Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria finantsanalüüs - 24 õppematerjali

Majandus >> Finantsanalüüs
finantsanalüüs –  majandusseisundi analüüs, suhtarvuanalüüs jne 2. Juhtimisarvestus – allüksuste ja toodete kuluarvestus, analüüs ja  juhtimine 3. Finantskavandamine – tulude, kulude ja kasumi prognoosimine 4. Käibekapitali juhtimine – rahakäive, nõuded, varud ja kohustused 5. Investeeringute eelarvestamine – tasuvusanalüüs ja väärtuse  loomise analüüs 6. Finantskontroll – süsteemi loomine ja juhtimine, riskide juhtimine
33
pdf

AS STV JA AS STARMAN - Finantsanalüüs

SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1 HORISONTAAL- JA VERTIKAALANALÜÜS - BILANSS 4 2 HORISONTAAL- JA VERTIKAALANALÜÜS - KASUMIARUANNE 10 3 SUHTARVUANALÜÜS 3.1 Likviidsusarvud 13 3.2 Käibekapital ja selle koostisosad 17 3.3 Kapitali struktuuri suhtarvud 20 3.4 Marginaal, tasuvus,...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
735 allalaadimist
26
docx

Finantsanalüüs (praktikaaruanne)

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestuse ja maksunduse osakond ICT SUPPORT OÜ Praktikaaruanne Tallinn 2014 SISSEJUHATUS Raamatupidamise III kursuse esimese praktika läbis autor raamatupidamisteenust pakkuvas firmas Annual Report OÜ, mis asub aadressil Spordi 26a. Praktika kestis ajavahemikul 25.11.2013 ­ 20.12.2013. Praktikaaruande koostas autor lähtuvalt Annu...

Finantsanalüüs - Kutsekool
285 allalaadimist
2
docx

Finantsanalüüs EKSAM Kasumiaruanne

Finantsanalüüs EkSAM Kasumiaruanne Püsikulud 61 miinus 17-18 1, Korrektsed finantsprognoosid sh investeeringute prognoos! Kõik arvutused 2 aasta kohta Periood vähemalt 2 aastat 1. Kulude eristus 2. –Muutuvkulud 3. Püsikulud 2. Piirkasum (Müügitulu –muutuvklud ) 3. Piirkasumi tase (Piirkasummüügitulu) 4. Müügitulu tasuvuspunkt (püsikulud piirkasumi tase ) 5-Ärirentaablus (Ärikasummüügitulu ) 6. EBITDA ja ärikasumi rahasiduvus (EBITDAÄrikasu...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
80 allalaadimist
0
jpg

Finantsanalüüs

Kontrolltöö: Arvestus ja aruandlus pangas Tegemist on rakenduskõrghariduse materjalidega...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
10 allalaadimist
62
docx

Finantsanalüüs ettevõtte põhjal

3 1.1.1 Andmete vastavus......................................................................................................3 2VERTIKAAL- JA HORISONTAALANALÜÜS...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
83 allalaadimist
14
docx

Võrdlus finantsanalüüs kahe ettevõtte alusel

MAJANDUSAASTA ARUANDE VÕRDLUSANALÜÜS Töö eesmärgiks oli võrrelda kahte audiitor ettevõtet ja tuua välja erinevused. Valik on tehtud just selline, et tuua välja erinevused mis mõjutavad ettevõtte edukust, kuigi tegevusaeg on sama pikk. Võrreldakse mõlema ettevõtte 2015. aasta ja 2016. aasta majandusaasta aruannet. Mõlemad ettevõtted on vastu võtnud rahvusvahelise võrgustiku s...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
15 allalaadimist
8
xlsx

Finantsanalüüs

Ettevõtte finantsvõimenduseta tururiskipreemia 5%. Ettevõtte omakapitali bilansiline suurus aasta lõpus on 168 mln eurot, sh va Laenukapitali suurus on 280 mln eurot (laenukapitali suurus aasta jooksul ei muutunud) ja la finantstulud ja ainukeseks finantskuluks on intressikulud. Ettevõtte tulusid ei maksustata. Arvutage tulusus. Hinnake ettevõtte...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
21 allalaadimist
16
xlsx

Finantsanalüüs kodutöö nr 1 majandus, finants

Ettevõte võtab 01.05.2015 kolmeaastase annuiteetlaenu intressimääraga 7% aa Tagasimakseid sooritatakse igakuisel. Laenusumma on 100 000 eurot ja lepingutasu laenu sõlmimisel hankimisega seotud muud kulutused ulatuvad 1200 euroni. Koostage laenu amortisatsioonigraafik ja vaadeldava laenu krediidikulukuse määr. Milline on 2015. aasta lõpuks laenujääk ja kui suur on intr 2015. aastal...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
47 allalaadimist
8
docx

Finantsanalüüs Eksam kordamine arvutus

Kapitali hind on seda madalam, mida kõrgem on risivaba intressimäär Jah  EI 2. Finantshierarhia teooria kohaselt on finantseerimisallikate paremusjärjestus tüüpiliselt  Laenukapital, sisemine omakapital, väline omakapital  Laenukapital, väline omakapital, sisene omakapital  Sisemine omakapital, väline omakapital, laenukapital Sisemine omakapital, laenukapital, väline omakapi...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
34 allalaadimist
52
xlsx

Finantsanalüüs kodunetöö

0 € Finantsvõimendi (DFL) Koguvõimendi (DTL) 2.50 0.92 Ärikasum 4,600,000 € Muutus -20000 Tükki Ülesanne 3 on seotud osaliselt finantsanalüüsi ja osaliselt võimendusanalüüsiga. Võimendusanalüüsi ja 5.00 € võimendusnäitajaid (DOL, DFL, DCLDTL) me käsitlesime viimasel päeval, kuid käsitletud näitest ja Makstakse in tressi m materjalist peaks piisama. 180,000.00 € - 1,625,000.0 € DTL  DOL  DF...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
30 allalaadimist
14
xlsx

Finantsanalüüs ja investeeringud näidis ülesanne

Aruandeaasta kasum kahjum ROE (aasta Aasta Varad Omakapital (€) Müügitulu (€) (€) algus) 2004 2721649 765935 17189116 2005 4757115 327088 1029111 19389980 42.7% 2006 4745614...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
13 allalaadimist
14
xlsx

Finantsanalüüs

Tahad auto sissemaksuks raha kõrvale panna. Paned panka 200 eurot. Panga intressimäär on 1,5% kuus. Lisaks paned panka iga kuu lõpus PV,200 eurot. Kui palju praegune_väärt on...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
4 allalaadimist
7
docx

Finantsanalüüs

Finantsanalüüs Majandusaasta aruannete põhjal likviidsuse analüüsimine 2018 Likviidsusnäitajate analüüs Ettevõtte likviidsus sõltub ettevõtte varade likviidsusest. Likviidsus iseloomustab ettevõtte juhtkonna võimelisust tasuda jooksvalt tekkivaid kohustusi. Likviidsusanalüüs seisneb peamiselt lühiajalise maksevõime analüüsimises, mille käigus püütakse hinnata kui...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
12 allalaadimist
63
pdf

FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS: ETTEVÕTTE PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestuse ja maksunduse osakond Maria Kashirova FINANTSANALÜÜSI MEETODITE VÕRDLUS: ETTEVÕTTE PANKROTIOHU PROGNOOSIMINE Lõputöö Juhendaja: Rene Pihlak Tallinn 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
205 allalaadimist
1
docx

PANGAD JA TEENUSED

Pangad ja teenused PANGAD Lae Arveldu Klienditu Krediitkaa Investeerimishoi Pensio n s gi rt us n SEB + + + + + + DANSKE + + + - + + SWEDBAN + + + + + + K BIGBANK + + + -...

Finantsanalüüs - Kutsekool
6 allalaadimist
82
docx

Rahanduse ülevaade

Nimeline väärtpaber) - esitajaveksel (nimetu väärtpaber) Raha – üldine maksevahend ; selle vastu saab vahetada mistahes kaupu . Kaupraha – kasutatakse kaupa nagu raha Kaupa esindav raha – väärismetallid Usaldusraha – puudub materiaalne tagatis(kuid mitte täielikult), raha, mille ringlus baseerub ainult või osaliselt usalduses(nt.10% usaldus ja 90% kul...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
40 allalaadimist
30
pptx

Business Analysis and Valuation Using Financial Statements

Äristrateegia analüüs 2. Raamatupidamisanalüüs 3. Finantsanalüüs 4. Prognoosiv analüüs •.Firma äritegevus ja raamatupidamissüsteem mõjutavad finantsaruandeid Strateegiline analüüs • Oluline lähtepunkt finantsaruannete analüüsis • Jätkusuutlikkuse hindamine • Strateegilised valikud: 1. Tootmisharu valik 2. Konkurentsistrateegia 3. Koostööstrateegia Ülevaade raamatupidamisanalüüsist • Eesmärk: hinnata, kui hästi firma raamatupidamine kajastab tegelikku äritegevust •...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
5 allalaadimist
32
xls

Finantsprognoosid

I aasta II aasta Kas ettevõte hakkabon registreeritud käibemaksukohustuslaseks (jahei) jah jah Krediiti müügi osakaal käibest (kui suur osa müügiarvetest laekub järgmisel kuul) % Hoonete amortisatsiooninorm % Seadmete amortisatsiooninorm % Immateriaalse põhivara amortisatsiooninorm % Finantsprognooside täitmise juhen...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
49 allalaadimist
34
xlsx

Projektipõhine arvestus Kodutöö-nr-2

Osaühing on teenust osutav ja vahendustegevusega tegelev ettevõte, kes on käibemaksukohustuslaseks registreeritud maksustatav 20% määraga ja sisendkäibemaks on õigus 100% maha arvata. Raamatupidamise sise-eeskirjade järgi o alates 500 eurost. Alla 500 eurot maksev väheväärtuslik vara kantakse soetamisel kuludesse. Algsaldod: Pikaajaline laenukohustus 18000 Põhivara 72 000 Arvelduskonto...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
18 allalaadimist
14
docx

Finantsaruandluse analüüs KT 1

Finantsaruandluse analüüsi 7 etappi järjekorras. Suhtarvu definitsioon, valem, arvutused, arvu interpreneerimine (mida tähendab), võrdlus (võrdlus üldtunnustatud kriteeriumile, statistikaametiga võrldus), hinnasagedus, dünaamika ja selle põhjused, parendusettepanekud. 2. Selgitage, millised suhtarvude grupid pakuvad enim huvi omanikele, juhtkonnale ja pankadele. Miks?...

Finantsanalüüs - Tallinna Majanduskool
25 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun