Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"vastandvektori" - 24 õppematerjali

1
doc

Vektor

Vektoriaalseks suuruseks nimetatakse sellist suurust, mille täielikuks määramiseks on peale arvväärtuse vaja ka sihti ja suunda (kiirus, jõud). Vektoriks nimetatakse suunatud sirglõiku. Vektorit iseloomustavad siht (kuidas vektor asetseb), suund (kummale poole vektor on suunatud) ja vektori arvväärtus. Vektoreid tähistatakse...

Matemaatika - Keskkool
329 allalaadimist
3
doc

Matemaatika valemid

sin2 + cos2 = 1 tan = sin /cos 1+tan2 = 1/cos2 sin2 = 1 ­ cos2 sin = tan *cos cos2 = 1/tan2 +1 cos2 = 1 ­ sin2 cos = sin /tan cos2 ­ 1 = - sin2 cot = cos /sin cot =1/tan sin2 ­ 1 = - cos2 cos = cot *sin tan *cot =1 sin = cos...

Matemaatika - Keskkool
1676 allalaadimist
40
doc

Keskkooli matemaatika raudvara

osa Andres Haavasalu dikteeritud konspekti järgi koostanud Viljar Veidenberg. 2003. aasta 1 Sisukord Sisukord...

Matemaatika - Keskkool
1339 allalaadimist
104
pdf

Konspekt

Determinandid 1 Determinandi m~ oiste 1.1 Idee selgitus Algul defineerime esimest j¨ arku determinandi, siis esimest j¨arku determinandi abil teist j¨ arku determinandi, seej¨arel teist j¨arku determinandi abil kolmandat j¨ arku detereminandi jne, n-j¨arku determinandi defineerime (n - 1)-j¨arku determinandi kaudu. Sel- list defineerimisviisi nim...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
490 allalaadimist
19
ppt

Vektorite liitmine

w  u  v  (a  c; b  d )  Et liita kahte vektorit, selleks paigutame need vektorid nii, et esimese vektori lõpp-punkt ühtib teise algusega  Summavektor ühendab esimese vektori algust teise lõpuga Vastandvektor  v  (a; b)   v  ( a;b)    v   v  O Vektorite lahutamine  Vektori lahutamine tähendab selle vektori vastandvektori liitmist Kui v  ( a; b)  u  (c; d )  v  u  v  (u )  (a; b)  (c;d )   (a  c; b  d )  Selleks et lahutada ühest vektorist teine vektor, paigutame need vektorid nii, et nad lähtuksid ühisest alguspunktist.  Vektorite vahe vektor lähtub lahutatava vektori lõpp- punktist ja suundub vähendatava vektori lõpp-punkti. Vektori korrutam...

Matemaatika - Keskkool
83 allalaadimist
9
doc

Lineaaralgebra

Kompleksarvu mõiste, imaginaarühik, kaaskompleksarv, kompleksarvude võrdsus ja nulliga võrdumise tingimus. Kompleksarvu moodul, argument ja trigonomeetriline kuju. Kompleksarvuks z nimetatakse avaldist z = a + bi , (1) kus a ja b on reaalarvud ja i on...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
836 allalaadimist
2
docx

Mehaanika, liikumine, vektorid

MEHAANIKA · kõige vanem füüsikaharu · mehaanika lõi Isaac Newton, inglise füüsik, nö ,,füüsika isa" · ta kasutas teiste saavutusi kuid süstematiseeris ja lõi kompaktse teaduse ­ füüsika Mehaanika jaguneb kolmeks: · Kinemaatika- kuidas kehad liiguvad? (MEHAANILINE LIIKUMINE) · Dünaamika- jõud, miks kehad liiguvad? (LIIKUMISE PÕHJUSED) · Staatika- uurib paigalseisu ja tasakaalutingimusi Füüsika uur...

Füüsika - Keskkool
23 allalaadimist
19
ppt

Vektor - Tehted vektoritega

w  u  v  (a  c; b  d )  Et liita kahte vektorit, selleks paigutame need vektorid nii, et esimese vektori lõpp-punkt ühtib teise algusega  Summavektor ühendab esimese vektori algust teise lõpuga Vastandvektor  v  (a; b)   v  ( a;b)    v   v  O Vektorite lahutamine  Vektori lahutamine tähendab selle vektori vastandvektori liitmist Kui v  ( a; b)  u  (c; d )  v  u  v  (u )  (a; b)  (c;d )   (a  c; b  d )  Selleks et lahutada ühest vektorist teine vektor, paigutame need vektorid nii, et nad lähtuksid ühisest alguspunktist.  Vektorite vahe vektor lähtub lahutatava vektori lõpp- punktist ja suundub vähendatava vektori lõpp-punkti. Vektori korrutam...

Matemaatika - Tallinna Ülikool
15 allalaadimist
18
ppt

Vektorid ja koordinaadid

loodusteadustes vaadeldavad suurused skalaarsed vektoriaalsed (neid iseloomustab (neid iseloomustab lisaks kindel arv) arvulisele väljendusele ka fikseeritud suund) pikkus kiirus vanus...

Kehaline Kasvatus -
26 allalaadimist
13
doc

Kõrgema matemaatika eksam

Maatriksi mõiste, järk, tähistused, liigid. Maatriks on ristkülikukujuline arvude tabel, milles on m-rida ja n-veergu ja mis on ümbritsetud ümarsulgudega. Maatriksit tähistatakse suure tähega: Maatriksi järk tähistab maatriksi mõõtmeid: A on m*n järku maatriks. Liigid: · Ruutmaatriks (m=n) · Diagonaalmaatriks ­ ruutmaatriks, mille peadiagonaalis arvud, muud elemendid 0-d....

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
282 allalaadimist
3
doc

Kolmnurga lahendamine vektori abil.

Tipu A(-3;3) juures asub nurk A Tipu B(-4;-3) juures asub nurk Tipu C(3;-2) juures asub...

Algebra ja Analüütiline... - Kutsekool
42 allalaadimist
36
pdf

Vektor. Joone võrrand. Analüütiline geomeetria

Joone võrrand. Analüütiline geomeetria. Hele Kiisel, Hugo Treffneri Gümnaasium Analüütilise geomeetria teemad on gümnaasiumi matemaatikakursuses jaotatud kaheks osaks: analüütiline geomeetria tasandil, mida õpetatakse nii kitsas kui laias kursuses 10. klassi viimase teemana ja analüütiline geomeetria ruumis, mida õpetatakse vaid laias matemaati...

Matemaatika -
20 allalaadimist
15
docx

Füüsika I semester gümnaasium

Praktiline õppimine tunnis. Koju jääb valida ise viis suvalist vektorit ja kujutada nende viis liitumist joonistel. Ülesanne õhupalli liikumisest kahes risti jäävas suunas. Leida ruumiline nihe. Nihe on vektor, mis ühendab keha algasukohta tema lõppasukohaga. ● Oska vektoreid liita (või lahutada, mis tähendab „vastandvektori“ liitmist). 4 tund: Järgneb II töö teoreetilistele küsimustele 1.-3. tunnist ja vektorite liitmise oskusele 5 tund: Kehad, nende mõõtmed ja liikumine. Füüsikaliste suuruste pikkus, kiirus ja aeg tulenevus vaatleja kujutlusest. Pikkus on ruumiline mõõde kahe punkti vahel, mis on mõõdetud piki mõttelist joont või keha külge. Tähised võivad olla vabalt valitud, sagedamini esinevad tähised a,b,c,r,d,l,s, põhiühik 1m....

Füüsika - Keskkool
18 allalaadimist
246
pdf

Funktsiooni graafik I õpik

klass Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium NULLVEKTOR. VASTANDVEKTOR. VEKTORITE VAHE  Vektorit O  (0;0) nimetatakse nullvektoriks.   Vektori v = (a; b) vastandvektoriks nimetatakse vektorit – v = (–a; –b)   Näide. Vektori v = (4; –3) vastandvektor on vektor – v = (–4; 3).   Vektori v = (a; b) ja selle vastandvektori – v = (–a; –b)  summa on nullvektor O  (0;0) Vektori lahutamine tähendab selle vektori...

Matemaatika - Keskkool
29 allalaadimist
4
docx

Vektorruumi mõiste, vahetud järeldused aksioomidest

LAUSE: Vektorruumis on igal vektoril ainult üks vastandvektor. ⃗a ⃗b ≠ ⃗c ⃗a + b⃗ =0⃗ ⃗a + ⃗c =⃗0 . Tõestus: Olgu vektori vastandvektorid , s.t ja ⃗b =⃗0 + b⃗ =( ⃗a + ⃗c ) + b⃗ =( a⃗ + ⃗b ) + c⃗ = ⃗0 +⃗c =⃗c Tekkinud vastuolu tõestab lause. LAUSE: Iga vektori ⃗a korral 0 ⃗a =⃗0 . Tõestus: 0 ⃗a =( 0+0 ) a⃗ =0 ⃗a +0 ⃗a , seega aksioomi 3) põhjal s...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
6
docx

Vektorite lineaarne sõltuvus ja sõltumatus. Lineaarse sõltuvuse tarvilik ja piisav tingimus

+ λk ⃗ ak . Liites viimase võrduse mõlemale poolele vektori ap ⃗ vastandvektori a p=(−1)⃗ −⃗ ap ja kasutada vektorruumi aksioome: λ1 ⃗ a1 + λ2 ⃗ a2 +…+ λ p−1⃗...

Lineaaralgebra - Tallinna Tehnikaülikool
32 allalaadimist
66
docx

Füüsika I konspekt

RAHVUSVAHELINE MÕÕTÜHIKUTE SÜSTEEM SI. PÕHIÜHIKUD, ABIÜHIKUD JA TULETATUD ÜHIKUD SI-süsteem kasutab 7 füüsikalist suurust põhisuurustena ning nende suuruste ühikuid nimetatakse põhiühikuteks. Ülejäänud füüsikaliste suuruste mõõtühikud SI-süsteemis on tuletatud ühikud, need on määratud põhiühikute astmete korrutiste kaudu. Põhiühikud: m, kg, s, A, K, mol, cd. Ab...

Füüsika -
39 allalaadimist
22
doc

Kõrgem matemaatika

00.145 (6EAP) 1. Maatriksi mõiste, järk, tähistused, liigid. Maatriks on ristkülikukujuline arvude tabel, milles on m-rida ja n-veergu ja mis on ümbritsetud ümarsulgudega. Maatriksit tähistatakse suure tähega. Kui aij on reaalarvud ning i = 1; 2;...;m ja j = 1; 2;...; n, siis tabelit: nimetataks...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
78 allalaadimist
18
ppt

Vektorid

loodusteadustes vaadeldavad suurused skalaarsed vektoriaalsed (neid iseloomustab (neid iseloomustab lisaks kindel arv) arvulisele väljendusele ka fikseeritud suund) pikkus kiirus vanus...

Matemaatika - Keskkool
3 allalaadimist
2
pdf

Vektoritre teooria

Vektoriks nimetatakse suunatud sirglõiku, millel on kolm omadust: 1. siht d 2. suund 3. pikkus a Siht näitab vektori asendit ruumis või tasandil. Kaks vektorit b võivad oll...

Matemaatika - Keskkool
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun