Facebook Like
Add link

"dfl" - 24 õppematerjali

dfl on kõige kõrgem olnud aastal 1999 (4,14) ja kõige madalam aastal 1998 (1,49). Koguvõimendus (DTL) on kõige kõrgem olnud aastal 2006 (11,91) ja kõige madalam aastal 1999 (-5,78).
16
doc

Rahanduse küsimuste vastused

Raamatupidamise ja rahanduse erinevused: Raamatupidamine: Mõõdav ettevõtte seisundit ja selle lähiminevikku; Standardiseeritud; Agreeritud info; Raha on raha; Raamatupidamine huvitub: Aruandlusest; Investorsuhetest; Välistest huvidest; Rahandus: Tulevikkus suunatud; Objektspetsiifiline; Segmenteeritud info; Rahandus keskendub: Kontrollile; Tulemusele; Probleemide identifiteseerimisele 2. Ettev...

Rahvusvaheline rahandus - Eesti Maaülikool
262 allalaadimist
33
pdf

Finantsjuhtimine: Pangandus

LÜHIAJALINE FINANTSPLANEERIMINE 7.1. Raha juhtimise mudelid Rahakonto juhtimine on saanud ettevõtetes väga aktuaalseks teemaks. Põhjus on selles, et üleliigse raha hoidmine kontol on suure alternatiivkuluga. Raha tasub hoida vaid niipalju, kui seda on jooksvaks äritegevuseks vaja1. Kui on arvata,...

Finantsjuhtimine -
189 allalaadimist
4
xls

Finantsjuhtimine: Pikaajaline lahendus

Aastad 0 1 2 3 Müügimaht 30 000 30 000 30 000 Ühiku hind 500 500 500 Müügikäive 15 000 000 15 000 000 15 000 000 Muutuvkulu...

Finantsjuhtimine -
69 allalaadimist
30
doc

Rahandus

Silvia Kuusk Kordamisküsimused aines Rahandus (2009): Mis on ettevõtte kõrgeim eesmärk ja kuidas seda saavutatakse? Kaasaegses rahandusteoorias on jõutud ühisele seisukohale, et ettevõtte kõrgeim (peamine) eesmärk on tema aktsionäride ehk siis ettevõtte omanike rikkuse maksimeerimine, mida mõõdetakse pikaajalise...

Majandus - Tartu Ülikool
384 allalaadimist
11
doc

FINANTSJUHTIMINE

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sosiaalinstituut ISESEISEV TÖÖ ÕPPEAINES FINANTSJUHTIMINE Koostajad: xxxxx xxxx xxxxx xxxx Juhendaja: x xxxx Tartu 2010...

Finantsjuhtimine - Eesti Maaülikool
208 allalaadimist
11
docx

Finantsjuhtimise vastused

1) Raamatupidamise ja finantsjuhtimise erinevus Ajahorisont- Raamatupidamine ­ minevikku vaatav; Finantsjuhtimine ­ tulevikku suunatud. Riskianalüüs- Raamatupidamine - veidi; Finantsjuhtimine ­ korralik riskiarvestus. Finantsaruanded ­ Raamatupidamine ­ rõhk koostamisel; Finantsjuhtimine ­ rõhk kasutamisel otsustusprotsessis. Näitajad ­ Raamatupidamine ­ puhaskasum; Finantsjuhtimine ­ rahavoog....

Finantsjuhtimine - Eesti Maaülikool
249 allalaadimist
309
pdf

Upstream intermediate b2 teacher's book

Elicitpossibleholidayproblems(osr : , r c i t a c t i v i t i e sp e o p l e d o i n t h e i r f r e e t i m e . luggage,missedflight,flat tyre,travelsickness, etc) Allow Ss + l t e r n a t i v e lSy s, c a n w o r k i n p a i r sa n d d i s c u s tsh e s o m e t i m e t o p r e p a r et h e i r a n s w e r s M o n i t o r S s , I r o i n t sa n dt h e np r e s e ntth e i ro p i n i o ntso t h e c l a s s performance, and then ask some studentsto present : g A : I l i k e...

Inglise keel - Keskkool
208 allalaadimist
309
pdf

Inglise keele õpik

Elicitpossibleholidayproblems(osr : , r c i t a c t i v i t i e sp e o p l e d o i n t h e i r f r e e t i m e . luggage,missedflight,flat tyre,travelsickness, etc) Allow Ss + l t e r n a t i v e lSy s, c a n w o r k i n p a i r sa n d d i s c u s tsh e s o m e t i m e t o p r e p a r et h e i r a n s w e r s M o n i t o r S s , I r o i n t sa n dt h e np r e s e ntth e i ro p i n i o ntso t h e c l a s s performance, and then ask some studentsto present : g A : I l i k e...

Inglise keel - Keskkool
68 allalaadimist
28
xlsx

Finantsi 2 praks(analüüs)

Kr) 31.12.2005. 31.12.2006. 31.12.2007. 5 6 7 Raha ja pangakontod 23 777,0 46 816,6 20 513,4 Aktsiad ja muud väärtpaberid 6 285,4 - - Nõuded ostjate vastu (debitoorne võlgnevus...

Finantsjuhtimine - Eesti Maaülikool
147 allalaadimist
11
xlsx

Finatsjuhtimise praks 8

Ettevõte planeerib järgmiseks aastaks püsikulusid 120000 krooni ulatuses. Ta müüb oma ainukest toodet hinnaga 12 krooni tükk, millest 7 krooni on muutuvkulud. Juhtkond planeerib uue masina ostu, mille tulemusel muutuvkulud tooteühikule väheneksid 5 kroonini. See uus masin suurendab aga amortisatsiooni kasvu tõttu püsikulusid. Kui suur võib see...

Finantsjuhtimine - Eesti Maaülikool
54 allalaadimist
11
docx

Finantsjuhtimise üldkursus - kordamisküsimused

Raamatupidamise ja finantsjuhtimise erinevus RAAMATUPIDAMINE FINANTSJUHTIMINE AJAHORISONT Minevikku vaatav Tulevikku suunatud RISKIANALÜÜS Veidi Korralik riskiarvestus FINANTS ARUANDED Rõhk koostamisel Rõhk kasutamisel...

Finantsjuhtimise üldkursus - Eesti Maaülikool
337 allalaadimist
9
doc

Finantsjuhtimise valemid

VALEMID [ ( )] n n [ ris - E ( ri ) ] r js - E r j s i = [ ris - E ( ri )]2 s Pij...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
84 allalaadimist
17
pdf

Konspekt tuleohutus

Tuleohutus 11.1. Ehitusmaterjalid ja põlemine Ehitusmaterjalide tulekindlus - fire-resistance (fire-proof materials) Tulekindlus on materjali omadus püsida sulamata kõrges temperatuuris. Liigitatakse tulekindluse mõõdu ­ sulamistemperatuuri t°s (°C ) järgi: 1) tulekindlateks (fire-proof ) t°s > 1580°C, 2) raskelt sulavad (hard smelt) t°s = 1350...1580 °C, 3) kergelt sulav...

Ohutusõpetus - Keskkool
10 allalaadimist
309
pdf

Upstream B2 teacher

Elicitpossibleholidayproblems(osr : , r c i t a c t i v i t i e sp e o p l e d o i n t h e i r f r e e t i m e . luggage,missedflight,flat tyre,travelsickness, etc) Allow Ss + l t e r n a t i v e lSy s, c a n w o r k i n p a i r sa n d d i s c u s tsh e s o m e t i m e t o p r e p a r et h e i r a n s w e r s M o n i t o r S s , I r o i n t sa n dt h e np r e s e ntth e i ro p i n i o ntso t h e c l a s s performance, and then ask some studentsto present : g A : I l i k e...

Inglise keel -
10 allalaadimist
94
docx

Töö- ja keskkonnaohutus, tuleohutus, ohutustehnika.

KASUTATUD ON AVALIKKE LITSENSEERIMATA MATERJALE. TULI Tuli on kõrgel temperatuuril põlemisel leekide moodustumisel ilmnev nähtus, mille käigus eraldub valgust ja soojust. Tule tekkimise eelduseks on kütuse ja oksüdeerija olemasolu (näiteks õhuhapniku) ning süttimistemperatuuri ületamine Tulekahju (ka põleng) on kontrolli alt väljunu...

Keskkond - Kutsekool
10 allalaadimist
618
pdf

Upstream Intermediate B2 - Teacher book

Elicitpossibleholidayproblems(osr : , r c i t a c t i v i t i e sp e o p l e d o i n t h e i r f r e e t i m e . luggage,missedflight,flat tyre,travelsickness, etc) Allow Ss + l t e r n a t i v e lSy s, c a n w o r k i n p a i r sa n d d i s c u s tsh e s o m e t i m e t o p r e p a r et h e i r a n s w e r s M o n i t o r S s , I r o i n t sa n dt h e np r e s e ntth e i ro p i n i o ntso t h e c l a s s performance, and then ask some studentsto present : g A : I l i k e...

inglise teaduskeel - Keskkool
40 allalaadimist
22
docx

Kordamisteemad õppeaines „Finantsjuhtimise üldkursus“

Finantsvõimendust võib seega defineerida kui püsivate finantskulude kaasamist, võimendamaks ettevõtte ärikasumi (EBIT) muutuste mõju tulule aktsia kohta (EPS). Levinuimaks püsivaks finantskuluks ettevõtte kasumiaruande põhjal on intressikulu võõrkapitali kasutamisel. Finantsvõimenduse tase(DFL) mõõdab EPS tundlikkust EBITi muutustele. Sarnaselt DOL-le saab ka DFL arvutada kahele erineval moel: esiteks DFL punkthinnangu kaudu, ning teiseks intervallhinnangu kaudu. Finantsvõimendus esineb ettevõtetel, mis kasutavad laenukapitali või mõnda muud finantseerimisviisi, millega kaasnevad püsivad finantskulud. DFL intervallhinnang EPS muutus 46,67 DFL= = =1,33 EBIT muutus 35,00 DFL on suurem kui...

Finantsjuhtimise üldkursus - Eesti Maaülikool
106 allalaadimist
186
pdf

Vahvlist südamed

dFl : i 6e f, oE ci E = J 5 6 Ei. 'a l': _e o..= *in,F i u2: E - NS...

Kirjandus - Põhikool
7 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

Maapealsete korruste tuletõkkesektsioone seatakse tulepüsivuse nõudeks sõltuvalt tuleohutusklassist EI 30 kuni EI 60, keldrikorruse aga EI 30 kuni EI 120. Seinte ja lagede pinnad peavad TP 2 klassi hoonetes olema klassist B-s1,d0 st mittesüttivad. Põrandapinnad võivad olla süttiva pinnaga. TP 3 klassi hoonete seina- ja laepinnad võivad olla süttivustundlikkusega D-s2,d2 ning põrandad süttivustundlikkusega Dfl-s1. Mõlemad nimetatud nõuded lubavad puitpindade kasutamist. Puitkorterelamute ehitamisel kasutati puitkonstruktsioonide lupjamist, et vähendada nende süttivustundlikkust, Joonis 2.70 vasakul. Tänapäeval lupjamist ei tehta ja selle kaitsva mõjuga pööningukonstruktsioonidele arvestada ei saa, kuna kohati on see lubjakiht lagunenud. Palkseinte tules käitumine kujutab endast aeglast ühemõõtmelist söestumist. 60-minutilise tuleka...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist
48
doc

Finantsjuhtimise kodune töö

Omakapitali suhe bilansimahtu (AE) on olnud aastate lõikes väikese varieeruvusega. 15 Koguvõimendus, finantsvõimendus ja tegevusvõimendus Põllumajandus, metsandus ja jahindus Tabelis toodud näitajad on leitud järgmiste valemitega: Koguvõimendus (DTL)=DOLxDFL Finantsvõimendus (DFL)=ärikasumkasum majandustegevusest Tegevusvõimendus (DOL)=ärikasumi muutuse %müügitulu muutuse % DOL on arvutatud ärikasumi protsentuaalse muutumise ja müügitulu protsentuaalse muutumise vahelise seose kaudu vaadeldaval aastal võrrelduna baasaastaga. Baasaastaks on võetud aasta 1996. aasta 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Keskm. Standard- DFL -0,45 2,51 1,77 0,46 1,09 1,09 1...

Finantsjuhtimine - Keskkool
14 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun