Facebook Like
Hotjar Feedback

Otsingule "sotsiaalmaksuseadus" leiti 19 faili

57
doc

Maksundus (kokkuvõtvalt)

5 1 TULUMAKS.................................................................................................................................................5 1.1 Maksu objekt ja maksuma...

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
219 allalaadimist
13
doc

Majandusarvestuse alused I osa Loengukonspekt koos ülesannetega

RAKVERE GÜMNAASIUM Majandusarvestuse alused I osa Loengukonspekt koos ülesannetega Koostaja: Malle Kasearu Rakvere 2008 1 SISUKORD 1. MAJANDUSARVESTUSE OLEMUS...................................................................3 2. RAAMATUPIDAMISES KASUTATAV SEADUSAN...

Majandus - Keskkool
360 allalaadimist
32
doc

Maksude arvestus (J. Keskküla loengu konspekt) TMK

RP089 (2009/2010) MAKSUDE ARVESTUS Õppejõud Janek Keskküla KODUS: otsida mingi maksuvaidlus MA ja juriidilise isiku vahel. Lahti rääkida probleemi asjaolud, probleemi algus, lahenduskäik (kohtus käimised), tulemus, seaduse vastavad §§-d, oma kommentaarid. NB! Kooskõlastada õpetajaga teema!...

Maksundus - Kutsekool
174 allalaadimist
31
pdf

Majandusarvestus

TARTU ÜLIKOOL Majandusteaduskond AVATUD ÜLIKOOL SISSEJUHATUS ETTEVÕTTEMAJANDUSSE MAJANDUSARVESTUS Koostanud lektor Kertu Lääts Tartu 2004 1. MAJANDUSARVESTUSE OLEMUS Majandusarvestus on oma iseloomult teenus. Tema peamine funktsioon on toota kvantitatiivset finantsinfot ettevõtte majandustegevuse kohta juhtimisotsuste vastuvõtmiseks. Ettevõtte om...

Majandusarvestus - Tartu Ülikool
358 allalaadimist
20
docx

ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL

TARTU ÜLIKOOL Magistriõpe Tamara Karpusina ETTEVÕTLUSVORMIDE VÕRDLUS FIE JA ÜHE OSANIKUGA OÜ NÄITEL Referaat Õppejõud: Alver Aria Tallinn 2012 RESÜMEE Käesoleva referaadi teemaks on ,,Ettevõtlusvormide võrdlus FIE ja ühe osanikuga OÜ näitel". Töö uurimisobjekti...

Majandus - Tartu Ülikool
175 allalaadimist
26
doc

Maksunduse valdkonna mõisted

MAKSUNDUSE VALDKONNA PÕHIMÕISTED: - Maksustamine ­ maksude kehtestamine või määramine - Makse ­ kohustuste täitmiseks või millegi eest makstav rahasumma - Maksudeklaratsioon ­ tulu-, käibe- või kaubadeklaratsioon, maksuaruanne või muu maksu suuruse arvutamiseks ettenähtud dokument, mille maksumaksja või maksu kinnipidaja on maksu- või tolliseaduse alusel kohustatu...

Maksud - Tallinna Majanduskool
100 allalaadimist
11
doc

Arvestuse alused kokkuvõte

Arvepidamise ajalugu, Lähis-Ida roll 2. Luca Pacioli 3. Majandusarvestuse olulisus ja otstarve 4. Majandusarvestuse valdkonnad: kuluarvestus, finantsarvestus, maksuarvestus, finantsanalüüs, auditeerimine, finantsjuhtimine, eelarvestamine ehk finantsplaanimine, juhtimisarvestus. Nende valdkondade vahelised seosed. 5. Majandusinformatsiooni ka...

Arvestuse alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
214 allalaadimist
16
doc

Spordiorganisatsiooni majandamise eksam

Spordiklubi kui MTÜ moodustamine ja ühingu registreerimiseks vajalikud toimingud ? Mittetulundusühingu võivad asutada vähemalt kaks isikut. Mittetulundusühing on eraõiguslik juriidiline isik. Mittetulundusühingu õigusvõime tekib mittetulundusühingu kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse (edaspidi register) ja lõpeb mittetulundusühingu kust...

Sport/kehaline kasvatus -
5 allalaadimist
34
docx

Raamatupidamise alused

02.2002. a IV Maksuseadused ja rakendusaktid, määrused  tulumaksuseadus  käibemaksuseadus  sotsiaalmaksuseadus  töötuskindlustuse seadus  kogumispensionide seadus  muude riiklike maksude seadused - aktsiisimaks - hasartmängumaks - tollimaks V Töölepingu seadus Vastu võetud 17. detsembril 2008. a VI Äriseadustik Vastu võetud 15.02.1995. VII Võlaõigusseadus Vastu võetud 26.09.2001. a TEKKEPÕHINE RAAMATUPIDAMINE Ettevõtte varad, kohustused, omakapital Õmblustöökoja a...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
15 allalaadimist
6
docx

Euroopa Sotsiaalharta

oktoober 1961. Loodi, et kaitsta inimõigusi. Leping kehtestab inimeste sotsiaalseid ning majanduslikke põhiõgusi. Liitunud on kõik Euroop Liidu liikmesriigid, ning ka Venemaa Föderatsioon, Moldoovia, Armeenia, Gruusia, Aserbadzaan, Türgi, Horvaatia, Albaania. Eestis võeti leping vastu aastal 2000, kuid mitte 100%. S...

Ühiskond -
2 allalaadimist
124
pdf

Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine (teooria), raamatupidamisealused

Sellisel juhul jälgitakse Eesti head raamatupidamisetava (RPS § 3 p7). Lisaks raamatupidamisseadusele ja RTJ-le peab raamatupidamiskohustuslane järgima teisi raamatupidamisega seotud seaduseid nagu äriseadustik, maksuseadused (maksekorralduse seadus, tulumaksuseadus, käibemaksuseadus, sotsiaalmaksuseadus jne.), tööseadusandlus ja määruseid. 7 2 RAAMATUPIDAMISBILANSS 2.1 Ettevõtte varad Vara (RPS § 3 p 1) on raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus: 1. mis on tekkinud minevikus toimunud sündmuste tagajärjel; 2. mis tõenäoliselt osaleb tulevikus majandusliku kasu tekitamisel (mitte äriühingutest raamatupidamiskohustuslaste puhul neile...

Raamatupidamise alused - Kutsekool
29 allalaadimist
8
docx

Töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevused

Tööleping (TL) Käsundusleping (KL) Töövõtuleping (TVL) Võrreldavad Reguleerib võlaõigusseaduse § Reguleerib võlaõigusseaduse § Reguleerib töölepingu seadus 635-657 omadused...

Tööõigus - Kutsekool
9 allalaadimist
38
docx

Tulumaksuseadus (TuMS)

kuupäevaks. 47. Millal on ettevõtte majandusaasta aruande esitamise tähtaeg? §55 Mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht (§ 7), on kohustatud kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõpust, esitama Maksu- ja Tolliametile püsiva tegevuskoha majandusaasta aruande allkirjastatud eksemplari. Sotsiaalmaksuseadus (SMS) 48.Mis on sotsiaalmaks? §1 Sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis, mis kuulub täitmisele käesolevas seaduses ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel. 49.Millistelt tasudelt tuleb sotsiaalmaksu maksta? §2 Sotsiaalmaksu makstakse: 1) töötajale rahas makstud töötasult ja muudelt tasudelt; 2) ametnik...

Majandus -
27 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

12.1998. Pensioniõiguslikku staaži tõendab üldjuhul tööraamat. Tööraamatu või tööraamatus vastavate kannete puudumise või ebaõigete kannete korral võib pensioniõiguslikku staaži tõendada muu dokumendiga, milles on andmed töötami- se aja kohta. Seega võib pensioniõiguslikku staaži tõendada muu hulgas töölepinguga.16 01.01.1999 hakkas kehtima sotsiaalmaksuseadus , millega muudeti maksuarvestus isikus- tatuks, st maksusummat hakati deklareerima iga töötaja kohta eraldi. Alates 1999. aastast tõendataksegi tööstaaži isikustatud sotsiaalmaksu andmetega. § 6. Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel (1) Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku käesoleva seaduse § 86 lõikes 1 sätesta- tust lühema aja, et hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, osk...

Õigus - Kutsekool
9 allalaadimist
54
docx

Raamatupidamise alused

02.2002. a IV Maksuseadused ja rakendusaktid, määrused  tulumaksuseadus  käibemaksuseadus  sotsiaalmaksuseadus  töötuskindlustuse seadus  kogumispensionide seadus  muude riiklike maksude seadused - aktsiisimaks - hasartmängumaks - tollimaks V Töölepingu seadus Vastu võetud 17. detsembril 2008. a VI Äriseadustik Vastu võetud 15.02.1995. VII Võlaõigusseadus Vastu võetud 26.09.2001. a TEKKEPÕHINE RAAMATUPIDAMINE Ettevõtte varad, kohustused, omakapital Õmblustöökoja a...

Raamatupidamine - Kutsekool
9 allalaadimist
76
pdf

Küsimuste vastused seadusandluse kohta maksuarvestuses

(TuMS § 34 p 12) 33. Kes on kohustatud väljamaksetelt tulumaksu kinni pidama? Tulumaksu kinnipidaja on residendist juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, füüsilisest isikust ettevõtja või tööandja, samuti Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule, mitteresidendile, aktsiaseltsifondile või lepingulisele investeeri...

Majandus - Kutsekool
8 allalaadimist
34
xlsx

Projektipõhine arvestus Kodutöö-nr-2

00 5.00 65.00 Tulumaks 2.00 1.25 16.25 soodustus+tulumaks 10.00 6.25 81.25 Sotsiaalmaks 3.3 2.0625 26.8125 Kokku 15.30 9.56 124.31 Viide: Sotsiaalmaksuseadus § 2 lg 7. RT I 2000, 102, 675 (viimati vaadatud 04.04.2017) olm pakki teed kogusummas 5 € ning 100 Firma maksis seaduse alusel määratud trahvi 700 € ja sunniraha 550 €. Kas või siis kuidas maksustatakse? Trahv Sunniraha Summa 700 550 Tulumaks 175 137.5 kokku 875 687.5 Viide: Tulumaksuseadus § 34 lg 3. RT I 1999, 101, 903 (viimati vaadatud 04.04.2017) s ma...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
3 allalaadimist
40
docx

Tulumaksuseadus (TuMS)

Mida maksustatakse tulumaksuga? Tulumaksuga maksustatakse maksumaksja tulu, millest on tehtud seadusega lubatud mahaarvamised. Lisaks maksustatakse tulumaksuga ka füüsilisele isikule tehtud erisoodustused, residendist juriidilise isiku ja riigitulundusasutuse jaotatud kasum, tehtud kingitused, annetused ja vastuvõtukulud ning ettevõtlusega ja p...

Õigus - Kutsekool
2 allalaadimist
12
docx

SOTSIAALMAKSU KAOTAMISE TULU-KULU ANALÜÜS

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Rahanduse ja majandusteooria instituut Jelizaveta Sarafanova SOTSIAALMAKSU KAOTAMISE TULU-KULU ANALUUS U...

Keskkonna ökonoomika - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun