Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Legeerivate elementide mõju terase omadustele - sarnased materjalid

metall, volfram, nikkel, rauaga, töödeldav, kristalne, väävel
4
pdf

LEGEERIVATE ELEMENTIDE MÕJU TERASE OMADUSTELE

Johannes Tann II KODUTÖÖ: LEGEERIVATE ELEMENTIDE MÕJU TERASE OMADUSTELE REFERAAT Õppeaines: TEHNOMATERJALID Mehaanikateaduskond Õpperühm: KMI 11 Õppejõud: Annika Koitmäe Tallinn 2014 TERASE LISANDID Teras on rauasüsinikusulam, mille süsinikusisaldus on kuni...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikakõrgkool
69 allalaadimist
4
docx

Legeerivate elementide mõju terase omadustele

Legeerivate elementide mõju terase omadustele Legeeritud terasteks nimetatakse niisuguseid teraseid, milledesse on lisatud legeerivaid elemente ( kroomi, niklit, koobaltit, volframi, vanaadiumi, molübdeeni, räni, mangaani, titaani, alumiiniumit). Eristatakse madalalt legeeritud (lisandeid kuni 3%)...

tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
6 allalaadimist
2
docx

Legeerivate elementide mõju teraste omadustele

Legeerivate elementide mõju teraste omadustele 1) Kroom on üks legeerivatest elementidest, mis avaldab terasele mitut moodi mõju. Kroom tõstab terase tugevust ja kõvadust ning alandab plastsust. Samuti on kroomil karbiidide moodustamise võime, mis aitab vältida Ti-teradevahelist korrosi...

tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
7 allalaadimist
9
pdf

Materjalitehnika EP2 - Metallid ja nende sulamid. Tähistussüsteem

...did terases peale Mn soodustavad austeniidi tera kasvu termotöötlusel austeniitsesse alasse kuumutamisel Küsimus 4 Õige Hinne 3,0 / 3,0 Märgista küsimus Küsimuse tekst Teraste margitähises tuuakse nende keemiline koostis (legeerivate elementide sisaldus): Vali üks või enam: a. sõltuvalt legeerituse astmest täisarv % või kordaja võrra suurendatult b. alla 1 % olevate elementide sisalduse korral arvu ei tooda c. kümnend % d. täisarv % Küsimus 5 Õige Hinne 3,0 / 3,0 Märgista küsimus Küsimuse tekst Mi...

Materjalitehnika - Tallinna Tehnikaülikool
70 allalaadimist
10
docx

Mustad ja värvilised metallid

...e, elektroode, kinnitusdetaile, traati. DIN 17660; Cu Zn 5 - Cu Zn 40 (5% kuni 40% Zn). Eurostandardis vastav analoog. Pronksid Pronksideks nimetatakse vasesulameid tinaga, (kõik peale Cu/Zn sulamite) Sn, räniga, alumiiniumiga kaadiumiga jt. (nn. legeerivate) metallidega. Tina (Sn) sisaldus kuni 22%. Võrreldes vasega paremad valuomadused väikese kahanemise tõttu (2 ¸ 3 x väiksem kui terasel), suurem kõvadus ja tõmbetugevus, korrosiooni- ning kulumiskindlus. Elektriline eritakistus suurem kui vasel. Valmistatakse sideliinide juhtmeid, elektr....

Materjaliõpetus - Kutsekool
33 allalaadimist
69
pdf

Kermised ehk kõvasulamid

...rrosioonikindlusele valmistatakse kroomkarbiidist filtreid hapete ja aluste filtreerimiseks, samuti pumbadetaile valmistamiseks hapete transportimiseks. Karbiide kasutatakse kermiste valmistamiseks nii pôhikomponendina (WC, TiC, Cr3C2), kui ka legeerivate lisanditena (TaC, Mo2C, NbC, VC jne). 2.2. Pulbrisegude jahvatamine Kermised on komposiitmaterjalid, mis koosnevad tavaliselt rasksulava metalli (W, Ti, Cr jt) karbiidist ja Fe-grupi (Fe, Ni, Co) metallist. Lähtepulbrite segamist koos jahvatamisega kasutatakse homogeense pulbrisegu saamiseks....

Materjaliõpetus -
72 allalaadimist
6
docx

Raskmetallid ja nende sulamid

...stes ja paljudes anorgaanilistes hapetes, leeliste lahustes, nad on vastupidavad kavitatsioonile ja pingekorrosioonile. Metallsetest lisanditest avaldavad titaanisulamite tugevusele olulist mõju tina, alumiinium ja vanaadium, mistõttu kasutatakse neid legeerivate elementidena titaanisulamites. Kuld Kuld on keemiline element järjenumbriga 79. Keemilistelt omadustelt on kuld väheaktiivne metall. Ei reageeri vee ega hapetega. Kuld on väärismetall. Normaaltingimustel on ta võrdlemisi pehme kollane metall, mi...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
60 allalaadimist
13
docx

MITTERAUAMETALLID JA SULAMID

... kõige aktiivsem metall. Toodang ja kasutamine Väikese ionisatsioonienergia tõttu eralduvad tseesiumi aatomitest elektronid kergesti juba valguse mõjul (fotoelektriline efekt). Seda omadust rakendatakse valgusenergia muundamisel elektrienergiaks fotoelementides ning valgusmõõdikutes. Biotoime Cs ei kulu toksiliste elementide hulka. 4 MAGNEESIUM Levimus ja ajalooline aspekt Mg on litosfääris levinud keemiline element (7. koht). Mg ei esine vabalt lihtainena, vaid ainult elemendina arvukate ühendite ja mineraalide koostises (karanlliit, asbes...

Tehnomaterjalid -
4 allalaadimist
88
pdf

Materjaliõpetus

...u, räni, väävli ja fosfori lisatud veel teatav % legeerivaid elemente nagu kroomi, niklit, mangaani jne. Eristatakse madalalt legeeritud (lisandeid kuni 3%) , keskmiselt legeeritud (lisandeid 3...5%) ja kõrgelt legeeritud (lisandeid üle 5,5%) teraseid. Legeerivate elementide tähtsus nende teraste omadustele: · Cr ­ kroom ­ suurendab terase tugevust läbikarastatavust ja korrosioonikindlust. · Ni ­ nikkel ­ suurendab terase sitkust tugevust ja korrosioonikindlust. · Co ­ koobalt ­ suurendab materjali magnetilisi omadusi terase tugevust nin...

Materjaliõpe - Kutsekool
28 allalaadimist
20
docx

Materjaliõpetuse eksami kordamisküsimuste vastused.

...d terases), mis murdepinnas on hõbedakarva plekkidena. Flokeenid halvendavad järsult teraste omadusi ja see võib olla otseseks takistuseks ka teraste kasutamisel. Keevitamisel soodustab vesinik terases pragude teket nii põhi- kui keevismetallis. legeerivate elementide mõju terastes, Peale süsiniku viiakse terastesse vajalike omaduste saamiseks mitmesuguseid spetsiaalseid lisandeid ­ legeerivaid elemente nagu Cr, Ni, W, V, Mo, jt.. Legeerivad elemendid on ka Mn ja Si, kui nende sisaldus ületab tavalisandi määra (so. Mn korral 1,65% ja Si korra...

Materjaliõpetus - Eesti Maaülikool
149 allalaadimist
33
doc

Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011

...oodreaktsioonid (metall loovutab elektrone) ning metall on puutumata. 43. Raua ja raua sulamite korrosiooni seaduspärasused vees ja vesilahustes (pH, O 2 ja Cl mõju) ning atmosfääris (SO2 ja tolmu ning suhtelise niiskuse, temperatuuri ja terase legeerivate lisandite mõju). Kuidas korrodeerub tsingitud ja tinatatud teras ning alutsink sulamiga kaetud teras, vastus illustreerige vajalike skeemide ja reaktsioonivõrranditega? Terase korrosiooni seaduspärasused: 1) vees ja vesilahustes pH graafik! Teras korrodeerub kiiresti aluselises keskk...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
237 allalaadimist
75
pdf

Paagutatud Tribomaterjalid

... alusel PFM kasutatakse rasketes töötingimustes kuival hrdumisel. Cu alusel PFM kasutatakse kergetes tingimustes töötamiseks või töötamisel õlis. Tugevuse ja kulumiskndluse tstmiseks legeeritakse alusmetalli mitmesuguste lisandidega. Valides legeerivate lisandite koguse ja varieerides jahutamise kiirusega peale paagutamist, saab muuta komposiidi struktuuri ja saada vajalike mehaaniliste ning tribotehniliste omadustega materjali. Hrdeteguri tstmiseks ja stabiliseerimiseks viiakse alusmetall teravate nurkatega jämedateralisi (60-160 µm)...

Materjaliõpetus -
12 allalaadimist
47
docx

Tehnomaterjalide eksami materjal

...evad terases tekkinud sisepinged, tühimikud keevituvad kinni, teras ei kõvene, austeniidi tera peeneneb. Kuumtöötluse ülemiseks piiriks on solidustemperatuur, alumiseks aga rekristallisatsioonitemperatuur. Solidusjoone asukoht sõltub aga süsiniku- legeerivate elementide ja muude lisandite sisaldusest valandeis.Need lisandid võivad alandada sulamistemperatuuri sedavõrd, et teras võib hakata osaliselt sulama eriti juhul kui struktuuris esineb ledeburiit. Seda asjaolu tuleb eelkõige silmas pidada suure süsinikusisaldusega teraste korral- solidustemperatuur võ...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
369 allalaadimist
14
docx

Referaat Legeerivatest elementidest, legeerterastest elementidest

... on roostevaba teras, kuid paljud ei tea, et selline terase liik on saadud just legeerimise teel. Legeerimiseks nimetakse struktuuri muutvate ning teatavaid kindlaid füüsikalis-, keemilis- või mehaanilisi omadusi andvate lisandite, niinimetatud legeerivate elementide manustamine metallisulamile (antud juhul terastele). Roostevaba teras sisaldabki lisaks rauale ja süsinikule ka vähemalt 10,5% kroomi ning tavaliselt ka vähestes kogustes niklit, molübdeeni ja veel teisi ühendeid. Et saada erinevaid omadusi samale materjalile on vajagi materjale...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
163 allalaadimist
12
docx

E-Praktikum töö nr. 3 - Metallide ja sulamite struktuur

... : 1. Keemilises ühendis on kristallivõresse paigutunud erinevad aatomid, kusjuures säilub ühe komponendi kristallivõre 2. Keemiline ühend moodustub kahe komponendi vahel ja tekib komponentide kristallivõredest erinev kristallivõre, kus elementide aatomid on paigutunud korrapäraselt 3. Cu(Zn) 4. Fe3C 5. Perliit 11 : 4,00 4,00 Kahe erineva metalli vahelises sulamis esinevad üht liiki kristallid. Üks komponentidest on säilitanud oma kristallvõre ning teise komponendi aatomid asendavad osad aatomid. Mis l...

Tehnomaterjalid -
271 allalaadimist
30
docx

Keemia ja materjaliõpetuse eksami küsimuste vastused

...odeerunud metalli pind ja katoodipiirkonnaks on puutumata metalli pind. 43. Raua ja raua sulamite korrosiooni seaduspärasused vees ja vesilahustes (pH, O 2 ja Cl mõju) ning atmosfääris (SO2 ja tolmu ning suhtelise niiskuse, temperatuuri ja terase legeerivate lisandite mõju). Kuidas korrodeerub tsingitud ja tinatatud teras ning alutsink sulamiga kaetud teras, vastus illustreerige vajalike skeemide ja reaktsioonivõrranditega ?! Vees ja vesilahustes: peamine mõjutegur on pH. Kriitiline pH on 8,5, sellest suurema puhul korrosioon peaaegu peatub (muutu...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
301 allalaadimist
25
docx

Konspekt eksamiks

...trone anoodile, muutudes ise negatiivsemaks. 42. Raua ja raua sulamite korrosiooni seaduspärasused vees ja vesilahustes (pH, O 2 ja Cl - mõju) ning atmosfääris (SO2 ja tolmu ning suhtelise niiskuse, temperatuuri ja terase legeerivate lisandite mõju). Kuidas korrodeerub tsingitud ja tinatatud teras ning alutsink sulamiga kaetud teras, vastus illustreerige vajalike skeemide ja reaktsioonivõrranditega?! Raua ja rauasulamite korrosiooni seaduspärasused: 1) Vees ja vesilahustes - peamine mõjutegur on pH. Kriitiline pH on 8,5, s...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
267 allalaadimist
14
doc

Eksami abimees!

...e läbi alalisvool.( joonis) 6) Anoodkaitse: pinnale moodustub passiivne oksiidi kiht (joonis)7) inhibiitorid- aeglustavad korosiooni keskkonnas, st neid viiakse sinna, kus on konstr. 8) Kaitsemäärded 9) Tõrje kuiva õhuga (õhu kuivatamine silikogeeliga). Legeerivate lisandite Cu ja Ni lisamine tugevdavad terase vastupidavust. Juba väiksem kogus Cu-d oluliselt tugevdab terase vastupidavust. Ilmastikukindel ehitusteras: sisaldab legeerivaid lisandeid järgmiselt: Kroom 0,4-1,25 %; Vask 0,25-0,55% ja Niklit 0,4-0,65%. 49) Terase tsinkim 1)Zn pulbervärv...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
334 allalaadimist
52
odt

Materjaliõpetus

...teedi ja struktuuri järgi. Vastavalt standardile EN 10027-1 liigitatakse legeerterased legeerimisastme järgi: 1) Legeerterased, kus vähemalt ühe legeeriva elemendi sisaldus ületab tabelis 2 toodud piiri ja kõigi legeerivate elemendite sisaldus kokku ei ületa 5%; 2) Kõrglegeerterased, kus vähemalt üht legeerelementi peab olema üle 5%; 3) Roostevabad terased, kus kroomi sisaldus peab olema üle 10,5%; 4) Kiirlõiketerased erilegeeritud tööriistaterastena, kus püsivaid kõvu ka...

Materjaliõpetus - Eesti Maaülikool
12 allalaadimist
48
doc

Keemia eksam 2011

...onnaks on korrodeerunud puutumata metalli pind. 42. Raua ja raua sulamite korrosiooni seaduspärasused vees ja vesilahustes (pH, O2 ja Cl - mõju) ning atmosfääris (SO2 ja tolmu ning suhtelise niiskuse, temperatuuri ja terase legeerivate lisandite mõju). Kuidas korrodeerub tsingitud ja tinatatud teras ning alutsink sulamiga kaetud teras, vastus illustreerige vajalike skeemide ja reaktsioonivõrranditega Vees ja vesilahustes: Korrosiooni kiirus järsult tõuseb pH<5, ühtlane pH=5-10, ei korrodeeru pH>12,5. Korrosiooni kiirendajad o...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
188 allalaadimist
26
docx

Metallide tehnoloogia, materjalid eksam 2015

... tavalisandina terasesse viidu oma (s.o. Mn korral Katsetamine löökpaindele on materjali sitkusnäitajate 1,65% ja Si korral üle 0,5%). määramise põhiline meetod. Legeerivate elementide mõju terastes Katsetamine löökpaindele võimaldab otsustada avaldub eelkõige järgmises: selle üle, kas materjalil on kalduvus haprale - nad mõjutavad raua polümorfsete muutuste purunemisele. Katsetamine löökpaindele seisneb ...

Materjaliõpetus - Eesti Mereakadeemia
131 allalaadimist
52
pdf

Metallide Tehnoloogia 1 Referaat

...0 N (1-100 kgf). Vickersi kõvadusarv määratakse püramiidile toimiva jõu ja jälje pindala suhtena. Joonis 12. Vickersi kõvaduse määramise skeem 7. Metalli reaalne struktuur Terase puhul paigutuvad raua kristallivõresse süsiniku või legeerivate elementide aatomid. Seejuures tekkivad süsiniku tardlahused α-rauas (Feα) ja γ-rauas (Feγ); raua ja süsiniku omavahelise reageerimise tulemusena aga keemiline ühend – raudkarbiid. Fe aatomid rauas ja Fe ja C aatomid terases paiknevad kindla korra järgi, mida ise- loomustab krist...

Metalliõpetus - Eesti Mereakadeemia
22 allalaadimist
8
pdf

Terased

...termotöötluse meetmed abiks ja survetöötluse meetmed. Siis me räägime juba kõrgtugevatest terastest, mille tugevus on üle 1500. Legeerivad elemendid ­ nagu ka C - ei ole terastes puhtalt. C on terastes ferriidis, austeniidis, tsementiidis. Samuti on legeerivate elementidega ­ nende mõju ei ole mitte puhta wolframi, molipteeni vms, vaid läbi muutuste. Nad lahustuvad rauas ­ ferridis, austeniidis; moodustavad keemilisi ühendeid; mõjutavad temperatuure eutektoidse ja eutektse muutuse temperatuure jne. Legeerivate elementide mõju terastes Põhilised legeer...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist
7
docx

Metallide tehnoloogia kontrolltöö kordamiseks

...ajalike omaduste saamiseks mitmesuguseid spetsiaalseid lisandeid ­ legeerivaid elemente - Cr, Ni, W, V, Mo, Co jt., sealhulgas ka Mn ja Si, kui nende sisaldus ületab tavalisandina terasesse viidu oma (s.o. Mn korral 1,65% ja Si korral üle 0,5%). Legeerivate elementide mõju terastes avaldub eelkõige järgmises: -nad mõjutavad raua polümorfsete muutuste ning eutektoidmuutuse temperatuure ja eutek- toidi süsinikusisaldust terastes, -nad tõstavad ferriidi ja sellega terase tugevust, -nad avaldavad mõju muutustele terase termo- töötlusel (austeniiditera kasvule, austeniidi lagunemi...

Materjalitehnika - Eesti Mereakadeemia
9 allalaadimist
23
docx

Nimetu

...e läbi alalisvool.( joonis) 6) Anoodkaitse: pinnale moodustub passiivne oksiidi kiht (joonis)7) inhibiitorid- aeglustavad korosiooni keskkonnas, st neid viiakse sinna, kus on konstr. 8) Kaitsemäärded 9) Tõrje kuiva õhuga (õhu kuivatamine silikogeeliga). Legeerivate lisandite Cu ja Ni lisamine tugevdavad terase vastupidavust. Juba väiksem kogus Cu-d oluliselt tugevdab terase vastupidavust. Ilmastikukindel ehitusteras: sisaldab legeerivaid lisandeid järgmiselt: Kroom 0,4-1,25 %; Vask 0,25-0,55% ja Niklit 0,4-0,65%. 54. Terase tsinkim 1)Zn pulbervärv...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
418 allalaadimist
33
doc

Keemia ja materjaliõpetuse eksam

... kui on loodud kõik tingimused galvaanipaari moodustumiseks. 37. Raua ja raua sulamite korrosiooni seaduspärasused vees ja vesilahustes (pH, O2 ja Cl - mõju) ning atmosfääris (SO2 ja tolmu ning suhtelise niiskuse, temperatuuri ja terase legeerivate lisandite mõju). Kuidas korrodeerub tsingitud ja tinatatud teras ning alutsink sulamiga kaetud teras, vastus illustreerige vajalike skeemide ja reaktsioonivõrranditega?! a. Raud korrodeerub väga kiiresti happelises keskkonnas (pH alla 5), kuid tugevalt aluselises (p...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
218 allalaadimist
21
pdf

Keemia eksam

...suurend vedeliku pindpinevust (jõudusid vedeliku osakeste vahel) nim pindinaktiivseteks (PIA). 47. Metallkonstruktsioonide ja metallist detailide korrosioonitõrje meetodid -- loetlege koos vajalike seletustega ja nt? Milline on legeerivate lisandite Cu ja Ni sisalduse efektiivsus terase vastupidavuse korrosioonile? Korrosioonitõrje printsiibid: 1)pinna isoleerimine katetega ­ a)värvid b)polümeerid (PVC, kumm) c)metallid kantud peale kastmisega sulasse met-i (Zn, Sn, Ag); d) metallid kantud peale galvaaniliselt (Cu, N...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
367 allalaadimist
18
docx

Ehitusmaterjalide kordamisküsimused

...t 3) Mangaan ­ vähendab haprust, suurendab tugevust, sitkust, vastupanu korrosioonile 4) Räni ­ suurendab tugevust, vetruvust, soodustab karastamist 5) Vask ­ suurendab korrosioonikindlust 6) Volfram ­ annab väga kõva terase. 20. Legeerivate lisandite järgi jagatakse terased: 1) SÜSINIKTERASED ­ süsinikku 0,2-0,6% ja legeerivaid lisandeid pole 2) MADALLEGEERTERASED ­ legeerivaid lisandeid alla 2,5% 3) KESKLEGEERTERASED ­ legeerivaid lisandeid 2,5-10% 4) KÕRGLEGEERTERASED ­ lisandeid üle 10% 21. 10. Metallide omaduste ...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
223 allalaadimist
11
docx

Vase tootmine, tema sulamid ja kasutamine

...ast. Messingist valmistatakse elektriseadmete klemme, kontakte, elektroode, kinnitusdetaile, traati. 5.2 Pronksid Pronksideks nimetatakse vasesulameid tinaga, (kõik peale Ni/Zn sulamite) Sn, räniga, alumiiniumiga kaadiumiga jt. (nn. legeerivate) metallidega. Tina (Sn) sisaldus kuni 22%. Võrreldes vasega paremad valuomadused väikese kahanemise tõttu (2 ¸ 3 x väiksem kui terasel), suurem kõvadus ja tõmbetugevus, korrosiooni- ning kulumiskindlus. Elektriline eritakistus suurem kui vasel. Valmistatakse sideliinide juhtmeid, elektr.masinate h...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
49 allalaadimist
3
odt

Essee mitteraudmetallid ja sulamid

...se alumiiniumsulameid.Tehnikas kasutatavad vähima tihedusega konstruktsioonisulameid on aga magneesiumsulamid .Kergsulavad sulamid on leidnud eelkõige kasutamist joodiste ja laagrimaterjalina. Mitteraudmetallidest(Cr, Mn, Ni, V, Ti, Co, jt)kasutatakse legeerivate elementitena. Alumiinium-titaan ja magneesium sulameid kasutatakse kergkonstruksioonisulamites. Vask, tsink, plii, baasil sulameid kasutatakse laagri materjalina. Kuld, hõbe, plaatina, baasil sulameid aga väärismetallidena ja sulameina. Toodete valmistusviisilt lähtuvalt jaotatakse mitteraudmetallid ja ...

Keemia - Keskkool
31 allalaadimist
5
docx

Tehnomaterjalid II kontrolltöö kordamine

...õvadus, tõmbetugevus ja voolavuspiir, vähenevad aga plastsusnäitajad (A ja Z) ning sitkusnäitajad (KU), kasvab vastupanu väsimuspurunemisele. C-sisalduse tõusuga kaasneb terase tiheduse vähenemine, vähenevad ka soojusjuhtivus ja magnetomadused. 11. Legeerivate elementide mõju terase struktuurile ja omadustele Legeerivate elementide mõju terastes on mitmene ja sõltub sellest, millist mõju nad avaldavad rauale ja kuidas reageerivad raua ja süsinikuga. Legeerivad elemendid avaldavad mõju terase struktuurile ja omadustele. Nad mõjutavad: 1) raua ...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
143 allalaadimist
22
docx

Ehitusmaterjalide vastused

... on süsiniku eraldumine täielikult lõppenud. Legeerterased sisaldavad peale raua ja süsiniku veel legeerivaid (vääristavaid) lisandeid, mis parandavad mitmeid terase omadusi. Legeerivad lisandid: nikkel, kroom, mangaan, räni, vask, volfram Legeerivate lisandite sisalduse järgi jagatakse terased: · süsinikterased sisaldavad süsinikku 0,2....0,6% ja legeerivaid lisandeid ei sisalda üldse; · madallegeerterased sisaldavad legeerivaid lisandeid alla 2,5%; · kesklegeerterased, legeerivaid lisandeid 2,5...10%; · kõrglegeerterased, lisandei...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
78 allalaadimist
1
docx

Terase legeerivad elemendid

...2, 53 ja 54. Kroom- 50 arvatakse olevat radioaktiivne poolestusajaga üle tuhande aasta. Normaaltingimustel on kroomi tihedus 7,14 g/cm3 . Kroomi sulamistemperatuur on 1857°C. Kroom laiendab temperatuurivahemikku, milles ferriit on püsiv. See ala laieneb legeerivate elementide sisalduse suurenemisega, kuni ferriit muutub stabiilseks kogu temperatuurivahemikus. Kroom tõstab terase struktuuriosa- ferriidi ja seega ka terase tõmbetugevust, voolavuspiiri ja kõvadust. Kroom moodustab terases karbiide, mis avaldavad mõju eelkõige terase tugevusele. See el...

tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
2 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun