Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule "püssirohutünn" leiti 22 faili

2
odt

Muudatusi majanduselus 20.saj algul. Kuidas konkurentsi suurenemine majanduselus võis viia riikidevaheliste konfliktideni?

Seletage suuriigi mõistet 20.saj alguse arusaamadele toetudes.- 1) Suuremate rahvaste juures tõstis pead sovinism e. Marurahvuslus, mille nurgakiviks on oma rahvuse teistest paremaks pidamine. 2) Tekkis imperialism- suuriiklikele püüetele saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas. Lisaks koloniaalvallutustele tähendas imperialism majandusliku mõjuvõimu laiendamist. 3) Euroopa tsivilisatsi...

Ajalugu - Keskkool
158 allalaadimist
7
doc

1. maailmasõda ja Venemaa

Venemaa/NSV Liit kahe maailmasõja vahel. Pt 1, 2, 5 -10, 14 1. Millist rolli mängisid I maailmasõja puhkemises sõjalised liidud ja riikide territoriaalsed ambitsioonid? LIIDUD: Kolmikliit- Saksamaa, Itaalia ja Austria-Ungari Antant-Venemaa, Prantsusmaa, inglismaas TERRITORIAALSED AMBITSIOONID: Inglismaa soovi...

Ajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
47
doc

Ajaloo kiirkursus

A. Mäesalu, T. Lukas "Eesti ajalugu" I ja II Üldajalugu: 1. K. Jaanson "Üldajalugu XX sajandi algusest kuni 1938. aastani" 2. K. Jaanson "Üldajalugu 1939-1991" 3. Lähiajaloo õpik XII klassile SISUKORD MAAILM XX SAJANDI ALGUL...

Ajalugu - Keskkool
298 allalaadimist
13
doc

Maailm 20. sajandi algul

Maailm 1900.a.-1913.a.: 1. Inimkonna edusammud ja probleemid 20.sajandi algul (õpik lk. 8-13): 20.sajandi alguse maailma iseloomustasid järgmised märksõnad: 1.1. Eurotsentristlik maailm: · Mida tähendab eurotsentrism või eurotsentristlik maailm? · 20.sajandi alguse maailma valitses Euroopa: A) enamus maailmast oli jagatud Euroopa riikide asumaadeks või mõjusfäärideks...

Ajalugu - Keskkool
384 allalaadimist
18
doc

12. klassi ajalugu.

19. saj lõpul jõudis maailm imperialismiajastusse. Sel sajandil oli maailma arengut oluliselt mõjutanud rahvusluse levik ja mitme mõjuka rahvusriigi teke (nt Saksamaa ja Itaalia). Esialgu lähtus rahvusluse ideoloogia kõigi rahvuste võrdsuse põhimõttest, aga 19. sajandi II poolel tõstis suuremate rahvaste juures pead sovinism ehk marurahvuslus, mille nurgakiviks on oma rahvuse teistest pa...

Ajalugu - Keskkool
442 allalaadimist
3
doc

Euroopa 20. sajandil

sajandiga. XX saj algul kuulusid Soome, Eesti, Läti, Leedu, enamik Poolast, Ukraina, Valgevene ja tänapäeva Moldova Vene Impeeriumi koosseisu. 1867 müüdi Alaska USAle. 1905 aastal eraldus rahumeelselt Norra Rootsist. Iirimaa kuulus GBle, 20'date alguses toimus verine soda, tekkis Iiri Vabariik. Saksamaa ühines 1871 ja ulat...

Ajalugu - Keskkool
58 allalaadimist
40
docx

20. sajandi euroopa ajaloo põhimõisted

· Hoolimata oma verisest iseloomust ja osalisest "ebaõnnestumisest" jõudis sellega lõpule uut tüüpi riigi- ja ühiskonna korralduse aluste väljakujunemine. · revolutsiooniline hüpe arengus (ajalooline pöördepunkt). · Euroopa ei olnud pärast revolutsiooni enam see, mis ta oli olnud enne. · Kolmekümneaastane sõda (1618-1648). Westphali rahuleping...

20. sajandi euroopa ajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
49 allalaadimist
2
doc

Ajaloo KT 1 MS

II rida 1) Nimeta kaks I MS põhjust Teravnenud vastuolud maailma suurriikide vahel, eriti Inglismaa ja Saksamaa. Imperialism, mitmed suurriigid tahtsid tervet maailma oma võimu alla. Agressiivsed ideoloogiad 2) Kes kuulusid kolmikliitu ja mis oli selle eesmärk sõjas? Keskriigid, Saksamaa, Austria-Ungari, Türgi, Bulgaaria, Itaalia. Taheti kolooniaid haara...

Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist
2
docx

I Maailmasõda kokkuvõte ajalugu

I MS Põhjused Vastuolud maailma suurvõimude vahel Ohu alahindamine Sõjalise mõtlemise jäikus Rahvusvahelisi kriise reguleerivate institutsioonide puudumine Saksamaa soov omandada uusi kolooniaid Suurbritannia ja Saksamaa võitlus liidrirolli pärast maailmas. Ajend Hertsog F.Ferdinandi tapmine Sarajevos 28.06.1914 Algus Algas 28.0...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
12
docx

Maailm 20. sajandi algul

sajand Maailm 20. sajandi algul Moesõnaks oli ,,progress" ­ tulevikku suhtuti optimistlikult Maailma valitses Euroopa. 20. sajandist loodeti palju, aga oli hoopis palju tapmist jne 1. tööstuse areng ja linnastumine · Tähtsaim majandusharu ­ tööstus · Kasvas turgu kontrollivate suurettevõtete ­ monopolide ­ tähtsus · Tööstuse areng tõi kaasa linnaelanik...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
6
doc

I maailmasõda

Rahvusvaelisi kriise reguleerivate intitutsioonide puudumine, ei olnud org., et korraldada nt suurriikide kokkukutsumist. Sõjaline mõtlemine osutus kaalukamaks kui diplomaatia, ei märgatud sõjatehnika kiiret aegngut ega uuendatud sellele vastavalt oma julgeolekut. Sõjaplaanidele ei pööratud tähelepanu. 29. Esimese maailmasõja ajend nn Balkan kui püssirohutünn – Serbia väed tapsid A- U hertsogi Franz Ferdinadi. Venemaa asus A-U surve alla sattunud Serbiat toetama. Saksamaa kuulutas Serbiale sõja. 30. Esimese maailmasõja osapooled – Inglismaa, Saksamaa, Prantusmaa, Venemaa, Austria-Ungari 31. Muudatused sõjapidamises ja tehnikas esimese maailmasõja ajal – positsioonisõda, mürgigaasi kasutamine, tankid (inglismaa), suurtükid, allveelaevad, lennukid. 32. Muutu...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
46
rtf

Demokraaia ja demokratiseerimine

Kreeka XX sajandil 1908 Kreeta liidetakse Kreekaga. Venizelos partei liidrina elavadab Suur-Kreeka liikumist. 1912 Okt. Esimene Balkani sõda (Kreeka, Serbia, Montenegro ja Bulgaaria Ottomanide vastu). Kreeka saab osa Makedooniast, Epirus ja põhja Aegna saared. Kriitiline olukord kerkib. "Püssirohutünn". Kreeka osalus niipalju, et ei olnud rahul, et Itaalia neil 1912 Dodekaneesid ära võttis. 1913 Juuni. Teine Balkani sõda (Kreeka ja Serbia Bulgaaria vastu). Kreeta ühineb lõplikult Kreekaga 1914 Kuningas Constantinus nõuab, et Kreeka jääks I MS neutraalseks. Venizelos tahab liitlaste poolel sõdida. Kuningas lahkub riigist ja riik siseneb sõtta. 1919 Kreeka oli võitjate poolel ja sai sellega maid Türklastelt ja Bulgaarlas...

Ühiskond - Keskkool
22 allalaadimist
48
docx

LÄHIAJALUGU

„püssirohutünn“  Suhteid pingestasid Serbia agressiivne poliitika ja Türgi nõrgenemine  1908.a. liitis Austria-Ungari endaga Bosnia ja Hertsegoviina  1911-1912.a. Itaalia-Türgi sõda  1912-1913.a. toimusid 2 Balkani sõda, kus oma vahel sõdisid Balkani riigid; Balkani sõdade tulemused  Serbia tugevnemine, Türgi nõrgenemine ja Bulgaaria lähenemine Keskriikide liidule  I...

Ajalugu - Keskkool
34 allalaadimist
2
docx

Kriisi kolded

Kevin Vahisalu Al13b Kriisi kolded 18. detsembril 2010 araabia maades alanud suur protestide laine sai tuntuks araabia kevade nime all. Paljud lootsid, et see toob demokraatlikumaid muudatusi ning vanad diktaatorlikud režiimid kaovad. Protestilaine kogus jõudu, algasid mässud olemasolevate režii...

Ühiskond - Kutsekool
3 allalaadimist
4
doc

Maailm 20. sajandi algul kordamisküsimused

A – Pr, SB, Venemaa – keegi ei soovinud Saksamaa tugevnemist ning olid Saksamaa vastased. K – A.- U., Saksamaa, Itaalia – sooviti kas kaitset kellegi eest või taheti kedagi purustada või vallutuada. 5. Mis kujutas sinu arvates suuremat ohtu Euroopale, kas vastuolud eri ühiskonnakihtide või rahvuste vahel? 6. Miks on nimetatud Balkani poolsaart 20. Sajandi algul Euroopa püssirohutünniks ? Ka väike konflikt riikide vahel vallandanuks suure sõja 7. Nimeta 1900. -1913. aastate olulisemad sõjalised konfliktid. Vene-Jaapani sõda, I Maroko kriis, Bosnia kriis, II Maroko kriis, Itaalia-Türgi sõda, I Balkani sõda, II Balkani sõda. 8. Kuidas avaldusid 20. sajandi algusele iseloomulikud jooned Eestis? Kiire majanduslik areng (Tlnast pidi saama Vene sõjalaevastiku peamine tugipunkt...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
4
rtf

Ekspressionism 12. klassile

on see, et oluline pole mitte välise kujutamine (väljast sisse), vaid sisemise kujutamine (seest välja). Kõike väljendatakse läbi enda ja oma tunnete, äärmuslik eneseväljendus. Ekspressionism, nagu kunst enamasti, peegeldab oma aega: 1) Poliitiline käärimine: Austria-Ungari keisririik (rahvusküsimus); Venemaa revolutsioon – tsaaririigi kukutamise püüd; Balkani ebastabiilsus – Euroopa püssirohutünn ; kolooniate ümberjagamised. 2) Tööliste halb olukord, klassivahed. Rikkad olid ikka rikkad ja nautisid elu. 3) Äärmuslikud liikumised, tööliste ja kultuuriinimeste seas (suurte mõtlejate mõjud). 4) Tööstuse areng, elu kiirenemine, linnastumine, mass-inimene, üksindus, hoolimatus. 5) Viib Esimese maailmasõjani, mis oli täielik vapustus (1914-1918). 6) Pettumine kõiges (teaduses, kultuuris, religioonis, inimkonnas,...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
92
docx

Maailm 20. sajandi algul

juuni 1389 said serblased Kosova lahingus lüüa Balkani sõdade tulemused Serbia sai tähtsamaks riigiks Balkani poolsaarel Serbiat toetas Venemaa Austria-Ungari oli Serbia tugevnemise vastu Türgi ja Bulgaaria muutusid sõltuvaks Saksamaast Balkani püssirohutünn Balkanist sai piirkond, kus võis iga hetk sõda alata 1901 Nobeli preemia Marconi leiutas raadio 1908 L-Itaalia maavärin Sionism- juudirahvuslus, õpetab, et juudid peavad tagasi minema oma ajaloolisele kodumaale I maailmasõda Põhjused ja algus Põhjused: 1. Ohu alahindamine (suurriigid ei uskunud sõja puhkemist) 2. Sõda tundus inimestele romantili...

Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
12
odt

12. klassi lähiajaloo õpitulemused kokkuvõtvalt

Esimene maailmasõda Õpitulemused Kursuse lõpus õpilane: 1) analüüsib Esimese maailmasõja põhjusi ning sõdivate poolte taotlusi; PÕHJUSED: - Võitlus turgude, toorallikaainete ja ekpordivõimaluste pärast. - Suurriikide soov suurendada mõjupiirkondi. - Sõja heroiseerimine, sõja ootus rahva seas. - Sõjatehnika areng. - Rahvusvaheliste organisatsioonide puudumine. - ,,Balkani Püssirohutünn ’’ SÕDIVATE POOLTE TAOTLUSED: - Suurbritannia eesmärk oli vallutada Saksamaa - Venemaa tahtis oma mõju suurendada Balkanil ja tõrjuda sealt Austria-Ungari - Saksamaa eesmärk oli purustada Prantsusmaa ning kehtestada oma võim Euroopa mandril. Tahtis võtta üle Hollandi, Belgia, Prantsusmaa asumaad, vallutada Baltikum, Poola ja Ukraina. - Austria-Ungari tahtis vallutada Tsernogooria ja Serbia. - Prantsusmaa soovis vähendada Saksa...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
125
docx

Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid

Kriminaalmenetlus Sotsioloogilises plaanis võib kriminaalmenetluse põhiolemuseks lugeda teatud napi sotsiaalse ressursi jagamist sel viisil, et jagamise tulem oleks legitiimne, st ühiskonnas siduvana aktsepteeritav. Kriminaalmenetluses jagatavaks ressursiks on: 1) riigipoolne karistusõiguslik reageering toimepandud kuriteole e nn kurit...

Kriminaalmenetlus - Tallinna Majanduskool
40 allalaadimist
11
docx

Ajalugu - I MS sündmused

Esimese maailmasõja algus Põhjused Teravnenud vastuolud suurriikide vahel: Saksamaa soov saavutada juhtpositsiooni, Balkani "püssirohutünn" Alahinnati ohtu: ei usutud maailmasõja võimalikkusesse, arvati, et võimalikud vaid piirkondlikud lühiajalised konfliktid Sõda romantiseeriti: sõda on romantiline, ülev, põnev, surm sõjas on heroiline ja steriilne Puudusid rahv...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun