Facebook Like
Add link

"reservarmee" - 23 õppematerjali

reservarmee –  riigikaitse ülesehitus, kus põhiosa isikkoosseisust on reservis. Kaitseväe peamised ülesanded: 1) osutada relvastatud vastupanu agressioonile 2) abistada tsiviilelanikke kriisioludes 3)  õpetada sõjaliselt välja kaitsevägi ja selle reserv 4) osaleda rahvusvahelises sõjalises koostöös.
2
doc

Demokraatlik valitsemine

DEMOKRAATLIK VALITSEMINE Demokraatia ­ rahvavõim, rahvavalitsus e. riik, kus on võimul rahvas. Otsene demokraatia ­ rahvas osaleb otseselt otsustamises Esindusdemokraatia ­ selline riigikorraldus, kus otsustajateks on rahva poolt valitud esindajad e. saadikud. Monarhia ­ päritava võimuga riik; veresuguluse alusel päritav ainuisikuline võim. Absoluutne monarhia ­ riik, kus kogu võim kuulub ühele va...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
514 allalaadimist
2
doc

Riigikaitse – kas üldine kaitseväeteenistuskohutus või palgaarmee?

Mlemal riigil on aktiivarmee, mis phineb palgalisel kaaderkoosseisul. Unustatakse, et mlemal riigil on olulisel kohal ka armee reservkomponent. Niteks seoses Iraagi kampaaniaga kutsuti USAs aktiivteenistusse 201 099 rahvuskaardi ja muud reservvelast. Samuti oleme ldise kaitseveteenistuskohustusega taganud endale rohkearvulise reservarmee olemasolu, mis tidavad erinevaid lesandeid, niteks osutavad vastupanu agressorile, koolitavad noori sdureid ajateenistuseks, osalevad vlismissioonidel ning looduskatastroofide korral osutavad abi tsiviilelanikkonnale. Vikeriigi ja suurriigi julgeoleku tagamise kige suurem erinevus on see, et suurriikidel on rohkem elanike ja rahalisi ressursse kui vikeriikidel. Niteks suurriigid nagu hendriigid, Inglismaa ja Prantsusmaa loodavad reservarmee mo...

Ühiskond - Keskkool
24 allalaadimist
5
doc

Kontrolltöö kordamisküsimused 9. klassile

Transiitkaubandus ­ kaubavedu ühest riigist teise läbi kolmanda riigi; näiteks Venemaalt viiakse naftat läbi Eesti lääneriikidesse 2. Väliskaubanduse bilanss ­ kaupade sisse- ja väljaveo summade vahekord riigis kindla perioodi vältel; näiteks Eestis on negatiivne väliskaubanduse bilanss. See...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
157 allalaadimist
11
doc

Ühiskond

2.2 Demokraatliku riigi tunneb ära selle järgi, et võim on mitmesuguste asutuste ja ametikandjate vahel jagatud. Seda nimetatakse võimude lahususeks ja tasakaalustatuseks. Demokraatlik valitsemine: · Võim ei ole koondunud ühe isiku või asutuse kätte. · Võim on avalik ja kontrollitav. · Võim seisab rahvale võimalikult lähedal....

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
18 allalaadimist
12
ppt

Eesti vabariigi kaitsejõud

EESTI VABARIIGI KAITSEJÕUD Raivo Pehk 2006 Riigikaitse eesmärk (allikas: Rahuaja riigikaitse seadus) Riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, tema maa- ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Riigikaitse ees...

Riigikaitse - Keskkool
26 allalaadimist
35
doc

AVALIKU SEKTORI ÖKONOOMIKA JA JUHTIMINE

AVALIKU SEKTORI ÖKONOOMIKA JA JUHTIMINE LOENGUKONSPEKT Tartu 2003 2 SISUKORD SISUKORD...............................................................................................................................................2 1. RIIGI JA MAJANDUSE SUHTED TEOORIAS JA PRAKTIKAS....................................................5 1.1. Ühis...

Juhtimise alused - Audentese Ülikool
173 allalaadimist
2
rtf

Riigikaitse

Õigus- ja korrakaitse tagab inimese igapäevase julgeoleku ning seaduslike õiguste austamise. Riigikaitse kõrgeimaks juhiks on president. Kaitsevägi ja vabatahtlikud riigikaitseorganisatsioonid kuuluvad Kaitseministeerimui valdusalasse. Tavaliseslt räägitakse sellest valdkonnast kui riigi sisejulgeolekust, mis kuulub siseministe...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
33 allalaadimist
4
doc

Põhiseadus, õigused ja ülesanded, valitsus

Mis on demokraatia? Demokraatia erinevad vormid 2. Eesti Põhiseadus. Mis on? Kes vütab vastu? Kuidas muudetakse? 3. Riigikogu õigused ja ülesanded. 4. Vabariigi Valitsuse õigused ja ülesanded. 5. Vabariigi Presidendi õigused ja ülesanded. 6. Maavalitsuse ja omavalitsuste õigused ja ülesanded. 7. Eesti kohtusüsteem. Kuidas jaguneb ja millega tegeleb? 8. Kaitsevägi ja Kaitseliit. Mis need on ja kui...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
132 allalaadimist
31
ppt

Demokraatia

Ühiskond ­ inimeste kooselu vorm 2. Demokraatlik valitsemine 3. Kodanikud ja demokraatia 4. Majandus avatud ühiskonnas 5. Üksikisik ja majandus 6. Tulevikusuundumused Ülesannete kogu 9. klassile 2. Demokraatlik valitsemine Mis on DEMOKRAATIA? 2.1. Mis on de...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
111 allalaadimist
3
doc

Maakonnad ja omavalitsused

1. Kas maakond on omavalitsus- või riiklik üksus? Maakond on riiklik üksus. 2. Millised on maavanema ja maavalitsuse ülesanded? Kuidas pannakse ametisse maavanem? Maavanema ülesanne: maakonna juhtimine. Maavalitsus: maakonna riikliku halduse teostamine; käsutada riigivara; korraldada ühistransporti, tervishoidu, kultuuri ja haridust. Planeerida regiooni arengut. Maavanem...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
38 allalaadimist
2
doc

Ühiskonnaõpetus 9.kl Pt.14-15

14-15 1. Millal alustas tööd Politsei ja Piirivalveamet? Mis liideti veel sinna juurde? 2. Kes on Politsei ja Piirivalveameti peadirektor? 3. Mis on prefektuur? 4. Kuidas jagunevad prefektuurid? 5. Nim. 3 ülesannet Politsei ja Piirivalveametis. 6. Nim. 3 isikut tõendavat dokumenti. 7. Kus saab õppida politsei...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
19 allalaadimist
4
docx

Demokraatlik valitsemine

­ otsustajateks rahva poolt valitud esindajad e. saadikud. Nt: kõik praegused dem. riigid Monarhia ­ veresuguluse alusel päritav ainuisikuline võim · Absoluutne e. piiramatu ­ kogu võim kuulub ühele valitsejale. Nt: Bahreini emiraat · Konstitutsiooniline e. piiratud ­ monarh + parlame...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
11 allalaadimist
30
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks valmistumine

Industriaalne e tööstusühiskond 18. sajandu Inglismaa Tööstuslik tootmine *manufaktuurid asendusid vabrikutega Töötegemine muutus ratsionaalseks ("aeg ja raha") Tugevnes bürokraatia Tööaeg domineeris puhkaja üle Palgatöö (määras väärtused) Otsiti meelelohutust (kasiinod, kabareed, loterii jne) Muutus...

Avalik haldus - Keskkool
66 allalaadimist
4
doc

Ühiskonnaõpetuse lõpueksami teemad

Ühiskond kui inimeste olemasolu viis 1) Ühiskonnaelu valdkonnad (õpik lk 5-9; TV ül 1.-6.) - mõisted: eraelu, majandus, poliitika, kultuur, moraal, õigus, kodanikuühiskond - ühiskonna struktuur: avalik sektor, tulundussektor ehk erasektor, mittetulundussektor ehk kolmas sektor 2)...

Avalik haldus -
4 allalaadimist
2
docx

Ühiskonna kt

Politsei ja piirivalve ülesanded - Euroopa välispiiri tagamine - Kodakondsuse määratlemine ja dokumentide väljastamine - Turvalisuse ja avaliku korra tagamine riigi sees - Kuritegude menetlemine ja ennetamine avaliku korra tagamine, kaitseb inimeste ja organisatsioonide seaduslikke huvisid, tõkestab kuritegevust, kohtueelne kuritegude uurimine, karistuste määramine/täide viimine oma pädevuse pii...

Ühiskond - Põhikool
4 allalaadimist
17
doc

Ühiskonna kokkuvõte eksamiks

Kaitseväe otsene juht on kaitseväe juhataja. Kaitsevägi jaguneb: maa- mere- ja õhuväeks. Eestis on üldine sõjaväeteenistuse kohustus. Reservarmee . Eesti meessoost kodanikud vanuses 18-27a peavad minema ajateenistusse 8-11 kuuks. Kui sellest keelduda nt usulistel või kõlbelistel põhjustel, siis peab minema asendusteenistusse (nt päästetöödele) 16-24ks kuuks. Kaitseväekohustus (st kui tuleb sõda) on tervetel Eesti meessoost kodanikel vanuses 16-60a. Ka naine võib minna vabatahtlikult ajateenistusse. Kaitsevägi – kohustuslik riigikaitsekskorraldatud relvastatud jõud, mis mo...

Ühiskond - Põhikool
4 allalaadimist
16
doc

Ühiskonna eksami õppimine .

RIIK Riik ­ universaalne eraldiseisev poliitiline üksus, millele on iseloomulik järgnev: toimivad kokkulepitud reegleid jälgides, on iseseisvad, neil on õigus luua seadusi ja jõudu oma tahet teostada. nt Eesti. Riigi põhitunnused: 1)Territoorium ­ maa-ala...

Ühiskond - Põhikool
9 allalaadimist
8
docx

Naised ja riigikaitse

Jüri Gümnaasium NAISED JA RIIGIKAITSE Referaat Mai Triin Puström 11.ki klass Juhendaja: õp Hellar Lill Jüri...

Riigikaitse - Keskkool
20 allalaadimist
5
docx

Karl Marxi teosest ”Kapital” - Kapitalistliku akumulatsiooni üldine seadus

AÜMD1 Karl Marxi teosest "Kapital" - Kapitalistliku akumulatsiooni üldine seadus 1.1 Sissejuhatus Karl Marxi teosest ,,Kapital" peatükist kapitalistliku akumulatsiooni üldine seadus rääkis vaesusest kui rikkuse vajalikust tingimusest. Eksisteeris töölisklassis pidev nälg ning see oli...

Kirjandus -
12 allalaadimist
5
docx

Ühiskonnaõpetus kontrolltöö 12.klass 3-4 peatükk

VALIMISED *valmiste peamine funktsioon- tagada võimu regulaarne ja seaduspärane vaheldumine + võimulolijad saaksid tagasisidet + usalduseindikaator + hariv funktsioon *vabade valimiste põhimõtted(5)- ühele kohale mitu kandidaati + kõigil võrdne võimalus oma vaateid levitada + valijal õigus iseseisvaks ja salajaseks valikuks + aus häälte lugemine ja tulemuste täielik avalikustamine + valmiste regulaarsus...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
31 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun