Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "alastele" leiti 20 faili

6
doc

Prantsusmaa rahvastik

Prantsusmaa rahvastik Elen Süvalep Riigi rahvaarv Prantsusmaal elab 64 057 792 elanikku, millest 62 150 775 inimest elab Prantsusmaa riigi territooriumil Euroopas (nö. Metropolitan France). Rahvaarvult jääb seega maailmas 21. kohale ning maailma mastaabis võime Prantsusmaad pidada keskmis...

Ühiskonnageograafia - Tartu Ülikool
51 allalaadimist
30
doc

Maailma Kaubandusorganisatsioon

Maailma Kaubandusorganisatsioon ja intellektuaalomandi õiguskaitse Eero Ringmäe Sisukord Sisukord.....................................................................................................................1 Sissejuhatuseks.........................................................................................................4 1. Varastest intelle...

Intellektuaalse omandi... - Tallinna Tehnikaülikool
158 allalaadimist
35
doc

Mõtte mõttest

loj (filos) ­ armastusväärne, armas, kallis f...lî (fil) ­ armastus, püüdlemine millegi poole filÒthj (filotes) ­ armastus sof...a (sofia) ­ tarkus; sofÒj (sofos) ­ tark, asjatundja oma ala meister; filolog...a (filologia) ­ arutlemisarmastus; filopon...a (filoponia) ­ tööarmastus; filosof...a (filosofia) ­ tarkusearmastus, püüdlemine tarkuse poole Filosoofia ei ole mõte min...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tallinna Ülikool
51 allalaadimist
10
docx

Augustin Louis Cauchy

XIX sajandi esimesel kolmel aastakümnel toimus matemaatikas oluline muutus, võrreldes Newtoni - järgse heroilise perioodiga XVIII sajandil. Pärast laiaulatuslikku avardumist ja avastamisvabadust saabus tõestuselt suurema ranguse nõudmise aeg. Midagi taolist võib märgata ka tänapäeval. Oleks aga ennatlik püüda ennustada, missugune saab matemaatika olema järgmisel sajandil. Umbes 200 aastat tagasi aimas a...

Matemaatika - Keskkool
8 allalaadimist
7
doc

Eesti astronoomid ja nende avastused

FÜÜÜÜSIKA Ernst Öpik Elukäik : 1893 - 1900 lapsepõlv Kundas kohaliku tolliülema Karl Öpiku peres 1900 - 1911 õpingud Gustav Adolfi gümnaasiumis Tallinnas 1912 - 1916 õpingud Moskva Ülikoolis 1916 - 1920 Moskva Ülikool assistent, professoriks valmistumine 1920 - 1921 Tashkendi Ülikooli dotsent 1921 - 1944 naasmine kodumaale, Tartu Tähetorni astronoom...

Füüsika - Keskkool
39 allalaadimist
12
doc

Teeninduskultuur eile, täna, homme

Tartu Ülikooli Pärnu kolledz Turismiteaduskond Teeninduskultuur eile, täna, homme Referaat Pärnu, 2008 Sisukord Sissejuhatus ......................................................................................................3 Teeninduskultuur eile........................................................................................4 Teenin...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
106 allalaadimist
17
docx

Arvuti viirused - referaat

Pärnumaa Kutsehariduskeskus ARVUTIVIIRUSED Juhendaja: 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS ...........................................................................................................4 1 ARVUTIVIIRUSTE TÜÜBID..............................................................................5 1.1 ,,Süütud" viirused...

Arvutiõpetus - Kutsekool
47 allalaadimist
27
docx

Meditsiiniajaloo kordamisküsimused ja vastused

SEMINAR Nimetage märksõnu Tartu ülikooli füsioloogiakoolkonna saavutustest Friedrich Bidder (1810-1894) jõudis enda ja oma õpilaste närvisüsteemi ning seedefüsioloogia vallas tehtud uuringutega mitmete avastuste ning uute meetoditeni. Enne füsioloogiaprofessori ametit (1843-1869) töötas ta anatoomiaprofessorina, avaldades koos Volkmanniga uurimuse, milles...

Arstiteadus - Tartu Ülikool
84 allalaadimist
13
doc

Kehaline aktiivsus koolis

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut Klassiõpetaja (kõrvalerialaga) EKL ­ 2kõ kaugõpe LASTE LIIKUMISAKTIIVSUS KOOLIS Referaat Juhendaja: MA, Marion Piisang Tallinn 2009 SISUKORD # SISSEJUHATUS...

Kehalise kasvatuse didaktika - Tallinna Ülikool
98 allalaadimist
16
doc

Uimastid noorte elus: sõltuvuse põhjused ja ennetamine

TALLINNA ÜLIKOOL KASVATUSTEADUSTE INSTITUUT Anna Uimastid noorte elus: sõltuvuse põhjused ja ennetamine Referaat Tallinn 2010 Sissejuhatus Uimasti on kesknärvisüsteemi mõjutav aine, mis muudab tarvitaja käitumist, meeleolu ja taju (Wikipedia, http://et.wikipedia.org/wiki/Narkootikum ). Muu hulgas ar...

Arenguõpetus - Tallinna Ülikool
100 allalaadimist
12
docx

Töökeskkonna ohutus

On inimese kaitse töö protsessis.Töötervisehoiu ja tööohutuse objektid jagunevad põhiliselt 4 ossa: 1.üldosa - seadusandlus,traumatism, järelvalve seadusandluse täitmise üle. 2.Töö hügeen - tootmis kekskkonna metereoloogilised tingumused, tööstus valgustus, murk ained, iooniseeriv kiirgus,müra, vibratsioon. 3.Töö ohutus-elektri...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
66 allalaadimist
5
doc

Lühiülevaade Wiedemannist

FERDINAND JOHANN WIEDEMANNI ELU.....................................................................................1 2.FERDINAND JOHANN WIEDEMANNI TEGEVUS..........................................................................3 KOKKUVÕTE...

Kunstiajalugu - Tartu Ülikool
11 allalaadimist
1
doc

Eduard Ahrens

Ahrens (3.aprill 1803 ­ 19.veebruar 1863) oli baltisaksa päritoluga kirikutegelane ja eesti keele uurija ning korraldaja. Eduard Ahrens sündis Tallinnas kreisi-maamõõtja pojana. On oletatud tema eesti päriolu, kuid senised andmed viitavad, et tegemist oli siiski tüüpilise estofiilse baltisakslasega, kelle isa oli tulnud Talli...

Eesti keel - Põhikool
13 allalaadimist
4
doc

Robert Boyle

ROBERT BOYLE Referaat Tallinn 2010 Robert Boyle Keemik, füüsik, filosoof ja leiutaja Robert Boyle sündis 25. jaanuaril 1627 Iirimaal Lismore's pere seitsmenda poja ja neljateistkümnenda lapsena. Lõpetanud 1644. aastal Genfi akadeemia, siirdus ta 12 aastaks oma mõisasse, et pühenduda keemia- ja füüsika-alastele katsetele. Boyle oligi see, kes tõstis keemias ja füüsikas katsed aukoh...

Keemia - Põhikool
8 allalaadimist
11
docx

G.W.F. HEGELI AJALOOFILOSOOFIA

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestuse ja maksunduse osakond MA10 G.W.F. HEGELI AJALOOFILOSOOFIA Referaat Juhendaja: Ahto Mülla Tallinn 2011 Sisukord 6 Sissejuhatus Hegel on pöördelise tähtsusega f...

Filosoofia - Tallinna Majanduskool
37 allalaadimist
2
rtf

Töölepingu lisa - Tööülesannete kirjeldus

Raamatupidaja on kohustatud: 1.1. Viima läbi majandustoimingute raamatupidamise arvestust vastavalt raamatupidamise seadusele ja muudele raamatupidamise korralduse alastele õigusaktidele. 1.2. Osalema finantsdistsipliini järgimise ennetustegevuses, tegema ettepanekuid rahaliste vahendite...

Õigus -
4 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

aastal samuti võimalikest seadustest tõlkimisprotsessis (law of growing standardization, law of interference) (Toury 1995). Kuigi Bakeri tõlkeuniversaalide teooriat on nüüdseks rohkelt kritiseeritud, andis see tõuke paljudele tõlgitud keele alastele uurimustele ning alguse said ka mitu tõlkekorpust. Tõlkekorpus sisaldab tõlketekste, nt soome tõlkekorpus sisaldab erinevatest keeltest soome keelde tõlgitud tekste ning sageli kasutatakse võrdluseks sihtkeele algupäraste tekstide korpust. Esimene tõlkekeele korpus oli Bakeri enda juhtimisel Manchesteri ülikoolis koostatud Translational English Corpus9 . Selle baasilt on uuritud peamiselt tõlgitud ja algupärase keele erinevusi...

Inimeseõpetus -
11 allalaadimist
32
docx

Filosoofia arvestus

ARISTOTELES- vanakreeka 384-322 eKr ■ Platoni õpilane ■ rajas Ateenasse oma kooli - Lykeioni ■ jagas teadmised kolmeks: 1)teoreetilised (metafüüsika, metemaatika, füüsika) 2)praktilised (poliitika, eetika) 3)loomingulised ■ Metafüüsika- Aristotelese teosed olemisest ja tunnetusest, sest järgnesid füüsika-alastele teostele, selle eesmärk on arusaamine ■ protei philosophia- esimene füüsika (olemise ja selle uurimine) ■ metafüüsika põhimõisted: 1)mateeria ja olemus 2)tekkimine 3)võimalikkus ja tegelikkus 4)põhjus ■ iga asja puhul saame eristada 1)mateeriat 2)olemust ehk vormi, ehk mis teeb asja selliseks nagu ta on (maja- telliskivi- savi- savimülakas- algelemendid- algelement- esime...

Filosoofia - Keskkool
11 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

ÕMA parimad kasutusviisid: 1. Suurendage poliitilist pühendumust ja otsustavust kaasata ÕMA poliitikate kujundamisse ja hindamisse. 2. Jaotage vastutus ÕMA rakendamise eest. 3. Koolitage ÕMA eksperte ja arendage nende analüüsioskusi. 4. Kasutage ÕMA meetodeid süsteemselt ja paindlikult. 5. Kujundage ja viige ellu andmete kogumise strateegiad. 6. Andke ÕMA-alastele jõupingutustele õige suund. 7. Integreerige ÕMA poliitika kujundamise protsessi selle võimalikult varases staadiumis. 8. Tehke ÕMA tulemused teatavaks. 9. Kaasake avalikkust: konsulteerige laialdaselt ja õigeaegselt huvirühmadega. 10. Kasutage ÕMA-d nii kehtivate kui ka uute õigusaktide puhul. ÕMA valdkonnad ja meetodid Esmalt määratletakse lahendamist vajav probleem ja seejärel hinnatakse erinevaid alternatiive küsimuse lahen...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
244 allalaadimist
28
docx

Brasiilia metsapoliitika ja -seadus

Huvid on erinevad, kuid fakt on ka see, et põllumajandusega seonduv moodustab 5,5% Brasiilia SKP-st, mida ei ole vähe. Kokkuvõtvalt võib öelda, et metsade hävitamine on kõvasti aeglustunud ja taastamine kiirenenud, seda just tänu metsa-alastele seadustele ja nende tugevndamisele. Ilmselgelt, valides referaadi Brasiilia metsapoliitika ja seaduse kohta, haukasin liiga suure tüki – seda kõike kokkuvõtvalt kirjeldada on raske. Seda näitab juba metsainstitutsioonide rohkus seal riigis. 13 Kasutatud kirjandus Amazonas Fond [http:amazonasf.comforest_policy.html] (21.04.2013) Central Intelligence Agency [https:www.cia.govlibrarypublicationsthe-world- factbookgeos...

Geograafia -
5 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun