostööpartneri leidmine, kes tooks noortele sooja süüa ja juua abikeskusesse; sellega seonduvate probleemide lahendamine ning uute lahenduste leidmine...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
106 allalaadimist
14
docx

Teadliku kliendina teenindusettevõttes

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtlusosakond Kristo Tõnissoo AÜEP2 TEADLIKU KÜLASTAJANA TEENINDUSETTEVÕTTES Uurimustöö Juhendaja: dotsent Heli Toomann Pärnu 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS Uurimistöö eesmärgiks on klienditeeninduse aluste kursusel õpitud teadmiste ja oskuste kinnistamine, hinnangu andmine teenindusettevõtete teenindusele ning teeninduskultuuri arendamine. Sealhulgas märgata kõike, mis on seotud teenindusega valitud ettevõtetes, selle häid ja halbu külgi. Uurimustöö on jaotatud kaheks peatükiks, esimeses peatükis kirjeldan oma külastusi ja kontakte valitud organisatsioonidega, püüan võimalikult arusaadavalt anda edasi oma tähelepanekuid ja kogemusi. Töö teine pool koosneb teeninduskultuuri analüüsist kus ma kombineerin oma külaskäikude kogemused ja teadmised mis olen omandanud kursuse materjale lugedes ja töödeldes. Kok...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
140 allalaadimist
1
doc

Väljakutsed ja valikud Eesti majandusarengus.

Praegu on Eesti majandusarengus jätkuvalt suurimaks väljakutseks majanduslangusest võitu saamine. Sellega on tegeletud küll juba mitu aastat, kuid tuleb veel edasi tegeleda, sest seni on olukorda veidike leevendatud, kuid sellest on vähe. Majanduslangusest tuleb üle saada. Selleks, aga tuleb kõigil midagi teha. Näiteks ettevõtlusega tegelevad inimesed võiksid teha rohkem koostööd erinevate organisatsioonidega, teiste ettevõtetega ja isegi teistes riikides asuvate ettevõtetega. Lisaks sellele ei tohiks nad ühele kohale seisma jääda ja nad peaksid kogu aeg otsima uusi võimalusi ja ideid, et oma äri edendada või suurendada, sest nende kasu on ka riigi kasu. Üheks väljakutseks Eesti majandusarengule on kindlasti ka hinnatud spetsialistide Eestisse tagasi meelitamine. Väga palju kõrge haridusega ja siin väga vajatud spetsialiste, näiteks arstid, on läinud välismaalne tööle, et paremat palka saada. S...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
24 allalaadimist
31
docx

Uurimustöö Sugarclub

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtlusosakond SUGARCLUB Uurimustöö Juhendaja: dotsent Tiina Merkuljeva Pärnu 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Pragusel ajal on peaaegu et traditsiooniks saanud iga nädalavahetuseline pidutsemine. Olgu selleks kodused peod, väljas sõpruskonnaga kokteiliklaasi taga aja veetmine või täiesti tavaline reedene filmiõhtu ­ pärast südaööd leiavad paljud noored end ikka ööklubidest. Otsustasime grupiga anda teeninduskvaliteedi hinnangu Pärnu ühele külastatavamale klubile ­ ööklubi Sugar. Uurimustöö on jaotatud kaheks osaks. Esimene osa ettevõtte tausta kirjeldus ja teeninuskvaliteedi hindamisega seotud teoreetiline taust. Töö teine osa koosneb andmestikust, kuhu on kogutud kirjeldus, kuidas koostasime SERVQUAL ankeedi, millised olid uuringu tulemused ning järeldused. 1. ETTEVÕTTE TAUST 1.1.Teeninduskvaliteedi hindamisega seot...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
74 allalaadimist
14
docx

Referaat teemal "Turundusstrateegia kujundamine"

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtlusosakond Kristo Tõnissoo AÜEP 2 TURUNDUSSTRATEEGIA KUJUNDAMINE Referaat Juhendaja: Lektor Heldur Heinsoo Pärnu 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Referaadi teemaks valisin turundusstrateegia kujundamine kuna äri- ja turundusplaane vajavad nii alustavad kui tegutsevad ettevõtted. Edukas organisatsioon peab tundma oma sise- ja väliskeskkonda, turunduse planeerimine hõlmab endas teabe kogumist ja analüüsimist nii turul toimuva kui ka organisatsiooni enda kohta. Turg koosneb suurest hulgast tarbijatest ja igal on neist erinevad nõudmised nii tootetele kui teenustele Tootjatel on võimatu kohanduda iga tarbija personaalsetele vajadustele, sestap tuleb analüüsida, kas pakutava toote/teenuse turg on hetero- või homogeene ning kui spetsiifiliseks saab pakkuja ostjate suhtes minna. Turundusstrateegia...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
131 allalaadimist
6
docx

Majandusteooria kordamisküsimused KT 15.11.2012

11.2012 1. Nõudlus ja pakkumine 1) Tootmisvõimaluste kõver (PPF) ja alternatiivkulu. Tootmisvõimaluste kõver- näitab kahe hüvise eri kombinatsioone, mida võiks majanduses toota kättesaadavate ressursside ja tehnoloogia samaks jäämise korral. (on erinevate hüviste tootmiskombinatsioonide graafiline kujutis eeldusel, et kõik ressursid on täielikult ja efektiivselt ära kasutatud. Ressursside efektiivse kasutamise all mõeldakse seda, et pole olemas ühtki võimalust ressursside ümberpaigutamiseks ühe kauba tootmismahu suurendamiseks, ilma et teise kauba tootmismaht ei väheneks. Efektiivsus tähendab maksimaalselt võimaliku toodangukoguse saamist olemasolevate ressurssidega) Alternatiivkulu- teiste hüviste hulk, mida oleks saanud valmistada nendesamade ressurssidega (parimast alternatiivist loobumise hind). 2) Mida väidab nõudlusseadus? Nõudluskõvera graafiline esitus. Hüvise hinna...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
90 allalaadimist
20
doc

Projektikava

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismiosakond Grete Jakobson Katriin Mats TH2 NOORTESEMINAR TEEMAL ÕPPIMISE-JA TÖÖTAMISEVÕIMALUSED VÄLISMAAL Projektikava Pärnu 2012 SISUKORD SISUKORD.......................................................................................................................2 KOKKUVÕTE..................................................................................................................3 1. PROJEKTI ORGANISATSIOON JA TEOSTAJATE HINDAMINE NING HUVIGRUPPIDE MÄÄRATLEMINE............................................................................5 2. PROBLEEMIDE ANALÜÜS JA EESMÄRGISTAMINE..........................................8 3. STRATEEGIA KUJUNDAMINE JA EELDUSTE NING RISKIDE MÄÄRATLEMINE.........................................................................................................13 4. T...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
95 allalaadimist
4
odt

Ettevõtte keskkonnad

Kirjelda ettevõtte väliskeskkonda(mikro- ja makrokeskkond): Moodustavad seda ümbritsevad tegurid (tingimused, trendid,jõud,sündmused,organisatsioonid jne), mis mõjutavad ettevõtte tegevust ja valikuid, avades ettevõttele võimalusi ja kutsudes esile riske. Mikro:Kliendid, konkurendid,tarnijad ja koostööpartnerid, vahendajad, huvigrupid, pangad, omavalitsused, tarbijakaitse, maksuamet,konkurentsiamet. Seondub erinevate siderühmadega, mis on otseselt seotud ettevõtte eesmärkide saavutamisega. Makro: Looduskeskkond, majanduskeskkond, tehnoloogiline keskkond, sotsiaalne keskkond, poliitiline keskkond,õiguslik keskkond. Sisaldab kõiki ettevõttega otseselt mitte seotud institutsioone ja jõude, mis mõjutavad ettevõtte võimet saavutada oma eesmärke. Looduskkeskkonna ja ettevõtluskeskkonna seos: Looduskeskkond mõjutab väga palju ettevõtluskeskkonda. Näiteks maastiku, tooraine kaudu.Ettevõtlus võib ka looduskeskkonda kahjustada ebasobiva tehnoloogia kasutamise kaudu(õhu saastumine, liigne müra, vibratsioon) Majanduskeskkonna olulisemad komponendid: Majanduskeskkond on majanduslike tegurite kogum, mis mõjutab ühiskonnale ja selle liikmetele vajalike kaupade ja teenuste tootmist,jaotamist,vahetamist ning tarbimist. Iseloomusta tehnoloogilist keskkonda: Tehnoloogiline keskkond on ühiskonnas olemasolev teadmiste ja tegevusviiside kogum toodete tootmiseks ja teenuste osutamiseks ning müügiks. Innovatsioonide tsüklid läbi aegade: Hüdroenergia ,ketrusmasin, raud(esimene tsükkel 60 a. 1785-1845) Auruenergia ,raudtee, teras(teine tsükkel 55 a. 1845-1900) Elekter, kemikaalid,sisepõlemismootor(kolmas tsükkel 50 a. 1900-1950) Naftakeemia,elektroonika,lennundus( neljas tsükkel 40a. 1950-1990) Digitaalvõrk, tarkvara, uus meedia( viies tsükkel Isel...

Ettevõtluskeskkond - Keskkool
27 allalaadimist
2
docx

Riigieelarve koostamise protsessiskeem

Riigieelarve protsessiskeem Riigieelarve on riigi finantsplaan, milles kajastatakse rahalisi vahendeid, mida riik eelarveaastal plaanib koguda, saada toetusena, vahendada ja kasutada. Riigieelarve koostatakse ühe eelarveaasta kohta, mis algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Riigieelarve eelnõu koostatakse eelarvestrateegia ja rahandusprognoosi alusel. Plaani aluseks on: eelmise aasta eelarve, majandusarengu üldised näitajad, valitsuse eesmärgid. Õiguslikud alused: Põhiseadus, Riigieelarve seadus, Riigi eelarve strateegia ja valitsemisalade arengukavad. Koostab Vabariigi Valitsus, võtab vastu Riigikogu, kuulutab välja Vabariigi president . Poliitikakujundamise ja õigusloome protsess Eelnõ Valitsu Riigikog Vabarii Ette- u Eelnõu R...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
17 allalaadimist
2
docx

Tagasiside “Probleemi lahendamine”

Retsensioon Tagasiside “Probleemi lahendamine” Antud retsensiooni eesmärgiks on anda tagasisidet esitatud töö “Probleemi lahendamine” kohta. Antud töö käsitleb väga põnevat teemat: kuidas lahendatakse probleeme ettevõttes. Juba sissejuhatuses seati oma tööle eesmärk, mis on üdini positiivne, sest nii suudetakse hoida sihti silme ees. Esimeses peateemas lahati juhi ja tema meeskonnavahelisi suhteid. Kõik välja toodud faktid olid argumenteeritud ning olulised. Lisaks on välja toodud maailma ühe edukama ning populaarsema tippliidri ja motivatsioonikõneleja John C. Maxwelli seaduspärasusi ning mõtteviise, mis seab antud tööle tugeva põhja. Lisaks lahati töise õhkkonna ja isikliku elu ning osakonna aja planeerimist. Töös on välja toodud palju fakte ning nendele järgneb seletav arutelu. On loodud kuvandit ideaalse toimiva ettevõtte olem...

Ettevõtluskeskkond - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
7 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun