Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria avalik haldus - 26 õppematerjali

Ühiskond >> Avalik haldus
avalik haldus on seega poliitikast püstitatud eesmärkide elluviimine. Palju avalikud õiguslikud asutused ei allu otse riigile, vaid korraldavad oma tööd iseseisvalt. Avalik sektor tänapäeval koosneb nii riiklikest kui avalikõiguslikest instit.
25
doc

Avalik haldus konspekt

Põhiseadus on riigiõiguse põhiline allikas • Põhiseadus on riigikorra kõige olulisem akt, asetsedes õigusaktide hierarhias kõige kõrgemal kohal, mis tähendab, et kõik teised riigi õigusaktid peavad sellega kooskõlas olema • Põhiseadus ei ole siiski pelgalt õiguslik dokument, vaid sellel on ka laiem...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
2
docx

Riigikaitse poliitiline debatt ja avalik arvamus Eestis

Riigikaitse poliitiline debatt ja avalik arvamus Eestis Enne liitumist Euroopa Liidu ja NATO-ga valitses Eesti erakondade vahel täielik konsensus välis-ja julgeolekupoliitika valdkonnas. Arvamus, et üks ja ainus võimalus tagada täielik julgeolek, on liituda NATO-ga, lükkus ümber pärast liitumist. Selgus, et meil on selleks mitmeid võimalusi ja valikuid. Eelkõige seisnevad vastuolud erinevate jõudude vahel...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist
19
doc

Avaliku halduse konspekt

AVALIK HALDUS Kordamisküsimused eksamiks ettevalmistumisel aineprogrammi teemade osas Teema 1. Riik ja ühiskond · Avaliku, erasektori ning kodanikuühiskonna olemus ja koostoime tasakaalustatud ühiskonnakorralduses Millest koosneb ühiskond? Ühiskonna struktuur = avalik sektor + ärisektor + kodanikuühiskond 1.) Aval...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
106 allalaadimist
2
docx

Saadiku koht parlamendis: vabadus ja sõltumatus

Saadiku koht parlamendis: vabadus ja sõltuvus Parlament on esindusdemokraatia keskne institutsioon ja saadikud sellele sisu andvad indiviidid. Saadikute eesmärkideks on poliitika elluviimine ja tagasivalituks osutumine. Kui palju vabadust on saadikul parlamendis ja kui palju on ta sõltuv reeglitest? Kas see erineb riigiti, kus on erineva suurusega parlamendid? Üksiku parlamendiliikme võimalus mõjutad...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
9
docx

Riigieelarve ja selle koostamisel esinevad probleemid

Tallinna Tehnikaülikool Sotsiaalteaduskond Avaliku Halduse Instituut Riigieelarve ja selle koostamisel esinevad probleemid Tallinn 2009 Teoreetilisest vaatepunktist on riik ühiskondlike gruppide kogum, mis eksisteerib lähtuval...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
77 allalaadimist
4
docx

Võim ühiskonnas, poliitilised ideoloogiad, heaolu 2,5-2,7

VÕIM ÜHISKONNAS Võim on inimese või grupi suutlikus mõjutada teiste tegevust ning saavutada sel viisil oma huvide elluviimine. Võim on ühiskonnas emavõrdselt jaotunud. Võimu ressursid võivad olla: A) ainelised omand ja kapital. B)Vaimsed teadmised, kogemused ja oskused. C)sotsiaalne kapital ­ suhted, usaldus ja koostöö. Võimu teostamiseks kasutatakse: A)Autoriteedi abil. *inimesed kuuletuv...

Avalik haldus - Keskkool
53 allalaadimist
8
docx

Avaliku halduse esseed

Riigikaitse poliitiline debatt ja avalik arvamus Eestis Autor: Juhan Kivirähk Kõnealune artikkel räägib Eesti julgeoleku küsimustest. Artikli autor Juhan Kivirähk toob välja erinevaid lähtekohti. Räägib julgeolekust pärast NATO-ga liitumist, kas Eestile oleks vaja profiarmeed, Eesti avalikust arvamusest selle teema kohta ning,...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
65 allalaadimist
2
odt

Presidendivalimise süsteemid Euroopas

Paljudes maades ei ole riigipea valitav, sest selleks on konstitutsiooniline monarh. Nii on näiteks Taanis, Norras ja Suurbritannias. Vatikanis on monarh valitav kardinalide konklaavi poolt. Bosnia ja Hertsogoviinas ning San Marinos on mitmeliikmelised presidentuurid. Enamikes riikides valitakse president otse, kasuta...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
3
docx

Põhiseadus

aastal 28. Juunil rahvahääletusega vastu põhiseaduse. Sellega realiseeris rahvas oma suveräänset õigust enesekorraldusele ja seadis piirid sellele, kuidas rahvas kui riigiõiguslik subjekt oma kõrgeimat riigivõimu teostab. Kõik põhiseadused on lähtunud rahvasuveräänsuse põhimõttest, kuid selle põhise...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
1
odt

Ministrite voolavus

Ministrite voolavus ja valitsuste kestvus Ministrite voolavus peegeldab valitsuses toimuvaid muudatusi, kajastades ka valitsuse stabiilsust. Muudatused on sama olulised valitsuse stabiilsuse indikaatorid kui valitsuse kestvus. Verevahetuse hüpotees väidab, et valitsuses tehtavad muudatused suurendavad valitsuse kestvust, võimaldab sel tulemusrikkamalt tegutseda. Valitsus allub ühiskonnas toimuvatel...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
22 allalaadimist
1
docx

Stabiilse ja kompetentse tippteenistuse võimalikkusest Eestis

Stabiilse ja kompetentse tippteenistuse võimalikkusest Eestis Praeguse aja Eesti avalikku teenistust iseloomustab tööjõu suur voolavus. Tippjuhtide taust, töö motivatsioon ning vaated rollile on erinevad, ametnikkond on fragmenteerunud. Tippteenistujad on osa kõrgemast ametnikkonnast. Eesti ametnikud määratletakse teenistujateks selle alusel, et nad töötavad avaliku sektori institutsioonis. Meil ku...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
2
odt

Riigikogu valimised - võrdluses maailma ja lähinaabritega

Riigikogu valimised- võrdluses maailma ja lähinaabritega Eestis on toimunud pärast iseseisvumist viied Riigikogu valimised. 1992. aasta valimised jäävad eelkõige silma suure hulga esindatud erakondade arvuga, mis on tänapäeval kahanenud mõnevõrra, kuid erinevate jõudude vahekorrad on jäänud oluliste muutusteta. Võitja tulemus on erinevatel aastatel olnud üsna sarnane- ligi 30 kohta, mõningate kõikumistega. L...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
1
doc

Asjaamise kiri

01.2009 nr 1-5/8 Lääne-Viru Maa-arhiiv Järelevalve osakond Meie 16.01.2009 nr 7-1/13-1 Näituse 23 44314 RAKVERE Dokumentide loetelu kooskõlastamine Lugupeetud proua Rebane Esitame arvamuse avaldamiseks asutuse dokumentide loetelu. Austusega Kalle Kask Kantselei juhataja L...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
15
docx

The Rise and Demise of the New Public Management, 28 10

E.g. in Heath 1974. Chang, Ha-Joon (2002). Kicking Away the Ladder. Development Strategy in Historical Perspective. London: Anthem. Doornbos, Martin (2004). "`Good Governance': The Pliability of a Policy Concept." Trames 8(4): 372-387. Drechsler, Wolfgang (2005a). "The Re-Emergence of `Weberian' Public Administration after the Fall of New Public Management: The Central and Eastern European Perspective." Halduskultuur 6: 94-108. On the net at http:deepthought.ttu.eehumhalduskultuurWolfgang%20Drechsler%2094- 108.pdf. Drechsler, Wolfgang (2005b). "eGovernment and Public Management Reform." Presentation at the eGovernance Catalonia Forum '05: Public Administration in the Age of the Internet, Barcelona, 13 June 2005. Slides, as well as video of the presentation dubbed in Catalan and Spanish, on the net at http:www.gencat.netforum-egovernance2005catponencies.ht...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
1
docx

Poliitika definitsioonid

Kati Kullamaa, 124117HAAB Poliitika definitsioonid Poliitikat on raske defineerida, mõnel juhul isegi võimatu, sest nii palju kui on inimesi on ka erinevaid arvamusi. Henry Adams on võtnud definitsiioni lühidalt kokku ja öelnud, et poliitikud on süstemaatiline vihatud organisatsioon. Esimeseks vaatenurgaks on võetud poliitika kui valitsuse kunst, mis lühidalt tähendab d...

Avalik haldus - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
3
docx

Euroopa Liit

Mis on Euroopa Parlamendi põhiülesanded? 1. osalemine ELi õigusloomeprotsessis; 2. ELi eelarve vastuvõtmine; 3. demokraatliku kontrolli teostamine ELi täidesaatva võimu üle. 2. Kellest koosneb ning milliseid ülesandeid täidab Euroopa Liidu Nõukogu? Euroopa Liidu Nõukogu täidab koos Euroopa Parlamendiga seadusandja ja eelarve kinnitaja ülesandeid. Tal on vastavalt aluslep...

Avalik haldus - Keskkool
12 allalaadimist
1
odt

Ühiskond - sotsiaalne side KT

Ühiskonnaelu valdkonnad: majandus, poliitika, kultuur ( Ühiskonnaelu tasandid, õhuke ja paks riik; ühishüved ) ·Mittemajanduslik- Ühistasand, eratasand ·Majanduslik- Riigiettevõtlus, eraettevõtlus ( tabel lk 6 ) Õhuke riik- võimalikult vähene sekkumine majandusse, inimene peab ise hakkama saama...

Avalik haldus - Keskkool
33 allalaadimist
2
odt

Võimude lahusus

Võimude lahusus - vertikaalne ja horisontaalne Võimude lahususte põhimõte on demokraatliku riigivalitsemise nurgakivi. Selle kohaselt peavad 3 klassikalist riigivõimu : seadusandlik, täidesaatev, kõhtuvõim ­ olema üksteisest eraldatud. Horisontaalne lahusus ­ tavapärasest seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu lahusus. Vertikaalne lahusus ­ üksteist on põhimõtteliselt lahutatud riigi keskvõimu ja...

Avalik haldus - Keskkool
63 allalaadimist
1
odt

Eesti erakonnad

Eesti Reformierakond http://www.reform.ee/et/reformierakond/erakond/Programm Hardi Peeter, Triin, Mari-Ann, Reimo, Teivo, Evelin Isamaa ja Res Publica Liit http://www.irl.ee/mida-me-teeme Kerstin, Oliver, Elvin, Marianne, Sander, Kaspar Eesti Keskerakond http://www.keskerakond.ee/erakond/programm/programm Ri...

Avalik haldus - Keskkool
5 allalaadimist
2
docx

Arutlus, kuidas saavutada meelepärane elukvaliteet

Arutlus Kuidas saavutada meelepärane elukvaliteet? Selleks on palju eeldusi eelkõige turvalisus, nii majanduslikult kui ka sotsiaalselt. Inimene tunneb ennast turvaliselt kui ta usub omaenda toimetulekusse. Riik mängib suurt rolli heaolu saavutamises. Elukvaliteet on ühiskonna heaolu. Selle näitajaks on inimarengu indeks. See väljendab inimeste võimalusi riigi ja lähtudes sellest, riigi üleüld...

Avalik haldus - Keskkool
21 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun