Kategoorias finantsjuhtimine leiti 20 faili

Majandus >> Finantsjuhtimine
finantsjuhtimine – majandustegevus (tootmine, turustamine, finantseerimine) JUHTIMISPROTSESS Otsustusprotsess hõlmab: • Eesmärkide määratlemine • Probleemide identifitseerimine ja analüüsimine • Otsuse vastuvõtmine • Tegevus • Vastutuse võtmine
Finantsjuhtimine - konspekt
18
doc

Finantsjuhtimine - konspekt

FINANTSJUHTIMINE Konspekt 2007 2 SISUKORD Finantsvahendite hankimine ja finantsturud............................................................................... 4 Lühiajalised pangalaenud............................................................................................................6 Pikaajalised finantsalli...

Finantsjuhtimine - Kutsekool
169 allalaadimist
Panga finantsjuhtimine
31
docx

Panga finantsjuhtimine

Mille poolest erinevad panga finantsjuhtimise prioriteedid tavalise äriettevõtte finantsjuhtimise omadest? 1. Millised on panga finantsjuhtimise prioriteedid ehk peamised eesmärgid? 1. Millised on panga finantsjuhtimise 5 põhivaldkonda? 2. Kes ja kuidas on huvitatud panga normaalsest kasumli...

Finantsjuhtimine -
31 allalaadimist
Finantsjuhtimine turismiettevõttes kontrolltöö küsimused
docx

Finantsjuhtimine turismiettevõttes kontrolltöö küsimused

Finantsjuhtimine turismiettevõttes kontrolltöö kordamisküsimused koos põhjalike vastustega...

Finantsjuhtimine -
4 allalaadimist
Finantsjuhtimine
15
ppt

Finantsjuhtimine

FINANTSJUHTIMINE 1 Finantsjuhtimise olemus ja eesmärgid Finantsjuhtimise olemust võib käsitleda: Rahavoogude juhtimisena ­ ettevõttest liigub raha sisse ja välja või on tegemist ettevõtte sisese rahaliikumise juhtimisega Varade, kohustuste ja omakapitali juhtimisena või ettevõtte väärtuse juhtimisena. 2 Erinevus raa...

Finantsjuhtimine -
20 allalaadimist
FINANTSJUHTIMINE
74
doc

FINANTSJUHTIMINE

Tehnikagümnaasium TALLINNA TEHNIKAGÜMNAASIUM AINEKONSPEKT MAJANDUSÕPETUS II OSA FINANTSJUHTIMINE 1 Tehnikagümnaasium Õppeaine eesmärk Anda õpilastele majandusalaseid üldteadmisi ettevõtte majandustegevuse olulisematest külgedes...

Finantsjuhtimine -
77 allalaadimist
Rahvusvaheline finantsjuhtimine test-eksam
xls

Rahvusvaheline finantsjuhtimine test, eksam

...

Finantsjuhtimine -
35 allalaadimist
Finants juhtimine II töö
5
doc

Finants juhtimine II töö

Vahendite hankimine finantsturgudelt ja rahandusteooriate areng Ettevõtted hangivad raha finantsturult (turg, kus saavad kokku need kellel on tekkinud ajutine raha ülejääk nendega, kellel on ajutine tehvitsiit e. puudujääk). Finantsturg on kohaks, kus toimub finantsvahendite omaniku ajutine vahetus ja kus hangitakse ettevõtte tegevuse finantseerimiseks rahaline resurss. Finantsturud jagunevad: 1) Kap...

Finantsjuhtimine - Kutsekool
183 allalaadimist
Finants juhtimine I töö
8
doc

Finants juhtimine I töö

Bragg ,,Uus finantsjuhtimise käsiraamat". Finantsjuhi funktsioon: Oleneb ettevõtte suurusest (keskmises ja suurtes on olemas enemasti). Suur töömaht, -valdkond. Praegusel ajal ei ole ettevõtted enam huvitatud sellest, kui finantsjuht suudab lahtimõtestada rahaasju. Eeldatakse et finantsjuht tunne...

Finantsjuhtimine - Kutsekool
180 allalaadimist
Finantsjuhtimise KORDAMISKÜSIMUSED
22
docx

Finantsjuhtimise KORDAMISKÜSIMUSED

rahaliste ressursside juhtimine on majandussubjekti rahaliste ressurssidega kindlustamine, nende ratsionaalne suunamine ja kasutamine. Finantsjuhtimine kajastab majandussubjekti rahaliste allikate moodustamise ja kasutamise ning rahaliste tehingutega seonduvaid suhteid. 2 Kuidas mõista väärtuse olemust? Hinnanguliselt seisneb vara väärtus väärtuse olemuse printsiibist tulenevalt tema vahetatavusest teis...

Finantsjuhtimine -
52 allalaadimist
ETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMISE ÜLESANDED JA EESMÄRGID
10
doc

ETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMISE ÜLESANDED JA EESMÄRGID

ETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMISE ÜLESANDED JA EESMÄRGID 1.1. Finantsjuhtimine Ettevõtte rahanduse e. finantsjuhtimise all mõistetakse ettevõtte rahaliste vahendite kindlustamist, nende otstarbekat suunamist ja kasutamist. Ettevvõtte finantsjuhtimine kajastab ettevõtte rahaliste vahendite moodustamise, kasutamise ning rahaliste tehingutega seonduvaid suhteid. Finantsjuhtimist hakati eraldi va...

Finantsjuhtimine - Kutsekool
358 allalaadimist
Finantsjuhtimise arvestus
3
pdf

Finantsjuhtimise arvestus

Contrller funktsioonid on Formuleerida finantsstrateegiad Tegevus pangasuhete säilitamiseks Finantsanalüüsi teostamine Rahaseisu jälgimine Kapitalivajaduse hindamine 2. Muutuste juhtimisel on oluline Uute äripartnerite kaasamine Firmajuhi positsiooni tagamine Olla võimalikult mittemuutlik Kõik muutused koheselt rakendada Mitte sekkuda tippjuhti...

Finantsjuhtimine - Kutsekool
2 allalaadimist
Finantsjuhtimine-Pangandus
33
pdf

Finantsjuhtimine: Pangandus

LÜHIAJALINE FINANTSPLANEERIMINE 7.1. Raha juhtimise mudelid Rahakonto juhtimine on saanud ettevõtetes väga aktuaalseks teemaks. Põhjus on selles, et üleliigse raha hoidmine kontol on suure alternatiivkuluga. Raha tasub hoida vaid niipalju, kui seda on jooksvaks äritegevuseks vaja1. Kui on arvata,...

Finantsjuhtimine -
177 allalaadimist
Finantsjuhtimine-Pikaajaline lahendus
4
xls

Finantsjuhtimine: Pikaajaline lahendus

Aastad 0 1 2 3 Müügimaht 30 000 30 000 30 000 Ühiku hind 500 500 500 Müügikäive 15 000 000 15 000 000 15 000 000 Muutuvkulu...

Finantsjuhtimine -
67 allalaadimist
Finantsjuhtimine-Raha ajaväärtuse lahendus
2
xls

Finantsjuhtimine: Raha ajaväärtuse lahendus

1 NPER 16 kuud või 16 kuud Ül. 2 i 7,77% või 7,77% Ül. 3 i nom 3,26% EAR 3,30% Ül. 4 i nom 4,94% Ül. 5 FV 23 014 kr Ül. 6 FCSchedule 9% 1331...

Finantsjuhtimine -
49 allalaadimist
Finantsjuhtimise praktikaaruanne
40
doc

Finantsjuhtimise praktikaaruanne

2 SISSEJUHATUS Praktika sooritati XXXX perioodil 01.12.2014. a kuni 26.12.2014. a.........3 1. ASUTUSE TUTVUSTUS JA STRUKTUUR...

Finantsjuhtimine -
90 allalaadimist
KULUDE JUHTIMINE JA CONTROLLING
194
pdf

KULUDE JUHTIMINE JA CONTROLLING

09.029 Koostanud professor Toomas Haldma Loengukonspekt ärijuhtimise magistriõppele finantsjuhtimise eriaines TARTU 2015 SISUKORD 1. ETTEVÕTTESISESE ARVESTUSE ROLL JA ARENGUD ............................3 1.1. Strateegiliste nõuete kasv juhtimisele...

Finantsjuhtimine -
89 allalaadimist
Sticky costs-evidence from Croatian food and beverage industry
docx

Sticky costs: evidence from Croatian food and beverage industry

Artikkel on Horvaatia toiduaine- ja joogitööstuse näitel. Üks viisidest, kuidas ettevõtted suudavad säilitada ja parandada oma konkurentsieelist on juhtida tulutoovalt ning maksimeerida ettevõtte kasum. Ettevõtte juhtidele peab olema selge mitte ainult see, millised kulud tootmises esinevad, vaid kuidas muutuvad kulud tootmismahu muutumisel ning milline on seos kulude ja kasumi vahel....

Finantsjuhtimine -
4 allalaadimist
Finantsjuhtimise kodune töö
48
doc

Finantsjuhtimise kodune töö

Ettevõtte seisukohalt näitab suhtarvu liiga kõrge väärtus liigseid rahamahutusi käibevaradesse, ressursside ebaefektiivset kasutamist.(Ettevõtte finantsjuhtimine, lk 19) Hea maksevõime on olnud aastatel 2001, 2002, 2007 ja 2008, mil näitaja on olnud >=1,6. Rahuldav maksevõime on olnud aastatel 1996-1998, 2000 ja 2003-2006, mil näitaja oli 1,20 ja 1,59 vahel. Mitterahuldav maksevõime oli aastal 1999, mil näitaja oli 1,17. (Ettevõtte finantsjuhtimine, lk 20) Puhta käibekapitali näitaja põhjal saadakse teada, kui palju on suunatud käibevaradesse pikaajalisi finantseerimise allikaid...

Finantsjuhtimine - Keskkool
10 allalaadimist
Finantsjuhtimise 1-kodutöö
10
docx

Finantsjuhtimise 1. kodutöö

2 1. ÜLESANNE..................................................................................................... 3 2. ÜLESANNE..................................................................................................... 3 3. ÜLESANNE...

Finantsjuhtimine -
23 allalaadimist
Finantsplaneerimise eksami kordamisküsimused ja märksõnad
odt

Finantsplaneerimise eksami kordamisküsimused ja märksõnad

Finantsaruannete (bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne kaudmeetodil) sisu tundmine ja aruannete vaheliste seoste mõistmine Bilanss Kasumiaruanne Rahavoogude aruanne Mõistete tekkepõhine ja kassapõhine arvestus tundmine Varude välde näitab Kassapõhine arvestus Eelarvestamise meetodite tundmine Mõistete finantsturg, rahaturg ja kapitaliturg tundmine Finantsturud Rahaturul Kapitalituru...

Finantsjuhtimine -
2 allalaadimist