piretkala


28
FAILI
2
+ HINNET
104
ALLA LAETUD
7 401
VAATAMIST


piretkala failid

Nimi
Alla laetud
Lisatud
ERIVAJADUSEGA LAPS LASTEAIAS 1
9
22/04/2017
Seadusandlus lasteaias
2
22/04/2017
Muusikaõpetus väärtuskasvatuse osana 1
8
22/04/2017
ERIVAJADUSTEGA LAPSE VAJADUSED JA VÕIMALUSED...
4
22/04/2017
Vanemliku käitumise mõju lapse arengule
2
22/04/2017
Terviseedendus, lapse õigused eksami...
2
12/11/2016
Tervis ja heaolu eksami küsimused/vastused
4
12/11/2016
Psühholoogia eksami kordamisküsimused/vastused
13
12/11/2016
Mäng ja lapse areng. Mänguteooriad
2
12/11/2016
Meediakasvatus alushariduses.
2
12/11/2016
Matemaatika didaktika alushariduses
2
12/11/2016
Loodusõpetus alushariduses
12
12/11/2016
Liikumine alusahriduses
10
12/11/2016
Juhtimise alused eksami küsimused/ vastused
2
12/11/2016
JUHTIMISE ALUSED küsimused/vastused
3
12/11/2016
Juhtimise eksami küsimused/vastused
1
12/11/2016
Juhtimise alused eksami küsimused/vastused
1
12/11/2016
Lapse areng ja tundmaõppimine
1
12/11/2016
5-6 aastase lapse füüsiline areng
3
12/11/2016
LAPSE KASVUKESKKONNA PRINTSIIBID
1
12/11/2016
Perekonna tähtsus lapse arengukeskkonnas
2
12/11/2016
Koolivalmidus ja õppimine põhikooli I astmes....
7
12/11/2016
Juhtimise alused. Juhtumi analüüs 3
4
12/11/2016
Juhtimise alused. Juhtumi 1, 2 analüüs
3
12/11/2016
Kõnearendus lasteias. Luuletus liigutustega
1
12/11/2016
Erivajadustega laste kõnearendus. Käände...
1
12/11/2016
Erivajadustega laste kõnearendus. Häälikute...
1
12/11/2016
Raamatu "Lapsest lähtuv kasvatus" (J. Kinos...
1
12/11/2016