Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal (0)

5 VÄGA HEA
Punktid
Vasakule Paremale
Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #1 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #2 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #3 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #4 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #5 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #6 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #7 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #8 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #9 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #10 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #11 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #12 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #13 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #14 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #15 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #16 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #17 Eesti ajalugu Maailmasõdade ajal #18
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2011-03-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 60 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Armand Fazullin Õppematerjali autor
Ajalugu

Kasutatud allikad

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
47
docx

ÕPETAJA TÖÖKAVA NÄIDIS BIOLOOGIA 8. KLASS

fotosüntees, anorgaaniline aine, orgaaniline aine, õis, tolmukas, emakas, tolmlemine, seeme, vili, käbi, mittesuguline paljunemine, eoseline paljunemine, eos, vegetatiivne paljunemine. Varem õpitu, millele õppeprotsessis toetutakse: 5. klassi loodusõpetusest on õpilastel teada,millised taimed kasvavad linnas ning millised on taimede kohastumused eluks vees. 6. klassis on õpitud võrdlema Eesti metsade puuliike, kasutades konkreetseid näidisobjekte või veebipõhiseid õppematerjale. Õpetaja töökava näidis bioloogia 8. klassile Mõistetest on selgeks õpitud: prahitaim, rohevetikas, pruunvetikad, punavetikad, kaldataim, kaldavee taim, ujulehtedega taim, veesisene taim, liblikõielised taimed, suvelill, püsik,

Bioloogia
thumbnail
60
pdf

Eesti keel ja kirjandus

Eesti keel ja kirjandus 1. Üldalused 1.1. Keele- ja kirjanduspädevus Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õpetamise eesmärgiks põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane keele- ja kirjanduspädevus, see tähendab suutlikkus mõista eakohaseid ilukirjandustekste ja nende osatähtsust Eesti ja maailma kultuuriloos ning tajuda keelt ja kirjandust kui rahvusliku ja iseenda identiteedi alust; keeleteadlikkus ja oskus end vastavalt suhtlussituatsioonile ja keelekasutuseesmärkidele nii suuliselt kui ka kirjalikult väljendada; arusaamine, et lugemine teeb vaimselt rikkamaks. Keele ja kirjanduse õpetamisega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 1) väärtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit;

Kirjandus
thumbnail
6
doc

Rahvusvaheline õigus

5. Anda teadmised, oskused ja hoiakud, mis kuuluvad õigusteaduse alaste põhiteadmiste hulka ja mille omandamine on eelduseks edasi õppimiseks kõrgkoolis; 6. Anda eeldused asuda omandama juriidilist kõrgharidust, 3. Õppeaine ajaline maht 1valikkursus 35 tundi 12. klassis 4. Õppeaine kirjeldus Kursus on oma struktuurilt üles ehitatud riigisisest ja rahvusvahelist arvestades. Kursus algab õiguse olemuse ja ajaloo tutvustusega ning käsitleb seejärel Eesti ja rahvusvahelist õigussüsteemi omavahelises kooskõlas. Õppesisu koostades on pööratud tähelepanu nii kõige olulisema teoreetilise materjali omandamisele kui ka selle tähenduslikuks muutmisele praktiliste näidete kaudu. Seetõttu on soovitatav kasutada õppetöös mitmekesist õppematerjali alates õigusõpikutest kuni õppijate isiklike kogemusteni. Kursus eeldab elavat ja praktikaga tihedalt seonduvat õppetegevust.

Rahvusvaheline õigus
thumbnail
8
doc

Eesti keele metoodika kordamiskusimused 2015

Eesti keele metoodika I eksami küsimused 2015 1. Mis on hariduse eesmärk? Hariduse eesmärk on: luua soodsad tingimused isiksuse, perekonna, eesti rahvuse, samuti rahvusvähemuste ja Eesti ühiskonna majandus-, poliitilise ning kultuurielu ja loodushoiu arenguks maailma majanduse ja kultuuri kontekstis; kujundada seadusi austavaid ja järgivaid inimesi; luua igaühele eeldused pidevõppeks. 2. Millistest arenguteooriatest lähtutakse õppekavade koostamisel? Millisest arenguteooriast lähtub praegu kasutusel olev RÕK? Nimetage olulisemad põhimõtted. (tabel) Kognitiivse konstruktivismi (Jean Piaget, John Dewey):

Pedagoogika
thumbnail
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

............................14 LISA 3. Projektitöö ja uurimistöö võimalusi kirjandusõpetuses ­ Ivika Hein........... .20 LISA 4. Uurimistöö spetsiifika ajaloos ­Tiiu Ojala ......................................... .22 LISA 5. Valik ideid õpilaste uurimistöödeks ­ Anu Toots ..................................31 LISA 6. Uurimistöö põhikoolis ­ Anu Toots ........................................... ..34 LISA 7. Projektitöö võimalusi eesti keele õppes ­ Krista Nõmmik, Ülle Salumäe......45 LISA 8. Näiteid kooli loovtööde temaatikast ­ Anne Ermast ............................. 51 55 SAATEKS 2011. a Vabariigi Valitsuse kinnitatud põhikooli riiklikus õppekavas sätestatakse, et kool korraldab põhikool III kooliastmes õpilastele läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö

Eesti keel
thumbnail
6
docx

LOODUSÕPETUS 5. Klass

1 Õpetamise eesmärgid Säilitada huvi ümbritseva looduse vastu, õpetada väärtustama elukeskkondi. Veekogu uurides rakendatakse loodusteaduslikku meetodit, kujundatakse uurimisoskusi, õpitakse vormistama ja esitama uurimistulemusi. Teema abil õpitakse tundma vee kui elukeskkonna põhiomadusi ja iseärasusi, vee aastaringset liikumist, sellest tulenevaid nähtusi, taimede ja loomade kohastumusi eluks veekeskkonnas, veeorganismide elu erinevatel aastaaegadel, Eesti mageveekogude tähtsamaid taime- ja loomaliike, hõljumi ja vetikate osa veekogus. Õpitakse koostama magevee-elustikus esinevat teoreetilist toiduvõrgustikku ja üksikuid toiduahelaid. Tutvutakse Eesti jõgede ja järvedega. Uurimuslikud oskused: Õpilane: sõnastab uurimisküsimusi/-probleeme ja kontrollib hüpoteese; kavandab õpetaja juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid; teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid;

Loodusõpetus
thumbnail
31
pdf

Äriuuringute alused

· Võib inspireerida osalejatelt enam ideid, selgitusi Individuaalintervjuu eelised: · Rohkem infot igalt vastajalt · Paindlikum, universaalsem teemade osas (nt tundlikud teemad, intervjueeritavate väga erinev kogemus vms) · Sobilikum kinnisema, aga ka dominantsema isiksusetüübi puhul Fookusgruppi valitakse osalejad sõltuvalt eesmärgist määratletud omaduste põhjal. Intervjuu ajal: · Moderaatori roll: o Tutvustada ennast ja teisi intervjuu läbiviijaid; uuringu eesmärke, intervjuu formaati ja vestlusreegleid o Tutvustada või sisse juhatada osalejate enesetutvustus (sõltuvalt kontekstist: nimi/positsioon; pseudonüüm) o Vestluse modereerimine vastavalt intervjuuplaanile o Intervjuu lõpetamine: neutraalne lühikokkuvõte ja tänusõnad · Assistendi roll:

Majandus
thumbnail
66
pdf

MAALER ÕPPEKAVA

Demonstreerib oskust iseseisvalt orienteerumiseks juhendi alusel e-riigis liikuda riiklikku infosüsteemi e-riik  Mõtestab oma rolli  kirjeldab meeskonnatööna Arutlev loeng Koostab referaadi Eesti Ettevõtlus. Käive. ettevõtluskeskkonnas; ettevõtluskeskkonda Eestis, Juhend ettevõtluskeskkonna kohta Konkurents. Deflatsioon. lähtudes õpitavast valdkonnast Paaristöö õpitavas valdkonnas ja analüüsib Inflatsioon. Raha.  võrdleb iseseisvalt lähtuvalt seda paaristöös

Ehitus
Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeriSellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun