Facebook Like
Add link

"soela" - 28 õppematerjali

9
doc

Saaremaa - referaat

1 Sisukord: Sisukord Lk1 Paiknemine Eestis Lk2 Geoloogiline ehitus Pinnamood Lk3 Kliimaolud Veestik Lk4 Muld Lk5 Taimkate. Lk6 Vaatamis väärsused. Lk7 Kasutatud allikad Lk8 1 Paiknemine Eestis. Saaremaa paik...

Geograafia - Põhikool
63 allalaadimist
7
odt

Hiiumaa - referaat

Tallinna Ühisgümnaasium Manfred Mletsin Hiiumaa Referaat Juhendaja : Merike Tuisk Tallinn 2009 1 Hiiumaa Hiiumaa on pindalat (1122 km2) teine saar Eestis. Tema osalus on 2,5%. Kõrgeim koht on Tornimägi Kõpu ps (68 m). Soostumus on 9,6%. Hiiumaa asukoht Eesti suhtes ja Hiiumaa maakonnad Maastiku eripära...

Geograafia - Põhikool
57 allalaadimist
6
doc

EESTLASTE MUISTNE VABADUSVÕITLUS

­ 1290. aastatel, üks osa. Muistset vabadusvõitlust dateeritakse tavaliselt aastatega 1208­1227. Nimetuse ja hinnangute problemaatika Termin 'eestlaste muistne vabadusvõitlus' tuli kasutusele 1920. aastate Eesti Vabariigis. See mõiste tekkis seoses Vabadussõjaga, sest tekkiv rahvuslik eesti ajalookirjutus nägi võimalust sidu...

Ajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
21
doc

Eesti ühiskonnageograafia

EESTI-SISESED ERINEVUSED Eesti jaotamine regioonideks Ehkki Eesti on väike, on ta osad ka inimgeograafiliselt siiski küllaltki erinevad. Kõige jämedamates joontes on pilt selline. Juba varakult kujunes välja tööstuse koondumine Põhja-Eestisse, kus leidub rohkem loodusvarasid ja on kergem ühendust pidada nii Venemaa kui eriti ülemeremaadega. Põhja-Eest...

Keskkond - Tallinna Ülikool
19 allalaadimist
64
pdf

Ehitusmaterjalide praktikumide kogum

Teraalwnine m6dded miiiirataksesdelaavaga,mith Hbib viihem kui 50lokogu proovist. Killustiku sobiqrst beiooni fiiitemare{aliks kontrollitaksen6ue1epdhjal, mis on toodud lisasI, tablisl. Poovi s6eluminetoimub osadekaupanii, et killustikukihi paksuss6e1a1 ei iiletaks tera iilemist m66tu.Jeiegidsdelteltkaalutaksening arvutatakseosajaligidja kogujdltgid protsentides: a) osajaakai %o-des s6ela1i, s.o soelalei jiilinud killustiku massija analiiiisiksv6etud killustiku kogrunassisuheocdes: a,=4 100, kusmi -jeek sdelali fuj, m - koguproovimass[g]. b) koguja6kAi "o-dess6elali, s.oosajiEkidesummasuurimaavagas6elasts6elanii: A,=a+.o1.-..*ar. c) ldbind ! %-dessdelali: - 4,. L,=1oo Sdelumisev6ib lugedaldppenuks,kui sdelaleja:inud naterjali kogu iiheminutilise sdelumisegaei muutu enamkui I ,fo. Killustiku terastikulisekoostisemddramisetulemu...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
361 allalaadimist
28
doc

Sõda ja Saaremaa

aasta lahingud 22. juuni koidu ajal 1941 jõudis II maailmasõda lennukiga Saaremaale kohale. Saksamaa oli samal ööl alustanud rünnakut oma senise liitlase Nõukogude Liidu vastu. Saaremaale rajatud Nõukogude rannakaitse, lennu- ning mereväebaasid hakkasid tõsiselt häirima Saksamaa laevastiku liikumist Läänemere idaosas ning pääsu Liivi lahte. Juba esimesel rünnakuhommik...

Ajalugu - Põhikool
11 allalaadimist
1
odt

Eesti iseloomustus ja pinnavormid

GEOGRAAFIA KORDAMINE ( Õpik 6-9 ja 15-19, 16 Tv lk 4 h 5 ) Eesti asub Ida-Euroopa platvormil ­ püsiv maakoore osa, mis koosneb kurrutatud aluskorrast ja kurrutamata pealiskorrast tekkisid kõige varem ( eestis koosneb aluskord kristallilistest kivimitest - gneiss, ja Fennoskandia kilbil ­ kohdt maapinnal, kus paljanduvad aluskorra kivimid, aluskord ­ graniit, gneiss, kvartsiit, eestis ei palja...

Geograafia - Põhikool
14 allalaadimist
19
pdf

Loodusõpetuse tasaemetöö

KLASS 8. MAI 2003 VARIANT A ÕPILASE NIMI ____________________________ POISS VÕI TÜDRUK KOOL ___________________________________ MAAKOND ______________________LINN___________ 1., 2., 3. ÕPPEVEERANDI HINNE _________ TASEMETÖÖ PUNKTISUMMA ___________ TASEMETÖÖ HINNE ___________________ ______________________________...

Loodusõpetus - Põhikool
35 allalaadimist
8
docx

Eesti ajalugu 1939-1941

MRP ­ Molotov-Ribbentropi pakt. 23.augustil 1939.a. kirjutasid Nõukogude Liidu välisasjade rahvakomissar Vljatseslav Molotov ja Saksamaa välisminister Joachim von Ribbentrop Moskvas alla kahe riigi vahelisele mittekallaletungilepingule. Selle salajase lisaprotokolliga jagati omavahel Poola, Soome, Eesti Läti...

Ajalugu - Keskkool
50 allalaadimist
1
docx

Jõed, järved, kliima

KAART1: 1-kihnu 2-matsalu laht 3-noarootsi ps 4-soela väin 5-abruka saared 6-tallinna laht 7-sõrve ps 8-kurakurk 9-osmussaar 10-narva laht 11-kõpu ps 12-suur väin 13-suur pakri 14-hara laht 15-juminda ps 16-väike väin 17-vormsi 18-pärnu laht 19-pärispea ps 20-harikurk 21-ruhnu 22-väike pakri 23-vilsandi saared 24-voosikurk 25-viimsi ps 26-eru laht 27-kolga laht 28-muhu 29-kihnu väin 30-tahkuna ps 31-prangli 32-ae...

Geograafia - Põhikool
39 allalaadimist
9
odt

Referaat - Emmaste vald

Tartu Ülikool Loodus-ja tehnoloogiateaduskond Geograafia osakond Referaat inimgeograafias Emmaste vald Tartu 2010 Sisukord 1.Sissejuhatus.....................................................................................................................lk 3 2.Asend ja loodus...

Inimgeograafia - Tartu Ülikool
22 allalaadimist
7
doc

Põhikooli geograafia lõpueksami juhend 2012

Põhikooli geograafia lõpueksami juhend 2012 Ainekava teemad on kaetud järgmistes proportsioonides (maksimum 75 punkti): Kaardiõpetus 12-18p 16-24% Geoloogia 4-8p 6-11% Pinnamood 4-8p 6-11% Kliima 4-8p 6-11% Veestik 4-8p 6-11% Mullastik kuni 3p kuni 4% Loodusvööndid 5-10p 7-14% Rahvastik ja asustus 5-8p 7-11% Majandus 5-10p 7-14% Keskkond ja inimene 5-8p 7-11% Üldine geograafia kuni 5p kuni 7% sh Ees...

Geograafia - Põhikool
28 allalaadimist
6
docx

Geograafia eksami kordamine - mõisted

GEOGRAAFIA EKSAMI KORDAMINE MÕISTED GEOLOOGIA Maakoor ­ Maa pindmine tahke kest, litosfääri välimine osa Vahevöö ­ maakoore all lasuv tuuma ümbritsev 2900 km paksune kest, mis omakorda jaguneb ülemiseks ja alumiseks vahevööks Tuum ­ Maa keskpunkti umber paiknev osa, mille piir vahevööga on umbes 2900 km sügavusel Laam ­ maakoore ja vahevöö ülemise osa (litosfääri) hiigelpangas Magma ­ Maa sügavuses tekki...

Geograafia - Põhikool
34 allalaadimist
2
doc

Rannajoon

RANNAJOON RANNATÜÜBID Tallinna Nõmme Põhikool Greetel Kala RANNAJOON: Rannajoon on merede ja suurte järvede veepinna ja maismaa vaheline piir. Eestis peetakse kokkuleppeliselt suurteks järvedeks Peipsi järve ja Võrts järve. Rannajoone pikkus ei ole üheselt kindlaks määratav, sest s...

Geograafia - Põhikool
17 allalaadimist
2
docx

Geograafia küsimused ja ülesanded

Maismaapiir- Idas venemaa 339km, Lõunas Läti 343 km Merepiir- Lõunas Läti 312km, Läänes Rootsi68km, Põhjas soome272km, Idas Venemaa117km; Manner-Euraasia mandri loodeose; Maailmajagu-Europa 2.Võrdle Eesti pindala ja rahvaarvu teiste Euroopa riikidega 1 294 236, 30in m2km; Pindala 45 227km2. Rahvaarv väiksem-Montenegro, Luksemburg, M...

Geograafia - Põhikool
23 allalaadimist
61
pdf

Tuulest ja ilmaennustamisest

Tuulest ja ilmaennustamisest Taimi Paljak sünoptik Veidi ajalugu · Ilma jälgimise algus ulatub antiikaega · Suur tõuge- baromeetri (Torricelli, 1643) ja termomeetri (G.Galilei termoskoop 1597, vesi-,alkohol-,elavhõbedat. vastavalt 1632,1641,1657) · Nüüdisaegse ilmaennustuse alguseks loetakse 1860- ndaid, mil telegraafi leiutamine tegi võimalikuks va...

Geograafia - Keskkool
10 allalaadimist
7
docx

Eestlaste muistne vabadusvõitlus

Eestlaste muistne vabadusvõitlus Tallinn 2012 Eellugu Huvi Liivimaa ja Eesti vallutamise vastu seostatakse üldiselt saksa kaupmeeste tegevuse aktiviseerumisega Läänemerel alates 12. sajandi keskpaigast. 1159. aastal taasrajati Lübecki linn, millest sai saksa kaupmeeste peamine tugipunkt reisidel Läänemere idakaldale. Nende s...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
3
rtf

Eesti kohanimed kordamiseks.

Lahed ja väinad: Poolsaared: 62 Irbeni e. Irbe väin e. Kura kurk * Sõrve ps. 63 Kihnu v. * Tagamõisa ps. 64 Suur v. * Kõpu ps. 65 Väike v. * Noarootsi ps. 66 So...

Geograafia - Põhikool
5 allalaadimist
15
doc

Hiiumaa tutvustus

Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Loom.02.243 Eestimaa tundmine Eestimaa tundmine: Hiiumaa ringreis Tartu 2012 Sisukord Sisukord.................................................................................................................................. 2 S...

Geograafia -
14 allalaadimist
16
docx

Saaremaa

Karol Pakkas Saaremaa Õppeaines: Andme- ja tekstitöötlus Õpperühm:ET11/21 Juhendaja: Anne Uukkivi 2 SISUKORD 3 SISSEJUHATUS Referaat annab ülevaate Saaremaa geoloogilise ehituse, kliimaolu, veestiku, mulla, taimkatte ja vaatamisväärsuste kohta. On ära toodud ka suuremad ojad, kraavid, jõed ja järved...

Geograafia - Keskkool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun