Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Operatsioonijuhtimine eksami vastused (0)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised on operatsioonijuhtimise ülesanded ?
 • Millised on andmete muutumise seaduspärasused aegridades ?
 • Mis põhjustab varieeruvust tootmisprotsessis ?
 • Millised tunnused iseloomustavad projekte ?
 • Mida tähendab tellimispunkt ja mille jaoks on vaja reserv -varu ?
 • Millised on MRP sisendid ja väljundid ?
 • Mida tähendab „ väärtuslik opereerimisaeg“ ?
 • Millised on neli põhilist ruumide ja ressursside paigutuse tüüpi ?
 • Millised on operatsioonisüsteemi sisendid ja väljundid ?
 • Millised on planeerimise ja kontrolli ülesanded ?
 • Millised tootmistüüpi see iseloomustab ?
 • Millised on MRP sisendid ja väljundid ?
 • Mida tähendab tellimispunkt kaubavarude juhtimises ?
 • Milline on kontrollimise ülesanne planeerimisel ?
 • Mis võib olla operatsioonisüsteemi sisendiks ?
 
Säutsu twitteris
 • Millised on operatsioonijuhtimise ülesanded ?

1. Organisatsiooni operatsioonisüsteemi üldise arengustrateegia
kavandamine ja elluviimine – millised on eesmärgid, kes on
kliendid (sellest peab ettevõte lähtuma)
2. Operatsioonistrateegia ja taktika – kuidas toodame , milliste
ressurssidega
3. Operatsioonisüsteemi arendamine ja juurutamine ( tootmisprotsess ,
tootmisvõimsus, asukoht, tootearendus, standardid , töökorraldus..)
4. Süsteemi talitluse planeerimine ja kontroll plaanide täitmise üle
(varude juhtimine, tarneahela juhtimine, tootmisplaanid,
kvaliteedikontroll ..)
5. Kvaliteedi tõstmine (kvaliteedijuhtimine, protsesside parendamine,
riskijuhtimine ..)
 • Operatsioonisüsteemi sisendid ja väljundid.

Muudetavad sisendid:
•Materjal – kasutavad tootmisettevõtted; jaekaubandus; posti- ja transpordiettevõtted, laoteenuste pakkujad .
•Info – raamatupidamisteenuse pakkujad; turu-uuringute ettevõtted; finantsanalüütikud; telekommunikatsioon (uudised)
Klient – võib olla samuti sisendiks, näit teenindus: juuksur , hotell , haigla, hambaarst , teater, takso ja buss (muudab kliendi asukohta ).
•Klient ei ole ainult passiivne sisend vaid võib samuti osaleda protsessis näit. blankettide täitmine infolauas, kliendid loovad atmosfääri restoranis jne.
Muutvad sisendid:
Kapital - (vahendid) masinad , seadmed, hooned..
•Inimesed - personal, kes kasutavad vahendeid, hooldavad, planeerivad, juhivad ning seda OP süsteemi erinevatel tasanditel.
Väljundid:
•Tooted
•Teenused
•või toodete ja teenuste „segu“
Näiteks restoran :
-köögis toimub toidu valmistamine (tootmine)
-toit tuuakse kliendile lauda (teenindamine)
Kliendid võivad olla op süsteemis sisendiks, kuid samas on nad ka põhjuseks, mille pärast OP süsteem saab töötada – pole klienti, pole ka OP süsteemi. Seega on oluline teada, millised on klientide ja turu vajadused (hetkel ja ka tulevikus) ning sellest sõltub ka väljund.
 • Toote ja teenuse erinevus.

Toode on käega katsutav, seda saab varuda, transportida ja hiljem kasutada..
•Teenus ei ole asi vaid tegevus.
•Teenuse tootmine ja tarbimine toimub tihti üheaegselt s.t. teenuseid osutatakse ja tarbitakse sageli tarbija juuresolekul (juuksur)
•Teenindusettevõtetes võib olla ühendatud nii teenuse osutamine kui toote valmistamine, kuid toote valmistamise protsess on tagaplaanil ja tavaliselt
klient seda ei näe (kaupluse sooja toidu lett )
•Muutliku nõudlusega toimetulekuks peab teenindusasutuste võimsus olema küllalt paindlik (hooajalisus)
•Vastuoluline toote määratlus (õppeteenus, arvutiprogramm ?)
Põhi- ehk baasteenuseid saab tarbija koos tootega (näiteks soovitud ajal toote kättetoimetamine
•Lisaväärtust tootvad teenused muudavad kergemaks tarbija elu, aitavad sooritada konkreetseid professionaalseid funktsioone.
•infotugi
•probleemide lahendamine (kasutajatugi)
•müügitugi ( konsultatsioon )
•operatiivne tehniline teenindamine
Teenused
Traditsioonilised kaubad
 • Mittekäegakatsutavad (mittemateriaalsed)
 • Heterogeensed
 • Tootmine ja turustamine ning tarbimine toimuvad samaaegselt
 • On tegevused või protsessid
 • Peamine väärtus luuakse ostja- müüja vahelises suhtlemises
 • Klient osaleb tootmisprotsessis.
 • Ei ole võimalik ladustada ega laos hoida/ font >
 • Ei saa muutuda omandiks
 • Käegakatsutavad (materiaalsed)
 • Homogeensed (alati ühesugused)
 • Tootmine ja turustamine toimuvad eraldi tarbimisest
 • On esemed või asjad
 • Peamine väärtus toodetakse vabrikus/tehases
 • Tarbija tavaliselt ei osale tootmisprotsessis
 • Saab ladustada ja hoida laos.
 • Saavad muutuda omandiks

 • Iseloomustada erinevaid tootmis- ja teenindussüsteeme (tüüpe).

Projektitootmine. Kogus väike, nomenklatuur suur. Tootmine keeruline ja tihti ajamahukas. Näiteks laevaehitus.
Töökoja (tellimusjärgne) tootmine. Töökoda - ettevõte, mis toodab kaupu või teenuseid väikeste partiidena või üksiktoodetena. Töid sooritatakse tellija spetsifikatsiooni alusel. Tööprotsessid sõltuvad tellija soovidest (remonditöökojad, tervishoiuasutused, rätsep).
Saritootmine (partii tootmine) - tootmissüsteem, mis valmistab keskmise mahuga ühelaadilist toodangut.
- kõige levinum tootmise tüüp
- kasutatakse samu masinaid ja seadmeid, toimub ümberhäälestamine
- saritootmisettevõteteks on näiteks toiduainetööstuse ettevõtted.
•Hulgi (mass)tootmine - tootmissüsteem, mis on loodud ühe või mõne kõrgelt standardiseeritud toode valmistamiseks või teenuse osutamiseks. Süsteemi iseloomustavad suured tootmismahud, spetsialiseeritud seadmete kasutamine, kõrge automatiseerimistase. Tootmisprotsess on maksimaalselt efektiivne. (näit. autode tootmine)
•Pidevtootmine - tootmissüsteem, mis on loodud homogeensete kaupade tootmiseks, teenuste osutamiseks. Sageli täielikult mehhaniseeritud. Näiteks keemilised protsessid ( nafta tootmine)
Koostamisliinid – kasutatakse toodete või üksikute detailide koostamiseks , mis liiguvad tootmisprotsessis automaatselt operatsioonilt, operatsioonile juhitava kiirusega ja juhitavas järjestuses .
•Vooltootmises on töökohad paigutatud tehnoloogiliste operatsioonide sooritamise järjekorras ja tööobjektid liiguvad esimesest operatsioonist viimase operatsiooni suunas ilma tagasi liikumata.
Professionaalne teenindus – Klient on olulisel määral kaasatud protsessi (infovahetus, aeg). Teenus on kohaldatakse konkreetse kliendi vajadustele. Töötajatel oluline roll ja suurem otsustusvabadus. Selliseid teenuseid pakuvad näiteks: juhtimiskonsultandid, advokaadid, arhitektid, arstid
•Teenuste kauplus – professionaalse ja massteeninduse vahepeal. see on „segu“ klienditeenindusest ja kontori toimingutest. Siia kuuluvad näiteks: pangad , spetsiaalkauplused, turismiagentuurid, autorent , koolid, restoranid , hotellid..
•Mass teenused – palju klienditehinguid, lühiajaline kliendikontakt, vähene kohaldatavus. Töötajad järgivad enamasti etteantud protsesse. Näiteks: kaubamajad, raudteevõrgustik, lennujaamad, raamatukogud, telekommunikatsiooni teenused..
 • Konkurentsivõime kriteeriumid.

Kvaliteet – mõiste haarab võrdsel määral nii materjale kui tööde sooritamise taset ja disaini. Harilikult seondub kvaliteedi mõiste ostja hinnanguga.
•Selline, nagu on meie protsess, on ka kvaliteet. Kvaliteetne protsess on stabiilse väljundiga.
•Me ei tohi vastu võtta mittekvaliteetset sisendit ega ise teha praaki.
•Klient ei tohiks seda ka meie käest vastu võtta.
•Kvaliteet on oluline kliendirahulolu (või rahulolematuse) kujundamisel
•Ettevõtte siseselt tõstab operatsioonide usaldusväärsust ja aitab kokku hoida selle arvelt, mis muidu läheks ümbertegemiste ja vigade parandamisele, aitab tagada operatsioonide stabiilsust
Kiirus - tellimuse täitmise kiirus (näit tootmine võib aega võtta vaid 1 päeva, kuid tellimuse täitmine aga terve nädala)
•Oluline klienditeeninduse seisukohalt
•Ettevõtte siseselt - varud liiguvad kiiremini läbi süsteemi ja vähenevad riskid mis on seotud ressursside seotusega
•Kulu – efektiivsus, max lisandväärtus min kuludega
(madal hind ja kõrge tulu)
•Madal kulu võimaldab vähendada hindu ja suurendada seeläbi müügimahtu või siis alternatiivselt saada sama mahu juures suuremat tulu
•Ettevõtte siseselt aitab operatsioonide tulemuslikkus täita ka teisi ettevõtte tulemuslikkuse eesmärke
Kindlus – usaldusväärsed ja vigadeta protsessid, tarnekindlus , õige kaup, õigel ajal õiges koguses õigesse kohta..
•Kas täidame oma klientidele antud lubadusi ?
•Tootmise paindlikkus - võime reageerida muutustele (näit hooajalisus rõiva tootmises)
-Toodete/teenuste paindlikkus - kohandamine vastavalt kliendi soovile - näit IT lahenduste edasiarendused
-Valiku paindlikkus - värv, logo vms
-Koguse paindlikkus - võimalust koguse või mahu muutmiseks
-Tähtaegade paindlikkus
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Operatsioonijuhtimine eksami vastused #1 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #2 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #3 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #4 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #5 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #6 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #7 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #8 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #9 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #10 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #11 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #12 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #13 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #14 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #15 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #16 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #17 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #18 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #19 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #20 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #21 Operatsioonijuhtimine eksami vastused #22
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-01-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 142 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor NATALJASP Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

18
docx
OPERATSIOONIJUHTIMISE EKSAM
17
doc
Operatsioonijuhtimise kordamisküsimused ja vastused
20
pdf
Operatsioonijuhtimine kordamisküsimused
25
pdf
Operatsioonijuhtimine konspekt
2
doc
Operatsioonijuhtimine-
19
pdf
Strateegiline juhtimine kordamisküsimused
46
docx
Juhtimine vastused
21
doc
Juhtimine-juhtimisaluste eksami vastused

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun