UUS kiire ja vahendustasuta krüptoraha NANO Teeni tasuta NANO Sulge
Facebook Like
Add link

"rektorile" - 17 õppematerjali

rektorile - Immatrikuleerimise, eksmatrikuleerimise, reimmatrikuleerimise, üleviimise jm. akadeemiliste teemadega seotud avaldused AKADEEMILISELE PROREKTORILE – akadeemilise puhkuse, selle pikendamise ja lõpetamise taotlemine INSTITUUDI DIREKTORILE- punktide ja registreerimisega seotud küsimused INSTITUUDI ÕPPEJUHILE - osakonnasisesed organisatoorsed küsimused, akadeemilise puhkuse ajal ainete kuulamise taotlemine
18
doc

Haridus Eesti kultuuris

1. Eesti rahva pedagoogika. Eesti hariduse ajalugu ulatub 13. sajandisse. Esimesed koolid asutati toomkirikute ja kloostrite juurde. Kooliõpetus jäi esialgu maarahvale kättesaamatuks, ainult üksikud andekad ja visamad pääsesid ladinakeelsetesse linnakoolidesse ja välismaa ülikoolidesse. Reformatsioon jõudis Baltimaadele vara...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tallinna Ülikool
418 allalaadimist
9
doc

Ülikoolid keskajal - refraat

Ülikoolide tekkimine keskajal 2. Ülikoolide korraldus keskajal 3. Ülikoolide korraldus tänapäeval 4. Kokkuvõte 5. Kasutatud kirjandus Ülikoolide tekkimine keskajal Alates XI sajandist toimus Lääne-Euroopas linnade kiire tõus, millega kaasnes majanduse ja kultuuri kiire areng. Linnadel tekkis vajadus kaitsta enda õigusi juriidiliselt suurfeodaalide eest. Selleks sobis Rooma tsiviilõi...

Ajalugu - Keskkool
129 allalaadimist
12
doc

Asjaajamiskorra analüüs

TALLINNA MAJANDUSKOOL ASJAAJAMISKORRA ANALÜÜS Tallinna Ülikool Juhendaja: Tallinn 2008 Asutuse nimi: Tallinna Ülikool Asukoha aadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn Telefon: (+372) 6409 101 Meiliaadress: tlu@tlu.ee Veebiaadress: http://www.tlu.ee/ Kas asjaajamiskord sisaldab nõudeid ja protseduure järgmistele dokumen...

Asjaajamise alused ja... - Kutsekool
302 allalaadimist
13
doc

Glehni loss

Keila Kool Õhtuse- ja Kaugõppe osakond Virge Jõgisalu 12c klass Glehni loss, Eesti üks omapärasemaid ja atraktiivsemaid historitsistlikke ehitisi. (Hohenhaupti loss) Nikolai von Glehn ehk Nõmme Hull Referaat November 2009 Sisukord 1. Perekond Glehni lugu...

Kunstiajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
19
odp

Tartu Toomemägi

Toomemägi Tartu Kutsehariduskeskus MJ210 Koostajad : Laura Mikussaar Mairis Matvejev Carolina London Inglisild Inglisild asub Toomemäel üle Lossi tänava joonel oleva oru Kuradisilla vastas Silla nimi tuleneb ilmselt nimetuse...

Ajalugu - Kutsekool
47 allalaadimist
0
docx

V. Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat

1 VICTOR HUGO_JUMALAEMA KIRIK PARIISIS ROMAAN Tõlkinud Johannes Semper KIRJASTUS ,,EESTI RAAMAT" TALLINN 1971 T (Prantsuse) H82 Originaali tiitel: Victor Hugo Notre-Dame de Paris Paris, Nelson, i. a. Kunstiliselt kujundanud Jüri Palm Mõni aasta tagasi leidis selle raamatu autor Jumalaema kirikus käies või õigemini seal uurivalt otsides ühe torni hämarast kurust seina sisse kraabitud sõna . ' ANAT KH N...

Kirjandus - Keskkool
47 allalaadimist
7
docx

Tartu Ülikooli Raamatukogu aastatel 1918 - 1991

Tartu Ülikooli Raamatukogu aastatel 1918 ­ 1991 Tartu Ülikooli olulisemad töölõigud 1918- 1940 I maaailmasõja lõpus oli TÜR-s ainult umbes 26 000 ­ 27 000 köidet, kuna raamatukogu fondid olid sõja eest Venemaale evakueeritud. 1918-1919 üritas ülikooli raamatukogu taastada katkenud välisvahetussuhteid, kuid veel see ei õnnestunud valitseva poliitilise olukorra tõttu. Esimesed raamatud...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
7 allalaadimist
95
doc

Mein Kampf

1 NB! Redigeerimata! Saateks natsionaalsotsialismi klassiku Adolf Hitleri raamatu MEIN KAMPF eestikeelsele väljaandele Aastakümneid on kogu maailmas püütud Adolf Hitleri raamatut "MEIN KAMPF" inimestele kättesaamatuks teha, samal ajal seda igati m...

Saksa ajalugu -
7 allalaadimist
20
docx

ASJAAJAMISKORRA ANALÜÜS

ASJAAJAMISKORRA ANALÜÜS Tallinna Ülikool Juhendaja: Tallinn Asutuse nimi: Tallinna Ülikool Asukoha aadress: Narva mnt 25, 10120 Tallinn Telefon: (+372) 6409 101 Meiliaadress: tlu@tlu.ee Veebiaadress: http://www.tlu.ee/ Kas asjaajamiskord sisaldab nõudeid ja protseduure järgmistele dokumendi- ja arhiivihalduse toimingutele: dokumentide loomine ja saamine- jah registreerimine, liigitam...

Asjaajamiskord -
19 allalaadimist
4
doc

KUIDAS KIRJUTADA AVALDUST?

KUIDAS KIRJUTADA AVALDUST? Järgnevalt mõned näpunäited, millised on avalduse kohustuslikud elemendid ja kuidas seda vormistada. 1. SAATJA andmed trükitakse lehe parempoolsesse ülemisse ossa: nimi ja perekonnanimi aadress telefon faks e-posti aadress jms. 2. ADRESSAAT (kellele avaldus on suunatud) trükitakse ära ametinimetus ja nimi, (lehe vastakpoolsesse o...

Ametijuhend - Kutsekool
14 allalaadimist
20
doc

Sissejuhatus kõrgkooliõpingutesse eksam

2. kes kaitses lõputöö hindele A või sooritas lõpueksami hindele A ning 147.3. kelle keskmine hinne, mis on kaalutud õppeainete mahtudega, on 4,60 või kõrgem. Arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantud hindeid. 149. Eksmatrikuleerimine on üliõpilase üliõpilaste nimekirjast väljaarvamine. 156. eimmatrikuleerimine on isiku taasarvamine üliõpilaste nimekirja õppeprorektori korraldusega rektorile esitatud isikliku avalduse alusel, millel on dekaani kirjalik nõusolek. Reimmatrikuleerida saab isikut punktides 31–36 sätestatud korras juhul, kui õppekaval on tekkinud vaba õppekoht. 162. Ülikool teavitab õppeinfosüsteemi kaudu üliõpilast teda puudutavatest korraldustest (eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus, õppeaja pikendamine jms). Korraldused ja teated õppetöö kohta saadetakse üliõpilase õppeinfosüsteemi elektr...

Pedagoogika -
25 allalaadimist
46
doc

Turunduse lõpupraktika Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkoolis

9 1.3 Organisatsiooni tegevus ja töökorraldus EHTE põhitegevus on tasemeõppe õppekavadele vastava õppeteenuse osutamine. Kõrvaltegevustena pakub EHTE täiskasvanuõpet, toitlustusteenuseid ja ruumide ning inventari renti. Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooli juhib põhikirja järgi rektor. 2013 aastal tagasi astunud rektorile ei ole aga siiani asendust leitud. Sisuliselt juhib organisatsiooni OÜ EHTE juhataja – kooli omanik. Vormiliselt on määratud rektori kohusetäitja, kes siiski saab juhised omanikult ega ole volitatud otsustama paljude kiirete küsimuste üle. Rektori töökohustuseks on kõige muu seas ka personalitöö (värbamisprotsessid ja palgaküsimused) ning personalitöö dokumenteerimine on juhiabi ülesandeks. Rektori otseses alluvuses on raamatu...

Turundus - Tallinna Tehnikaülikool
161 allalaadimist
36
docx

Keskaegne õigusteadus ja ülikoolid

Alles peale seda sai üliõpilane hakata õppima arsti-, usu- või õigusteaduskonnas. Õppetöö toimus ladina keeles ja kujunes välja oma terminoloogia, mis suures osas püsib tänapäevani. Ühe aine õpetajad moodustasid teaduskonna. Ülikooli juhtis rektor, juht või valitseja. Tavaliselt valiti rektor ainult üheks semestriks. Uus rektor seati ametisse pidulikul jumalateenistusel. Vana rektor pani uuele rektorile pähe sametist mütsi ja andis võimu sümbolina üle hõbedase ametikepi ja ülikooli põhikirja.. Rektori põhiülesanne oli uute üliõpilaste nimede kandmine matriklisse, samuti ülikooli varade haldamine, pidulike koosolekute juhendamine, kohtumõistmine akadeemilise pere liikmete üle ning ülikooli ja linna vahel olevate probleemide lahendamine. Rektori töö ei olnud tasustatud, tegemist oli auametiga.. Pidulikel üritustel kõndis ik...

Ajalugu -
111 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus kõrgkooli õppesse eksami materjalid

13. ühisõppekaval õppiva üliõpilase eksmatrikuleerimisel ühisõppekava koordineerivast ülikoolist; 150.14. välisriigis eelmise õppeastme lõpetanud üliõpilase puhul eelmist haridustaset tõendavate dokumentide vastuvõtueeskirjas kehtestatud tähtajaks mitteesitamisel. 156. Reimmatrikuleerimine on isiku taasarvamine üliõpilaste nimekirja õppeprorektori korraldusega rektorile esitatud isikliku avalduse alusel, millel on dekaani kirjalik nõusolek. Reimmatrikuleerida saab isikut punktides 31–36 sätestatud korras juhul, kui õppekaval on tekkinud vaba õppekoht. 162. Ülikool teavitab õppeinfosüsteemi kaudu üliõpilast teda puudutavatest korraldustest (eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus, õppeaja pikendamine jms). Korraldused ja teated õppetöö kohta saadetakse üliõpilase õppeinfosüsteemi elektr...

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
7 allalaadimist
290
pdf

Holokaust

Riigikogu võttis vastu kultuurautonoomia seaduse, millega juudid said laialdase kultuur- autonoomia Eestis. 1926 – Valiti Juudi Kultuurinõukogu, mida juhtis kuni 1940. aastani Hirsch Aisenstadt. 1927 – Eesti Vabariik kanti juutidele kultuurautonoomia andmise eest Juutide Kuldraamatusse. 1934 – Tartu ülikoolis avati judaistika õppetool, mille puhul Albert Einstein saatis TÜ rektorile tänukirja. 1934 – Rahvaloenduse andmeil elas Eestis 4 381 juuti, kes moodustasid 0,4% Eesti elanikest. 1939 – Eestis tegutses 32 erinevat juudiorganisatsiooni. 1940 – Nõukogude Liit okupeeris Eesti Vabariigi, okupatsioonivõimud sulgesid muu hulgas ka kõik juudiorganisatsioonid. 1940–1988 – juutidel puudusid oma organisatsioonid nagu teistelgi Nõukogude Liidu territooriumil elanud rahvastel. ...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tallinna Ülikool
28 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

Veebeli peatse surma (24.07.1944). 222 “Krati muusika”. Eesti Sõna 1944, 26.02. 223 Sünnitunnistuse järgi Henri-Gunnar Ambel (EAA F 2100, N 1, S 322), ise kasutas nimekuju Henry Ambel. 224 O. Avarmaa kiri siinkirjutajale 8.06.2007. 225 V. Ojakääru andmetel (Ojakäär 2000: 380) õppis H. Ambel majandusteaduskonnas, nagu selgub aga tema omakäelisest avaldusest TÜ rektorile 18.05.1937, soovis ta üle minna filosoofiateaduskonnast, kus õppis eesti keele osakonnas, õigusteaduskonda (EAA F 2100, N 1, S 322). 101 ridade autor 32 aastat hiljem tegi, tõsi küll, Minski), et kõike seda “originaalis” kuulda. Hans Speek meenutas ka 226 , et neil oli omalaadne džässihuviliste vaidlusklubi, kuhu peale tema kuulusid Henry Ambel, Tommy Rü(ü)tman...

Muusika ajalugu -
7 allalaadimist
26
docx

Keskaegne õigusteadus ja ülikoolid

Ent ülikoolid jäid siiski püsima, andsid isegi järjest enam tööd uute teadmiste õpetamises valdkondades nagu kaubandus ja administratsioon. (Tulloch 2005) Üliõpilased keskaegsetes ülikoolides Ülikooli astumiseks oli tarvis osata ladina keelt. Õppimine keskaegses ülikoolis nõudis palju raha, millega tasuda eluaseme, toidu ja rõivaste eest. Immatrikuleerimise ajal maksti rektorile ja dekaanile tasusid ning ka edasised loengud olid tasulised. Maksude summa olenes perekonna jõukuse astmest. Õpperaha saadi tavaliselt vanematelt, sugulastelt või annetajatelt. Ülikoolidele annetatud raha, mis saadi katoliku kirikult, suurfeodaalidelt ja jõukatelt kaupmeestelt, jagati ka õpilastele stipendiumite näol. Üliõpilased käisid vahel ka koolmeistriteks või kaupmeeste sekretärideks, keda abistati kirjaoskusega. (Havlidis 2015) Üli...

Võrdlev õigussüsteemide... - Tallinna Ülikool
49 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun