Facebook Like
Küsitlus

Kultuur Pabülon - sarnased materjalid

13
doc

Õendusalase e- kursuse baasmaterjal elamistoimingute kohta

...e keskkonna säilitamisega erinevates elukeskkonna sfäärides Eesmärk Elada ise ja säilitada elamisvõimalikkus oma järglastele. Ülesanne: Selgita lahti tegurite mõisted lähtuvalt järgmisest mudelist Elamistoimingu mudel -bioloogilised tegurid -psühholoogilised tegurid -sotsio-kultuurilised tegurid -keskkonnategurid -poliitilis-majanduslikud tegurid BIOLOOGILISED TEGURID TKSi säilitamiseks on väga oluline kõigi viie meele: kuulmise, nägemise, haistmise, kompimise, maitsmise teravus. Mis juhtub inimesega, kui tal on mingi meele puue? See vähendab indiviidi võimet tajuda kesk...

Eesti keel -
53 allalaadimist
1
doc

Kirjand eesti keelest ''Raske aga erakordselt ilus keel''

...sega rääkima ei pidanud-pojapoeg ei osanud oma esivanemate keelt rääkida. Noor poiss oskas kõike muud- matemaatikat, geomeetriat, kuid nende oskustega ta vanaisaga ei räägi. Niisiis ongi tähtis, et me oskaks ikka oma lähedastega suhelda, isegi siis kui nemad ei ela meiega samas ajas,kultuuris ja keeles. On oluline oma lähedastega suhtlemine. Koos keelega peab ka jääma püsima meie kultuur. Mitte ükski asi ei saa jääda püsima, kui seda ei hoita, ei uuendata ning ei kanta edasi järmistele põlvedele. Meie esivanemad, nende esivanemad ning veel nende esivanemad on ju meile mi...

Eesti keel - Keskkool
20 allalaadimist
3
docx

Saamid

...mi keel enam kummagi kõnelejatele mitte. 1978. aastal kehtestati ühtne põhjasaami kirjakeel. Varem on tarvitatud põhjasaami keele kirjutamisel Soomes, Norras ja Rootsis eri ortograafiaid. Ühtne ortograafia hõlbustas eri riikides elavate saamide omavahelist suhtlemist ja elavdas kultuurielu. 1970. aastatel jõudis saami keel uuesti ka koolidesse. Praegu õpetatakse saami keelt Soome, Rootsi ja Norra saamikeelse ala üldhariduskoolides, samuti on saami keel kasutusel õpetuskeelena. Saamikeelset õpet pakuvad ka Soome, Rootsi ja Norra ülikoolid saami keele ja kultuuriga seotud erialadel. Kultuur: Tr...

Eesti keel - Keskkool
6 allalaadimist
9
doc

Saksa suursaatkond

...riigis. Suursaatkonna juht on erakorraline ja täievoliline suursaadik. Saksamaa suursaatkond Eestis Peale Eesti liitumist Euroopa Liidu ja NATOga on Tallinnas asuva Saksa saatkonna üks olulisemaid ülesandeid Eesti ja Saksamaa vaheliste poliitiliste, majanduslike ja kultuuriliste sidemete arendamine. Sellest tulenevalt on saatkonna töö raskuspunkt Eesti poliitilise arengu jälgimisel ja suhtlemisel eesti ja saksa ühiskonnaelu tegelastega. Saatkonna ülesandeks on ka suhete hoidmine teiste riikide diplomaatilise esindustega, eriti informatsiooni vahetamine ja ühise tegevuse...

Saksa keel - Keskkool
5 allalaadimist
1
rtf

Kas mulle meeldib Eestis elada?

...lleks et rikas olla piisab ka 45227.ruutkilomeetrist on piisavalt ruumi ,et siin oma asja ajada. Üks köitvamaid tegureid siin maal on kaunis loodus.Siin on maaliline loodus,justkui Leonarda Da Vinci maalinäitusel,kus on hulga kunstniku kauneid töid.Salapäraseim on see,et mind köidab:kultuur,keel ja loodus.Ma istuksin päevi keeltelaagrites ja kultuurikeskustes ja püüaksin anda endast panuse ,meie endi laste kultuuri tulevikku.Ma arvan,et üks minu eluülesanne on armastada oma kodumaad,emakeelt jpm,nagu on seda teinud meie kõigi esivanemad.Nad on meie tuleviku jaoks palju teinud- võidelnud mei...

Eesti keel - Põhikool
62 allalaadimist
12
doc

Keeleteaduse alused

... keel ­ see on see keel, mis on kujunenud väga pika aja jooksul ning avaldub peamiselt sõnaliselt (verbaalselt) Keeled on arenenud ja tekkinud loomulikul teel sadade tuhandete aastate vältel ja nende vahendid, eelkõige sõnavara, on kujunenud väljendama just seda, mis konkreetses kultuurilises ja füüsilises keskkonnas on olnud vajalik. Emakeele omandab inimene loomupäraselt, ilma õpetamiseta. Olles oma loomuliku keele omandanud, hakkab inimene selle abil maailma kirjeldama ja ennast maailmas tajuma. Inimkeelel on teiste keeltega võrreldes mitmeid eriomadusi: näiteks keelemär...

Eesti keel - Keskkool
66 allalaadimist
11
doc

Isuri keel

... 4.2.Tänapäev 9 6. KOKKUVÕTE 10 7. KASUTATUD ALLIKAD 11 2 SISSEJUHATUS Oma järjekordses referaadis tahan ma lugejale tutvustada isuri keelt, auskohta, ajalugu ja kultuuri. Iga inimene võiks ka ju teada nagu minagi, natuke väike rahvastest. Selleks oleksid isurid. 3 ÜLDANDMED Nimetused Rahvas ise kutsub end inkeroine-deks või izora-deks, aga ka karjalain-deks. Sõna isur on arvatavasti pärit Neeva vasakpoolse lisajõe venekeels...

Eesti keel - Keskkool
10 allalaadimist
8
doc

Keskaja kirjandus

Kordamisküsimused. 1.1Iiri saagad Kultuur Euroopas arenes koos muutustega ühiskonnas, milles võib eristada kahte perioodi 1. üleminek sugukondlikult korralt feodaalsuhetele(kuni10.saj.) 2. Väljakujunenud feodaalajastu.(11-13.saj.) Esimene periood oli kultuuriliselt vaesem,sealt on säilinud üksikuid kirjanduslikke tekste:näit....

Eesti keel - Keskkool
26 allalaadimist
2
doc

Eestlane – kes ta on?

Hinne 5

Eesti keel - Kutsekool
17 allalaadimist
3
odt

Keel, kultuur ja riik

...mingi suur ja ilus asi on väga kerge purunema väiksemaks ja hädisemaks. Savijalgadel olema ­ midagi on väga ebakindel. Vajadus tema järele on karjuv ­ millestki on väga väga suur puudus Juuri läbi lõikama ­ loobumine põhimõtetest Keel, kultuur ja riik ­ Eesti riigi trikoloor Keel, kultuur ja riik on ühtne kolmik. Kui üks neist nõrgeneb, hääbuvad ka teised. Eestlased hindavad kõrgelt oma keelepärandit, laia kultuuriruumi ja kaunist territooriumit, sest on aegu, mil meie riik on olnud võõravõimu all ning siinne kultuur püüti asendad...

Eesti keel - Keskkool
6 allalaadimist
1
rtf

Euroga liitriigi poole

...e, vaid teeb seda vaikselt kodus. Inimesed teavad, et on kaks võimalust- kas olla EL sees või väljas, muud võimalust ei ole. Ainus õige valik meie väikese rahva jaoks on olla selle liidu sees, kuna üksinda ei jääks me püsima. Sellisel riigil on vaja tuge ja kaasriike, et meie kultuur, rahvus ja keel jääks. Liitriik tähendab ühte suurt ühendust, kuhu kuulub palju riike. Seega on seal koos palju rahvuseid, keeli, kultuure ja valitsemisvorme. Minu jaoks tundub, et selline ühendus ei saaks olla liitriik, kuna seal on liiga palju erinevaid tingimusi selle ühtseks toimimiseks. Euroopa L...

Eesti keel - Keskkool
13 allalaadimist
1
doc

''Riik, see on inimene''

Riik, see on inimene Eesti on väike riik, oma keele ja kultuuriga. Igal riigil on oma kultuur. Paljudel riikidel on oma keel, aga on ka suur hulk neid riike, kes kasutavad mõne teise riigi keelt oma emakeelena. Meie keeles on mitmed võõr- ja tsitaatsõnu teistest keeltest, mis tähendab, et me peaksime edendama oma keelt veelgi ja tekitama nende asemele rohkem ...

Eesti keel - Keskkool
31 allalaadimist
2
doc

KES RÄÄGIB TELEEKRAANIL?

...itseb üldine negatiivne suhtumine feminismi. Marju Lauristin on märkinud, et naised ise ei pea väga oluliseks näha poliitikas või juhtivatel kohtadel rohkem naisi (Lauristin 1996). Eesti naised moodustavad peaaegu poole tööjõust. Töötava naise traditsioon tuleneb eesti talupojakultuurist ning samuti nõukogude korrast, mis tegi töötamise palgatööl kohustuslikuks kõigile. Naiste muutuv positsioon ja vastuoluline meediakujutis 2000. aastal läbi viidud uuringust selgus, et teadlikkus soolisest võrdõiguslikkusest on kogu maailmas madal. Uudiste subjektide hulgas oli naisi vaid ...

Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist
11
odp

Venemaa

* - *, ( ). (17075400 ²) * - 141 927 297 * ­ 73,1%. * ­ . 18 : , , , , , , , , , , , , , , , , . -- . 11 : , -, , , , , , , , --, . , . , : , , , . 862--882 -- 882--124...

Vene keel - Keskkool
27 allalaadimist
13
doc

Soome Kultuur

1. soome asustamise etapid 1.etapp ­ x (ei ole teada, kust tuldi) ­ 7500-3300 eKr (tulid jahimehed, kalurid) 2.etapp ­ soomeugrilaste tulek Soome aladele 3300 ­ 3000 eKr (x+SU, x assimileerus. SU assimileeris endaga teised hõimud). Nendega tuli kammkeraamiline kultuur (kammipiimustriga savinõud. See viitab sellele, et oldi juba pisut paiksemad, koguti tagavara). 3.etapp ­ baltihõimud 2400-2000 eKr (tõi venekirveskultuuri, nöörkeraamika. Neid polnud palju. Tõid ca 200 sõna). x+SU+b rannikul; x+SU sisemaal (baltihõimude mõjud hakkavad domineerima just ranniku...

soome keel -
19 allalaadimist
1
docx

Kultuur inimeses

Kultuur inimeses Kultuuritust ei ole olemas Ilmar Raag, essee Postimees 8.jaanuar 2011 Kultuurist räägitakse sageli vaid seoses kirjanduse, teatri või muude kunstidega, kuid tegelikult tähendab kultuur midagi palju enamat. Kultuuri ei saa vaadelda kui midagi, mis on ainult riikidel või kindlatel piirk...

Eesti keel - Keskkool
25 allalaadimist
13
rtf

Eesti

... o 8.3 Vaata ka * 9 Ajalugu o 9.1 Esiajalugu o 9.2 Muinas-Eesti o 9.3 Vana-Liivimaa o 9.4 Rootsi Kuningriik o 9.5 Venemaa Keisririik o 9.6 Iseseisvus o 9.7 Teine maailmasõda o 9.8 Nõukogude okupatsioon o 9.9 Tänapäev * 10 Kultuur o 10.1 Kirjandus * 11 Sport o 11.1 Vaata ka * 12 Teised Eestist * 13 Vaata ka * 14 Viited * 15 Välislingid [redigeeri] Nimi Next.svg Pikemalt artiklis Eesti nimi teistes keeltes Eesti nimi esineb Pytheasel (320 eKr), tema reisikirjeldus Läänemerelt teatab rahvast nimega Ostiat...

Kirjandus - Põhikool
13 allalaadimist
8
doc

Eesti riigi rajamine

...iis. Üleminekuaeg. Autoritaarne Eesti (Riigipööre ja kaitseseisukord, Vaikiv olek ehk tasa lülitumine ­ ajakirjanduse piiramine jne, põhiseaduse muutmine ja rahvarinne, muutused, välispoliitika siis). Riigipöörde katsed (1924 ja 1934 riigipöörde katsete võrdlus). Kultuurielu (Riik ja kultuur, kultuurautonoomia, kultuuri üldised arengujooned ­ erinevatel aastatel). Elulaad (haridus, seltsiliikumised, usk, sport, meelelahutus). Olme. Sisepoliitiline areng (Demokraatlik Vabariik)Õigusliku aluse rajamiseks Eesti riigile tuli koostada põhiseadus. 23apr1919 astus kok...

Ajalugu - Keskkool
52 allalaadimist
10
docx

Kunsti ajaloo konspekt antiikse kunsti kohta

...ne. /'''' ,,Kromleh" koosneb ,,Menhiritest" ja ,,Dolmenitest" Üles ehitatud tähtede järgi Mesopotaamia Kunst Iraani, Iraagi ja Süüria terriotooriumi vahel Kiilkiri Suured savi massid, mis on kiilkirja täis Seda ei osata tõlkida veel Sumerid rajasid Mesopotaamia kultuuri Elu oli ettevalmistus paradiisi jaoks Palju jumalate kujutisi Tsikuraat- Jumala kujude asukoht/Tempel Looduslikud tingimused mõjutasid nende arhitektuuri Majad tehti savist valmistatud tellistest, kuna puid ei kasvanud ja kivimid ei olnud kättesaadavad Need tellised väga kaua ei säilinud Tä...

Antiikarhitektuur - Keskkool
21 allalaadimist
2
docx

Muinasaeg

arheoloogiline kultuur ­ sarnaste leidudega kultuur, soorauamaak ­ pruunikas roostekänkraid meenutav maak, aletamine ­ alepõllu tegemine ehk põllu saamine metsa maha rajumise ja puude põletamise teel, söödiviljelus ­ põlluharimissüsteem, kus osa põllust olu söödi all e puhkas ja teine osa vilja all, kolmeviljasüsteem ­ põll...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
6
doc

Knossose loss

... Tallinn 2009 Egiptuse vahetus läheduses Egeuse mere piirkonnas kujunes kolmandal aastatuhandel eKr. välja õitsev tsivilisatsioon, millel oli kolm keskust: 1. Küklaadide saarterühm kreeta saare ja Mandri-Kreeka vahel; 2. Kreeta saar, kus arenenud kultuuri nimetatakse legendaarse kuninga Minose järgi minoiliseks; 3. Eel-Kreeka e hellaadiline kultuur Peloponnesose poolsaarel. Mälestused sellest kultuurist säilisid kreeka müütides ja legendides. Troojast kõneldakse Homerose eepostes. Mükeene kultuuris domineeris sõdalas...

Kunstiajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
15
doc

Rahvakultuuri ajalugu 1700-1816

TALLINNA PEDAGOOGILINE SEMINAR Noorsootöö osakond NT 12 Eduard Väli Rahvakultuur 1700-1816 Referaat Juhendaja: M.Abel Tallinn 2010 2 Sisukord POLIITILINE TAUST........................................................................................................

Rahvuskultuuri liikumine - Tallinna Pedagoogiline Seminar
16 allalaadimist
1
rtf

9. klassi ühiskonnaõpetuse mõisted

POLIITIKA ­ riigi juhtimist ja toimimist korraldav tegevus. MAJANDUS ­ tootmine ja kauplemine. KULTUUR ­ mitme inimpõlve poolt loodud materiaalsed ja vaimsed väärtused, teadmised ja tavad. ÕIGUS ­ riigivõimu poolt kehtestatud kohustuslike käitumisnormide ja suhete kogum. MORAAL ­ moraalinormide kogum, sisaldades üldtunnustatud põhimõtteid, käitumisnorme. KODANIKUÜHISKOND ­ ühiskonna osa, mis hõlmab mittepoliitilisi kodanik...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
77 allalaadimist
21
doc

Eksami küsimused

... kohalik valitsus), riiklik administratsioon; poliitilised protsessid, reziimid ja muu, mis on nendega seotud. Poliitilised ideed ja teooriad on poliitikateaduse osa, mis tegeleb ühiskonna- ja riigielu korralduse põhimõtete ja arusaamadega. Ajaloos võib eristada 4 olulisemat kultuuri tüüpi.Neist igaühel on oma arusaamad võimust, selle kasutamise meetoditest ja eesmärkidest. Need oleksid vanade Idamaade, Vana-India, Vana-Hiina kultuur ning antiikkultuur Vana-Kreekas ja Roomas.Viimase pärijaks oleme ka meie.Seetõttu vaatleme järgnevalt ainult antiikkultuuri pinnalt kasvan...

Politoloogia - Eesti Mereakadeemia
97 allalaadimist
6
rtf

Hispaania

... sissetung o 3.3 Islami ülemvõim o 3.4 Islami võimu langus ja taasühinemine o 3.5 Tõus maailmajõuna: renessansist 19. sajandini o 3.6 Napoleni valitsus ja selle tagajärjed o 3.7 Hispaania-Ameerika sõda o 3.8 20. sajand o 3.9 21. sajand * 4 Kultuur o 4.1 Arhitektuur o 4.2 Muuseumid o 4.3 Kirjandus o 4.4 Maalikunst * 5 Viited * 6 Vaata ka * 7 Välislingid [redigeeri] Haldusjaotus Next.svg Pikemalt artiklis Hispaania haldusjaotus Hispaania on halduslikult jaotatud 17 autonoomseks piirkonnaks ja kaheks autonoomseks linna...

Geograafia - Põhikool
10 allalaadimist
6
doc

Agrokeemia kontrolltöö küsimused ja vastused

...iste efektiivsus ja väetamise tulukus sõltuvad mulla väetistarbest ning suurel määral ka ilmastikutingimustest. · Kaaliumväetiste efektiivsus oleneb väga oluliselt muldade kaaliumitarbest, lämmastik- ja fosforväetiste ning sõnniku kasutamisest, kasvatatava kultuuri ja ka vastava kultuuri sordi iseärasustest, kuid ka vegetatsiooniperioodi ilmastikutingimustest. · Kompleksväetiste efektiivsus oleneb väetise koostisest, taimetoiteelementide vahekorrast selles ja mulla väetistarbest iga üksiku elemendi suhtes. 26. M...

Aiandus - Kutsekool
76 allalaadimist
2
rtf

§43 Kultuur aastal 1944.

Ajalugu §43 Nõukogude võimu taaaskehtestamine 1944. a ­ eesti kultuur kaheks ­ välis ja kodueesti kultuur. Kultuuripoliitika olemus. · ,,Sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik" uus võim suhtus kultuuripärandisse klassiprintsiibist lähtuvalt, seetõttu ka vaimuelu ideoloogilise surve all. · Vaimne surutis Stalini valitsemise lõpuaastatel ja Breznev...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
34
doc

Konfliktipsühholoogia

..., tegeledes ükshaaval selle liikmetega. Aga kui osapooled, organiseeruvad, tekib osapoole sisene struktuur ja seda on juba raske murda. Organiseerunud osapoolte suhted on määratud ametlike regulatsioonidega. Organiseerumatta osapoolte konfliktis toimivad sõnastamata üldkultuurilised reeglid. Raske on lahendada juhtusid kus vastanduvad organiseeritud osapool ja organiseerimatta osapool. Osapoolte organiseeritus avaldab kahetist mõju. Esiteks on organiseerunud osapooltel lihtsam omavahel suhelda. Teiseks tähendab, aga osapoolte organiseerumine konfl...

Psühholoogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
119 allalaadimist
2
doc

Milleks on vaja kohalikku ajalehte?

...a jaoks oli see kui sigar pärast lõunat. Ajalehed annavad kõigile midagi, eriti kohalikud, sest need sündmused puudutavad meid enim. Meie maakonnalehest "Vooremaa" on õnneks kõigil midagi lugeda, sest igaüks leiab sealt enda jaoks midagi sobivat järgmistest valdkondadest: majandus, kultuur, arvamus, kodulugu, töökuulutused, teenusepakkumised, haridus jne. Need valdkonnad suunavad vastavate huvialadega inimesi koonduma ning tekitavad ühtsustunde. Kokku saades on, millest rääkida või mille nimel ühiselt tegutseda. Tegutsetakse, loomaks midagi ühiselt, arendatakse kodukoha elu, nauditaks...

Meedia - Keskkool
5 allalaadimist
3
doc

KOOL MUUTUB KOOS ÜHISKONNAGA

...kõige üldharidussüsteem. Nooruse sisuks on õppimine ja nii peaks õppimist olema kauem. Meil on seda "kohustuslikku noorust" tervelt 12 klassi, st inimese 19-aastaseks saamiseni. Koos sellega pikenes kooliaeg ka allapoole: tekkisid nullklassid ja lasteaiaharidus. Kultuur püsib kindlalt standardmõtlemisel, kuid uueneb ebastandardsete mõttemudelite kaudu. Kool peab õpetama lapse õppima ja iseseisvalt mõtlema. Kusagilt peab algama inimese hariduslik kujunemise iseotsustamine. Kool ei tohi olla noorele sama mis koorimismasin kartulile ­ sisse lähevad...

Haridus - Tallinna Ülikool
39 allalaadimist
6
odt

Muinasaeg

...onna ajalugu, kasutades allikmaterjalina kõike, mis on inimese loodud või tekitatud · Eesti muinasaja kohta saame teateid ainult arheoloogiast Arheoloogi ülesanded: · Väljakaevamised · Puhastamine ja konserveerimine · Vanuse määramine ­ seda tehakse : * kultuurkihi järgi * radiosüsiniku meetod * drendokronoloogia · Muististe uurimine · Kasutavad oma töös väikseid pintsleid ja kühvleid, · Avastatu pildistatakse, joonistatakse ja kirjeldatakse · Koostööd peavad tegema: etno-, bio-, zoo-, jne -loogidega Loe lisaks õ lk 9 Mui...

Ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
4
doc

Teraviljad

NISU Heino Kiige järgi Nisu on maailma viljade seas olnud pikka aega vaieldamatu kuningas. Nisu on üks väärtuslikemaid taimseid toiduaineid. Nisu on kultuurtaim, mis on juba 9000 aastat vana, kuid ta pole kõige vanem. Kiviajal kasvatati ka juba otra ja hernest. Arvatakse, et juba 7000 aastat tagasi õppisid inimesed valmistama nisuleiba. Tollases leivajahus oli ka ohtrasti liiva, sõklaid ja ohteid, sest liiva abil oli parem vilja jahvatada. Nisuter...

Bioloogia - Põhikool
17 allalaadimist
11
doc

Hiina ja Tiibet

International University Audentes Õigusteaduskond Siim Siirak Hiina ja Tiibet Juhendaja: H. Koitel Tallinn 2008 Sissejuhatus Tiibet, millel on kümmekond sajandit pikk ajalugu, religioon ja kultuuripagas, oli aastatel 1913-1949 de facto iseseisev, rahumeelne ja budistlik riik, mis omas sõltumatut keskvalitsust, raha, maksusüsteemi ja sõjaväge. Peale seda kui Mao Zedongi juhitud kommunistid pääsesid võidule Hiina kodusõjas ja loodi Hiina Rahvavabariik (HRV) marssisid Hiina rahvavabastusarmee ...

Rahvusvahelised suhted - Audentese Ülikool
64 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun