Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

Vene keel - Grammatika Reeglite Tabelid - sarnased materjalid

sõn, omastav, häälik, nimisõna, osastav, mitmus, kääne, naissoost, kaashäälik, lõpud, kesksoost, kaashääliku, seestütlev, tegusõna, eessõna, sõi, nimisõnad, käänamine, eessõnad, tegusõnad, käändkond, mitmuses, omastava, alaleütlev, konsonant, eesliide, elutu, sihitis, jutusta, lauses, sisseütlev, sihitav, lipp, eksa, prillid
44
doc

Grammatika edasijõudnule

...ikud. (), (), (), (), (), () , , , , , , , , , . . (rõhulised) (rõhuta) - .(muutub hääldus) ( ) ( ) 4 - Vene algupärane A on madal keskvokaal, esineb rõhulises asendis ning seda hääldakse tugevalt ja selgelt.Vene a-d rõhueelses silbis,sõna algul ja lõpul hääldatakse nõrgalt ja lühidalt: , .Kolmandaks,vene a rõhulises silbis konsonasntide ja järel redutseerub,taandub e suunas: ,. ...

Vene keel - Keskkool
188 allalaadimist
54
pdf

VENE KEELE GRAMMATIKA

1 VENE KEELE GRAMMATIKA SISUKORD NIMISÕNA 3 Nimisõnade sugu 3 Nimisõnade mitmus 4 Käänete põhifunktsioonid 6 Nominatiiv 7 Genitiiv ...

Vene keel - Keskkool
46 allalaadimist
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

... Võõrnimede kirjutamine Võõraid isiku-, koha- jm nimesid kirjutatakse nii nagu lähtekeeles ­ ladinakirjalisest keelest võtame need üle lähtekeelsel kujul, muukirjalisest keelest kanname reeglite järgi üle eesti kirja. Nt Liechtenstein (sks), Canberra (ingl), Venezuela (hisp), Andrea Cesalpino (it), Jean-Pierre Chabrol (pr), Geoffrey Chaucer (ingl); Almatõ (kasahhi), Usveja järv (valgevene), Samara (vn), Juri Kazakov (vn), Sotha Rusthaveli (gruusia), Orõna Otrostsenko (ukraina). ...

Eesti keel - Keskkool
194 allalaadimist
8
doc

Eesti keele materjal

... päev minister, direktor, professor, 3) ametinimetused, auastmed kindral 4) keeled, rahvused eestlane, vene keel ajalugu, matemaatika, eesti 5) õppeained keel 2 ...

Eesti keel - Keskkool
194 allalaadimist
22
doc

Eesti keele vormiõpetuse eksamiks kordamine

... kategooriatega seonduv. 2. Morfoloogia põhimõisted (sõna, morfeem ja selle liigid, morf, allomorf, morfofoneem, morfoloogiline sünonüümia ja homonüümia, paradigma, markeeritus, grammatiseerumine jt) ­ 1) Morfeem ­ morfoloogia põhiüksus, keele väikseim häälikulise väljendusega tähendusüksus. Enamikul grammatilistel morfeemidel pole eraldi võttes tähendust, nt -d (funktsioonid: mitmuse tunnus ­ maja/d, pöördelõpp ­ sa käi/d, osastava lõpp ­ mer/d). Grammatilised morfeemid saavad tähenduse vormi koosseisus, sõnatüvega liitud...

Eesti keel - Tartu Ülikool
370 allalaadimist
42
docx

Morfoloogia alused

...gemine. Seega tegeleb morfoloogiline analüüs sõnavormidest arusaamisega. Morfoloogiline analüüs on keerukam kui süntees, sest analüüsil mängib kaasa ka kontekst, nt homonüümsete sõnavormide tuled ja tuled tuvastamisel. Morfeem - keelesüsteemi väikseim tähenduslik osa. Morfeemi tähendus võib olla kahesugune – grammatiline või leksikaalne. Leksikaalset tähendust kandvaid morfeeme nimetatakse tüvimorfeemideks ehk lihtsalt tüvedeks, ka juurmorfeemideks. Tüved võivad esineda koos liidetega, liide on samuti le...

Eesti keel - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
27
doc

EESTI KEELE STRUKTUUR

...isatakse liide) -ta/-da koitma -le hüplema, -sta julgestama, kadestama kauplema -nda eestindama, esindama -u sulguma, haukuma -ne tervenema, kaugenema Nulltuletus (sõnatüvele lisatakse -ise krabisema, helisema tegusõna tunnused ja lõpus. -tse vagatsema, kaitsema Muutuv sõnaliik jääb enamasti -ata nuuksatama, karjatama ...

Eesti keel - Keskkool
127 allalaadimist
14
odt

Reeglid, mida põhikooli lõpuks on vaja teada

1 REEGLID, MIDA PÕHIKOOLI LÕPUKS ON VAJA TEADA Eesti keeles: ÕIGEKIRI: Täishäälikud e Kaashäälikud e konsonandid vokaalid, on kõik L, m, n, r, j, v, h, s, k/g, p/b, t/d, f, s, z, z. helilised A, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü. Helilised Helitud (h ja s) ...

Eesti keel - Põhikool
113 allalaadimist
6
doc

Eesti keele õigekirja konspekt

... minister, direktor, professor, 3) ametinimetused, auastmed kindral 4) keeled, rahvused eestlane, vene keel ajalugu, matemaatika, eesti 5) õppeained keel Suur algustäht (riigi tähenduses) Väike algustäht (kultuur, rahvus, keel) · Eesti riik, ...

Eesti keel - Põhikool
187 allalaadimist
19
doc

Saksa keele tähtsamad osad

... Sajab vihma. Es ist schwer. On raske. Es ist gut, daß du hier bist See on hea,et sa siin oled. Ensesekohaline asesõna. (Reflexivpronomen) - asendab lauses isikut või eset, kellel/millele tema enda tegevus on suunatud. Analoogia vene keele, nn tegusõnadga. Enam vähem nad on ka needsamad enesekohalised tegusönad vene keeles. Ich freue mich wir freuen uns du freust dich ihr freut euch er, sie,es freut sich sie freuen sich Sie freuen sich Enesekohaline asesõna on vormilt väga sarnane isik...

Saksa keel - Keskkool
48 allalaadimist
28
doc

Eesti keele vormiõpetuse kordamisküsimused eksamiks

EESTI KEELE VORMIÕPETUSE KURSUSE PROGRAMM (KORDAMISKÜSIMUSED) 1. Morfoloogia mõiste ja uurimisvaldkond. *Morfoloogia e vormiõpetus on grammatika osa, õpetus sõnade ehituse ja muutumise kohta sõna vormilistest koostisosadest e morfeemidest lähtudes. *Morfoloogia keskendub sõnavormidele â€...

Eesti keel - Tartu Ülikool
65 allalaadimist
291
doc

Tõde ja Õigus II Terve tekst

...leisson! Minge rahuga." Ja rahvas läkski ning vana Maurus asutas oma esimese järgu kooli, mis on tarkuse allikas. Nõnda sündis see kool, kuhu tahtsin mina ja kuhu tahate teiegi minna. Ja minge südamerahus, sest see on puht eesti kool, esteks saksa, nüüd vene keelega. Aga sest pole ühti, kõik eesti koolid on kas saksa või vene keelega; teistsuguseid eesti koole pole tänini olnudki, mis õige eesti kool oleks..." Jalg-jalalt oli Indrek juba ammugi ukse poole tammunud, aga see ei vähendanud põrmugi punahabeme sõnavoolu. Õnneks astus paar meest sisse. ...

Eesti keel -
22 allalaadimist
9
doc

Eesti keele reeglid

1.Keele tekkimine, keelkonnad, keelefunktsioonid Keele tekke kohta on esitatud palju hüpoteese kuid üksi neist ei ole võitnud üldist tunnustust.Arvatakse et keel tekkis niimoodi et kui inimahvist sai inimene kes käis kahel jalal siis muutus tema hingamisteede asend ning siis oli võimalik hääldada igasu...

Eesti keel - Keskkool
83 allalaadimist
32
docx

Sissejuhatus üldkeeleteadusesse

... BALTI KEELED iiri leedu gaeli läti kõmri bretooni SVLAAVI KEELED idaslaavi keeled ARMEENIA vene valgevene ALBAANIA ukraina lääneslaavi keeled INDOIRAANI KEELED poola indoaaria keeled tsehhi hindi slovaki bengali lõunaslaavikeeled ...

Eesti keel - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
7
doc

10. klassi eesti keele kordamine

Eksamiküsimused 10. klass, eesti keel 1. Keele ülesande! · Teadete edasi andmine või vastuvõtmine · Keele abil mõjutatakse inimesi ( meedia, poliitika, reklaam) · Tunnete väljendamine (kirja kirjutamine) · Ühel sõnal mitu tähendust (hunt- hallivatimees, irvhammas, kriimsilm, metsakutsa) · Kontaktide loo...

Eesti keel - Keskkool
256 allalaadimist
11
docx

Eesti keele grammatika

...nad, veekogud, ehitised: Veenus, Jupiter, Kaljukitse tähtkuju, Euroopa, Kreeka, Viljandi, Narva jõgi, Paks Margareta Nime juurde kuuluv püsiv täiend kirjutatakse suure tähega ja ühendatakse sidekriipsu abil: Ida-Euroopa, Lõuna-Aafrika, Tsaari-Venemaa, Kaval-Ants. Nimi kirjutatakse suure tähega ka täiendina: Eesti kroon, Läti laev, Hollandi juust,Soome kelk. AGA väikse tähega kirjutatakse kohanimed rahvuskuuluvuse väljendamiseks ja keelenimetustes: eesti keel, norra rahvakultuur, hispaania kunstnik, taani filosoof. perioodi...

Eesti keel - Põhikool
15 allalaadimist
36
docx

Eesti keele reeglid

...äändes Kadri Kask, Kuku raadio direktor, on väga hea diktsiooniga. 2) omastavas käändes Katrini, minu praeguse pinginaabri ema on haiglas. 3) osastavas käändes Päts, Eesti omariikluse nimekamaid mehi, vaevles nagu paljud teisedki Venemaa vangilaagreis. 4) olevas käändes: Hillar Nahkur ASi Signaal müügiagendina ei tulnud kohale. 5) võrdlus (kui-lisand) Mina kui 11. klassi arukas inimene ei pane kunagi kui-lisandi ette koma. Eellisand EI eraldata komadega. Insener Jaan Kaup vahetas töökohta. Tartu linn...

Eesti keel - Keskkool
29 allalaadimist
10
doc

Eesti õigekeel

...resügavusse ja taevalaotusesse ­ igale poole on tunginud inimene. Korduvad täiendid · erilaadilisi täiendeid üksteisest komaga ei eraldata: Kitsas veerikas oja kihutas mere poole. · samalaadiliste täiendite vahele pannakse koma: Õppisime inglise, vene ja eesti keelt. · järeltäiend eraldatakse alati komadega: Oja, kitsas ja veerikas, kihutas mere poole. Korduvad määrused (millal? kus?) · samamahulised määrused eraldatakse komadega: Homme, 24. veebruaril on Eesti Vabariigi aastapäev. · üksteist hõlmavaid määrusi komadega ei eraldata...

Eesti keel - Keskkool
225 allalaadimist
12
doc

Keeleteaduse alused

...e leviku järgi: see ulatus Põhja-Indiast Euroopani. Indoeuroopa keelkonna olulisemad keelerühmad on: · germaani (rootsi, norra, taani, fääri, islandi, inglise, saksa, friisi, hollandi, flaami, afrikaani), · balti (leedu, läti), · slaavi (vene, valgevene, ukraina, poola, tsehhi, slovaki, bulgaaria, serbia-horvaadi, sloveeni, makedoonia), · keldi (iiri, gaeli, kõmri, bretooni), · romaani (itaalia, hispaania, katalaani, portugali, prantsuse, provansi, retoromansi, sardiinia, rumeenia), · kreeka, · al...

Eesti keel - Keskkool
67 allalaadimist
35
docx

Suur-väike algustäht

...maja (teine sõna algab väikese tähega). Õige on püha Patricku päev (mitte ,,Püha Patricku päev"). Õige on kirjutada suur reede. Õige on kirjutada suure algustähega: Rootsi aeg. Tallinnas asub hoonerühm Kolm Õde. Õige on kirjutada Kreeka salat. Kirjutada Venemaa eestlane. Sõna veinipokaal on kokku, vrd valge veini pokaal (valge veini jaoks) ja punase veini pokaal (punase veini jaoks). Jaapan on tõusva päikese maa. Kohtade ümberütlevad nimetused on üldjuhul väikese algustähega. Aafrika on Must Mander (mõlemad sõnad suure algustähega). Austraalia ...

Eesti keel - Keskkool
23 allalaadimist
30
doc

Grammatika inglise keel

... I am going to bed. ­ Ma lähen voodisse. Mary goes to school. ­ Mary käib koolis. 4. keeled I speak Estonian, English, French and Russian. ­ Ma räägin eesti, inglise, prantsuse ja vene keelt. 5. mängud I hate basketball. ­ Ma vihkan korvpalli. 6. sõnad mother, father, kui neid kasutavad sama pereliikmed Tell mother that I will be late today. ­ Ütle emale, et ma jään täna hiljaks. Adjective Omadussõna Omadussõna kasutatakse kahel mo...

Inglise keel - Keskkool
852 allalaadimist
7
doc

Eesti keele reeglid

... koosneb kahest täishäälikust. Geminaatklusiil ­ kahekordne sulghäälik, silbitamisel tekib ta siis kui sulghäälik jääb heliliste häälikute vahele. Seda kirjapildis pole see on ainult häälduses. 2. Kõnetakt Kõnetakt on keele väikseim rütmiüksus. Ta algab alati rõhulise silbiga. Kõnetakt saab olla kõige rohkem kolmesilbiline. Nt. Len/da/vad = 1kõnetakt ; Raa/mat= 1kõnetakt; Õ/pi/la/si = 2kõnetakti. Vokaalitrapets ­ skeem mis näitab vokaalide mooustamist keeleasendist lähutdes. Palatalisatsioon ­ peenendus, l,n,s,t...

Eesti keel - Keskkool
27 allalaadimist
4
doc

Reeglid eesti keelel

Eesti keele reeglid 1) Lause lõpumärgid Lausetega anname me edasi oma tundeid, soove, esitame küsimusi, keelame ja palume midagi. Kõige lihtsama ehk siis jutustava lause lõppu käib punkt. Homme hakkab kool. Eile käisime õues. Hüüd- või soovlause lõpus peab olema hüüumärk. Ära mängi lolli! Tule tuppa! Küsi...

Eesti keel - Põhikool
75 allalaadimist
28
doc

10 klassi eestikeel ja ka kirjandus

...i-handi, mansi, ungari. 2. samojeedi Euroopas kõige suurem keelkond on indoeuroopa keelkond. Olulisemad alarühmad on germaani keeled(saksa, inglise, rootsi, taani, norra, islandi), romaani keeled(itaalia, prantsuse, kreeka, portugal), slaavi keeled(vene, poola, slovakki, tsehhi, valgevene, ukraina). Ül.12 Sünnipäevaküngas-sünnipäevakink Juuksejõuk-juuksesalk Merevalvur-merevaht Anumandja-nõuandja Kassiküpsetis-kassikakk Tulbamaja-ridamaja Noaiva-noatera Soolakõri-soolakurk Kureuur-kurekell Ül.13 Kask-kõiv Mänd-pedakas, pedajas Pärn-niinepuu, lõhmus Karusmari-tikerber Rabamurakas-kaarel Piibeleht-maikelluke ...

Eesti keel - Keskkool
291 allalaadimist
5
docx

10.klassi eesti keele grammatika

2) Keelemärk ja leksikaalsed suhted ­ Keelemärk on kokkuleppeline sümbol, mida kasutatakse keeles tähenduste edasiandmiseks. Keelemärgil on kaks poolt: tähistaja ehk häälikujärjend ja tähistatav ehk objekt ise. Onomatopoeetilised sõnad- sõnad, milles tähistaja ja tähistatava vahel valitseb ...

Eesti keel - Keskkool
90 allalaadimist
120
pdf

Õpetajaraamat

...nduseks ja lisaks. Töölehtede koostamisel on lähtutud järgmistest põhimõtetest: püütud toetada lapse loomulikku huvi ümbritseva elu vastu, laiendada tema teadmisi loodusest ja ühiskon- nast. Töölehti kasutades areneb laste valiku- ja otsustusvõime, süvenevad koostöö- oskused. Töölehtede abiga keeleõpet suunates esitab õpetaja teatud nõudmisi ja kont- rollib järjekindlalt tegevust. Lihtsaid reegleid täites õpivad lapsed järgima ja austama käitumisnorme. Keeleõppe kaudu on võimalik 1) rikastada laste teadmisi ümbritsevast elust ja arendada ümbruses orie...

Eesti keel -
57 allalaadimist
12
doc

9. KLASSI EESTI KEELE EKSAMI KORDAMISMATERJAL

... üliõpilaste päev minister, direktor, professor, kindral 3) ametinimetused, auastmed 4) keeled, rahvused eestlane, vene keel ajalugu, matemaatika, eesti keel 5) õppeained ÜTE JA OTSEKÕNE ÜTE on pöördumissõna, mis näitab, kelle või mille poole lauses pöördutakse. 10 ÜTE on alati nimetavas k...

Akadeemilise kirjutamise... - Põhikool
399 allalaadimist
2
docx

Eesti keele iseloomustus

...ugu · Eesti keel hakkas kujunema 2000 kuni 2500 aastat tagasi läänemeresoomealgkeelest. · Eesti keelt on viimase 1000 aasta jooksul mõjutanud erinevad sotsioperioodid: muinasaeg, orduaeg, Rootsi aeg, mõisaaeg, ärkamisaeg, venestusaeg, Eesti aeg, nõukogude aeg, üleilmastumise aeg. 2. Eesti keele foneetika (häälikusüsteemid): · Eesti keeles on 20 konsonanti ja 9 vokaali. · Konsonandid omakorda jagunevad sulghäälikuteks (k, p, t, g, b, d) ja ahtushäälikuteks (h, j, l, r, s, f, v + ninahää...

Eesti keel - Keskkool
12 allalaadimist
24
docx

Sissejuhatus üldkeeleteadusesse ja keeleteaduse alused eksam

...biguriye abãna. Y- a- bi- gur- i- ye C1 PST C8.them buy APPL ASP abãna. C2.children Ta ostis need lastele. Fusiivne ehk flekteeriv keel • nt slaavi ja germaani keeled • vene (idaslaavi) sobaka ‘koer’ sobak ‘koer, pl, genitiiv’ sobak-am ‘koer – pl, daativ’ Polüsünteetiline keel kwakiutli (kõneldakse Vancouveri saarel; Itkonen 1996: 64, 68) kwixidiqs kwi- xid- i- q- s lööma pret tema obj instr 'Ta lõi ted...

Keeleteadus alused - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
2
docx

Eesti keel ja ühiskond

...kaalideks(täishäälikuteks) ja konsonantideks(kaashäälikutest). Keele prosoodilised vahendid võimaldavad häälikujärjendeid erineval viisil hääldada. Vahendid on intonatsioon, rõhk, toonid, väited. Flektiivne keel- sõnavorme saadakse tüve kuju muutmisel (eesti, vene, inglise) vesi-vee-vett Isoleeriv keel- sõnad on sama kujuga, tunnuseid ei liitu, sõnadevahelisi suhteid väljendatakse sõnajärje ja abisõnadega (inglise, hiina) Agultinatiivne keel- sõnavorm moodustab sõnatüvele tunnuste ja lõppude lisamise teel (eesti, türgi) tuba-de-le Polüsünteetiline keel- p...

Eesti keel - Keskkool
14 allalaadimist
90
pdf

Hispaania keele grammatika

...tes 83 Veel eessõnu 84 ARVSÕNAD 85 KÜSISÕNAD 86 44 KUULA & KORDA ARTIKKEL Hispaania keeles on kaks artiklit: 1) umbmäärane artikkel - UN või UNA 2) määrav artikkel – EL, LA  Umbmäärane artikkel - UN / UNA Esemete või olendite esmamainimisel kasutatakse tavaliselt artiklit UN või UNA. UN (mitmuses UNOS) kasutatakse meessoost sõnade puhu...

Hispaania keel -
48 allalaadimist
53
pptx

Ladina keel käänded

... III -is -um, konsonant- ja -i-um i-tüvelised IV -us -u-um u-tüvelised V -ei -e-rum e-tüvelised Käändsõnad · LK, nagu saksa, kreeka ja vene keeles, on kolm grammatilist sugu. Soolise kuuluvuse määrab nimisõnadel harilikult sõna lõpp, mõnikord ka tähendus. · Grammatilisi arve on LK kaks. · Meditsiiniterminoloogias tarvitatakse käänetest põhiliselt Nom., Gen. · Omadussõna põhivormideks on tema kõikide sugude ainsuse nomi...

Ladina keel - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
17 allalaadimist
134
docx

Saksa keele materjal algajatele

...ie TIV DATIV Mir Dir Ihm Ihr Ihm Uns Euch Ihnen AKKUSE Mich Dich Ihn Sie Es Uns Euch Sie TIV Nominativ – Kes? Mis? Dativ - Kellele? Millele? Akkusetiv – Keda? Mida? Saksa keeles kirjutatakse kõik nimisõnad suure tähega Saksa keeles on öeldis 2. kohal Küsisõna Kas? puudub, selle küsimuse puhul hakkab lause öeldisega -ma tegevusnimi on –en lõpuga Preposition – Eessõnad Eessõnad on muutumatud abisõnad mis väljendavad sõnade vahelisi suhteid Eessõnu kasu...

Saksa keel - Keskkool
29 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun