Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

Anorgaaniliste ainete põhiklassid - sarnased materjalid

oksiid, vesinik, oksiidid, happed, hno3, seej, gisooda, sattumisel, joana, tetra, na2o, heksa, okta, deka, fe2o3, hiklassid, veltrioksiid, alumiiniumoksiid, vesinikkloriidhape, iiia, n2o3
2
doc

Anorgaaniliste ainete keemilised omadused

Anorgaaniliste ainete keemilised omadused OKSIIDID Aluseliste oksiidide keemilised omadused Aluseline oksiid ehk metallioksiid 1) Reageerimine veega Saadus on leelis (tugev alus) + - Li2O + H2O ­> 2LiOH 2+ - CaO + H2O ­> Ca(O...

Keemia - Põhikool
172 allalaadimist
2
pdf

Anorgaaniliste ainete põhiklassid

KT nr 2 harjutusülesandeid. Anorgaaniliste ainete põhiklassid 1. Kontrolli, kas oskad selgitada küsimustes toodud mõisteid ja teema teoreetilist tausta. 2. Kuidas liigitatakse oksiide keemiliste omaduste järgi? Tooge näited (kirjutage nii valem kui ka nimetus). 3. Kuidas liigitatakse happeid a. vesiniku sisalduse, ...

Keemia - Keskkool
96 allalaadimist
9
odp

Anorgaaniliste ainete põhiklassid

Anorgaaniliste ainete põhiklassid 12.klass Jaguneb Lihtained: Liitained: Metallid Happed Mittemetallid Alused Soolad Oksiidid Happed Koosnevad ve...

Keemia - Keskkool
20 allalaadimist
2
doc

Anorgaaniliste ainete põhiklassid

Kordamisküsimused IV Anorgaaniliste ainete põhiklassid 1. Mis on : · Liitaine ­ keemiline ühend, milles esinevad kahe või enama elemendi aatomid. · Oksiid ­ keemiline aine, mis koosneb kahest elemendist, millest üks on hapnik, ning mille molekulis hapnikuaatomite vahel puudub kee...

Keemia - Keskkool
54 allalaadimist
2
docx

Anorgaaniliste ainete põhiklassid ja nende nimetused (tabel)

ANORGAANILISE AINETE PÕHIKLASSID JA NENDE NIMETUSED Kreekakeelsed arvsõnad 1-mono 2-di 3-tri 4-tetra 5-penta 6-heksa 7-hepta 8-oktav 9-nona 10-deka (ainult mittemetalli oksiidides) OKSIID ALUSELINE HAPE SOOL HÜDROKSIID ...

Keemia - Keskkool
45 allalaadimist
1
docx

Anorgaaniliste ainete põhiklassid - kordamisküsimused

Anorgaaniliste ainete põhiklassid 1. Selgita mõisteid ja too näiteid: oksiid, hape, alus, sool, happeline oksiid, aluseline oksiid, neutraalne oksiid, amfoteerne oksiid, hüdroksiid, leelis, amfoteerne hüdroksiid, hapnikhape, vesiniksool, neutralisatsioonireaktsioon 2. Hapete ja happ...

Keemia - Keskkool
25 allalaadimist
4
docx

Anorgaaniliste ainete klasside vahelised seosed

Anorgaaniliste ainete klasside vahelised seosed Ülesanded (2018/2019 õa) 1. Kirjutage ja tasakaalustage reaktsioonide võrrandid (iga alapunkti kohta 4), mille tulemusena: a) tekib vesi (lähtudes ERINEVATE aineklasside esindajatest); V: 2HCl+Mg(OH)2- MgCl2+2H2O MgO+2HCl- MgCl2+H2O Al(OH)3+3HNO3- Al(NO3)...

Keemia - Keskkool
17 allalaadimist
6
docx

Laboratoorne töö - Anorgaaniliste ainete põhiklassid

Laboratoorse töö protokoll Anorgaaniliste ainete põhiklassid Tallinna 32. Keskkool 10B klass Koostasid: Getterly Monika ...

Keemia - Keskkool
16 allalaadimist
1
doc

Anorgaanilise keemia aineklassid

...vad) 2. mit.metall+hapnik=oksiid SOOLAD keemilised omadused: 3. hapnikku sisaldava ühendi 1. v.l.sool+leelis=uus alus+uus sool (1 neist kuumutamisel=oksiid sade) 4. vees lahustumatute ainete 2. sool+hape=uus sool+uus hape(peab lagundamisel=oksiid tekkima sade või nõrk hape) 5. hapnikhapete lagundamisel=oksiid 3. sool+sool=uus sool+uus sool(esimesed HAPPED keemilised omadused: lahustuvad, tek...

Keemia - Keskkool
87 allalaadimist
1
doc

Ainete põhiklassid

Hape -aine, mis annab lahusesse vesinikioone. (H2SO4 - väävelhape) Sool ­ kristalne aine, mis koosneb (aluse)katioonist ja (happe)anioonist. ( NaCl - naatriumkloriid) Hüdroksiid ­ anorgaaniline ühend,, mille koostisse kuuluvad hüdroksiidioonid OH- . (LiOH ­ liitiumhüdroksiid) 2. Oksiide saab liigitada:...

Keemia - Keskkool
58 allalaadimist
4
doc

Ainete põhiklassid

...iumi, kloori ning nende mitmesuguste ühendite tootmisel.(Nt.: NaOH, HCl, jpt.) Naatriumkloriidi leidub looduses suurtes hulkades ­ nii lahustunult merevees ja soolajärvedes kui ka tahke mineraali kivisoolana. Igapäevaelus kasutatakse keedusoola kõige enam toiduainete säilitamiseks ja maitsestamiseks. Ta kuulub loomsetele organismidele eluliselt vajalike ühendite hulka. Liigne soola kasutamine toitudes mõjub tervisele kahjulikult. Na2CO3 ­ sool ; naatriumkarbonaat ehk sooda Tuntakse ka pesusooda nime all. Sooda on tugeva, peseva ja söövitava toimega. Tööstu...

Keemia - Põhikool
25 allalaadimist
22
ppt

Anorgaanilised ained

Anorgaanilised ained oksiidid hüdroksiidid happed soolad Oksiidid Oksiidid liitained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik koostise järgi liigitatakse oksiide · metallioksiidideks (FeO, Al2O3) · mittemetallioksiidideks ( CO2, P2O5) om...

Keemia -
17 allalaadimist
4
odt

Anorgaaniliste aineklasside keemilised omadused

ANORGAANILISTE AINEKLASSIDE KEEMILISED OMADUSED Reaktsioonivõrrandite koostamisel peab meeles pidama järgmiseid üldpõhimõtteid: 1) Nii lähteainetele kui ka saadustele tuleb märkida peale laengud ja oksiididele oksüdatsiooniastmed. Lihtaine oksüdatsiooniaste on null! 2) Lähteainetes vesiniku ja metalli...

Keemia - Põhikool
55 allalaadimist
6
docx

Näidiskontrolltöö - Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel

Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel 1. Kontrolli, kas oskad selgitada küsimustes toodud mõisteid ja teema teoreetilist tausta. 2. Kuidas liigitatakse oksiide keemiliste omaduste järgi? Tooge näited (kirjutage nii valem kui ka nimetus).--------1)aluselised oksiidid: CaO-kaltsiumoksiid 2)happelised oksiidid: SOâ...

Anorgaaniline keemia - Keskkool
26 allalaadimist
106
pptx

Orgaaniliste ainete põhiklassid ja nende iseloomulikud tunnused

...a karboksüülhapetele hapete üldised omadused. • Karboksüülhapped annavad lahusesse vesinikioone (prootoneid), aga palju kordi vähem kui tugevad anorgaanilised happed (HNO3, H2SO4, HCl jt.). • Karboksüülhapped on väga nõrgad happed võrreldes anorgaaniliste hapetega. • Karboksüülhapete reaktsioonidel võime me saada: estreid, halogeniide, • amiide, sooli jt. Karboksüülhapped • reageerivad: 1) aktiivsete metallidega (leelismetallid), tekib sool, • 2CH3 — COOH + 2Na → 2CH3 — COONa + ...

Orgaaniline keemia - Keskkool
38 allalaadimist
2
doc

Anorgaaniliste ainete klassid – oksiidid, hüdroksiidid, happed

Anorgaaniliste ainete klassid ­ oksiidid, hüdroksiidid, happed, soolad OKSIIDID on liitained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik. OKSIID = element+ + hapnik2- N. NaO ­ naatriumoksiid CaO ­ kaltsiumoksiid Al2O3 ­ alumiiniumoksiid N2O5 ­ dilämmastikpentaoksiid HÜDROKSIIDID on ...

Keemia - Keskkool
43 allalaadimist
3
docx

ANORGAANILISTE AINETE KLASSID - oksiidid - konspekt ja tööleht

ANORGAANILISTE AINETE KLASSID ­ konspekt ja tööleht OKSIIDID on liitained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik(oa ­II ). Näit: H2O CO2 Fe2O3 CaO. HÜDROKSIIDID (ALUSED) on liitained, koosnevad metalliiooonidest ja hüdroksiidioonidest OH-. Näit: NaOH Ca(OH)2 HAPPED on liitained, mis koosnevad ves...

Keemia - Põhikool
23 allalaadimist
2
doc

KEEMIA - OKSIIDID JA HAPPED

... H2CO3 HNO3 H2S HCl H2SiO3 HAPETE SAAMINE 1) Hapniku mittesisaldavad happed saad vastavate gaasiliste ainete reageerimisel Cl2 + H2 2HCl 2) Hapniku sisaldavate hapete saamisel, happeline (mitte-metalli sisaldav) oksiid peab reageerima veega. Happeline oksiid Vastav hape Süsinikdioksiid CO2 H2CO3 s...

Keemia - Põhikool
87 allalaadimist
29
rtf

Konspekt

... suuna järgi või elektronvõrrandite abil): 2Na + Cl2 = 2NaCl Na2O + H2O = 2NaOH 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2 SO3 + H2O = H2SO4 H2 + CuO = H2O + Cu Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 5 Anorgaaniliste ainete põhiklassid. 5.1 Anorgaaniliste ainete liigitamine. Anorgaaniliste ainete liigitamist iseloomustab järgmine skeem: Oksiidid on ained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik. Oksiide liigitatakse keemiliste omaduste põhjal (aluselised, happelised, amfoteerse...

Keemia - Keskkool
487 allalaadimist
12
doc

Lühikokkuvõte

...sutatakse hapete kindlakstegemiseks indikaatoreid, mis muudavad hapete toimel oma värvust (nt. lakmuselahus punaseks, punase peakapsa mahl, mustikamahl). Samuti võib neid kindlaks teha maitstes, kuid see võib tervisele ohtlik olla. Happed on anorgaaniliste ainete klass, mis koosnevad vesinikioonist ja happeanioonist ning mis annavad lahusesse vesinikioone. Kõigi hapete molekulide koostisse kuulub vähemalt üks vesinikuaatom ning kõigi hapete lahused sisaldavad katioonidena vesinikioone H+. Kõik hapete iseloomulikud ühised omadused, sealh...

Keemia - Keskkool
334 allalaadimist
8
docx

Keemia eksamimaterjal

... Universaalindikaat Punane Roheline Sinine or Fenoolftaleiin - - Roosakaspunane Metüüloranž Punane Oranž - Anorgaaniliste ainete põhiklassid Lihtained Liitained Metallid Mittemetall Oksiidid Happed Alused Soolad Tabelis id Metall/mitteme H Metalliioo Metallioon sinised Tabelis tall + ...

Keemia - Põhikool
12 allalaadimist
304
doc

ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED

...g ≈ 50 tuh. t As2O3 ülipuhta lihtainena u. 11 t As aastas → pooljuhtmaterjalide sünteesiks (GaAs jmt.) Mürgisus Kõik As-ühendid, mis lahustuvad vees või nõrgalthappel. keskkondades (maos), on väga mürgised As(III)-ühendid on mürgisemad kui As (V) Anorgaanilistest ühenditest eriti ohtlikud As2O3 ja AsH3 paljud keemil. ründeained (“sõjagaasid”) on As ühendid (adamsiit, luisiit) Mürgituse sümptomid: oksendam., valud maos, kõhulahtisus, “metalli maitse” suus, naha külmenemine sümptomid olenevad märgatavalt doosis...

Keemia -
36 allalaadimist
17
pdf

Keemia põhiteadmised

... O- + H H+ O- + H H+ + - elektrofiil (elektronide vaene, elektronide vastuvõtja (akseptor), vaba orbitaal) - - nukleofiil (elektronide rikas, elektronide andja (doonor), liigne elektronpaar (:)) ANORGAANILISTE ÜHENDITE PÕHIKLASSID JA NENDE KEEMILISED OMADUSED OKSIIDID SOOLADE SAAMINE Kõige levinuim ühendiklass Maal Koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik Metall Mittemetall ...

Keemia -
35 allalaadimist
6
doc

Oksiidid

1 ANORGAANILISTE AINETE PÕHIKLASSID Keemilised ained jaotatakse: lihtained (koosnevad ühe elemendi aatomitest) -metallid näiteks: vask - Cu, alumiinium - Al -mittemetallid näiteks: hapnik - O2, grafiit - C liitained (koosnevad mitme elemendi aatomitest) Olulisemad anorgaaniliste liitainete klassi...

Keemia - Kutsekool
35 allalaadimist
35
doc

Üldine ja anorgaaniline keemia

...Ge, As, S, P, O2 K2O H2SO4 Cu(OH)2 NaHCO3 Sb CO Cu(OH)2 Al2O3 KA(SO4)2 Lihtainete arvukust tõstab allotroopia Nähtus. ALLOTROOPIA ­ on nähtus, kus üks keemiline element võib esineda mitme lihtainena (näiteks C allotroopsed teisendid on teemant, grafiit, fullereen, karbüün). 2. OKSIIDID OKSIID ­ on ühend, mis koosneb kahest elemendist, ...

Keemia - Keskkool
402 allalaadimist
29
doc

Keemia aluste KT3

...solventides on väga erinevate värvustega. Vees lahustub jood halvasti, I- toimel aga lahustuvus kasvab oluliselt. Vähemaktiivne kui teised halogeenid. Teiste halogeenidega mood interhalogeniide. Kasutatakse antiseptikuna, on oluline mikroelement. Orgaaniliste või anorgaaniliste joodiühendite saamine, katalüsaatorid orgaanilises sünteesis, looma- ja linnutoidu lisandites, meditsiinis, värvainete ja pigmentide koostises (peamine kasutamine toimub ühendite kaudu). 53. Miks erineb fluor oma omadustelt märgatavalt teistest VIIA rühma elementidest? Tänu oma kõrgel...

Keemia alused - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
4
doc

Anorgaaniliste ainete klassid – oksiidid, hüdroksiidid, happed, soolad

Anorgaaniliste ainete klassid – oksiidid, hüdroksiidid, happed, soolad OKSIIDID on liitained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik. OKSIID = element+ + hapnik2- N. Na 2O – naatriumoksiid CaO – kaltsiumoksiid Al 2O3 – alumiiniumoksiid N2O5 – dilämmastikpentaoksii...

Anorgaaniline keemia - Keskkool
5 allalaadimist
1
doc

Keemia - Happed

...emialaboris kasutatakse hapete kindlakstegemiseks indikaatoreid, mis muudavad hapete toimel oma värvust (nt. lakmuselahus punaseks, punase peakapsa mahl, mustikamahl). Samuti võib neid kindlaks teha maitstes, kuid see võib tervisele ohtlik olla. Happed on anorgaaniliste ainete klass, mis koosnevad vesinikioonist ja happeanioonist ning mis annavad lahusesse vesinikioone. Kõigi hapete molekulide koostisse kuulub vähemalt üks vesinikuaatom ning kõigi hapete lahused sisaldavad katioonidena vesinikioone H+. Kõik hapete iseloomulikud ühised omadused, sealhulgas ka hapu...

Biokeemia - Põhikool
4 allalaadimist
17
pdf

Keemia põhiteadmised

... O- + H H+ O- + H H+ + - elektrofiil (elektronide vaene, elektronide vastuvõtja (akseptor), vaba orbitaal) - - nukleofiil (elektronide rikas, elektronide andja (doonor), liigne elektronpaar (:)) ANORGAANILISTE ÜHENDITE PÕHIKLASSID JA NENDE KEEMILISED OMADUSED OKSIIDID SOOLADE SAAMINE Kõige levinuim ühendiklass Maal Koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik Metall Mittemetall ...

Keemia - Keskkool
20 allalaadimist
38
docx

Üldkeemia eksami konspekt

... Vesinikside on kuni 10 korda nõrgem kui kovalentne side  Vesiniksidemed tekivad peamiselt ainetes, milles vesiniku aatom on kovalentse sidemega seotud tugevalt elektronegatiivsete elementide fluori, hapniku või lämmastiku aatomiga. Anorgaaniliste ühendite põhiklassid ja nende omadused. 12. Metallid.  Metallideks nimetatakse keemilisi elemente, millel on vabu elektrone ja mis tahkes olekus moodustavad nn metallilise võre, mis annab neile iseloomuliku metallilise läike, hea elektrijuhtivuse ning soojusjuhtivu...

Üldkeemia - Eesti Maaülikool
33 allalaadimist
7
docx

Keemia spikker 9.kl - happed

... 520g ­ 100% Xg ­ 16% Arvutad ära, saad teada kui palju puhast ainet on esimeses lahuses. 300g ­ 100% Xg ­ 4% Arvutad ära, saada teada kui palju puhast ainet on teises lahuses. Liidad puhtad ained kokku ja liidad lahused kokku(300g+520g=820g) 820g ­ 100% Puhaste ainete summa g ­ x% Arvutad ära ja saadki vastuse. //////////////////////////////// Ülesanded ainete tihedusega: o Andmed tähistega o Põhivalemist avaldamine o Arvuta ühesuguste ühikutega o Vajadusel taanda Ülesanded lahustuvuse kohta: Lahustuvus = Nt. 80g ainet -...

Keemia - Põhikool
72 allalaadimist
9
doc

Anorgaaniline keemia

...el liiguvad elektronid. Esimesele kihile mahub kuni 2 elektroni, teisele kihile kuni 8 elektroni, kolmandale kihlie kuni 18 elektroni ja neljandale kihile kuni 32 elektroni. Väliskihil pole kunagi üle 8 ja eelviimasel kihil üle 18 elektroni. Anorgaaniliste ühendite hulka kuuluvad vesi, soolad, happed ja alused. 2. Aatomi ehituse seos perioodilisustabeliga Elementide omadused on perioodilises sõltuvuses aatomite tuumalaengust (s.t. kui reastada elemendid tuumalaengu kasvu järjekorras, siis kordub kindla arvu elementide j...

Keemia - Keskkool
83 allalaadimist
23
docx

Üldkeemia eksami kordamisküsimused.

...val mitte kovalentsel vastasmõjul..... Oleneb: *Elektrolüüdid *Dehüdrateerivad ained (etanool, siirupid..) *pH *Temperatuur 50. Orgaanilise keemia põhieesmärk. Orgaaniline keemia on süsinkiühendite keemia. Tegelikult pole põhimõttelist erinevust orgaaniliste ja anorgaaniliste ühendite vahel. Kuna süsinkuühendite arv ületab mitmekordselt teiste elementide ühendite arvu, on otstarbekas vaadelda neid eraldi keemiaharu raames. Süsinikuühendeid on sellepärast palju, et süsiniku aatomid võivad ühendites olla omavahel seaotud, moodustades lineaarseid või hargnenud ahelaid või ts...

Keemia - Eesti Maaülikool
50 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun