Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Protsent - sarnased materjalid

32
docx

Õppekavad ja õpikud koolimatemaatikas

...leks ajaks tekkinud olukord, kus materjal oli oma abstraktsuse ja suure mahu tõttu paljudele õpilastele ülejõukäiv. Probleemiks osutus see, et kõigile õpilastele püstitati ühesugused kõrged nõuded. Suur oli ka matemaatika nädalatundide arv (viimases veerus on näidatud, mitu protsenti moodustas matemaatika kõigi õppeainete üldmahust): õ/a I II III IV V VI VII VIII IX X XI kokku % 1948/4 6 6 6 6 6 5 5 5 4 5 5 59 17,4 9 1963/6 6 6 6 6 6 6 6 5 4/5 4...

Matemaatika - Keskkool
22 allalaadimist
100
pdf

MATEMAATIKA TÄIENDUSÕPE

... Tehete põhiomadused ……………………………………….……… 5 2.6 Näited tehete kohta positiivsete ja negatiivsete arvudega …….…….. 5 2.7 Näited tehete kohta ratsionaalarvudega ……………………….……. 6 2.8 Protsent ja promill …………………………………………….……. 8 2.9 Näited protsentarvutusest …………………………………………... 9 2.10 Arvu absoluutväärtus ………………………………………………. 10 2.11 Ülesanded ……………………………………………………â...

Matemaatika - Põhikool
62 allalaadimist
1
pdf

Reaalarvud ja avaldised

...e * - W", arvust, arvu leidmine protsendi jlirgi, kahe arvu suhte viljendamine protsentides. Anvu absonuagtv$E[ntRes .truua"e nmdisfe ja omadeused ,1 iti l a, kui a>0 i"1 i ', -:-..:' ...

Matemaatika - Keskkool
14 allalaadimist
42
ppt

Maailma rahvaarvu muutumine

...eeria 175,605,056 Bangladesh 226 Bangladesh 157,373,435 Brasiilia 223 Venemaa 142,685,164 Etioopia 174 Jaapan 127,084,679 Filipiinid 150 SÜNDIMUS SUREMUS KÕRGEMA JA MADALAMA ELUEAGA RIIGID MAAILMAS (2007) MAAILMA "VANIMAD" RIIGID 15 riiki, kus üle 65-aastaste protsent on kõige suurem Keskmine eluiga Rahvaarvu muutumine sündimus sisseränne RAHVAARV väljaränne suremus Rahvaarvu muutumine Loomulik iive ­ rahvaarvu muutus sündimuse ja suremuse läbi Absoluutne loomulik iive = sündide arv ­ surmade arv Mitme...

Demograafia -
4 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...neerukehakest, need asuvad neerukoores. Joonis 3.26. Neerude ehitus Uriini tootmine Esmasuriin tekib vere filtreerumisel neerukehakestest ja kujutab endast plasma valguvaba ultrafiltraati, mida toodetakse 180 liitrit ööpäevas. 84 Tagasiimendumine neerukanalitesse: 99 protsenti ultrafiltraadist imendub tagasi tubulaarsüsteemi. Täiskasvanud inimese lõplik uriinikogus on umbes 1,5 liitrit ööpäevas. Uriin sisaldab lahustunud orgaanilisi aineid, elektrolüüte ja happelisi aineid. Märkus. Veri ja/või valk uriinis viitab päsmakeste kahjustusele. Suhkurtõve (...

Esmaabi -
221 allalaadimist
30
pptx

LAHUSED

...aliumnitraat (KNO3)? GRAAFIKU LUGEMINE (4) 4. Moodusta ise küsimus Kaaliumbromiidi (KBr) kohta! GRAAFIKU LUGEMINE (5) 5. Moodusta ise küsimus naatriumkloriidi (NaCl) ja temperatuuri 80 oC kohta. GRAAFIKU LUGEMINE (6) 6. Mis lahustuvusi näitavad graafikul jooned? PROTSENT ÜLESANDED: 1. 25 grammi ainet lahustati 100 grammis vees. Milline on aine protsendiline sisaldus lahuses? 2. Mitme %-lise soolalahuse saab, kui 300 g vees lahustada 20 g soola? 3. Mitu grammi soola tuleb lahustada 100 g vees, et saada 25%-line lahus? 5. Mitme protsendiline lahus ...

Kromatograafia - Põhikool
10 allalaadimist
6
doc

Tuletiste rakendusi

...eida max koht f´(x)=-30t²+240t -30t²+240t=0 -30t(t-8)=0 t1=0 ja t2=8 V: kaheksa nädala pärast hakkab vähenema 2) Leida y(max) f(8)=-10*8³+120*8²+2000=4560 V: 4560 sipelgat 2. (5p) Gripiviirus levib selliselt, et elanike haigestumisprotsent p sõltub ajast t (ööpäevades) järgmiselt p  0,060t 2  0,005t 3  12,6 , kus 0  t  19 . Mitu protsenti elanikest on haigestunud kolmanda päeva lõpuks? Millistel päevadel haigestunute protsent kasvab ja millistel kahaneb, mitmendal päeval on kõige rohkem haigestunuid? Lahendus. P=0,060t²-0,005t...

Matemaatika - Keskkool
12 allalaadimist
136
xlsx

Statistika töö: binoomjaotus, intervallid

...41 40.8 0.2 0.0 Kokku: 0.0 101.5 Keskmine ruutviga s^2: 2.74 mü^2 lin. Mudeli standardviga s 1.6564442689 jalanumbri mü kirjelduse protsent r^2: 64.90% ressioonisirgega määratud keskmisest tasemest on s=1,6. % tudengite jalanumbri muutlikkusest. eldab leitud lineaarne mudel. 9 1 6 4 2 6 2 6 3 39 23.08% 2.56% 15.38% 10.26% 5.13% 15.38% 5.13%...

Statistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
36 allalaadimist
1
odt

Protsendi leidmine arvust

PROTSENT 1.Mitu protsenti moodustub osa tervikust? Selleks, et leida mitu protsenti moodustab osa tervikust, tuleb osa jagada tervikuga ja väljendada saadud jagatis (osamäär) protsentides. Näiteks: 3m 10m-st 3:10x100=30% 2.Osa leidmine tervikust protsentides antud osamäära järgi. Kui on ant...

Matemaatika - Põhikool
5 allalaadimist
2
doc

Protsenti tähistatakse erimärgiga %

Protsenti tähistatakse erimärgiga % 1 protsent (1%) on üks sajandik tervikust, st 1% 100-st on 1; 1 % 200-st on 2; 1% 10-st on 0,1 jne. 10 protsenti (10%) on kümme sajandikku tervikust, st 10% 200- st 20, 10% 10-st on 1 jne 30 protsenti (30%) on kolmkümmend sajandikku tervikust, st 30% 200-s...

Matemaatika - Põhikool
1 allalaadimist
16
docx

Kitsa matemaatika eksami ülesanded

Kitsa matemaatika erinevate aastate eksamite ül.

Matemaatika - Keskkool
155 allalaadimist
16
pptx

WinNN32 Ettekanne

... testandmetest võetud objektidega? Närvivõrgu treenimisel kasutatavaid parameetreid • RMS Error - root mean square error, ruutjuur vigade ruutude summa keskmisest. Selle abil hinnatakse õppimise taset. • Good Pats - piisavalt treenitud objektide protsent • Target err. - lubatav objekti viga treenimisel - kui viga on alla selle väärtuse, satub objekt treenitute nimekirja Õppimise parameetrid • Input noise - sisendväärtustele lisatav juhuslik müra • Weight noise – kaaludele lisatav juhuslik müra • Temp- lävifun...

Informaatika - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
5 allalaadimist
16
doc

Ristsõnade vihik

...tväärtus on 4. Arv mida astendan 5. Iga arv astmes 1 on võrdne arvu 6. -2 on arvu 2 7. Alus koos astendajaga 8. Arv, millega astendan Alla 1. Kui astendaja on 0 siis aste võrdub 3. Negatiivse aluse kirjutan 4 Protsent Paremale 4. Osa jagatud tervikuga on 5. Osamäär korrutatud tervikuga on 7. 75% tervest on 8. Tervik jagatud osamääraga on Alla 1. Tuhandik osa tervikust on 2. 25% tervest on 3. Protsentides antud osamäär on 6. 50% tervest on 5 ...

Matemaatika - Põhikool
9 allalaadimist
12
doc

Mikro- ja makroökonoomika konspekt

... või 1/1-MPC (delta Y)=m*(delta T) Kogutulu muutus = maksumultiplikaator * maksude muutus Pt 15 Raha ja pangandus Heidutatud töötajad ­ inimesed kes on loobunud aktiivsest tööotsimisest, sest arvavad, et vaba tööd ei ole. Inflatsioonimäär ­ on ühe perioodi üldise hinantaseme protsentuaalne hinanatseme muutus võrreldest teise perioodi hinnatasemega. Puhas inflatsioon ­ väljendab olukorda kus kogutoodang on täishõive tasemel ja kogunõudluse kasv väljendub ainult hinnataseme tõusus. Koluinflatsioon ­ on tootmiskulude kasvust põhjustatud inflatsioon Nõudlusinflatsioon ­ on liignõ...

Matemaatika - Keskkool
25 allalaadimist
4
docx

8. klassi matemaatika mõisted ja valemid

...a nii, et temas oleks sama palju tüvenumbreid, kui oli seda vähima tüvenumbrite arvuga algandmes. 3) mitme tehtega ülesandes tuleb: a) arvutada iga tehe eraldi ja jätta 1 varunumber ning lõppvastus ümardada täpselt. b) hinnata iga tehte tulemust ja otsustada milleni tuleb vastus ümardada. Protsent: Osa=osamäär * tervik Tervik=osa : osamäär Osamäär=osa : tervik Sagedustabel, sektordiagramm: 1)tunnus on suurus, mis iseloomustab mingit objekti. Tunnus võib olla arvuline(pikkus, kaal, jalanumber jne.) või mittearvuline(juuste värv, silmade värv) 2) Tunnust iseloomustavaid arve nimetatakse...

Matemaatika - Põhikool
16 allalaadimist
2
txt

SQL

...us` ( `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `tellimuse_nr` INT(25) NOT NULL, `tellitud_kaup` VARCHAR(30) NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS `soodustused` ( `id` INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `soodustuse_tp` VAR CHAR(30) UNIQUE NOT NULL, `soodustuse protsent`INT(3) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kaup` ( `id` INT(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `kaubanimetus` VARCHAR(40) UNIQUE NOT NULL, `hind` INT(15) NOT NULL, `kogus` INT(16) NULL, `tellimus_id` INT(11) NOT NULL, `soodustused_id` INT(4) NOT NULL, ...

Informaatika -
50 allalaadimist
848
docx

Arvutigraafika Adobe Photoshop CS6 baasil

...n tõsta kuhugi menüü piirkonda. Vaatega navigeerimine Üks lihtsamaid viise vaatega navigeerimiseks on avada Window>Navigator paneel. Antud paneeli alumisest osast leiad suumi ja selle muutmise liuguri. 100% korral näed pilti üks-ühele. Väiksem protsent tähendab, et pildi vaadet on vähendatud ja suurem protsent, et suurendatud. 25 Kui suumida pildi sisse, siis näed, et punane kast aknas muutub väiksemaks. Sellest kinni haarates, saad valida, millist piirkonda lõuendil kuvatakse. ...

Arvutigraafika -
10 allalaadimist
32
pdf

Autoehituse Materjalid

...öö ja omaduste näol. 4 1. MUSTAD METALLID 1.1. Teras Teras on sulam, mille põhikomponent on raud ning mis muude elementide kõrval sisaldab kuni 2,14% süsinikku, pärast seda protsenti nimetatakse sulamit juba malmiks. Malmil ja terasel on oluline erinevus: terast on võimalik plastselt deformeerida, kuid malmil jääkdeformatsioone ei esine, kuna malm puruneb. Süsinikterased on kõige laiemalt kasutatavad sulamid üldse, kuid vastavalt otstarbele on terase koostis erinev. Kristallst...

Masinatehnika - Tartu Ülikool
32 allalaadimist
60
xlsx

Informaatika I kodune töö valemid

...30 40 50 60 70 80 90 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Koostada valemid lahtriaadressite abil. Igas kuus sama Allahinnatud 7% allahindlusprotsent, uus arvutatakse eelmise kuu Kaup Alghind Mai Juuni Juuli hinnast. Lahtrisse C9 tul Kaup1 78.29 72.81 67.71 62.97 kirjutada valem, mis on...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
41 allalaadimist
32
doc

Ettevõtluse alused eksam 2015

... Miinused Laienemine ilma Kontroll tegevuse üle Madalam Puudub võimalus lisainvesteeringuta väheneb läbikukkumise arendada oma ideid ja protsent, kontrollitud olla loominguline ärikonspetsioon Lisatulu läbi Haavatus keti Tegevuse alustamine Iseseisbuse puudus. frantsiisimüügi nõrgemate lülide poolt võib toimuda ...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
127 allalaadimist
20
docx

Mikro eksam

.... Mänguteooria analüüsib firmade käitumist, kui nende otsused mõjutavad vastasmängijate tegevust ning keskendub sellele, kas firmad soovivad teha koostööd või konkureerida. Kulupõhise hinnakalkulatsiooni korral, kalkuleeritakse keskmine muutuvkulu ja lisatakse sellele teatav protsent, hinnakõrgend, mille põhjal kehtestatakse hind. Hinnakõrgend on vajalik selleks, et katta kulud, mida ei saa otseselt siduda konkreetse kaubaühikuga, ja kindlustada firmale kasum. Kulupõhine hinnakalkulatsioon võimaldab üle saada ebamäärasusest, mims valitseb nõudluskõvera täpse t...

Mikromajandus - Keskkool
67 allalaadimist
10
docx

Võlakirjad

...e välja ei jaotata. Võlakirjad registreeritakse sissekannetena depositooriumides ning nad kantakse investorite väärtpaberikontodele. Tavaliselt maksab emitent ehk kupongvõlakirja väljalaskja võlakirjaomanikele kindla aja tagant intressi ehk kupongi, mille garanteeritud protsent nominaalväärtusest on märgitud emissiooniprospektis. Kupongi makstakse harilikult üks või kaks korda aastas. Juhul kui intresside väljamaksmine toimub kaks korda aastas, väljendab antud intressiprotsent ikkagi aastast intressi. Kupongvõlakiri emiteeritakse ja ostetakse tagasi ha...

Majandus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
16 allalaadimist
44
pdf

Ettevõtluse alused - kordamisküsimused

...alus saada täiendavat nõustamist (nt tasuta nõuandetelefon), regulaarsed uudiskirjad, varustamine mingite äritegevuseks vajalike materjalide/toodetega, spetsiaalseadmed (nt teatud liiki treeninguks) jms. EELISED FRANTSIISIVÕTJA JAOKS: Madalam läbikukkumiste protsent, kontrollitud ärikontseptsioon. Tegevuse alustamine võib toimuda kiiremini. Ettevõtte toimimispõhimõtted on välja töötatud ja testitud. Nõuab vähem kogemusi. Tuntud kaubamärk ja imago tarbija silmis toetab müüki. Paiknemise põhjendatuse analüüs. Tegevusalane vÃ...

Avalik haldus -
25 allalaadimist
76
pdf

Biosüstemaatika teooria ja meetodid

... oleks õigem ar- vestada ka kladogrammidevaheliste erinevuste esinemissagedust. PAUP pakub võimalust konstrueerida 50 %-enamusreegli konsensuspuud. Sel- les näidatakse neid klaade (harusid), mis esinevad vähemalt 50 % puudes, ja iga klaadiharu juures on märgitud esinemissageduse protsent. Programmile võib anda ka käsu 50 % asemel piiriks võtta 95 %, mis tundub mõistlikult range piiranguna. 8.15. Kladistilise analüüsi tulemusena saame parimal juhul üheainsa kla- dogrammi, enamasti aga mitu võrdse pikkusega puud ja konsensuspuu(d). Pal- jud süstemaatikud on sel juhul p...

Bioloogia -
6 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

...40 Riiklik kultuuripoliitika ja Kultuurkapital. Kunsti ja kultuuriüritusi toetava findi idee tekkis juba omariikluse algul, kuid majandusolud lubasid selle teostada alles 1925. aastal, mil Riigikogu võttis vastu Eesti Kultuurikapitali seaduse. Kultuurikapitali arvele jooksis kindel protsent teatud tulude maksudest. Kapitali eesmärgiks oli luua, ülal pidada ja toetada asusutusi, mis edendavad ja tutvustavad teadust, kunste ja kehakultuuri, toetada sellealaseid ettevõtmisi ning rahaliselt aidata teenekaid loovisikuid, samuti nende perekondi. Kuus sihtkapitali- kirjandus, helikunst,...

Ajalugu - Tartu Ülikool
64 allalaadimist
2
docx

Majandus spikker

... üldine seaduslik maksevahend, mille vastu saab vahetada teisi kaupu suhtega, mille määravad raha ostujõud ja kaupade hinnad. Intressimäär on oma olemuselt hind, mida makstakse raha laenuksvõtmise eest ja saadakse raha laenuandmise eest mingil perioodil, mida väljendatakse protsentuaalse osana laenusummast. Intress on rahasumma, mis kujuneb vastavalt intressimäärale ja laenusummale. Maksumäär on protsent, millega arvestatakse kas ettevõtte või üksikisiku sissetulekult arvestatud maks. Propotsinaalne-maksustav osa tulust on määratud kõigile ühetaoliselt kehtiva prot...

Majandus - Keskkool
4 allalaadimist
20
docx

Ehitusel kasutatud plaatmaterjalid

... Page 4 of 10 Tallinna Ehituskool Puhas ja kahjutu Kipsplaat on lõhnatu ja tervisele ohutu ehitusmaterjal. Plaadi koostisest moodustab kips 93% ja kartong 6%. Üks protsent koosneb niiskusest, tärklisest ja orgaanilisest pindaktiivsest ainest. Plaadi koostisesse kuuluvad ained ei mõju tervisele kahjulikult materjali käsitsemisel, ehitamisel ega nendes ruumides elamisel. Tavalistes tingimustes ei kahjusta plaati ka mikroorganismid ega hallitusseened. Kipsplaatide tõe...

Ehitus - Kutsekool
8 allalaadimist
24
docx

STAGNATSIOON JA VENESTUSKAMPAANIA

...µukoguliku majandusbürokraatia Väikeste ettevõtete niisuguses uues linnaosas ja töökodade kujunes olemusliku uuendus- vaenulikkuse sulgemine, mida eestlaste protsent madalamaks asendasid kui taha. Ettevõtete toodangu no- mitmesugused eelmises. kombinaadid (olgu menklatuur oli kinnitatud aastate tegu Ühtlasi siis piima töötlemise, teatri või ...

Eesti ajalugu - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
2 allalaadimist
60
docx

Eesti ajalugu VI, lk 250-264 ja 274-287 (Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM)

...Ülemnõukogu   3. teisest   korrast   olid   valimised   juba   täielikult istungjärk,   mis   EKP   suunistest   juhindudes võimude   kontrolli   all   ja   poolthääletanute määras   kindlaks   abinõud   nõukogude   võimu protsent   ei   langenud   enam   kunagi   alla   99,5. taaskehtestamiseks   Eestis.   Vormiliselt   olid Valitud   saadikute   arv   kolmekordistus   1980. Ülemnõukogu   istungjärkude   päevakorras aastate   alguseks:   1980.   aasta   valimistel   sai...

Eesti ajalugu - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
12 allalaadimist
20
docx

Uusim aeg Kultuurielu põhijooned 1918-1940

...eaduste areng 5. Kujunes eesti rahvuslik kõrgkultuur (s.t loominguline tegevus on elukutse) 6. Arenes isetegevus 7. Eesti sportlased tõid medaleid olümpiamängudelt Kultuurkapital 1925.a. Kultuurkapitali seadus – see oli kunsti- ja kultuuriüritusi toetav fond. Arvele kindel protsent viinamüügitulust, tubakaaktsiisist, lõbustusmaksust ja välispasside väljastamise tasust. Kapitali eesmärk – luua, ülal pidada ja toetada asutusi, mis edendavad ja tutvustavad teadust, kunste ja kehakultuuri, toetada sellealaseid ettevõtmisi ja rahaliselt aidata loovisikuid. Summasi...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
28
docx

Eesti ajalugu VI, lk 338-350 (Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus - EKSAM)

...  20. sajandi   vääriline   samm,   ent   kohustuslik Kõrgharidus ja teadus keskharidus   ületas   optimaalse   piiri.   Seejuures sunniti   koolidele   peale   mingi   konkreetne Kõrghariduse   lipulaevana   jätkas   Nõukogude õppeedukuse   protsent,   mida   oli   pealegi perioodil   Tartu   Riiklik   Ülikool   (TRÜ),   millele soovitav   ületada   nagu   iga   teist   plaanilist sekundeeris   iseseisvusaegse   Tehnikaülikooli tootmisnäitajat.   See   kujundas   mentaliteedi, baasil   moo...

Eesti ajalugu - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
7 allalaadimist
22
pdf

Abort perekonnaõpetus

..., on tema keha pärast sündi kaetud tugevate verevalumitega. Mõnikord kombineeritakse soolalahuse ja prostaglandiini meetodit (üks tapab beebi, teine aitab tema surnukeha emakast väljutada). Prostaglandiini aborti kasutatakse tänaseks aga harva, kuna selle tulemusel sünnib kuni 7 protsenti beebidest elusana. Kuidas toimitakse aborteeritud beebide surnukehadega? 4. septembril 2007 Sotsiaalministeeriumile esitatud teabenõudes küsis Elukultuuri Instituut muu seas, kuidas toimitakse Eesti tervishoiusüsteemis kirurgilise abordi läbi tapetud inimeste surnukehadega. Sotsiaalminis...

Perekonnaõpetus - Kutsekool
6 allalaadimist
6
doc

Geograafia maailma rahvastik

Rahvastik (iseloomulikud näitajad, paiknemine ja asustustihedus, demograafiline üleminek, rahvastikupüramiid, ränne, linnastumine)

Geograafia - Keskkool
50 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun