Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link

Pedagoogika

Kasvatusteadus ehk pedagoogika on kasvatust ja õpetust uuriv teadus
Kategooriad
Faile
Alternatiivpedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
49
Alusharidus - Tartu Ülikool
21
Alushariduse pedagoog - Tallinna Ülikool
36
Andekas laps lasteaias - Tallinna Pedagoogiline Seminar
1
Andragoogika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
5
Andragoogika - Tartu Ülikool
3
Andragoogika - Tallinna Ülikool
4
Areng ja õppimine - Tallinna Ülikool
18
Arengupsühholoogia - Tallinna Ülikool
15
Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
6
Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
1
Arenguõpetus - Tallinna Ülikool
10
Didaktika alused - Tallinna Pedagoogiline Seminar
5
Eelkoolipedagoogika - Tallinna Ülikool
23
Eelkoolipedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
19
Elu mitmekesisus - Tartu Ülikool
5
Emakeele didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
2
Ennetustöö, alaealiste komisjonid ja politseiamet - Tallinna Ülikool
2
Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
69
Eripedagoogika - Tartu Ülikool
16
Eripedagoogika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
1
Eripedagoogika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
1
Eripedagoogika - vaatluspraktika - Tartu Ülikool
3
Eripedagoogika kutseeetika - Tartu Ülikool
1
Erivajadustega laste hoolekanne - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
2
Erivajadustega laste pedagoogika - Kutsekool
7
Erivajadustega õppija - Tallinna Ülikool
13
Haridus - Tallinna Ülikool
22
Haridus eesti kultuuris - Tallinna Ülikool
4
Haridusteaduskond - Tartu Ülikool
25
Haridustehnoloogia koolis - Tallinna Ülikool
2
Heaoluriikide mudel - Tallinna Ülikool
1
Intercultural communication - Tallinna Pedagoogiline Seminar
2
Jõukohase õppe alused - Tartu Ülikool
2
Kasvatusfilossoofia - Eesti Muusikaakadeemia
2
Kasvatusteadus - Tallinna Pedagoogiline Seminar
14
Kasvatusteadus - Akadeemiline
1
Kasvatustöö ja probleemid - Tartu Ülikool
6
Klassijuhatajatöö koolis - Tallinna Ülikool
1
Koolieelne didaktika - Tartu Ülikool
4
Koolikorraldus - Tartu Ülikool
2
Koolipedagoogika - Tallinna Ülikool
5
Kursusetöö - Tallinna Pedagoogiline Seminar
1
Lapse areng - Tallinna Ülikool
26
Lapse areng, jälgimine ja analüüs - Tallinna Pedagoogiline Seminar
12
Lapse sotsiaalne areng - Tartu Ülikool
6
Lapse tervise edendamine - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
4
Lapseareng - Akadeemiline
5
Lapsehoidja - Kutsekool
13
Lapsekesksed tegevused ja mäng - Tartu Ülikool
1
Laste neuroloogia - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
1
Lasteasutuse seadlusandlus ja kvaliteet - Tallinna Ülikool
1
Lastehaigused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
3
Lastehaigused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
1
Lastekaitse - Tallinna Pedagoogiline Seminar
6
Lastekaitse - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
3
Lastekaitse - Akadeemiline
1
Lastekaitse meetodid - Tallinna Ülikool
2
Logopeedia - Tartu Ülikool
1
Matemaatika didaktika - Tallinna Pedagoogiline Seminar
11
Multikultuurne kasvukeskkond - Tallinna Pedagoogiline Seminar
4
Mäng - Tallinna Pedagoogiline Seminar
13
Mäng - Tallinna Pedagoogiline Seminar
1
Mäng ja laps - Tallinna Ülikool
5
Mäng kultuuri kontekstis - Tallinna Ülikool
5
Mängud - Akadeemiline
1
Noorsootöö kujunemine ja filosoofia -
3
Pedagoogika - Kutsekool
193
Pedagoogika - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
9
Pedagoogika - Akadeemiline
1
Pedagoogika alused - Tallinna Pedagoogiline Seminar
27
Pedagoogika alused - Tartu Ülikool
61
Pedagoogika uurimismeetodid - Tartu Ülikool
1
Pedagoogiline eetika - Tartu Ülikool
1
Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
14
Pedagoogiline suhtlemine - Tartu Ülikool
4
Sissejuhatus kasvatuseteadusesse - Tallinna Ülikool
17
Sissejuhatus kasvatusteadusesse - Tallinna Pedagoogiline Seminar
13
Sotsiaalpedagoogika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
13
Sotsiaalpedagoogika teooria ja praktika - Tallinna Ülikool
5
Spordipedagoogika -
1
Täiskasvanute koolitamine - Eesti Maaülikool
1
kutsepedagoogika -
1
Õppe kavandamine -
4
Õppimine ja õpetamine I ja II kooliastmes -
2


Kategooria pedagoogika populaarseimad õppematerjalid

EELKOOLIPEDAGOOGIA MÕISTED EKSAMIKS Pedagoogika teadus inimese kasvatamisest ja õpetamisest tema ealise arengu erinevatel etappidel Pedagoogika teaduse uurimisaineks on isiksuse kasvatusprotsess haridus areng ja väljakujunemine Kasvatus tingimuste teadlik muutmine et toimuks kasvamine paremini Laiemas tähenduses kasvatus on isiksuse arengu toetamine selle suunamine Kasvatus lähtub sellest et lapses toimus iseregulatsioon ja seda tuleb toetada Kasvatus on lapse kasvamise toetamine Haridus kui protsess on teadmiste oskuste...
Eelkoolipedagoogika (Laasner) 25.Oktoobriks küsimustele vastused KUJUNEMISELUGU http://epajalugu.edicypages.com/tooted - Millised olid F. Fröbeli tegevuse peamised tulemused koolieelses kasvatuses (EPAM-i materjalide ja video alusel)? F. Fröbel – institutsionaalse eelkoolikasvatuse süsteemi looja. Asutas esimese lasteaia 1840. Tema pedagoogika põhiprintsiibid: täiuslikkuse printsiip, isetegemine, mäng, usalduslik suhtlemine täiskasvanu ja lapse vahel. Fröbel töötas...
1840- F.Fröbeli loodud esimene lasteaed 28.juuni 1840 1840- Esimene lastehoid Eestis 1967- Alustati Eestis kõrgharidusega lasteaiaõpetajate koolitamisega Pedas 1905- Eesti rahvuslik lasteaed 1999- Võeti vastu Alushariduse õppekava 2008- Viimati täiendatud õppekava, praegu kasutusel PÕHIMÕISTED Eelkoolipedagoogika on kasvatusteaduse valdkonna, mille põhisihiks on toetada kuni 7- aastase lapse eesmärgistatud arengut ja õpetamist, uurida kasvukeskkonna, lapse õppimise ja kasvatusega seonduvaid probleeme. Õpetus Kasvatus on laste loomuliku arengu toetamine Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava põhimõtted on esitatud lapsest lähtuvatena: individuaalsuse a...
Eelkoolipedagoogika mõisted Valiku valdkonda kuuluvatest mõistetest koostas eelkoolipedagoogika õppejõud MA Jane Rätsep Algharidus (primary education)- üldhariduse esimene aste, lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskus ning algteadmised inimesest,loodusest ja ühiskonnast. Tänapäeval arenenud riikides enam ei eristata, kuna kohustuslik on põhiharidus. Alusharidus (early childhood education)- teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks ig...
SOTSIAALPEDAGOOGIKA TEOORIA JA PRAKTIKA 1. Millised on erinevad võimalused mõiste sotsiaalpedagoogika tõlgendamiseks ja  miks on võimalik  seda tõlgendada mitmeti? Sotsiaalpedagoogika kohta ei ole üht, kõigile vastuvõetavat tõlgendust.  Sotsiaalpedagoogika ei seostu  ühegi  objektiga  sedavõrd  selgesti  kui  muud  pedagoogikaga  terminid,  nagu  koolipedagoogika  jne.  Sotsiaalpedagoogika  enesemääratlus  kujuneb  ja  areneb  diskusiooni  käigus...
TALLINNA PEDAGOOGIKAÜLIKOOL TÄISKASVANUTE HARIDUSE KESKUS Tiit Marrandi V Õ I M A L U S T E S T M U UTA TÖÖ — JA TEHNOLOOGIAÕPET ÕPILASEKESKSEMAKS NING DEDUKTIIVSEMAKS Täienduskursuse lõputöö (Koolipedagoogika 21.03. … 29.08.2002.a.) Juhendas: Mag Kalle Vana Haimres, 2002 -2- Sisukord Sissejuhatus ………………..……………….........................
Pedagoogika ja selle koht teaduste süsteemis Pedagoogika aluste mõistekaart, milliste teadustega lõimub, kuidas jaguneb jne
Alternatiivpedagoogikast Referaat „Kasvatuse maailma paljusid mõttesuundi võib jagada tinglikult kaheks. Ühed on välja kasvanud antropoloogiliselt pinnalt- sellest, mida teatakse inimesest ja kuidas mõistetakse arengut. Teised on pärit ühiskonna võimustruktuuride – majanduse, ideoloogiate, religiooni – taotluste pinnalt.“ (Kuurme 2003 lk. 163). Üht huvitab rohkem inimene ja mis temas õppimise toimel juhtub, teist huvitab rohkem tulemus, mis on tihti ...
annab ülevaate sotsiaalpedagoogika üldainest
REGGIO EMILIA PEDAGOOGIKA Tallinn 2015 SISUKORD Pedagoogika kujunemine...................................................................................................3 Õppetöö kirjeldus...............................................................................................................3 Reggio Emilia pedagoogika Eestis....................................................................................4 Kokkuvõte..........................................................................................................................4...
I osa loeng
II OSA Sotsiaalpedagoogika praktika
Tööse esineb vigu - nii kirja kui fakti omasid. Tegemist on mustangiga, mida ei ole viimistletud. Millised erinevad tähendused on kutsel, ametil  ja professioonil olnud aegade jooksul? Milles väljendub pedagoogiline ümberkontekstualiseerimine kutsepedagoogika kontseptsioonis? Mida tähendavad situatiivsed teadmised (situated knowledge) kutsepedagoogika kontseptsioonis? Millest on mõjutatud kutseõppimise ja õpetamise sisu ja protsess kutsepedagoogikas? Milline on situatiivsete ja distsiplinaarsete teadmiste roll erinevatel kutsetasemetel? Kutsehariduse alguse ajalugu Euroopa riikides  Wollschläger, N.,
räägib laialdaselt waldorfedagoogikast.
? Esimene eelkoolikasvatus süsteem on loodud Jan Amos Komensky poolt. Uudne suhtumine lapsesse, tunnustust lapse õigusele olla aktiivne ja rõõmus. 1. õpperaamat 0-6 aastaste laste kasvatamisest, õpetamisest ja nende meetoditest, millega pani aluse eelkoolipedagoogikale kui teadusele. ? John Locke rõhutas lapse-ea olulisust inimese isiksuse kujunemisel. Esimene psühholoog, kes eraldas lapse-ea psühholoogia üldisest psühholoogiast. Olulist tähelepanu pööras eelkooliealiste laste kehalisele kasvatusele ja mõistuse arengule. ? Jeadn Jacques Rousseau rõhutas, et lapsel on õigus rõõmsameelsele lapsepõlvele, igakülgsele arengule ja mäng on peamine lapse kasvatamisel. Täiskasvanu sealjuures peab tundma lapse mängu, ergutama lapse huvi ...


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun