Psühholoogia (1)

3 KEHV
 
Psühholoogia- õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest.
Psüühika- väljendub objektiivse tegelikkuse tunnetamise võimes. Aju tegevuse tulemus, funktsioon. Ka
hingeelu, hingelaad, isikupärased hingeelulised nähtused.
Psüühiline tegelikkusepeegeldus tekib välis- või sisekeskkonna ärritaajate mõjumisel meeleorganeile.
Välismõjurid- helivõnkumine, elektromagneetilised lained (nähtav valgus), füüsilis-mehaaniline surve,
molekulid õhu koostisosana jne.
Erutus kantakse edasi närvikeskustesse- peaajusse ja selle koorde, kus tekivad teadvustatud kujundid, infi
nendest vahendavad psüühilised esindused ehk representatsioonid. Psüühiline tegevus on infotöötlus, mis
loob maailma mudeli selle subjektiivses vormis.
Subjektiivselt väljendub psüühika inimese aistingute, tajude, kujutluste, mõtete jne vormis.
Objektiivselt väljendub psüühika inimese tegevuses, kõnes, miimikas jne.
Teadvuse kolma aspekti Ned Blocki järgi:
1. fenomeniline teadvus (st vahetu meeleline kogemus)
2. juurdepääsuteadvus (võime teadlikult ja tahtlikult suunata oma vaimset tegevust)
3. eneseteadvus (arusaamine endast ja oma tunnetusprotsessidest). Kõrgeim vorm- keeleprotsesside
ja tahte poolt vahendatud teadvus- on omane inimesele.
Ülesanded:
Tunnetuslik funktsioon- mõista inimese olemust, teda liikuma panevaid jõude, psüühika ja käitumise
seaduspärasusi, teadvuse mehhanisme ja piirvõimeid.
Jagada teoreetiliseks ja rakenduslikuks. Rakenduspsühholoogia püüab teoreetilistes distsipliinides saadud
teavet kasutada konkreetsete eluliste probleemide lahendamiseks.
Suunav, konsulteeriv ja otsuseid ette valmistav funktsioon seoses teiste ainetega, subjektiivse maailmaga.
Kasvatustöö ja ravi nt- otsesemalt nähtavad ül-d.
AJALOOST
Leipzig 1879 Esimene eksperimentaalpsühholoogia laboratoorium. Wilhelm Wundt.
Psühholoogia kui iseseisva teadusdistsipliini teke.
Esemete ja olendite hingestamine- animism.
Tsivilisatsioon- hingeellu puutuv sai filosoofia uurimisobjektiks. Psüühilise alge seletamine- materialistlik
(Demokritos- hing on materiaaalne) ja idealistlik (Platon-hing on ideaalne, tunnetus elust ideaalses
maailmas).
Descartes- interaktiivne dualism- vaimuelu nähtused on sõltumatud ajutegevusest, käivad kooskõlas.
John Locke- teadmiste meelelise päritolu idee- vastsündinu on tabula rasa, kogemus kirjutab meelte kaudu
sisu.
K.Marx ja F. Engels- dialektilise materialismi õpetus, kus psüühikat käsitleti aju ja selle erilise omaduse-
teadvuse- evolutsioonilis-ajaloolise arengu tulemusena.
Struktualism (Wundt, Titchener). Psüühikalementide loendi, struktuuri ja elementidevaheliste seoste
(aasotsiatsioonide) ning hierarhiate uurimine.
Funktsionalism (James, Dewey). Psüühika funktsioonide uurimine protsesside kaudu, selgitamaks nende
osa keskkonnaga kohastumisess ja praktiliste ül täitmises. Ameerika põhiliselt.
Psühhoanalüüs (Freud, Jung, Adler) raamat?!
Inimese käitumise, iseloomu ja neurooside seletamine alateadvusse peidetud instinktide ja mälestuste toime
kaudu.
Inimest ajendavaks jõuks on tungid (instinktid), määravaimad: * eluinstinkt, mis samastub põhiliselt
suguinstinktiga e libidoga
*surmainstinkt ehk hävitamise instinkt e thanatos.
Vaimuelu= nende kahe vastandliku jõu võitlus. Elu on nagu võitlus selle nimel, et jõuda kindlale
eesmärgile- surma- mitte niisama, vaid antud subjektile ette nähtud viisil. Elu on surma teenistuses.
97% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Psühholoogia #1 Psühholoogia #2 Psühholoogia #3 Psühholoogia #4 Psühholoogia #5 Psühholoogia #6 Psühholoogia #7 Psühholoogia #8 Psühholoogia #9 Psühholoogia #10 Psühholoogia #11 Psühholoogia #12 Psühholoogia #13 Psühholoogia #14 Psühholoogia #15 Psühholoogia #16 Psühholoogia #17 Psühholoogia #18 Psühholoogia #19 Psühholoogia #20 Psühholoogia #21 Psühholoogia #22 Psühholoogia #23 Psühholoogia #24 Psühholoogia #25 Psühholoogia #26 Psühholoogia #27 Psühholoogia #28 Psühholoogia #29 Psühholoogia #30 Psühholoogia #31
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 31 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-11-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
187 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
jana_90 Õppematerjali autor

Lisainfo

tunnetusprotsessid jne. aine sissejuhatus õigusalasesse psühholoogiasse konspekt.
psühholoogia põhimõistetest kuni polügraafini

Mõisted

välismõjurid, psüühiline tegevus, kõrgeim vorm, tunnetuslik funktsioon, tsivilisatsioon, descartes, john locke, engels, eesmärgile, fromm, hüpnoos, freudi arvates, freudi järgi, teatud toimingutel, skinner, inimese psüühika, teistega koos, motivatsioon, muutuvad ideatoorseteks, motiiv, ebateadlik motiiv, mõjusaimad, sigmund freud, sotsiaalne hoiak, ajukoor, püüdlus, ajul, osalevad aferentsed, funktsionaalne süsteem, kukla, skript, aktiivsuse eripära, introvert, ekstraverdid, martindale, kõnefunktsioon paremakäelisel, paremakäelistel inimestel, parem poolkera, eptilepilised hood, poolkerad, kuklasagarast ettepoole, frontaal, talamus, kärtsul, thandetes, depolarisatsioon, eferentne, eesmärgipärane tegevus, sensoorsed, pertseptiivsed, mnestilised, intellektuaalsed, uurimistel, meeleline, analüsaatori töö, aistmine, sensoorne nälg, eksterotseptiivsed aistingud, introtseptiivsed aistingud, aistingud, psühhofüüsika, muutlik väärtus, absoluutne lävi, mõnel puhul, eristuslävi, eristusläve tundlikkus, adaptsioon, bioloogiline mõte, positiivne adaptsioon, negatiivne ad, selektiivne adaptsioon, sensibilatsioon, sünteesia, kontrast, vastandnähtus, neid kanaleid, välisärrituseta väärtaju, pseudohallutsinatsioon, taktiilsed h, apertseptsioon, sisendus, ajtine, konstruktivistlikud teooriad, ökoloogilised teooriad, taju süsteemis, flash, objektitaju, ülerahvastuse efekt, liikumistaju, kausaalne atributsioon, aktsentuatsioon, projektsioon, sotsiaalne stereotüüp, järjestuse efekt, esmamulje, oreool, paralingvistilised signaalid, sotsiaalne taju, hoiakust, mineviku emotsiooni, ruumitaju, distants, liikumismulje tekkimine, autokineetiline, infohulga töötlemise, fokaalne tähelepanu, eeltähelepanu, claparede, närvivõrgustike erutus, mälujälgede aktualiseerimine, ohtlik situatsioon, pöördvõrdeline suhe, psüühilised kujundid, loodusteaduslik psühholoogia, adultne areng, tärkab kaemuslik, mudilasiga, kooliiga, noorusiga, kõrgeamplituudiliste delta, unenägu, unetus, hüpnoos, cannon, orgaanilised vajadused, mitterahuldamine, sotsiaalsed tarbed, baasvajadused, emotsioon, vajadused rahuldatud, energeetiline roll, emotsioon, emotsioonid, aju parempoolkera, afektiivsed reaktsioonid, emotsioon, emotsioonil, teatud vastandlikkus, positiivne tundmus, multimodaalne, seotus, horisontaalne, moduleerivad närviprotsessi, serotoniin, dopamiim, muskariin, naalduv tuum, ajukoores, autokontakt, kõnetämber, valetamine, emotsioonide teooriad, stressorid, stress, aitab elukoha, fr agr, patoloogiline efekt, gall, jung, rotter, witkin, inimestega sarnaseks, kog, koolkonnad, shledon, mesomorf, ekdomorf, ernst kretschmer, atleetlik muskulaarne, poeedid, eksperimentaatorid, allport, isiksuseomaduste kombinatsioone, omaduste aluseks, testimine, projektiivtest, neo pi, big, kristalliseerunud intelligentsus, õigusmõistetest, teadlikul tahtel, kooskõlalisus, keskustest, teadvusel, polügraaf

Sisukord

 • Psühholoogia
 • Psüühika
 • Ülesanded
 • AJALOOST
 • Struktualism
 • Funktsionalism
 • Psühhoanalüüs
 • Neofreudistid
 • Hüpnoos
 • Biheiviorism
 • Gestaltpsühholoogia
 • Humanistlik psühholoogia
 • Kognitiivne psühholoogia
 • Inimese psüühika-sotsiaalse teadvuse tase
 • Maslow pramiid/ vajaduste hierarhia
 • MOTIVATSIOON
 • MOTIIV
 • Kurt Lewin
 • Vajadused
 • Motivatsioon
 • Vahendid
 • Sigmund Freud
 • Ajukoor
 • Psüühilise tegevuse vomrid ehk tunnetusprotsessid
 • Sõltuvalt sisust liigituvad
 • Sensoorsed
 • Aisting
 • Meeleline ja abstraktne tunnetus
 • Gustav Theodor Fechener
 • Absoluutne lävi
 • Absoluutne alumine lävi
 • Ülemine
 • Adaptsioon
 • Sensibilatsioon
 • Sünteesia
 • Kontrast
 • Valitavad tundlikud kanalid; detektorid
 • Ernst Heinrich Weber
 • Fechneri seadus
 • Stevens’i seadus
 • Terviklikkus, mõtestatus
 • Väärtaju ehk illusioon
 • Tajumisnähtuste seletamise teooriad
 • Maskeerimine
 • Liikumistaju
 • Inimese tajumine
 • Projektsioon
 • Sotsiaalne stereotüüp
 • Järjestuse efekt
 • Oreooli(e halo) efekt
 • Ruumitaju
 • MÄLU
 • HÜPNOOS
 • VAJADUSED
 • Sotsiaalsed tarbed
 • Emotsioonid
 • Autokontakt
 • Kõnetämber
 • Frustratsioon
 • Afekt
 • ISIKSUSE PSÜHHOLOOGIA
 • Isiksuse teooriad
 • kognitiivne
 • Ernst Kretschmer
 • G. W. Allport
 • ISIKSUSE OMADUSTE MÕÕTMINE
 • IQ: intelligentsuskonfitsent
 • Erifaktorid
 • ISIKSUSE PATOLOOGIA
 • Teraapiate ja treeningute paljusus
 • Impulsiivne käitumine
 • Tahteline käitumine
 • Õigusmõistetest

Teemad

 • Maslow pramiid/ vajaduste hierarhia
 • kogemusel põhinev valmidus olukorda hinnata ja sellest olenevalt käituda)
 • alkohol
 • Püüdlus
 • jõud
 • tasakaalustatus
 • liikuvus
 • Introvert
 • Ekstraverdid
 • Psüühilise tegevuse vomrid ehk tunnetusprotsessid
 • Sõltuvalt sisust liigituvad
 • Sensoorsed
 • pertseptiivsed
 • mnestilised
 • intellektuaalsed
 • Eristuslävi
 • Weber’i- Fechener’i seadus
 • assimilatsioon
 • Stevens’i seadus
 • apertseptiivsus
 • selektiivsus
 • kontekstist sõltuvus, konstantsus
 • kategoriaalsus, üldistatus
 • ökoloogiline
 • intensiivsus
 • eesmärk
 • Konstantsus
 • Gibson
 • Tajumisnähtuste seletamise teooriad
 • Aktsentuatsioon
 • a+pertseptsi.oon
 • kiire e paradoksaalne uni
 • orgaanilised vajadused
 • ja füüsilise aktiivsuse vajadused
 • vaimsed ehk intellektuaalsed vajadused
 • esteetilised vajadused
 • Huvi, seotus, viha ja hirm
 • virgatsained- neuromediaatorid
 • Isiksuse teooriad
 • kognitiiv-käitumuslikud teooriad
 • õppimine
 • stiil
 • humanistlikud ja fenomenoloogilised teooriad
 • *neuroteaduslik moodne lähenemine
 • psühhobioloogilised geneetilised suunad
 • Ernst Kretschmer
 • harvaesinevus
 • kannatused
 • Teraapiate ja treeningute paljusus
 • Tahteline käitumine
 • tahtlus
 • karistusõiguses
 • higistamine
 • hingamissageduse
 • pulsimuutused

Kommentaarid (1)


Dawn: Väga hea ja sisukas materjal. Hea kordamiseks ja aine ülevaateks.
14:18 18-01-2011


Sarnased materjalid

107
docx
106
pdf
53
doc
90
doc
36
docx
74
docx
22
doc
26
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto