Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

"imf" - 469 õppematerjali

imf e. Rahvusvaheline Valuutafond – rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev org.  1944-45/Eesti 1992  188 liikmesriiki 11. G8 - tähistab maailma juhtivate demokraatlike tööstusriikide (Ameerika Ühendriigid, Itaalia, Jaapan, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia) ja Venemaa iga-aastaseid kohtumisi; tippkohtumisel arutavad riikide liidrid aktuaalseid poliitilisi ja majanduslikke küsimusi ning kohtuvad erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide juhtidega.
thumbnail
21
ppt

WTO, IMF, G8

WTO, IMF, G8 WTO Mis on? World Trade Organization (Maailma Kaubandusorganisatsioon), Organisatsiooni kuulub 158 riiki. Kuidas tekkis ? 1948. aastal sõlmiti Tolli ja kaubanduskokkulepe (GATT), GATT reorganiseeriti 1994. aastal ja selle asemel moodustati Maailma Kaubandusorganisatsioon Millega tegeleb ? elavdada rahvusvahelist kaubandust soodustada vaba konkurentsi rahvusvahelises kaubanduses soodustada rahvusvahelise kaubanduse stabiilset arengut. Seos Eestiga ? Eesti liitus Maailma Kaubandusorganisatsiooniga 13. november 1999. aastal IMF Mis on ? The International Monetary Fund (Rahvusvaheline Valuutafond) Organisatsiooni kuulub 186 riiki. Tekkis 1994. aastal pärast teist maailmasõda Millega tegeleb ? Kooskõlastab rahvusvahelist majandust. Kindlus...

Geograafia → Geograafia
22 allalaadimist
thumbnail
6
ppt

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

ja tasakaalustatud maailmamajanduse arengut. Rahvusvahelise valuutafondi finantsabi kasutatakse aitamaks riiki ajutiste maksebilansiprobleemide ilmnemisel, et vältida likviidsuskriisi ning selle võimalikku negatiivset mõju majanduskasvule ja teistele riikidele. Riigivõimude oskusteabe tugevdamiseks majanduspoliitika planeerimise ja rakendamise osas pakub tehnilist abi. Eesti osalus Rahvusvahelises Valuutafondis IMF kõrgemas otsustusorganis aktsionäride nõukogus esindavad Eestit Eesti Panga president ja tema asendusliikmena Rahandusministeeriumi kantsler. IMF regulaarses tegevuses osaleb Eesti Põhja- ja Baltimaade valijaskonna kaudu. Sellesse valijaskonda kuuluvad lisaks Eestile veel Island, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani. Eesti riigi majanduspoliitilisi seisukohti IMF juhatuses esindab nimetatud kaheksa riigi poolt määratud direktor. 2004-2005 on valijaskonna

Geograafia → Geograafia
16 allalaadimist
thumbnail
11
ppt

WTO, IMF, NATO

WTO, IMF, NATO Annette Kirotar Marilyn Võsu GAG 2010 WTO Maailma Kaubandusorganisatsioon Rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust; loodud 1995. aastal; Eesti liitus 13. novembril 1999. aastal; peadirektor alates 2005. aastast Pascal Lamy. WTO töö juhindub WTO lepingutest; Lepingutel on kolm peamist sihti: 1) aidata kaubandusel toimida nii vabalt kui võimalik 2) liberaliseerida kaubandust täiendavalt uutes läbirääkimiste voorudes 3) panna paika vaidluste lahendamise kord, kompensatsioonide nõuded kokkulepete rikkumise eest jne. Liikmesriigid IMF Rahvusvaheline Valuutafond Rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev organisatsioon; kokku 184 liikmesriiki; Eesti1992. aastast; peamisteks tegevusvaldkondadeks on majanduspoliitika seire, finantsabi ja tehniline abi. Liikmes...

Geograafia → Geograafia
34 allalaadimist
thumbnail
10
docx

CRITISIM ABOUT IMF AND WORLD BANK

TALLINNA ÜLIKOOL POLITICAL SCIENCE AND GOVERNMENT INSTITUTE ANNELI PALM CRITISIM ABOUT IMF AND WORLD BANK INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY (RIR6032/RIR6004) ESSAY 2014 Contents TALLINNA ÜLIKOOL.............................................................................................. 1 Introduction............................................................................................................ 3 Basic of liberalism.................................................................................................. 4

Keeled → Inglise keel
4 allalaadimist
thumbnail
4
doc

ÜRO, WTO, IMF, NATO - Rahvusvahelised organisatsioonid

ÜRO ­ Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ÜRO on globaalne organisatsioon, mis asutati 1945.a ja sinna kuulub 200 maailma riigist 191. ÜRO tegevuse eesmärgid on väga laialdased, selle tegevusvaldkonda kuuluvad nii rahu- ja julgeoleku-, arengu- kui ka inimõigusküsimused. * Peaassamblee (General Assembly) koosneb liikmesriikide delegatsioonidest. Korralised istungjärgud toimuvad igal aastal septembrist detsembrini. Suure töömahu tõttu suunab Peaassamblee enamiku arutusele tulevatest küsimustest oma kuuele peakomiteele. * Julgeolekunõukogu (Security Council) on tähtsaim püsivalt tegutsev organ. Koosneb 15 liikmest, kellest viis ­ Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa ja Hiina RV ­ on alalised ja omavad vetoõigust. Ülejäänud Julgeolekunõukogu liikmed valib Peaassamblee neljaks aastaks, valides iga kahe aasta järel 5 uut Julgeolekunõukogu liiget. Julgeolekunõukogu vastutab rahvusvahelise rahu ja julgeoleku eest. * ÜRO a...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
57 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid

Globaalne, arenenud tööstusriike koondav organisatsioon, millel on 30 liikmesriiki rahvusvaheline organisatsioon. OECD tegeleb peamiselt majanduspoliitika küsimustega, mis on seotud üldise infovahetuse, andmete kogumise, statistika avaldamise, majandustrendide analüüsi, tulevikuprognoosidega jms. 5) WTO ­ world trading organization Globaalne, rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust. 6) IMF ­ international monetary fund? Globaalne, rahvusvaheline valuutafond, rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev organisatsioon 7) NATO - north atlantic treaty organization Regionaalne, sõjaväeline allianss, millele pandi alus 4. aprillil 1949. aastal Põhja- Atlandi lepingu ehk Washingtoni lepinguga. NATO kõrgeim organ on Põhja-Atlandi Nõukogu, mida juhib NATO peasekretär.

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
112 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Maailma organisatsioonid

NATO-Põhja atlandi lepingu organisatsioon ehk Washingtoni leping.Asutati 4.aprillil 1949a.Kõrgeim organ on Põhja Atlandi Nõukogu, mida juhib NATO peasekretär Anders Fogh Rasmerssin eelmine oli Jaap De Hoop Scheffer. 2010 toimus tallinnas Nato mitteametlik välisministrite kohtumine. Sinna kuulub 28 riiki. Peakorter Brüsselis. Tegevus alad: sõjaline-poliitiline liit, rahastab kultuuripärandi kaitse programme ja teadusuuringuid,kriiside ohjamine,rahuvalve väljaspool oma liikmes maade territooriumil.Rahumisioonid: Iraak,Kosovo,Afganistan,Bosnia ja Hertsegovinas. Hoidub jõuga ähvardamast.Ei ole oma sõjaväge, väeüksused moodustavad liikmesriikide relvaüksustest. Kollektiivne enesekaitse põhimõte-relvastatud kallaletung ühele liikmele käsitatakse kallaletungina kõigile lepinguosalistele, lubatud relvajõu kasutamine.Oluline treeningu juures psühholoogiline ettevalmistamine. üleeuroopaline,oluliseks funktsiooniks on ühendada Euroopat, suhteid ho...

Ühiskond → Avalik haldus
8 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Islandi Vabariik

Islandil aga ei ole kõik halvas seisus. Nii näiteks naudib tervislike eluviiside kasvu maailmas ja seega paremaid majandustulemusi Katrin Petursdottiri firma Lysi, mis müüb kalamaksaõli. Muret tekitab vaid krooni ebastabiilsus.Viimasel ajal ongi hakatud rääkima sellest, kas on mõttekas pidada maailma väikseimat oma valuutat või tasuks liituda eurotsooniga. Praegu selle kohta vastused veel puuduvad. IMF annab abi Island on pärast 1976. aastat esimene lääneriik, kes palub Rahvusvahelisest valuutafondist (IMF) finantskriisi abiraha. Rahvusvaheline valuutafond (IMF) annab Islandile ligikaudu 2,1 miljardi USA dollari (26 miljardit Eesti krooni) suurust finantsabi taastamaks Islandi pangasüsteemi. IMF-i esimehe Dominique Strauss-Kahni sõnul väärib finantsabi pakkumine üldsuse heakskiitu, kuna Island on koostanud pangandussüsteemi kindluse taastamiseks ambitsioonika

Geograafia → Geograafia
47 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Organisatsioonid

Organisatsioonid  WTO – Maailma Kaubandusorganisatsioon; reguleerib riikide omavahelist kaubandust (157 riiki).  IMF – Rahvusvaheline Valuutafond; tagab stabiilse rahvusvahelise rahasüsteemi (188 riiki).  EL – Euroopa Liit; majandus- ja poliitilineorg. Mis ühendab liikmesriike. ( Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Iirimaa, Kreeka, Küpros, L eedu,Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slova kkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani,Tšehhi, Ungari).

Ühiskond → Ühiskond
2 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid - ÜRO, WTO, IMF, NATo

Majanduskoostöö ja Arengu organisastioon on arenenud tööstusriike koondav rahvusvaheline organisatsioon. OECD tegeleb peamiselt majanduspoliitikaga: üldise teabevahetuse, andmete kogumise, statistika avaldamise, majanduse analüüsi, prognooside ja muu sellisega. On globaalne organisatsioon. 5. WTO ­ Maailma kaubandusorganisatsioon WTO on rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust. On ülemaailmne organisatsioon. 6. IMF ­ Rahvusvaheline valuutafond IMF ­ on rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev organisatsioon. Rahvusvahelise Valuutafondi peamiste tegevusvaldkondadeks on majanduspoliitika seire, finantsabi ja tehniline abi: IMF-i seiretegevuse eesmärgiks on julgustada riike rakendama sellist majanduspoliitikat ja institutsionaalseid reforme, mis toetaksid jätkusuutlikku ja tasakaalustatud maailmamajanduse arengut.

Ühiskond → Kodanikuõpetus
36 allalaadimist
thumbnail
3
rtf

Majandusorganisatsioonid

Selle nime all alates 1994. a; peakorter Genfis. 140 liiget, Eesti - 1999.a. Eelkäija GATT (Üldine Tolli- ja Kubanduskokkulepe, 1948.a) Eesmärk: elavdada rahvusvahelist kaubandust, selleks kõrvaldada barjäärid ning alandada tollitariife, mis omakorda aitaks suurendada investeeringuid ja luua uusi töökohti. Paraneb liikmesriikide vaheline kaubavahetus, alanevad tollimaksud, võrdsed aktsiisimaksud kõikidele kaupadele, vaba konkurents, heaolu suurendamine. 6) IMF - Rahvusvaheline Valuutafond Kõik IMF-i liikmed võivad astuda ka 1944.a asutatud Maailmapanga liikmeks, mis annab laenu. Asutati aastal 1944; peakorter Washingtonis Üle 180 liikme. Eesti alates aastast 1992. Ülesanne: koordineerida maailmamajandust - eelkõige vältida järske valuutakursi kõikumisi ja leevendada riikide finantskriise, anda ka laene. Rahvusvaheline firma (RVF) = rahvusvaheline ettevõte (RVE) Mõned RVE-d on suuremad kui rahvusriigid.

Geograafia → Geograafia
13 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Mõnede rahvusvaheliste organisatsioonide riigid ja pealinnad

Mõnede rahvusvaheliste organisatsioonide riigid ja pealinnad MERCOSUR (Lõuna Ühisturg) Leedu Vilnius Argentina Buenos Aires Luksemburg Luxemburg Brasiilia Brasilia Läti Riia Uruguay Montevideo Malta Valletta Paraguay Asunción Poola Varssavi Portugal Lissabon Prantsusmaa Pariis Rootsi Stockholm G7 Rumeenia Bukarest Am. Üh. Washington Saksamaa Berliin Kanada Ottawa Slovakkia Bratislava Itaalia Rooma Sloveenia Ljubljana Jaa...

Geograafia → Geograafia
23 allalaadimist
thumbnail
2
doc

VÄLISMAJANDUSPOLIITIKA

VÄLISMAJANDUSPOLIITIKA Välismajandustegevuse vormid: 1) väliskaubandus 2) rahvusvaheline finantskeskkond Väliskaubandus jaguneb ekspordiks ja impordiks. Väikeriigid on tugevamas sõltuvuses välismaailmast kui suured. Miks? ................................................................. Väliskaubanduse piirangud: 1) tollimaks (impordi-ja eksporditoll) 2) kvoot- väliskaubanduse mahuline piirang 3) mittetollilised piirangud: tootmisstandardid, tehnilised nõuded, tervishoiustandard Miks piiratakse väliskaubandust? 1) tollimaks on üks tuluallikaid 2) tärkava tööstusharu argument ­ et kodumaiseid vastrajatud tööstusharusid välismaise konkurentsi eest kaitsta 3) kaitsetoll ­ vastumeede teise riigi poolt rakendatud tollile. Importtooted kallinevad, väliskaubandust piiratakse ­ see kahjustab tarbija huve. Maailma Kaubandusorganisatsioon- WTO 140 liiget Kõiki ...

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
50 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Majandusühendused

El - Euroopa Liit ­ European union - - Austria ,Belgia ,Bulgaaria, Küpros ,Tsehhi Vabariik ,Taani , Eesti, Some ,Prantsusmaa ,Saksamaa ,Kreeka ,Ungari ,Iirimaa ,Itaalia ,Läti ,Leedu ,Luksemburg ,Malta,Madalmaad ,Poola ,Portugal ,Rumeenia ,Slovakkia ,Sloveenia ,Hispaania ,Rootsi ,Ühendkuningriik ; tagada elanikele rahu, heaolu ja stabiilsus; El Ülesanne : Ühendada Euroopa maailmajagu; tagada inimestele turvaline elu; soodustada tasakaalustatud majanduslikku ja sotsiaalset arengut; lahendada globaliseerumise probleemid ja säilitada Euroopa rahvaste mitmekesisus; toetada eurooplaste ühiseid väärtusi, nagu säästev areng, rikkumata keskkond, inimõiguste austamine ja sotsiaalne turumajandus. Asean ­ Kagu ­Aasia maade assotsiatsioon ; Association of Southeast Asian Nations ; brunei darassalam , cambodia , Indoneesia , laos , Malaysia , Myanmr , Philippines , Singapore , Thailand , Vietnam . Eesmärk on Kagu-Aasia maade majandusliku, sotsiaalse...

Geograafia → Geograafia
14 allalaadimist
thumbnail
39
pptx

Globaliseerumine

majandusorganisatsioonid · Liidud, mis on asutatud ühiste eesmärkide saavutamiseks majanduse valdkonnas · Suunavad riikidevaheliste majandussidemete arendamist · Suunavad rahvusvaheliste firmade tegevust Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid 1 Maailma kaubandusorganisatsioon WTO · Asutati 1948.a riikidevahelise kaubanduse lihtsustamiseks,liikmeid 153(23.07.2008 seisuga) · Eesti on WTO liige alates 1999.a · WTO peakorter: Sveitsis , Genfis Rahvusvaheline Valuutafond IMF · Asutati 1944.a, liikmeid üle 180 riigi WTO liikmesriigid Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid 2 NAFTA-Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon · Asutati 1994.a , kuuluvad Kanada, USA, Mehhiko · Peakorter asub Ottawas / Kanada/ ASEAN ­ Kagu-Aasia maade assotsiatsioon · Asutati 1967.a, 11 liikmesriiki, peakorter asuba Jakartas · Eesmärk on majandusliku, kultuurilise ja Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid 3 APEC- Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö foorum

Majandus → Rahvusvaheline majandus
45 allalaadimist
thumbnail
13
ppt

Rahvusvaheline Valuutafond

RAHVUSVAHELINE VALUUTAFOND Sissejuhatuseks Rahvusvaheline Valuutafond ehk International Monetary Fund, loodi 1945. aastal Ameerika Ühendriikides Bretton Woods'is. Rahvusvaheline Valuutafond peakorter on Washingtonis. Valuutafondil on kokku 184 liikmesriiki. Eesti on Rahvusvahelise Valuutafondi liikmesriik alates 1992. aastast. Tegevus (1) Kuni 1970ndate aastateni oli esiplaanil rahvusvahelise kullastandardi säilitamine. Praegu on Valuutafondi prioriteetideks jätkusuutlik ja stabiilne majanduskasv ning finantskriiside ärahoidmine. Peamisteks funktsioonideks on: edendada rahvusvahelist monetaarset koostööd, nõustada liikmesriike majandus ja finantspoliitikas, arendada rahvusvahelist kaubandust, aidates sellega kaasa liikmesriikide majanduse arengule, aidata säilitada valuutade ning vahetuskursside stabiilsust, ...

Majandus → Majandus
17 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Euroopa Liidu liikmesriigid koos pealinnadega liitumisaasta järgi

Kanada ja Mehhiko vahel 17. detsembril 1992 San Antonios alla kirjutatud ja 1. jaanuaril 1994 jõustunud vabakaubandusleping. See on üks maailma suuremaid kaubandusühendusi. Organisatsiooni eesmärk on kaotada aja jooksul liikmesriikide vahelised tollimaksud ning mitmesugused kvoodid. IMF ­ Rahvusvaheline Valuutafond on rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev organisatsioon, mille loomises lepiti kokku 1944. IMF loodi 1945. aastal Bretton Woodsis toimunud rahvusvahelisel rahanduskonverentsil. Rahvusvahelise Valuutafondi peakorter asub Washingtonis Ameerika Ühendriikides. Kuni 1970. aastateni oli esiplaanil rahvusvahelise kullastandardi säilitamine. Praegu on Valuutafondi prioriteetideks jätkusuutlik ja stabiilne majanduskasv ning finantskriiside ärahoidmine. Valuutafondil on kokku 188 liikmesriiki. Eesti liitus fondiga 26. mail 1992.

Geograafia → Maailma majandus- ja...
1 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Majandus-organisatsioonid

Loomine: 1989 Liikmed: Kanada, USA, Mehhiko Tegevus: Rahvusvaheliste firmade tegevuse korraldamine liikmesmaades ASEAN Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon Loomine: 1967 Liikmesriigid: Brunei, Indoneesia, Laos, Kambodza, Malaisia, Myanmar, Filipiinid, Tai, Singapur Tegevus: "Oma " rahvusvaheliste firmade abistamine ja võõraste tegevuse kontroll IMF Rahvusvaheline Valuutafond Loomine: 1945 Tegevus: Riikidevahelise koostöö reguleerimine, soodustamine ja edendamine valuuta- ja finantssfääris, krediidi võimaldamine liikmesriikidele APEC Aasia - Vaikse Ookeani Majandusliku Koostöö Organisatsioon Loomine: 1989 Tegevus: Vabakaubanduse ja majandusliku koostöö arendamine Riigid: Austraalia, Brunei, Kanada, Tsiili, Hiina, Indoneesia, Jaapan, Korea Vabariik, Malaisia,

Geograafia → Geograafia
55 allalaadimist
thumbnail
2
sxw

Geograafia kontrolltöö

1)DEMOGRAAFILISED: keskmise eluea pikenemine, tõuseb vanurite osatähtsus. 2)SOTSIAALSED: palju pensionääre, sündide arvu vähenemine. 3)MAJANDUSLIKUD: vähe maksumaksjaid, riigikassa ei täitu nii kiirelt. 2. Majandusorganisatsioonid 1) GATT: 1948. a loodud tolli-ja kaubanduskokkulepe, mille eesmärk oli välja töötada maailmakaubanduse reeglid ja korraldada läbirääkimisi. 2) WTO: 1994.a loodud Maailma Kaubandusorganisatsioon, mille eesmärk on elavdada rahvusvahelist kaubandus. 3) IMF: 1944.a loodud Rahvusvaheline Valuutafond, püüab vältida ülemäära järske, maailmamajandust ohustavaid valuutakursside kõikumisi ning leevendada eri riikide finantskriise. 4) Vabakaubanduspiirkond: ühendus, mille liikmesmaade vahel on kaotatud kõik kaubandustõkked. Samas säilitakse individuaalne kaubanduspoliitika väljaspool liitu olevate riikidega (nt NAFTA ja EFTA) 5) Tolliliit: koostöövorm, mille liikmesmaade vahel kaubandustõkked puuduvad ning

Geograafia → Geograafia
104 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Globaliseerumine

Global. e. üleilmast.on ühisk.ja maailma majanduse muutused, mis on põhjust. kasvavast rahvusvahelisest kaubandusest ja tihenevast üleilmsest kultuurivahetusest. vabakaubandusest muutused tehnoloogias, transpordi ja kommunikatsiooni areng, majanduses, rahvusvahelise kaubanduse kasv, kapitali liikumise kasv ülemaailma, otseinvesteer. kasv,riikide suveräänsuse ning riigipiiride tähtsuse vähenemine rahvusvaheliste kokkulepete tõttu mis on viinud organ.nagu WTO(maailma kaubandusorganisatsioon, elavdada rahvus. kauband.) ja OPEC(Naftat transportivate riikide vaheline org. Põhit. toornafta hinna regul. maailmaturul, liikmete naftatoodangu ja ekspordikvootide kindlaksmäär. venetsueela, Iraak iraan Ecuador liibüa)tekkeni,rahvusvaheliste finantsorganistsioonide (IMF(rahvusvaheline valuutafond, rahvus. vahel. rahasüsteemi stabiilsuse tagamine) ja Maailmapank) loomine,hargmaiste ettevõtete järjest suurenev osatäht. maailma majanduses, mi...

Geograafia → Geograafia
78 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid - ÜRO

Tegelikkuses ei ole niisugusi hääletusi veel kunagi toimunud. Otsuste tegemisel on alati jõutud konsensusele. Selle puuduseks on väga suur otsustamiseks kulunud aeg. Otsused kipuvad olema ka nii üldsõnalised, et neid on võimalik mitmeti tõlgendada. Suurima majandusega riik, mis ei kuulu Maailma Kaubandusorganisatsiooni, on Venemaa, teisel kohal on Iraan. Eesti liitus Maailma Kaubandusorganisatsiooniga 13. novembril 1999. 6. IMF Rahvusvaheline Valuutafond (inglise keeles International Monetary Fund, lühend IMF) on rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev organisatsioon, mille loomises lepiti kokku 1944. aastal Bretton Woodsis toimunud rahvusvahelisel rahanduskonverentsil. Kuni 1970ndate aastateni oli esiplaanil rahvusvahelise kullastandardi säilitamine. Praegu on Valuutafondi prioriteetideks jätkusuutlik ja stabiilne majanduskasv ning finantskriiside ärahoidmine

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
48 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Rahvuslikud organisatsioonid

Organisatsioon Nimi ingl.k. Nimi eesti k. Tegevusala Liikmed WTO World Trade Maailma Reguleerib Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Organisation Kaubandusorganisatsioon riikide vahelist Edela-Aafrika, Kagu-Aasia, kaubandust Austraalia, Euroopa; IMF Internarional Rahvusvaheline Tegeleb 184 liikmesriiki, peaaegu Monetary Fund valuutafond rahasüsteemi kogu maailm stabiilsese tagamisega ja finantstehnilise abi ning ...

Geograafia → Geograafia
26 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Eksami abi

Ajastu Agraarajastu Industriaalajastu Infoajastu Peamised Põllumajandus, metsandus, Töötlev tööstus, Teenindus, info töötlemineja mahandusharud Kalandus, jahindus Tekstiili,masinatööstus edastamine, transport Peamine tootmisüksus Mõis, talu Ettevõte, tehas Uurimis või teenindusüksus Töö iseloom Käsiitsitöö Masinatöö Vaimne töö Peamised kasutatavad Maa, mets, vesi Maavarad Informatsioon ressursid Hõive Valdav osa töötajaist Valdav osa töötajatest Valdav osa teeninduses põllumajanduses tööstuses Peamine Maakond Riik Kogu maailm tegevuspiirkond Osalemine ...

Geograafia → Geograafia
391 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid Jagatakse: toorainekartellid- organisatsioonid, mis koondavad mingit toorainet või põllumajandussaadust tootvad ja eksportivad riigid (OPEC) regionaalsed majandusorganisatsioonid-koostööd teevad teatud piirkonna riigid (EFTA, NAFTA, ASEAN, APEC, MERCOSUR, SRÜ, Euroopa Liit jpt.) kogu maailma majandust koordineerivad organisatsioonid - ühendab paljusid riike maailma erinevatest piirkondadest (IMF, IBRD, WTO) Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) ­ loodi 1960 naftat tootvate arengumaade ühendusena ja hetkel on 13 liiget: Saudi-Araabia, Iraak, Iraan, Kuveit, Araabia Ühendemiraadid, Katar, Alzeeria, Liibüa, Nigeeria,Angola, Indoneesia, Venezuela, Ecuador. Eesmärgiks: liikmete huvide kaitsmine maailma naftaturul. Toornafta hinna kontrolli eesmärgil määrab kindlaks liikmete naftatoodangu ja -ekspordi kvoodid. Euroopa Vabakaubanduspiirkond (EFTA) - loodi 1960 eesmärg...

Geograafia → Geograafia
37 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid

WTO EESMÄRK ON: ...elavdada rahvusvahelist kaubandust ...soodustada vaba konkurentsi rahvusvahelises kaubanduses ...soodustada rahvusvahelise kaubanduse stabiilset arengut. WTO töö toimub lepingute alusel moodustatud komiteedes, nõukogudes ja töögruppides. Organisatsiooni tegevust juhib peadirektor. WTO peadirektor on alates 2005. aastast Pascal Lamy. Eesti liitus Maailma Kaubandusorganisatsiooniga 13. novembril 1999. aastal. 6) IMF Rahvusvaheline Valuutafond (inglise keeles International Monetary Fund, lühend IMF) on rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev organisatsioon, mille loomises lepiti kokku 1944. aastal Bretton Woods'is toimunud rahvusvahelisel rahanduskonverentsil. Kuni 1970ndate aastateni oli esiplaanil rahvusvahelise kullastandardi säilitamine. Praegu on Valuutafondi prioriteetideks jätkusuutlik ja stabiilne majanduskasv ning finantskriiside ärahoidmine

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
143 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Rahvusvahelised organisatsioonid

Rahvusvahelised organisatsioonid Euroopa liit- 27 riiki, poliitline majandusliit, prioriteet religioonse ebavõrdsuse vähendamine, toimib liikme maksudest WTO- world trade organisatsion- e maailma majandus org, eesmärgiks elatada maailma kaubandust, alandada tollijakaupade tariife NAFTA- north american free trade agreement- e põhja ameerika vabakaubandus leping, liikmesriigid on usa,kanada,mehhiko, kaubandus org- kaotatud pmst kõik kaubandus tõkked ASEAN- assocation of south east asian nations- e kagu aasia riikide ühendus, kaubanduslik org G20- lobal twenty- maailma juhtivad tööstusriigid, toimub igaastane tippkohtumine( maailma poliitika põhisuundade paika panekuks) MERCOSUR- south common market- e lõuna ühisturg, brasiilia,baraquai,uruqai,argentiina, vabakaubandus liit ÜRO- e ülemaailmne rahu, julgeoleku org., eesti alates 1991 NATO- north atlantic thesty org- e põhja atlandi lepingu org, 24 liikmesriiki(eesti 2003), sõjalispoliitilin...

Geograafia → Geograafia
14 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Maailmamajandus

http://www.abiks.pri.ee Tootmisviisi moodustavad majanduses kasutatavad tehnoloogiad ja neile vastavad inimeste vahelised suhted ja töökorraldus. 1) traditsioonilised TV ­ levinud väikestes inimgruppides, oma tarbeks, ei osale maailmamaj. 1.1 korilus, 1.2varaagraarne ­ tekkis seoses loomade kodustamise ja põlluharimise tekkimisega 1.3 hilisagraarne ­ tekkis looma ja taimekasvatuse ühendamise tulemusena 2) Industriaalsed TV ­ tekivad industrialiseerimisega, levinud suurtes inimgruppides, toodetakse turule, osaleb maailmamaj. 2.1 iseseisev industrialiseerimine ­ järkjärgult mindi üle järgmisele TVle 2.2 sõltuv industrialiseerimine ­ toimus industriaalriikide poolt, mitmeid maid kolooniateks muutes Varaindustriaalne ­ alates 15.saj ­ tehnoloogia kiire areng, turumaj levik kõigis maj.harudes, suurettevõtluse teatav levik, säilib käsitöö ja väikeettev...

Geograafia → Geograafia
119 allalaadimist
thumbnail
30
ppt

Rahvusvaheline Valuutafond

IMF Koostasid: 2015 Mis on IMF? IMF ehk Rahvusvaheline Valuutafond on rahvusvaheline majandusorganisatsioon.  IMF tegeleb rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega.  Liikmeteks 188 riiki. IMF-i peakorter Washington, USA Loomine  IMF loodi 1945. aastal Bretton Woodsis toimunud rahvusvahelisel rahanduskonverentsil. Prioriteedid  Jätkusuutlik ja stabiilne majanduskasv.  Finantskriiside ärahoidmine. Peamised tegevusvaldkonnad  1) Majanduspoliitika seire. Eesmärk julgustada riike rakendama sellist majanduspoliitikat ja reforme, mis toetaksid jätkusuutlikku ja tasakaalustatud maailmamajanduse arengut. Peamised tegevusvaldkonnad  2) Finantsabi

Ühiskond → Ühiskond
6 allalaadimist
thumbnail
18
pptx

Majanduspoliitika teostamine rahvusvahelisel tasandil Rahvusvahelise Valuutafondi(IMFi) kaudu

Majanduspoliitika teostamine rahvusvahelisel tasandil Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) kaudu Silvia Linnuste, Laura Viljamaa, Jörgen Jürine Mis on IMF? Rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev organisatsioon Tegevused: • globaalse majanduse ja liikmesriikide majanduse jälgimine • laenud maksebilansi raskustega riikidele • liikmetele praktilise abi andmine. Mis on IMF? • Asutati 1944. New Hampshires Bretton Woodsis II Maailmasõja järgse majanduskorralduse kava loomiseks • Peakorter: Washington DC • Tegevdirektor: Kristalina Georgie va IMF organisatsiooniline struktuur • Aktsionäride kogu (Board of Governors) • Rahvusvaheline Raha- ja Finantskomitee (IMFC) • Direktorite nõukogu (Executive Board) IMF-i hoovad majanduspoliitika mõjutamiseks • Järelevalve • Finantsiline abi

Majandus → Maailma majandus
4 allalaadimist
thumbnail
3
odt

Arenenud tööstusriigid, heaoluühiskond

Kordamine Arenenud tööskiikideks nim. · Tugev majandus · Kõrge elatustase · turumajandus · Autode kasv Arenenud tööstusriigid: · USA · SLV · Kanada · Jaapan sõjas kannatatud riikide abistamine: · Valuutafond(IMF) · Marshalli plaan · Maailmapank-said laene 1970.a majanduskriisi põhjustas: · üleküllastumine pikaajaliste tarbekaupadega · energiakriis-nafta hinna tõus Majanduskriisi tulemused: · energiasäästlikud tootmisvõtted · väiksemad asjad · infoühiskond- teave USA tunnused: · dollar tunnustatud valuuta · majanduslik õitseng USA poliitilised probleemid ja lahendused: · 1940.a vasakpoolsete rünnak(ohustab USA-d lõpetati) · Mustanahalised(1960.a seadus mis parandas nende elu) · USA pidurduspoliitika(USA lõpetas, sest see vähendas nende uhkust) USA sisepoliitika: · demokraatlik · täidesaatev võim- president · seadusandlik võim- Kongress(esindaj...

Ajalugu → Ajalugu
60 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Lühike ülevaade rahvusvahelistest organisatsioonidest

WTO (Maailma Kaubanduse Organisatsioon) Eesmärk: elavdada rahvusvahelist kaubandust, püüab vähendada kaubanduse barjääre. Loodi: 1995 Liikmeid: 2008 seisuga 153 (Eesti 1999) ÜRO (Ühinenud Rahvaste Organisatsioon) Eesmärk: rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, inimõiguste ning rahvusvahelise koostöö tagamine ja majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise IMF (Rahvusvaheline Valuuta Fond) ja humaanse iseloomuga rahvusvaheliste Eesmärk: vältida ülemäära järske probleemide lahendamine. maailmamajandust ohustavaud valuutakursside Loodi: 1945 kõikumisi. Leevendada eripiirkondade Liikmed: 192 finantskriise. Annab riikidele laenu. ÜRO töökeelteks on inglise, prantsuse, hispaania, Loodi: 1944 ...

Geograafia → Geograafia
47 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Rahvusvaheline valuutafond

Sestpeale on Valuutafond tegelenud rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega. Kuni 1970ndate aastateni oli esiplaanil rahvusvahelise kullastandardi säilitamine. Praegu on Valuutafondi eesmärgiks jätkusuutlik ja stabiilne majanduskasv ning finantskriiside ärahoidmine. Valuutafondil on kokku 184 liikmesriiki, Eesti on liikmesriik alates 1992. aastast. Rahvusvahelise Valuutafondi peamiste tegevusvaldkondadeks on majanduspoliitika seire, finantsabi ja tehniline abi. IMF kõrgemas otsustusorganis aktsionäride nõukogus esindavad Eestit Eesti Panga president ja tema asendusliikmena Rahandusministeeriumi kantsler. IMF regulaarses tegevuses osaleb Eesti Põhja- ja Baltimaade valijaskonna kaudu. Sellesse valijaskonda kuuluvad lisaks Eestile veel Island, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani. Eesti riigi majanduspoliitilisi seisukohti IMF juhatuses esindab nimetatud kaheksa riigi poolt määratud direktor. Tänu sellele, et Eesti kuulub IMF-i on Eestil

Geograafia → Geograafia
22 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Maailmapank, põhjamaade investeerimispank, rahvusvaheline valuutafond

mille kaasomanikeks on Eesti, Island, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani. Pank annab laene nii oma liikmesriikides kui ka nendest väljaspool. NIB hangib oma laenuandmiseks vajalikud vahendid laenates neid ise rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt. NIBi võlakirjadel on kõrgeim võimalik krediidireiting. IMF - Rahvusvaheline valuutafond Rahvusvaheline Valuutafond on rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev organisatsioon, mille loomises lepiti kokku 1944. IMF loodi 1945. aastal Bretton Woodsis toimunud rahvusvahelisel rahanduskonverentsil. Praegu on Valuutafondi prioriteetideks jätkusuutlik ja stabiilne majanduskasv ning finantskriiside ärahoidmine. Valuutafondil on kokku 188 liikmesriiki. Eesti liitus fondiga 26. mail 1992. IMF-i seiretegevuse eesmärgiks on julgustada riike rakendama sellist majanduspoliitikat ja institutsionaalseid reforme, mis toetaksid jätkusuutlikku ja tasakaalustatud maailmamajanduse arengut

Majandus → Rahandus ja pangandus
15 allalaadimist
thumbnail
8
rtf

Maailmapank

edendamine. Selleks annab Maailmapank arengumaadele pikaajalist laenu ning aitab välja töötada majanduse arendamise programme ja konkreetseid projekte. Oma tegevuse alguses aitas Maailmapank üles ehitada sõjas kannatada saanud Lääne- Euroopa majandust, hiljem aga pööras pilgu vähe arenenud Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika riikidele. 1990. aastatel avanes Maailmapangale Ida-Euroopa. Laenudeks ei saa Maailmapank raha liikmesriikide sissemaksetest nagu IMF, vaid võlakirjade müügist maailma kapitaliturgudel. Maailmapank müüb võlakirju ka otse rikaste riikide valitsusasutustele ja keskpankadele. Võlakirjade tagasiostu tagavad Maailmapanga liikmesriigid. Harilikult annab Maailmapank laenu 12­15 aastaks ja veidi kõrgema intressimääraga kui ta ise ostab. Maailmapangal on mitu allasutust: Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon (International Development Association, IDA) ja Rahvusvaheline Finantskorporatsioon (International

Geograafia → Geograafia
9 allalaadimist
thumbnail
83
ppt

NATO ja rahvusvahelised organisatsioonid

Horvaatia, Serbia, Moldova, Kõrgõzstan OSCE MISSIOONID · OSCE Bosnia ja Hertsegoviina missioon 1995. aastal (pärast Jugoslaavia lagunemist) · OSCE Gruusia missioon 2008.a. (Vene- Gruusia sõda 08.08.2008) OSCE sessioon Berliinis Saksa Bundestagis OECD · Euroopa Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon · Asutatud 1961 · Eesti on liige 2010. aasta sügisest · Peakorter Pariisis OECD LOGO PEAKORTER PARIISIS IMF · Rahvusvaheline Valuutafond · Asutatud 1944, peakorter Washingtonis · Eesti liige aastast 1992, 2011.a. 184 liikmesriiki · Tegevuse eesmärk: soodustada rahvusvahelist rahanduskoostööd ja valuutade vahetuskursside stabiilsust, et toetada stabiilset maailamajanduskeskkonda IMF peakorter Washingtonis IMF · IMF-i prioriteetideks praegu (2011) JÄTKUSUUTLIK ja STABIILNE MAJANDUSKASV ja FINANTSKRIISIDE ärahoidmine · Peamised tegevusvaldkonnad:

Ühiskond → Ühiskond
18 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Maailm pärast teist maailmasõda

2. Teine maailm e. sotsialismileer - plaanimajandus, kogu toomine riigistatud, põllumajanduse kollektiviseerimine, majanduse juhtimine tsentraliseeritud. 3. Kolmas maailm e. arengumaad * Tööstuse ja põllumajanduse madal arengutase * monokultuursus ja orienteeritus toorme väljaveole * madal elatustase ja rikka eliidi ning rahvahulkade suur varanduslik diferentseeritus. Kujunesid välja peamised rahvusvahelised majanduslikud institutsioonid. 1945 IMF - Rahvusvaheline valuutafond. Eesmärgiks tagada rahvuslike valuutade konventeeritavus. Aluseks Bretton-Woodsi süsteem - fikseeritud valuutakurss, valuutaarvelduste aluseks - USD, millel kindel kulla väärtus. See süsteem kehtis kuni aastani 1971. IBRD - Maailmapank e. Rahvusvaheline Rekonstrueerimise ja Arendamise Pank. Eesmärgiks toetada oma liikmesriikide majanduslikku arengut rahvusvaheliste investeerimisprogrammide kaudu. 1947

Ajalugu → Ajalugu
531 allalaadimist
thumbnail
28
docx

Raha loomise protsess

nende kohustuste täitmist, kuid ta saab avaldada majanduslikku ja moraalset survet. Ükski riik ei ole huvitatud minemast vastuollu IMF- ga, eriti kui riik saab sattuda majandusraskustesse, kuid sellistele riikidele toetusi ei jaga. Vähe sellest, et kaob võimalus saada toetust IMF- lt, väheneb võimalus üldse saada välislaenusid, kuna ka teised riigid ei soovi vastuolu IMF- ga. Loomulikult sõltuvad tugevad majandusriigid IMF- st vähem ja nii on mitmed neist tegutsenud vastuolus IMF tegevussuundadega, nt intressimäärade kujundamisel või ka valuutakursside määramisel. Valuutafondiga liitudes, tuleb riikidel tasuda sisseastumistasu, mida nimetatakse kvoodiks. Kvoodi suurus pole konkreetselt fikseeritud, vaid see sõltub iga sisseastuja majanduslikust võimekusest, mida hinnatakse erinevate majandusnäitajatega, nagu SKT, valuutareserv, maksebilanss jmt. Mida võimsam on riigi majandus, seda suurem on talle rakendatav kvoot. Eesti esialgseks kvoodiks oli 66 mln USD

Majandus → Rahanduse alused
15 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid

Sestpeale on Valuutafond tegelenud rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega. Kuni 1970ndate aastateni oli esiplaanil rahvusvahelise kullastandardi säilitamine. Praegu on Valuutafondi eesmärgiks jätkusuutlik ja stabiilne majanduskasv ning finantskriiside ärahoidmine. Valuutafondil on kokku 184 liikmesriiki, Eesti on liikmesriik alates 1992. aastast. Rahvusvahelise Valuutafondi peamiste tegevusvaldkondadeks on majanduspoliitika seire, finantsabi ja tehniline abi. IMF kõrgemas otsustusorganis aktsionäride nõukogus esindavad Eestit Eesti Panga president ja tema asendusliikmena Rahandusministeeriumi kantsler. IMF regulaarses tegevuses osaleb Eesti Põhja- ja Baltimaade valijaskonna kaudu. Sellesse valijaskonda kuuluvad lisaks Eestile veel Island, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani. Eesti riigi majanduspoliitilisi seisukohti IMF juhatuses esindab nimetatud kaheksa riigi poolt määratud direktor. Tänu

Geograafia → Geograafia
89 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Rahvusvahelised firmad ja majandus.

inimarengu taseme näitajatega riik. • GATT - Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe (Inglise keelest lühend GATT) oli 1947. aastal sõlmitud rahvusvaheline leping, mille eesmärgiks oli tollibarjääride vähendamine ning liikmete kaitsmine kaubandusliku diskrimineerimise eest. • WTO - Maailma Kaubandusorganisatsioon (Inglise keelest lühend WTO) on rahvusvaheline organisatsioon, mis reguleerib riikide omavahelist kaubandust. • IMF - Rahvusvaheline Valuutafond (Inglise keelest lühend IMF) on rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsuse tagamisega tegelev organisatsioon, mille loomises lepiti kokku 1944. • Vabakaubanduspiirkond - Vabakaubanduspiirkond hõlmab kaupade ladustamishooneid, tollivabadust ning võimalust kaupu ladustada, töödelda, pakkida ja sorteerida. Eesmärgiks transiidivoo sissetõmbamine. • Tolliliit - on ühtne kaubanduspiirkond, kus riikide vahel liikuvatel kaupadel

Geograafia → Geograafia
8 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Ühiskonna areng ja globaliseerumine

Kordamisküsimused 11. kl. Ühiskonna areng ja globaliseerumine. 1. Iseloomust agraar-, industriaal- ja infoajastu riiki (peamised majandusharud, töö iseloom, kasutatavad ressursid, osalemine maailmamajanduses,) Agraarühiskond ­ põllumajandus, metsandus, kalandus; käsitöö; loodusjõud, toorained; kohaliku valla sisene; Industriaalühiskond ­ töötlev tööstus; masinad; toodetud energia, kapital; riigisisene; Infoühiskond ­ teenused; vaimne tehnoloogia; informatsioon, koolitus, ajupotentsiaal; ülemaailmne 2. Milleks vajasid Euroopa riigid kolooniaid 16.-18. sajandil ja milleks kasutasid nad kolooniaid 19. sajandil? 16.-18. sajandil põllumajandustoodang, vürtsid, vääriskivid; 19. sajandil toorained. 3. Miks kadus 20. sajandil vajadus kolooniate järele? Toimus impeeriumide vahel võitlus kolooniate ja tooraineallikate pärast. Toimusid kaks maailmasõda. Tekkisid suurettevõtted ja suurenesid vastuolu...

Geograafia → Geograafia
176 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Rahvusvahelised organisatsioonid ja globaliseerumine

h. rahvusvaheliste otseinvesteeringute kasv kasvanud on rahvusvaheline reisimine ja turism rahvustoitude (pitsa, india köök) ülemaailme levik ülemaailmsete reeglistike teke (konkurentsi-, autorikaitse seadused, patendid jne) Poliitikas riikide suveräänsuse ning riigipiiride tähtsuse vähenemine rahvusvaheliste kokkulepete tõttu riigid annavad üha enam osa õigustest rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu ÜRO, WTO,EL, NATO, IMF ja Maailmapank Kultuuri valdkonnas erinevate maade äri- ja tarbekultuuride lähenemine suhtluses lai inglise keele kasutamine info saamiseks Interneti kasutamise suurenemine Ameerika filmide, teleülekannete ja programmide levik üle maailma rahvusvahelise turismi kasv Globaliseerumist iseloomustab massikultuuri levik kohaliku kultuuri hääbumise arvelt. Kasvanud on rahvusvaheline kultuurivahetus Globaliseerumise mõõtmine Majanduslik integratsioon:

Ühiskond → Ühiskonnaõpetus
20 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Mehhiko

Kool Nimi klass MEHHIKO Juhendaja: Koht aasta Mehhiko (Mehhiko lipp, 2009) Üldandmed: · Pindala on 1 972 550 km² · Rahvaarv on 111 211 789 inimest · Pealinnaks on Mexico · Keeleks on hispaania keel · Rahaühikuks on peeso · Mexicos elab 2009 aasta seisuga 14 007 495 inimest (Mehhiko üldandmed, 2009). Geograafiline asend: (Mehhiko,2009) Mehhiko asub Kesk-Ameerikas. Idast piirab teda Mexico laht ja Kariibi meri ning läänest piirab Mehhikot Vaikne ookean. Mehhiko asub Ameerika Ühendriikide ja Guatemala vahel. Geograafilised koordinaadid: 23 00 N, 102 00 W Maaala: · Üldine: 1 972 550 km² · Maismaa: 1 923 040 km² · Vesi: 49 510 km² Maaala võrdlus: Natuke vähem kui kolm korda Texase maala ulatus. ...

Geograafia → Geograafia
52 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Kordamine geograafia tööks

Kordamine geograafia tööks 1. Võrdle agraarajastut, tööstusajastut, infoajastut! Agaarajastu Tööstusajastu Infoajastu Enamus inimesi töötab Enamus inimesi töötab Enamus inimesi töötab põllumajanduses tööstuses teenindussektoris Peamised majandusharud: Peamised majandusharud: Peamised põllumajandus, jahindus, maetalliurgia, masinatööstus, majandusharud: info kalandus tekstiilitööstus töötlemine, edastamine, transport Linnasi vähe, inimesed Tekib palju linnasid, sest oli Palju linnasid, linnade elasid peamiselt maal vaja saada palju inimesi, kes hulk suureneb, vastu töötaks tööstuses linnastumine Transport väga nõrgalt Tran...

Geograafia → Geograafia
67 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid

tööd juhib eesistujamaa praegu Portugal, eesti 2018 eesistujamaast oleneb, milliste probleemisega rohkem tegeletakse liikmemaks käib SKT järgi kõige suurem Saksamaal 3) Kogu maaimamajandust korrigeerivad organisatsioonid 1944 ­ Britton Woodi konverents otsustati, et peaks moodustama maailmamajandust korrigeerivad organisatsioonid peamine ül: vähendada riikidevahelisi erinevusi, aidates kaasa kõigi riikide arengule 1945 ­ IMF ­ Rahvusvaheline Valuutafond rahvusvahelise rahanduse kordineerimine, eelkõige vähendades valuutakursside kõikumisi ja hoides ära finantskriise kuidas? teeb riikide majanduslikke analüüse annab arengusoovitusi annab laene (oma arveldusühikutes, mida reaalselt ei eksisteeri 185 liiget ­ aastast 1992 ka Eesti IBRD ­ Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni ja Arengu Pank üks allorganisatsioon maailmapangagrupist

Geograafia → Geograafia
89 allalaadimist
thumbnail
1
doc

9 klass - "Külm sõda"

Lõuna-Vietnam, keda toetas USA. Tulemus: 1976 ühendati riigid. 12.Iseloomusta heaolu ühiskonda? · Pidevalt suurenevad sissetulekud · sotsiaalse turvalisuse kasv · arenenud riiklik haridus-, tervishoiu-, ja sotsiaalabi süsteem · töötu- ja vanusetoetused, pensionid, stipendiumid 13. Olulised liikumised 1960-ndatel(seletus, miks)? Hipiliikumine, see oli protestiks Vietnami sõjale. Veel on ka rohelised organisatsioonid, mis polnud ei parem- ega vasakpoolsed. 14. VLO, VMN, IMF, IBRD (defineeri) VLO: Varssavi Lepingu Organisatsioon VMN: Vastasikuse Majandusabi Nõukogu IMF: Rahvusvaheline Valuutafond IBRD: Maailmapank.

Ajalugu → Ajalugu
101 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Rahapoliitika olemus ja osatähtsus maailmas

Rahapoliitika olemus ja osatähtsus maailmas 1 Rahapoliitika, selle eesmärk ja puudused 1.1 Raha- ehk monetaarpoliitika Raha- ehk monetaarpoliitika on meetod, mis mõjutab interssimäärasid ja ringluses olevat rahamassi ning taotleb seeläbi kogunõudluse kontrolli. Nt Laenuprotsendi langus õhutab laenamist ja suurendab sellega kogunõudlust, kuid laenuprotsendi tõus aga teeb ettevaatlikuks ja vähendab kogunõudlust. Rahapoliitikaga juhitakse majanduse kasvukiirust: ergutatakse, kui olukord on kehv, ja aeglustatakse, kui majandusel on oht liiga kiire kasvu tõttu üle kuumeneda. Monetaarpoliitikat teostab poliitiliselt sõltumatu keskpank. Eesti riigi rahapoliitikat teostab Eesti Pank. • Kuuludes eurosüsteemi, osaleb ka Eesti Pank euroala ühtse rahapoliitika väljatöötamises. Eurosüsteemi eesmärk on säilitada oma alal hinnastabiilsus. Sellega soodustatakse majanduskeskkonda ja kõrgemat tööhõivet. 1.2 Rahapoliiti...

Majandus → Raha ja pangandus
27 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Rahvusvahelise majanduse alused kodutöö 4

tulevikus mõneti muutumatud ning nominaalne vahetuskurss puudub. Seega pole see mingi üllatus, et paljud turuosalised ja poliitikud võtavad vastu valesid otsuseid, mõnikord lausa väga valesid otsuseid. See võib küll viia massiliste uusjoondusteni kursside puhul, mille tagajärjed on laastavad. Reaalsed vahetuskursid on andnud märku suurtest vahetuskursi üle hindamisest enne finantskriise. Seda märgates tähtsustas nii IMF kui teised jälgijad kahepoolseid reaalseid vahetuskursse ning tegelikult kasutatavaid reaalseid vahetuskursse. Selle järgi võib järeldada, et reaalsed vahetuskursid tänapäeva keerulises majanduses omavad olulist rolli ettevõtete, riikide kui ka kodanike igapäeva elus. 2 3

Majandus → Rahvusvaheline majandus
18 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Liibüa konflikti tagajärjed

Liibüa nafta importijad. Allikas: Market Observation. Hirm nafta nappuse pärast pani toornafta hinna kerkima. Eelmine nädalal maksis üks barrel üle 100 dollari (Kas saudid...). Föderaalreservi juht Beb Bernanke teatas teisipäeval Kongressile, et jätkuv nafta hinna kasv võib muutuda ohuks majandusele (Bernanke: kõrged naftahinnad ohustavad majandust). Praegune maailma majandus seisab silmitsi kõrge töötuse, inflatsiooni ja kasvavate toiduainete hindadega (Kas Saudid...). IMF samuti tegi avaldust, et juhul kui naftahinnad püsivad 110-120 USA dollari tasemel pikaks ajaks, maailmamajanduse areng võib tunduvalt aeglustada (IMF: kõrge nafta hind... 2011).

Majandus → Rahvusvaheline majandus
23 allalaadimist
thumbnail
15
pdf

Rahvusvaheline valuutafond

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut RAHVUSVAHELINE VALUUTAFOND Referaat Koostajad: Juhendaja: Tartu 2006 SISUKORD 1. Sissejuhatus ...................................................................................................................4 2. Rahvusvahelise Valuutafondi juhtimine .......................................................................5 3. Nõuded RVF-iga ühinevale riigile. ...............................................................................6 4. RVF kvoodid ja hääleõigus...........................................................................................7 5. Rahvusvahelise Valuutafondi tegevus ..........................................................................8 5.1. Majanduspoliitika seire ja konsultatsioonid...........................................................8 5.1.1. Liikm...

Majandus → Rahvusvaheline rahandus
102 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Maailma majanduse globaliseerumine

Maailmamajnduse globaliseerumine A 1. Suurim majandusliit on: OPEC, ASEAN; NAFTA, EFTA, IMF, EU, MERCOSUR. 2. Loetletud ettevõtetest kuuluvad maailma suurimate hulka (2): Saab, Neste, Royal Dutch/Shell, Lukoil, Citigroup,Opel 3. Globaliseerumine mõjutab Põhja riike järgmiselt: a) lõunamaiste kultuuride levik, eksootiliste kaupade eksport b) toodete hinnad odavamad, sest ettevõtted laienevad lõunasse ja sealne tööjõud on odavam c) riikide vahel tekkisid tihedad sidemed; kujunes tööjaotus ja kapitalivoolud 4

Geograafia → Geograafia
21 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun