Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Tee annetus täna Sulge
Add link

"Martin Seligman" - 25 õppematerjali

martin seligman - õpitud abitus (learned helplessness), õpitud pessimism, õpitud optimism II Walter Mischel ( 1930 - )
6
doc

Foobiad

Sümptomite subjektiivne - tugevus võib varieeruda kergest foobia? südamekloppi ebamugavustundest väljakannatamatu mine, paanikahooni. Foobia ehk hingeldamine Enamusel inimestest esineb vähemalt üks haiguslik või hingetuse foobia, kuid tihemini esineb foobiaid just kartus on tunne, naistel. ärevustunne, higistamine, mis tekib külma- või Kõnekeeles kasutatakse sõna "foobia" ka mingi kindla kuumahood, tähistamaks vastumeelsust millegi suhtes. nähtuse või jalgade, käte elusolendi ees, ja/või keha mida tajutakse värisemine, tegelikust tasakaalutuse ohtlikumana. ja/või selliseid nõrkus...

Psühholoogia - Keskkool
59 allalaadimist
24
odt

Õpilaste väärtushinnangud

A Klass, reaalsuund Taago Köster ÕPILASTE VÄÄRTUSHINNANGUD Uurimistöö Juhendaja: Rain Rannaääre Kehra 2009 Sisukord EESSÕNA...................................................................................................................................3 SISSEJUHATUS.........................................................................................................................4 1.Arutlus.....................................................................................................................................5 1.1. Mis teeb eestlase õnnelikuks?........................................................................................5 1.2. Kui õnnelikud on inimesed Eestis?................................................................................9 1.3. Miks on see nii?...

Uurimistöö - Keskkool
119 allalaadimist
7
doc

Foobiad - referaat

Mis on foobia? Foobia on sundmõtteil rajanev haiglane ja põhjendamatu hirmuseisund või ärevustunne kindla olukorra, nähtuse või olendi ees, mida tajutakse tegelikust ohtlikumana. Kuidas foobiad tekivad? Foobia areneb tavaliselt eelsoodumusega isikuil psüühilise trauma tagajärjel. Usutakse, et pärilikkus, geenid ja ajukeemia segunevad elukogemustega ja mängivad suurt rolli foobiate arengus. See tähendab, et foobiad võivad olla ka päritavad. Lapsed jälgivad oma vanemate foobseid situatsioone ning see mõjutab neid samamoodi reageerima. Foobia võib põhjustada sümboolset kaitse- või tõrjetegevust s.t. kardetud objekte või situatsioone hakatakse vältima või tajutakse neid väga suure ebamugavustundega. Kõnekeeles kasutatakse sõna "foobia" ka tähistamaks vastumeelsust millegi suhtes. Foobia on ravitav, kuid võib korduda. Mis on foobne situatsioon ja mis on selle sümptomid? Foobses situatsioonis tuntakse suurt ärevust. See võib väljenduda järg...

Psühholoogia - Keskkool
61 allalaadimist
1
doc

Sotsiaalpsühholoogia: Isikud

Kurt Lewin - sotsiaalpsühholoogia isa. Väljateooria, psühholoogiline ruum, liider, muutused. Lev Gumiljov - etnogeneesi teooria. Bluma Zeigarnik - inimene mäletab lõpetamata tegevust paremini. Norbert Elias - võim, emotsioonid, teadmine. Tsiviliseerumisteooria, käitumisreeglite analüüs. Henry Tajfel - sotsiaalne identiteedi teooria, minimaalse grupi paradigma. John Berry - kultuuridevaheline psühholoogia. Canada katse. Erving Goffmann - sümboolne koostoime. Stigma. Salomon Asch - konformism. Katse joonepikkusega. Pildikatsed. Fritz Heider - atributsioonieooria. (personaalne-situatiivne, püsiv-ajutine) Konrad Lorenz - looma- ja inimpsühholoogia seosed. Sigmund Freud - pioneer ,alateadvus, kaitsemehhanismid. David Buss - evolutsioonipsühholoogia. Dan Olweus - narrimine. Neal Miller - agressiivsus, prosotsiaalsus. Freud. Leonard Berkowitz - agressiivsus ja prosotsiaalsus. Albert Bandura - sotsiaalse õppimise teooria...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
164 allalaadimist
2
rtf

Psühholoogia kontrolltöö

Peeglitest ­ eneseteadvuse määramiseks. 2. Miks loovus hea on? - Aitab paremini toime tulla, eriti uute probleemide lahendamisega. Aitab iseendaga rahul olla, kõige väiksemgi loominguline saavutus tõstab enesehinnangut. 3. Loovuse põhikomponendid- Probleemitundlikus, võime tajuda probleeme. Mõtlemise voolavus. Mõtlemise ja käitumise paindlikkus. Originaalsus. Ideede esitamise ja elluviimise võime. 4. Flegmaatik ­ süveneb, ei kiirusta, sangviinik ­ optimistlik, ei süvene, meeldib kõigile, naerab palju, koleerik ­ näitab välja, elab välja, emotsioonid on näha, melanhoolik - tundeline 5. Mis on psühholoogia ­ teadus, mis uurib inimese (loomade) hinge ja vaimuelu olemust ning avaldumise viise. 6. Esimene psühholoogia alane teos - Aristotelese "Hingest" loetakse maailma esimeseks psühholoogiateemaliseks teoseks 7. Ajurünnaku 4 reeglit - Ei kriitikale. Mida rohkem seda uhkem. Mida metsikum, seda parem. Sa võid ratsutada ka võõral hobusel. 8. Jean Piaget...

Psühholoogia - Keskkool
17 allalaadimist
56
doc

Sotsiaalpsühholoogia

SP maastik: eneseteadvus ja identiteet, sotsiaalne taju ja hoiakud, inimestevahelised suhted ja sotsiaalne mõju, suhtlemine, grupid ja grupiprotsessid Sotsiaalpsühholoogiat huvitab inimvaheliste suhete maailma Gordon Allport (1954): "Social psychology is an attempt to understand and explain how the thoughts, feelings, and behaviors of individuals are influenced by the actual, imagined or implied presence of other human beings". SR = inimestevaheliste suhete ruum - seaduspärasused, seletused, mõõtmine, sekkumine ... Populaarne ehk tarbepsühholoogia: sõprade leidmine ja suhete hoidmine, mõjutamine, juhtimine ja eestvedamine, suhtlemisõpetused, üksindus ja üksildus ... Teaduslik psühholoogia ­ see, milles võib kindel olla Meie - lai pilt SP-st - alus kitsamatele kursustele ­ isiksusepsühholoogia, suhtlemispsühholoogia, mõjus...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
629 allalaadimist
30
docx

Sotsiaalpsühholoogia loengu konspekt

Sotsiaalpsühholoogia Õppejõud: Mati Heidmets Slaidid, kursuseprogramm: yldbak Adler284 Moodle: parool sp2011 Eksam Moodle'is 12., 21. ja 34. nädalal, valikvastustega test http://www.socialpsychology.org/ Sotsiaalpsühholoogia kui inimestevaheliste suhete ruumi analüüsiv, siin ilmnevaid seaduspärasusi välja toov teadus Sotsiaalpsühholoogia kujunemislugu · SP eelkäijad: filosoofia, teoloogia, 19. saj viimasel kolmandikul kujunev psühholoogia. Praktiline SP toiminud sajandeid: mõjutajad, nõiad, shamaanid, teadjad, usuliidrid ... · Esimesed uurijad: prantslane Gustave LeBon (1841-1931), itaallane Gabriel Tarde (1843-1904). Massipsühholoogia. Grupiteadvus, sugestioon, massipsühoos. Filosoofiline/spekulatiivne SP. Teoretiseerib, ei mõõda. · Wilhelm Wundt (1832 ­ 1920) ja Völkerpsychologie ­ rahva moraal, tavad, õiglustunne ... · 20 s...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
432 allalaadimist
1
docx

Sotsiaalpsühholoogia rakendused

Psühholoogia rakendused Positiivne psühholoogia · Martin Seligman ja Mihaly Csikszentmihalyi aastal 2000 · psühholoogia peab toetama inimeste optimismi, eneserealisatsiooni ja positiivset ellusuhtumist. · mitmed uuringud (näit Barbara Fredrickson jt) osutavad: negatiivsed emotsioonid ja stress toovad kaasa organismi, eriti südame-veresoonkonna läbipõlemist, positiivsed seevastu vähendavad kehalisi riske, sh neutraliseerivad varasemat stressi mõju · Ruut Veerhoven, Selingman ,,Õnne komponendid" · Uurimisvaldkonnad: Positiivne ellusuhtumine, haaratud, Väärtustatud osalemine Humanistlik psühholoogia · Carl Rodgers, Abraham Maslow, Erich Fromm · Fookus subjektiivsel kogemusel, holistlikul inimesekäsitlusel, kvalitatiivsetel meetoditel, teraapial, nõustamisel · Soov inimest kirjeldada, mõista ja aidata kui terviklikku indiviidi Maslow:Eneseteadvus "Eneseteostus: annete, võimete, potentside jms...

Sotsiaalpsühholoogia - Tallinna Ülikool
26 allalaadimist
25
pdf

Individuaalsete erinevuste psühholoogia

SISSEJUHATUS - Kenn Konstabel · Psühholoogia bakalaureuse programm, 1991: kaks psühholoogiavaldkonda, mis käsitlevad individuaalseid erinevusi ­ isiksus ja intelligentsus (vaimsed võimed) · Vanaaegne nimetus: diferentsiaalpsühholoogia · Kuid tuleb arvestada ka, et (a) individuaalsed erinevused on olulised [ja järjest olulisemad] ka teistes psühholoogiavaldkondades, ja (b) ükski tõsine teadus ei saa tegelda ainult erinevustega, neid erinevusi tuleb ka kuidagi selgitada ja põhjendada. Isiksusepsühholoogia õpikutraditsioon · Levinud õpikutraditsioon jagab isiksusepsühholoogia "käsitlusteks" (psühhoanalüütiline, humanistlik, biheivioristlik jne); igas peatükis on juttu ühe autori (Freud, Jung, Adler, Maslow, Rogers, Skinner, Bandura jne) teooriast. · See ei seostu kuidagi isiksusepsühholoogia tänapäevase olukorraga, kus enamikul nimetatud teooriatest on tühine roll. · Tänapäeva isiksusepsühholoogia on empiiriline teadus, kuid õpikutraditsioonis on rõh...

Enesejuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
210 allalaadimist
19
pdf

Uurimistöö - Foobia tänapäeva ühiskonnas

Keskkool Margaret Muilas 11.d klass FOOBIA TÄNAPÄEVA ÜHISKONNAS Praktiline töö Juhendaja: õpetaja Kerstin Vessik Tallinn 2013 Olen uurimistöö koostanud iseseisvalt. Kõik selle kirjutamisel kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, kirjanduslikest allikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. /allkiri/ Koostaja ees- ja perekonnanimi Töö vastab Tallinna 32. Keskkooli uurimistöödele esitatud nõuetele ja selle võib esitada retsensendile. /allkiri/ Juhendaja ees- ja perekonnanimi 2 SISUKORD SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 4 1. FOOBIA OLEMUS JA RAVIVÕIMALUSED ................................................................ 5 1.1Mis on foobia?...

Psühholoogia - Keskkool
99 allalaadimist
30
doc

Kognitiiv-käitumuslik paradigma Fenomenoloogiline lähenemine

Kognitiiv-käitumuslik paradigma Fenomenoloogiline lähenemine George Alexander Kelly (1905-1967) The Psychology of Personal Constructs: Vol. 1-2. New York: Norton (1955) A Theory of Personality: The Psychology of Personal Constructs. New York: Norton (1963) · teadlase metafoor - määramatuse vähendamine teooria kui tulevase sündmuse ennustamise vahend · kontroll sündmuste üle · skeemid, kategooriad konstrueerimise paljususe printsiip (constructive alternativism) personaalsete konstruktide või isiksuse kontruktide teooria · konstruktid (constructs) sündmuste representatsioonid või interpretatsioonid konstrukt - idee, mille abil kontrueeritakse sündmus (tähendus) ehk interpreteeritakse, omistatakse tähendus toimunule. tähendus ja ennustused näit. õiglane- ebaõiglane, terve - haige, ilus-inetu unikaalsus, verbaalsete markerite erinev tähendus konst...

Isiksusepsühholoogia -
26 allalaadimist
11
pdf

Ärisuhtlus ja - läbirääkimised konspekt

Ärisuhtlus ja ­läbirääkimised Konspekt Ärisuhtlus on sõnumite vahetamine toetamaks kaupade ja teenuste ostmist, müümist ning üldiselt äri toimimist. Verbaalne- ja mitteverbaalne ärisuhtlemine toimub kahel tasandil: x 90% teadvustamata e mitteverbaalne ­ 55% liigutused, 38% hääletoon x 10% teadvustatud ­ sõnad 7-10% Ärisuhtlemise protsess koosneb: x informatsiooni edastamine ja vastuvõtmine x suhtluspartneri tajumine x suhtluspartneri mõjutamine Infotöötlus käib läbi 4 kanali: x väärtused x hoiakud x tunded x faktid Ärisuhtlemine kujuneb mitme oskuse koostoimel: · kuulamisvilumused, mis võimaldavad taibata, mida teine inimene tegelikult öelda tahab; · kehtestamise vilumused, mis võimaldavad oma vajadusi rahu...

Ärisuhtlus ja -... -
154 allalaadimist
30
doc

Kognitiiv-käitumuslik paradigma, Fenomenoloogiline lähenemine

Kognitiiv-käitumuslik paradigma Fenomenoloogiline lähenemine George Alexander Kelly (1905-1967) The Psychology of Personal Constructs: Vol. 1-2. New York: Norton (1955) A Theory of Personality: The Psychology of Personal Constructs. New York: Norton (1963) · teadlase metafoor - määramatuse vähendamine teooria kui tulevase sündmuse ennustamise vahend · kontroll sündmuste üle · skeemid, kategooriad konstrueerimise paljususe printsiip (constructive alternativism) personaalsete konstruktide või isiksuse kontruktide teooria · konstruktid (constructs) sündmuste representatsioonid või interpretatsioonid konstrukt - idee, mille abil kontrueeritakse sündmus (tähendus) ehk interpreteeritakse, omistatakse tähendus toimunule. tähendus ja ennustused näit. õiglane- ebaõiglane, terve - haige, ilus-inetu unikaalsus, verbaalsete markerite erinev tähendus konst...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
17 allalaadimist
4
docx

Sotsiaalpsühholoogia moodle test

Küsimus 1 Küsimus 6 Küsimuse tekst Küsimuse tekst Fundamentaalne atributsiooniviga tähendab, et me Albert Mehrabian on seisukohal, et sõnade osakaal kaldume ... hoiakute ja emotsioonide edastamisel on ... Vali üks: Vali üks: a. 75% a. segi ajama püsivaid ja personaalseid käitumispõhjusi b. 28% c. 50% b. pidama ajutisi käitumispõhjusi olulisemateks kui püsivaid d. 7% Tagasiside c. üle hindama personaalseid põhjusi võrreldes Õige vastus on: 7%....

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
383 allalaadimist
178
docx

ISIKSUSEPSÜHHOLOOGIA

 Puhtus – optimism, kontroll, alaväärsus.  Seks – masturbeerimine. Süü, häbi.  Viha – ärevuse konflikt- vanemate karistused, hirm, viha. SOTSIAAL-KOGNITIIVNE LÄHENEMINE JULIAN B. ROTTER (1916- )  Isiksuse uurimise objekt – indiviidi ja keskkonna interaktsioon.  Käitumise determinatsioon pole taandatav isiksusele.  Isiksus ja eesmärgid.  Käitumine sõltub eesmärkidest (sarrustu), ootustest, isiksusest.  Isiksuse stabiilsus on suhteline. KÄITUMISE ENNUSTAMINE:  Käitumise potentsiaal (behaviour potential – BP). Ootused (expectancy) – E. Kinnitamisesarrustuse väärtus – RV. BP=f (E&RV).  Sotsiaalne õppimine. Tunnetatud kontrollikese. - Internaalne (pingutus, võimed). - Eksternaalne (juhus, ülesande raskusaste). Näit püsiv atributsioonistiil. Põhjuse stabiilsus, kontrollitavus, asukoht. Näit: Martin Seligman – õpitud abitus, õpitud pessimism, õpitud optimism. SOTSIAAL-KOGNITIIVNE LÄHENEMINE WALTER MISCHEL (1930- ) ISIKSUS JA KESKKOND:  Kompetentsus – olukorra analüüs; tegevus, mis viib edule.  Situatsiooni kategoriseerimine, kodeerimise strateegiad – personaalne tähendus, eesmärgist sõltuv.  Ootused – tulemuste prognoos, mis toetub kogemusele.  Subjektiivsed väärtused, tulemuste tähendus – sarrustuse „kaal“  Enesereguleerimise süsteemid – olukorrast lähtuv käitumise adekvaatsuse hinnang, teostuse võimalused.  Rahulduse edasilükkamine. Nt impulsiivsus ja antisotsiaalne käitumine. SOTSIAAL-KOGNITIIVNE LÄHENEMINE ALBERT BANDURA (1925 - )  Retsiprookne determinism.  Imiteeriv õppimine. Näit agresiivsus ja TV. Mudel: - mudeli omadused (vanus, sugu jne). - vaatleja omadused (enesehinnang jne) - tagajärgede ootus. Imiteerivat õppimist mõjutavad tegurid...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
368 allalaadimist
194
pdf

Käitumine klassiruumis, Bill Rogers

Bill Rogers Käitumine klassiruumis Tõhusa õpetamise, käitumisjuhtimise ja kolleegitoe käsiraamat 1 Sisukord Arvustajad raamatust „Käitumine klassiruumis“ 4 Autorist 5 Teemad 6 Tänuavaldused 7...

Psühholoogia -
90 allalaadimist
580
pdf

CHANGE YOUR THINKING CHANGE YOUR LIFE

There were no limits. But few people seemed to be listening. ■ REASONS FOR EVERYTHING We live in an orderly universe. Everything happens for a reason. When I found that the people around me didn’t seem to be inter- ccc_tracy_5_77-89.qxd 62303 2:47 PM Page 79 Take Charge of Your Life ➤ 79 ested in changing their situations, I began looking for the reasons underlying their behaviors. And I found them. Psychologists and scholars have spent many years researching the psychology of success and the psychology of failure. And most of the studies conclude that there are two major mental blocks that hold people back. The first is what Dr. Martin Seligman of the University of Pennsylvania, in his book, Learned Optimism (Knopf, 1990), calls “learned helplessness.” According to his re- search, this attitude afflicts fully 80 percent of the population to some degree, and for many people it is their major obstacle to success and fulfillment. ■ FEELING TRAPPED As the result of childhood experiences, especially destructive criti- cism and early failure experiences, people eventually reach the point where they feel helpless to change or to take action in different areas of their lives. The majority of men and women feel overwhelmed by things that seem to happen to them, and the many things going on around them. They feel that there is nothing they can do to influ- ence events or to improve their lives. The most obvi...

Inglise keel - Tallinna Tehnikaülikool
19 allalaadimist
548
pdf

Cialdini raamat

As we have seen, actors in TV commercials and con artists do it successfully all the time. I recently talked with a friend-a faculty member at a well-known eastern uni- versity-who provided a telling illustration of the way our actions are frequently more influenced by a title than by the nature of the person claiming it. My friend travels quite a bit and often finds himself chatting with strangers in bars, restau- rants, and airports. He says that he has learned through much experience during these conversations never to use his title of professor. When he does, he finds that the tenor of the interaction changes immediately. People who have been sponta- lInstructive of the reach of the authority principle is evidence that ersatz experts are given credence in domains beyond medicine and homemaking. For instance, in a January 24, 2001 TV interview with actor Martin Sheen, host Brian Williams pursued a line of questions regarding Mr. Sheen's views of the appropriateness of presidential decisions to accept gifts and to pardon criminals just before leav- ing office. Mr. Sheen dutifully offered his opinions even though his relevant experience to that point was limited to playing the role of a U.S. president on the TV series West Wing. CONNOTATION NOT CONTENT _ neous and interesting conversation partners for the previous half hour become re- spectful, accepting, and dull. His opinions that before may have produced a lively exchange now generate extended (and highly grammatical) statements of accord. Annoyed and slightly bewildered by the phenomenon-because as he says, "I'm still the same guy they've been talking to for the last 30 minutes, right?"-my friend now regularly lies about his occupation in such situations. What an eccentric shif...

Psühholoogia -
24 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

An internal orientation usually needs to be matched by competence, self-efficacy and opportunity so that the person is able to successfully experience the sense of personal control and responsibility. • Overly internal people who lack competence, efficacy and opportunity can become neurotic, anxious and depressed. In other words, internals need to have a realistic sense of their circle of influence in order to experience 'success'. • Externals can lead easy-going, relaxed, happy lives Internaalid – vastutus iseendal, eksternaalid saavad atributeerida väljapoole. Pinget ja vastutust vähem! Seligman: õpitud abitus Martin Seligman (s. 1942, Ameerika psühholoog, aktiivne eneseabi tekstide tootja) Õpitud abitus – seisund, kui inimese püüdlused ja kavatsused ei kanna püsivalt vilja. “Condition resulting from the perception we have no control over the environment”. Eksperimendid rottide ja koertega. Apaatia, loobumine reageerimast, motivatsiooni kadu, depressioon Kontrollikogemuse olulisus: “... especially vulnerable as infants and children. Early interactions with environment will determine later feelings of control over environment”. Seligman: positiivne psühholoogia Mis toetab sisemist kontrollitunnet, eluga rahulolu, õnnetunnet. Seligman – PERMA: Pleasure, Engagement, Realtionships, Meaning, Accomplishments. Isiksuseomadused: Low neuroticism, high extraversion and conscientiousness, Autonomy, competence, self-esteem, self-acceptance. Environmental mastery. Trust. Internal locus of control. Emotional stability and positive affect. Self-esteem. Keskkonnaf...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
129 allalaadimist
128
docx

Ülevaade psühholoogiast eksamiks valmistumine (Õppejõud: Kristjan Kask)

1 ÜLEVAADE PSÜHHOLOOGIAST (EKSAMIKS VALMISTUMINE, PSP6001 Kristjan Kask) ESIMENE LOENG (ÜLEVAADE PSÜHHOLOOGIAST) Mis on psühholoogia? Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat. Lühidalt öeldes on psühholoogia õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest. Mis on psüühika? Psüühika on organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist käitumist jälgides. Kuidas jagunevad psüühilised nähtused?  Psüühilised protsessid  Psüühilised seisundid  Psüühilised omadused Psühholoogia harud teoreetilise orientatsiooniga  Psühhofüüsika  Psühhofüsioloogia -Psühhofarmakoloogiaga  Isiksuse psühholoogia  Sotsiaalpsühholoogia  Arengupsühholoogia  Neuropsühholoogia Psühholoogia harud rakendusliku orientatsiooniga  Kliiniline psühholoogia  Õiguspsühholoogia  O...

Ülevaade psühholoogiast - Tallinna Ülikool
166 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun