Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

VOOKAARDID (0)

1 Hindamata
Punktid

Lõik failist


  
EESTI MAAÜLIKOOL 
Põllumajandus- keskkonnainstituut 
 
 
 
 
 
VOOKAARDID  
Referaat geoinformaatikas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koostaja : Julia Vassina 
Juhendaja: Anne Kull 
 
Tartu  2018  
Sissekort 
Sissejuhatus ………………………………………………………………..3 
1.  Vookart .........................................................................................................4 
2.  Vookaardi kombineerimine teiste kaartidega ……………………………...5 
2.1 Vookaardi tüübid …………………………………………………...........5 
    3. Hea koostatud   vookaart …………………………………………………......7 
  3.1 Näiteid headest ja halbadest vookaartides ……………………………...7 
     KOKKUVÕTE.................................................................................................11 
    KASUTATUD KIRJANDUS............................................................................12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sissejuhatus 
Voogkaardid on temaatilised kaardid, mis näitavad geograafiliste piirkondade objektide, näiteks 
inimeste või kaupade liikumist. Üks või mitu allikat on mitme sihtmärgiga ühendatud joontega, 
mille paksus vastab allika ja sihtmärgi vahelisele  vooluhulgale. Hea voolukaartid vähendavad 
visuaalset segadust, ühendades sujuvalt (komplekteerimata) liinid ja vältides omavahelisi 
ristmikke. Enamik voolukaarte on endiselt käsitsi ja ainult vähesed automatiseeritud meetodid on 
olemas. (Verbeek, Buchin, & Speckmann, 2011) 
Inimeste teadmised vookaartide kohta on aga vähesed. Selle referaadi eesmärgiks on selgitada, 
mis on vookaart, mis tüüpi vookaardid on olemas ning millised on head ja halvad vookaardid.  
 

 
1.  Vookaart 
Kartograafia  voogkaardid on kaartide  ja voolukaartide kombinatsioonid, mis näitavad objektide 
liikumist ühest kohast teise, näiteks migreerunud inimeste arv, kaubeldavate kaupade hulk või 
pakettide arv võrk. (Dekker, 2017
Paljud nähtused on dünaamilised (inimeste ja kaupade liikumine), või seotud kahe osapoolega 
(kontaktide tihedus). Sellisel puhul on otstarbekas esitada neid vookaartidel (flow maps). 
Vookaartidel kasutatakse info edastamiseks muutuva jämedusega jooni ja/või nooli .  
Vookaartidel võib seoseid näidata kahel viisil:  
1) geograafilisi iseärasusi ignoreerides ühendades kaks punkti otse või kujundusest tulenevatest 
tõekspidamistest lähtudes või  
2) võimalikult arvestades nähtuste tegelikku paiknemist. Näiteks võib liiklusõnnetuste arvu või 
keskmist liikluskiirust esitada vastavate teelõikude jämeduse muutmisega. (Jagomäg, 1997) 
 
Joonis 1. Vookaardi näide ( Dent , 1990). Kaardil on näidatud maailma suuremate 
majanduskeskuste omavaheliste  import -eksporttehingute maht noolte abil. Noole jämedus 
väljendab tehingute mahtu. (Jagomäg, 1997) 
 
 

 
 
Voolukaarte saab kasutada peaaegu kõike liigutamiseks, näiteks: 
    1) Mis see voolab, liigub, rändab jne 
    2) Millises suunas vool liigub ja / või mis on allikas ja sihtkoht. 
    3) Kui palju on voolav, üleantud, transporditud jne 
     4) Üldine teave selle kohta, mis voolab ja kuidas see voolab. (Dekker, 2017) 
Kohaselt kujundatud, on voolukaartid kasulikud, kuna need võimaldavad kartograafidel, GIS-
analüütiktel ja kaardikasutajatel hõlpsasti näha erinevates valdkondades asuvaid objekte, mis 
asuvad väga väikese kaardimüraga ruumis. See omakorda võimaldab ettevõtetel näha, kus on 
enamus nende toodetest, liiklusmudelid ja meteoroloogid, et näha tuulemustreid. (Briney, 2014) 
 
2.  Vookaardi kombineerimine teiste kaartidega  
2.1 Vookaardi tüübid 
Voogkaartide vaatamisel ja loomise puhul on oluline märkida, et kaartide jaoks on olemas kolm 
põhikategooriat. Need on radiaalsed, võrgu- ja jaotusvõrgud. Radiaalvoolukaardid näitavad 
(radial flow maps, joonis 2) suhteid ühe allika ja paljude sihtkohtade vahel ning kasutavad eraldi 
liikumist, mis kiirguvad välja lähtepunktist liikumiseks. Võrgustiku vookaardid näitavad 
(network flow maps, joonis 3) olemasoleva võrgu  voogude  kogust (Sathyaprasad). Sellised 
voogude kaardid näitavad kõige sagedamini transpordi- ja sidevõrke. Jaotusvõrgu kaardid 
(distributive flow maps, joonis 4) on kaardid, mis näitavad suhteid ühe allika ja paljude 
sihtkohtade vahel, näiteks radiaalse voolukava. Need kaardid on siiski erinevad, kuna neil on 
sageli suur ühesuunaline joon, mis on toodetud ühest allikast ja mis suunab paljudesse 
väiksematesse ridadesse  sihtkohta jõudes. (Briney, 2014) 
 

 
Joonis 2. Radiaalne voolukaar (How to Create Flow Maps and  Link Movement with Direction 
Lines, 2018) 
 
 
Joonis 3. Võrgustiku vookaart. (Flow Maps, 2011). 
 
Joonis 4. Jaotusvõrgu kaart (Distributive Flow Maps – More  Raster , More Faster, 2013) 

 
 
 
 
Kauba voogude näitamiseks kasutavad kartograafid read. Suuruse näitamiseks muudavad nad 
joonte laiust.Voolukaarte saab jagada nii radiaalseks, võrgu kui ka distributsiooniks. 
Waldo Tobler ütles koos oma esimese Geograafia seadusega: "Geograafiline liikumine on 
kriitiliselt oluline. Seda seetõttu, et maailmas on palju muutusi tingitud geograafilisest 
liikumisest . Inimeste, ideede, raha, energia või materjali liikumine ". 
Ja see liikumine ei ole parem kui voolukaartidega. (How to Create Flow Maps and Link 
Movement with Direction Lines, 2018) 
3.   Hea koostatud  vookaart 
Kõigi heade voolukaartide  radiaal -, võrgu- või jaotusvõrgul peaks olema järgmised omadused ja 
komponendid, nagu selgitas Doantam Phan et al. oma paberkandjal "Flow Map  Layout ": 
- Intelligentne moonutamine: mõned voolukaartid on moonutatud, et näidata kaupade liikumist. 
Seetõttu on oluline, et kõik kavandatavad moonutused ei muuda kaardi tähendust.  
- Sihtkohtade jagamise  servade   liitmine : kui sama sihtkohta saabub palju ridu, on oluline, et 
nende servad kombineeritaks kaardimüra vähendamiseks. 
- Arukas serva marsruutimine: mõnel juhul lendavad kaardil kaardi keskpunktid filtreid või 
jooni. See võib varjutada teisi read, nii et neid saab suunata kaardi servani nii, et kõiki andmeid 
oleks hõlpsasti nähtav. 
- Kihistuse ja harude struktuur: mõnel voolukaardil on ühine sõlmede komplekt. Nendel juhtudel 
toimib nende liinide paindlikkus kaardihäirete vähendamiseks. 
- Lineaarsed või logaritmilised ekraani laiused : voogkaardid võivad kasutada nii lineaarset kui ka 
logaritmilist kuvari laiusi . Oluline on valida õige, et andmeid kõige paremini näidata. (Briney, 
2014) 
3.1 Näiteid headest ja halbadest vookaartides 
Järgnevatel joonistel on näha näiteid nii headest kui ka halbadest vookaartidest ning autori 
kirjeldused, miks kaart on hästi või halvasti kujundatud. 
 
 

 
 
 
   
Joonis 5. Hea vookaart. (Flow Map Correction -Lab 9, 2010) 
Joonisel 5 on näide  heast vookaardist. Kaardil on selgelt eristatavad jooned, joonte paksused on 
erinevad ehk näha on liikumise maht ning erinevate piirkondade märkimiseks on kasutatud 
erinevaid värve.  
 

 
 
Joonis 6. Hea vookaart. (Flow Maps, 2011) 
Joonisel 6, teine näide näitab ka hea vookaardist. Antud kaardil on kahe erinevad haiguse leviku 
kujundamiseks kasutatud kahte erinevat värvi, kõik jooned on selgelt eristatavad ning välja on 
toodud ka lisainformatsioon. 
 
 
Joonis 7. Halb vookaart. (Week 9  Immigration Flow Maps, 2010) 

 
Joonisel 7on näide halvast vookaardist. Kaardil ei ole selgelt eristatavad jooned, aga joonte 
paksused on erinevad ehk näha on liikumise maht .Aga on sarnased piirkondade märkimiseks ei 
ole kasutatud erinevaid värve.  
 
Joonis 8. Halb vookaart ( Virtual water trade, 2015) 
Joonisel 8, näide teisest on ka halvast koostatud vookaardist. Juba esmaspilgul on näha, et kaart 
on väga kirju. Kasutatud on küll erinevaid värve, aga on sarnased värve .Joonte laiused on 
erinevad. Kaardil on liiga palju informatsiooni korraga. Selline informatsiooni maht oleks parem 
jagada mitme kaardi peale, et oleks selgeks kaarti  teema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
KOKKUVÕTE 
Kartograafia voogkaardid on kaartide ja voolukaartide kombinatsioonid, mis näitavad objektide 
liikumist ühest kohast teise, näiteks migreerunud inimeste arv, kaubeldavate kaupade hulk või 
pakettide arv võrk. (Dekker, 2017)Kohaselt kujundatud, on voolukaartid kasulikud, kuna need 
võimaldavad kartograafidel, GIS-analüütiktel ja kaardikasutajatel hõlpsasti näha erinevates 
valdkondades asuvaid objekte, mis asuvad väga väikese kaardimüraga ruumis. (Briney, 2014) 
Kauba voogude näitamiseks kasutavad kartograafid read. Suuruse näitamiseks muudavad nad 
joonte laiust.Voolukaarte saab jagada nii radiaalseks, võrgu kui ka distributsiooniks. 
Waldo Tobler ütles koos oma esimese Geograafia seadusega: "Geograafiline liikumine on 
kriitiliselt oluline. Seda seetõttu, et maailmas on palju muutusi tingitud geograafilisest 
liikumisest. Inimeste, ideede, raha, energia või materjali liikumine ". 
Ja see liikumine ei ole parem kui voolukaartidega. (How to Create Flow Maps and Link 
Movement with Direction Lines, 2018) 
Hea vookaart peab vastama  paljudele nõuetele, kuid kõige olulisem on, et kaart oleks üheselt 
mõistetav ja selge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
Kasutatud kirjandus 
1.  Briney, A. (2. aprill 2014. a.).  Overview of Flow  Mapping . Kasutamise kuupäev: 30. 
november 2018. a., Allikas: Gis  Loungehttps://www.gislounge.com/overview-flow -
mapping/ 
2.  Dekker, M. D. (13. november 2017. a.). Flow Map. Kasutamise kuupäev: 30. november 
2018. a.,  Allikas: allikas Wikipedia, the free encyclopedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_map 
3.  Distributive Flow Maps – More Raster, More Faster. (26. juuli 2013. a.). Kasutamise 
kuupäev: 3. detsember 2018. a., Allikas: Community esri: 
https://community.esri.com/groups/applications-prototype-lab/blog/2013/08/26/flow -
map- version -2/ 
4.  Flow Map Correction-Lab 9. (2010). Kasutamise kuupäev: 6. detsember 2018. a., 
Allikas: Rusty Jones- University  of  West Florida -GIS: 
http://rjskibum.blogspot.com/2010/03/flow-map-correction.html 
5.  Flow Maps. (24. aprill 2011. a.). Kasutamise kuupäev: 5. detsember 2018. a.,  
Allikas: Trueseminole:  http://trueseminole88.blogspot.com/2011/04/flow-maps.html 
6.  Flow Maps. (2011). Kasutamise kuupäev: 5. detsember 2018. a.,  
 Allikas: DataVizProject© by Ferdio is licensed under a  Creative  Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.: 
https://datavizproject.com/data-type/flow-map/ 
7.  How to Create Flow Maps and Link Movement with Direction Lines. (23. vebruar 2018. 
a.). Kasutamise kuupäev: 3. detsember 2018. a ., Allikas: Gis  Geography
https://gisgeography.com/flow-maps/ 
8.  Jagomäg, T. (5. November 1997. a.). Geoinfosüsteemide rakendamine 
statistikateenistuses. Kasutamise kuupäev: 30. november 2018. a ., Allikas: Geo ut: 
http://www.geo.ut.ee/gis2000/rakendamine.html 
9.  Verbeek, K., Buchin, K., & Speckmann, B. (2011). Flow Map Layout via  Spiral Trees. 
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2536 - 2544. 
12 
 
10. Virtual water trade. (2015). Kasutamise kuupäev: 3. detsember 2018. a.,  Allikas: Water 
footprint network: https://waterfootprint.org/en/water-footprint/national-water -
footprint/virtual-water-trade/ 
11. Week 9 Immigration Flow Maps. (24. märts 2010. a.). Kasutamise kuupäev: 6. detsember 
2018. a.,  Allikas: Topics In GIS :  http://bhivelycarto.blogspot.com/2010/03/week-9 -
immigration-flow-maps.html 
 
   
 
 
 
 
 
 
13 
 
Vasakule Paremale
VOOKAARDID #1 VOOKAARDID #2 VOOKAARDID #3 VOOKAARDID #4 VOOKAARDID #5 VOOKAARDID #6 VOOKAARDID #7 VOOKAARDID #8 VOOKAARDID #9 VOOKAARDID #10 VOOKAARDID #11 VOOKAARDID #12 VOOKAARDID #13
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2018-12-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 3 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor julia Vassina Õppematerjali autor

Kasutatud allikad

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
26
docx

Referaat "Vookaardid"

EESTI MAAÜLIKOOL Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Eesnimi Perekonnanimi VOOKAARDID FLOW MAPS Referaat Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia õppekava Juhendaja: Tartu 2015 SISUKORD SISUKORD............................................................................................................................2 SISSEJUHATUS.................................................................................................................

Geoinformaatika I
thumbnail
12
docx

Vookaardid

Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Maastikuarhitektuur Vookaardid Kodune töö õppeaines „Geoinformaatika I“ Juhendaja: Anne Kull Tartu 2014 SISUKORD: SISSEJUHATUS.........................................................................................................................3 1. MILLIST INFORMATSIOONI SAAB ESITADA VOOKAARTIDEGA.............................4 1.1 Vookaartide erinevad tüübid..............................................................................................4 2. KVALITEETNE VOOKAART........

Maastikuarhitektuuri üldkursus
thumbnail
555
doc

Programmeerimiskeel

tutvu lausearvutuse keskkonnaga: http://logik.phl.univie.ac.at/~chris/gateway/formular-uk-zentral.html Millistel muutuja väärtustel on lause (Av(B&A))v(-A&(Cv(B&-C))) väär? Panna tuleb results only, 0 on väär 1 on õige Tutvu ajalooga saidis kuni II maailmasõda: http://www.maxmon.com/history.htm Loe läbi jutt ja proovi andmetega mängida: http://math.hws.edu/TMCM/java/DataReps/index.html Kahend süsteemi arvu(101101001) ->kümnend süsteemiks. Nr sisse ja bianarile punkt, ja vaatan base ten integeri kümnendarvudest annab Ecki appletis juuresoleva graafilise kujutise, teen kujundi ja vaatan base integeri mis vastab kahendsüsteemi arvule 1110001 ASCII tabelis? Nr sisse ja punkt bianari, vaatan ...teksti Kümnendsüsteemi arv 33 on kahendsüsteemis? 33 kirjutan ja Base-ten integer, vaatan bianary Loe läbi jutud Atbashi ja Caesari šifri (Caesar cipher) kohta: http://www.wikipedia.org 2 Tutvu ajalooga kuni 1970ndad: http://www.islandnet.com/~kpolsson/comphist/ 47-68 ingli

Infotehnoloogia
thumbnail
566
pdf

ÜLESANNE I PINNATÜKK

Arvutigraafika I ÜLESANNE I Pinnatükk Sissejuhatus Enne joonestusprogrammiga AutoCAD töötama asumist on soovitatav läbi lugeda see Sissejuhatus ja teha endale märkmeid sest vastavalt Murph’i seadustele: „... juhul, kui vaatamata mitmesugustele ja laiaulatuslikele katsetele, uus seade ei hakka tööle, on edasise aja kokkuhhoiu mõttes viimane aeg alustada tutvumist selle seadme kasutusjuhendiga...” Aga ...teisest küljest ei maksa kaotada ka lootust, ja kui on küllalt julgust, võib minna kohe leheküljele 270 ja hakata joonestama pinnatükki. Sel juhul tabab seniseid AutoCAD-programme kasutanuid rida üllatusi... Põhimõtteliselt saab siintoodud Juhendis toodud andmeid AutoCAD-19.0 kohta kasutada ka vanemate AutoCAD-vormingute korral, sest tegelikult on AutoCAD- joonestamise põhitõed püsivad ja kanduva

Autocad
thumbnail
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2008. aasta looduskaitseprogrammi projekt nr. 193 „Kaitsealade külastuskoormuse hindamine“ Koostajad: Antti Roose, Kalev Sepp, Varje Vendla, Miguel Villoslada, Maaria Semm, Henri Järv, Janar Raet, Ene Hurt, Tuuli Veersalu Tartu 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS.................................................................................................................................................... 4 VÕTMEMÕISTED...................................................................................................................................................................... 6 1. KAITSEALADE KÜLASTUSSEIRE ALUSED .......................................................................................................... 9 1.1 KÜLASTUSSEIRE ARENDAMINE MAAIL

Loodus
thumbnail
80
doc

Euroopa ja loodusgeograafia

Andres Tõnisson Euroopa ja loodusgeograafia 9. klassi geograafia õpik, osa 1 Kirjastus Koolibri, 2014 e-formaat Toimetatud Tartu Emajõe Koolis Toimetaja Emili Kilg Tartus, 2015 Elektroonilisse vormingusse kohandatud õpikus kasutatud märgised, mis aitavad otsingukäsu kasutamisel navigeerida * Tavakirjas leheküljenumbri ees on kolm järjestikust sidekriipsu, tühik ja vastava lehekülje number, näiteks, --- 5; * peatüki ette on kirjutatud kolm x-i, tühik ja vastava peatüki number, näiteks xxx 5; * visuaalne info on pandud kahekordsete ümarsulgude vahele. Kirjastus Koolibri kinnitab: õpik vastab põhikooli riiklikule õppekavale. Retsenseerinud Liisa-Kai Pihlak, Ulvi Urgard Kujundaja Tiit Tõnurist Illustratsioonid: Lea Armväärt, lk 67 Joonised: Kaire Vakar, Olger Tali Fotod: Koolibri Foto Imre Peenema: lk 85 Maa-amet: lk 66 NASA: lk 11, 72, 77 GNU Free Documentation Licence'i alusel: lk 9, 16-17, 20, 31, 32, 33, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55,

Euroopa
thumbnail
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

EHITUSTEADUSKOND Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga Uuringu lõpparuanne Ehituskonstruktsioonid Ehitusfüüsika Tehnosüsteemid Sisekliima Energiatõhusus Tallinn 2011 EHITUSTEADUSKOND Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga Uuringu lõpparuanne Targo Kalamees, Endrik Arumägi, Alar Just, Urve Kallavus, Lauri Mikli, Martin Thalfeldt, Paul Klõšeiko, Tõnis Agasild, Eva Liho, Priit Haug, Kristo Tuurmann, Roode Liias, Karl Õiger, Priit Langeproon, Oliver Orro, Leele Välja, Maris Suits, Georg Kodi, Simo Ilomets, Üllar Alev, Lembit Kurik

Ehitusfüüsika
thumbnail
159
doc

Kultuurialaste veebisaitide kvaliteedikäsiraamat

Kultuurialaste veebisaitide kvaliteedikäsiraamat Kvaliteedi parendamine kodanike hüvanguks Versioon 1.2 ­ kavand Kultuuriveebi sisu ja kvaliteedipõhimõtete piiritlemine lähtudes kasutajate vajadustest Toimetanud MINERVA 5. töörühm. 6. november 2003 MINERVA 5. töörühm Kultuuriveebi sisu ja kvaliteedipõhimõtete piiritlemine lähtudes kasutajate vajadustest Tegevuse eestvedaja Henry Ingberg (Prantsuse Kogukonna Ministeeriumi kantsler, Belgia) Koordinaator Isabelle Dujacquier (Prantsuse Kogukonna Ministeerium, Belgia) Liikmed: Majlis Bremer-Laamanen (Soome Rahvusraamatukogu); Eelco Bruinsma, Digitaalpärandi lähtekohad (Madalmaad); David Dawson, Ressursid (Ühendkuningriik); Ana Maria Duran, Kultuurivõrk (Rootsi); Pierluigi Feliciati (Itaalia); Fedora Filippi (Rooma Arheoloogiajärelevalve Amet, Itaalia); Muriel Foulonneau Euroopa kultuurivaramu (Prantsusmaa); Antonella Fresa, MINERVA tehniline koordinaator; Franca Garzotto (Milano Polütehnikum, Itaalia); Hubau

Kultuurilugu
Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeriSellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun