Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"abieluline" - 17 õppematerjali

28
doc

Sotsioloogia üldkursus

Sotsioloogia üldkursus Loengumärkmed I SOTSIOLOOGIA ­ teadus inimühiskonnast, sotsiaalsetest suhetest ja sotsiaalsest käitumisest. Sotsioloogia sünd: 19. sajand Auguste Comte, 1838 ,,Cours de la philosophie positive" (socius, ld ­ kaaslane; societas, ld ­ühiskond; socium, ld ­ kollektiiv; logos, kr ­ sõna, õpetus) Sotsioloogia uurib inimest kui kaaslast (kui kollektiivi või ühiskonna liiget)! P...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
529 allalaadimist
30
doc

Keskaeg

Keskaja mõiste lõid 14. sajandil humanistid. Ladina keel lihtsustub laiematesse (mitte laiadesse!) hulkadesse levimise tõttu. Keskaja ladina keel oli keskmise osa ladina keel. Keskaeg kandnud negatiivset märki, allakäiguaeg (ladina keele moondumine). Kõikidele tuli 17. sajandi periodiseering kui saksa keele õppejõud Horn ja...

10.klassi ajalugu -
471 allalaadimist
26
doc

Tammsaare ja Gailit elulugu

H.Tammsaare A.H. Tammsaare on eesti tähtsaim proosaklassik, romaanizanri novaator ja kriitilis-realistliku romaani meisterlikem viljeleja eesti kirjanduses. Ta alustas loomingulist tegevust, siis kui E.Vilde oli tema võimete tipul. A.H.Tammsaare äratas tähelepanu juba oma esimeste jutustustega, kuid siiski võttis loominguline eneseleidmine ja meisterlikkuseni jõudmin...

Kirjandus - Keskkool
44 allalaadimist
4
rtf

Naised keskajal

Naised keskajal Keskaeg on ligikaudu tuhande aasta pikkune ajalõik Euroopa ajaloos, mille kestvuseks loetakse tavaliselt aastaid alates Rooma riigi langemisest aastal 476 kuni Ameerika avastamiseni Kolumbuse poolt aastal 1492. Eestis peetakse keskaja alguseks tavaliselt Põhja- Euroopa ristisõdade siiajõudmist ning siinsete alade kristlikuks muutmist aastatel...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
19
doc

Õigusalane inglise keel

osa = tõlge EST ing.k. Töö 2. osa = mõistete selgitamine = vt harjutused õpikust Sõnad/tõlked * U6 1. citizenship ­ kodakondsus 2. state ­ riik 3. lawful relationship- seaduslik suhe 4. determines mutual rights and obligations ­ määrab vastastikused õigused ja...

Õigus - Tartu Ülikool
232 allalaadimist
5
doc

Sotsioloogia referaat

REFERAAT Artikli autorid: Genevieve Bouchard, Yvan Lussier, Stephane Sabourin Artikli pealkiri: Personality and Marital Adjustment: Utility of the Five-Factor Model of Personality (Isiksus ja abieluline kohanemine: isiksuse viie faktori mudeli praktilisus) Ajakirja nimi: Jour...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
136 allalaadimist
12
doc

Teine demograafiline üleminek industriaalmaades (2002),

Van de Kaa 1. Põhiidee 19. saj lõpus mõned Prantsuse teadlased märkasid, et on toimunud märkimisväärne muutus rahvastikus nende maal. Laste arv perekonnas on vähenenud, mis on selgelt konkreetsete pingutuste tulemus, et vähendada abielulist sündimust. Üsna pea mõisteti, et abielulise sündimuse teadlik piiramine oli revolutsiooniline uue...

Riigiteadus - Tallinna Ülikool
33 allalaadimist
59
doc

Õigusõpetus

ÕIGUSÕPETUS Sissejuhatus õigusesse ÕIGUSE EELASTMED: Normatiivse reguleerimise alustalad on tavad, moraal, religioon, korporatiiv, õigus. Moraal ja tava on enne õigust · Tava ­ kõige vanem käitumise korrastaja, mis on kujunenud pika ajaperioodi jooksul läbi paljukordsete inimkäitumiste aktide ja on saanud harjumuseks. Tavad kujundasid väga kindla kval...

Õigusõpetus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
66 allalaadimist
11
doc

Perekonnaseadus õigus

Sotsiaalselt reguleerimata eluvaldkonnad · Lisaks kõlblusele, tavale ja õigusele eksisteerib ühiksonnas ka eluvaldkondi, mis ei ole reguleeritud. Sellesse valdkonda kuuluvad eelkõige tuneded ja ideed, kuigi need võivad olla oluliselt mõjutatud nii kõlblusest, tavast kui ka kõigusest. Sellise reguleerimata valdkonna olemasolu ühiskonnas on paratamatu. · Karl Popper selgitas...

õigus - Keskkool
54 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

1 Lapsendaja võib olla vähemalt 25-aastane piiramata teovõimega isik. Kohus võib erandina lubada lapsendada ka vähemalt 18-aastasel isikul, kui ta lapsendab oma abikaasa lapse või kui lapsendamiseks on muu mõjuv põhjus.(PKS § 150) 380. Millised on abielu üldised õiguslikud tagajärjed?  Abieluline kooselu ning abikaasade õigused ja kohustused (PKS § 15); Perekonna ülalpidamise kohustus (PKS § 16); Kulutused perekonnale (PKS § 17); Tehingud perekonna vajaduste rahuldamiseks (PKS § 18); Vastutus teise abikaasa võetud kohustuste eest (PKS § 19); Hoolsuskohustuse ulatus (PKS § 20); Perekonna ühine eluase (PKS § 21). Abiellumisega alustavad mees ja naine abielulist kooselu, mis kohustab neid vastastikuseks lugupidamiseks ja...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
112 allalaadimist
21
docx

Perekonnaõigus

Õigusharu tähtsus seisneb selles, et perekonnaõigus reguleerib äärmiselt tähtsaid ühiskondlikke suhteid. Perekonnaseaduse toimesfääri satub peaaegu iga inimene. Enne 1995. aasta Perekonnaseaduse (PKS) vastuvõtmist oli esimese astme kohtutes lahendatud tsiviilasjade hulgas perekonnaõiguse asju ca. 40%. Perekonnaõigus otsib vastust küsimustele, mis puudutavad...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
66 allalaadimist
26
docx

Rooma tsivilisatsioon

Selle otsustab isa, kuna on lapse valdaja. Lapse hülgamine oli tavaline nähtus, mitte ainult vaestes elanikkonna kihtides. Orjakaupmehed käisid lapsi korjamas templitest ja avalikelt prügimägedelt. Väga vaesed müüsid lapsi juba sünnituse hetkel, et ema lapsesse kiinduda ei jõuaks 5) Vabaabielu e. Konkubinaat Perekond on abieluline . Tihti abiellutakse finants- või poliitilistel põhjustel. Üldiselt kisub perepoegi välja, kuigi nad pole veel iseseisvad.Sõltuvad isast. Isa hoiab neid lõa otsas(держит их на привязи) pärandilootuse kaudu. Abielulahutus muutub järjest tavalisemaks Mehel piisas öelda: tuas res tibi agitohabeto. Abielulahutust saab hiljem algatada ka ühepoolselt...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
12
docx

Majandussotsioloogia eksam

 Elustiili mõiste ja elustiili kujunemine a. Elustiil kujutab endast elu stiliseerimist, mis tähendab individuaalsuse väljendamist läbi teatud sümbolilist väärtust omavate kaupade, teenuste ja sotsiaalsete praktikate. b. Elustiil on käitumismustrite teadliku viljelemise ja kujundamise tulemus. c. Elustiilide erinevus: poliitiline käitumine, elamisviisid, abieluline stabiilsus, religioosne kuuluvus, hariduslikud saavutused, tervis, lastekasvatamise meetodid. d. Erinevused elustiilides tulenevad erinevatest võimalustest ja erinevatest väärtusmaailmadest, mille kujunemine toimub vastasmõjus. e. Erinevused tarbimises on kestvad kuid nende vorm võib muutuda. f. Elustiiliga luuakse märke, millel on sümboolne tähendus. g...

Majandussotsioloogia -
5 allalaadimist
16
docx

Majandussotsioloogia kordamisküsimused

Loeng ­ Majandus ühiskonnas Mõisted: Ühiskond- otsaalsete suhete ja interaktsioonide süsteem (struktuur), mis seob indiviide, kellele on omane ühine kultuur ja kes end selle ühiskonnaga samastvad(identiteet). sotsiaalne struktuur- sotsiaalset tervikut moodustavate elementie vahelised püsivad seosed ja vastastkune tgevus; võimaldab määratleda indiviidi/grupi kohta (staatust) sotsiaalses süsteemis (n...

Majandussotsioloogia -
3 allalaadimist
65
docx

Perekonnaoõigus

Eksam: kaks kontrolltööd (teoreetiline osa + kaasus + aktiivne osavõtt seminarides annab punkte). PEREKONNAÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED Perekond (vt Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne, www.pohiseadus.ee. ) Põhiseaduses ega seadustes pole perekonna mõistet sätestatud. Ka EIK pole andnud perekonnaelu...

Perekonna- ja pärimisõigus - Keskkool
31 allalaadimist
10
docx

Majandus. Linn. Ühiskond

Elustiil –  Elustiil kujutab endast elu stiliseerimist, mis tähendab individuaalsuse väljendamist läbi teatud sümbolilist väärtust omavate kaupade, teenuste ja sotsiaalsete praktikate.  Elustiil on käitumismustrite teadliku viljelemise ja kujundamise tulemus.  Elustiilide erinevus: poliitiline käitumine, elamisviisid, abieluline stabiilsus, religioosne kuuluvus, hariduslikud saavutused, tervis, väärtused ja hoiakud, lastekasvatamise meetodid, kriminaalne käitumine.  Erinevused elustiilides tulenevad erinevatest võimalustest ja erinevatest väärtusmaailmadest, mille kujunemine toimub vastasmõjus.  Erinevused tarbimises on kestvad kuid nende vorm võib muutuda.  Elustiiliga luuakse märke, millel on s...

Ühiskonnaõpetus -
2 allalaadimist
30
docx

Majandussotsialoogia eksami materjal

Elustiil kujutab endast elu stiliseerimist, mis tähendab individuaalsuse väljendamist läbi teatud sümbolilist väärtust omavate kaupade, teenuste ja sotsiaalsete praktikate.  Elustiil on käitumismustrite teadliku viljelemise ja kujundamise tulemus.  Elustiilide erinevus: poliitiline käitumine, elamisviisid, abieluline stabiilsus, religioosne kuuluvus, hariduslikud saavutused, tervis, väärtused ja hoiakud, lastekasvatamise meetodid, kriminaalne käitumine.  Erinevused elustiilides tulenevad erinevatest võimalustest ja erinevatest väärtusmaailmadest, mille kujunemine toimub vastasmõjus.  Erinevused tarbimises on kestvad kuid nende vorm võib muutuda.  Elustiiliga luuakse märke, millel on s...

Majandussotsioloogia -
0 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun