Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Konspekt - 10 klass (9)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on elu môte ?
 • Kuidas keegi oma saatuse lôpetas ?
 • Kuidas suhtuda emasse, kes on sind reetnud ?
 • Mis sai M. isast ?
 • Mis sai Valentinist ?
 • Mis küljes maa ja taevas ripub ?
 • Kes ta hukatusse tôukas ?
 • Missugune ta on ?
 • Kuidas Venemaal troonile pääsetakse ?
 • Mis määras saatuse ?
 • Mille poolest on Herderi nimi kuulus saksa kirjanduses ?
 • Miks vôime draamat pidada romantiliseks teoseks ?
 • Millega seostuvad nimed Vennad Grimmid ja A. Ch. Andersen ?
 • Mis rahva eepos ?
 • Kuidas on Trooja sôja müüdis seotud Aphrodite, Paris, Menelaos, Helena ?
 • Mis teosest, kes on autor ?
 • Missuguse kirjandusliigiga on seotud Fontaine, Rochefoucauld, Scott, Cervantes ?
 • Milles leppisid kokku Faust ja Mefistofeles ?
 
Säutsu twitteris
10.kl. kirjandus
sissejuhatuseks – tuleta meelde kirjanike nimesid
AJATELG
vanimad kirjalikud allikad - Vana Testament , Gilgame `s
antiik – umbes 1000 aastat, lôpeb 476
Sophokles
Anakreon
Sappho
keskaeg – umbes 1000, lôpeb 1492
jätka ja täpsusta ajatelge, kui aega on
rüütlikirjandus
linnakirjandus
vaimulik kirjandus
1440 Gutenberg
klassitsism 17.-18. sajand
valgustusklassitsism
romantism
realism
modernism
20.saj.
postmodernism LAIENDA SKEEMI NIMEDEGA
antiikkirjandus
Trooja sôja müüt
tähtsamad tegelased ja sündmuste sôlmpunktid (ôpiku teksti pôhjal)
Ilias ” – kava
Odüsseia” – kava
tunnikontroll nimede peale
eeposte liigid ja môiste, pealkirjad maade järgi KANNA ÛLE KONSPEKTIST
antiiklüürika PANE SKEEMI
Anakreon- pastoraal , Sappho-soolomeelika( armastuslaul ), Pindaros-koorimeelika: ood, hümn; Arcilochos-jambograafia, Tyrtaios ja Alkaios- eleegia , Simonides- epigramm , Aisopos -valm
Horatius-epistel, satiir; Vergiliuspoeem
Lektüür – “Kuningas Oidipus ”/nimed tahvlil, vali ja täpsusta sisu pôhjal
antiikteater
Dionysos , dionüüsia, skeene , koor, dialoog , vabaôhuteater, maskid
antiiktragöödia
Sophokles, Euripides , Aishylos, Aristophanes (komos-pidutsev salk
Plautus , Terentius , Seneca ( trag .)
tunnikontroll nimede peale (autor, zhanr, maa)
Gilgame`s” – sisu VAATA veebileheküljelt “VANEM KIRJASÔNA”
Vana Testament – tähtsamad nimed KANNA SISSE
täiendada:
GILGAME`S” sumeri eepos , tuntuim Babüloonia kirjandusteos
Babüloonia asus Mesopotaamia alal, Tigrise ja Eufrati jôe vahelisel alal, praeguse Iraagi alal, Babülooniast Vahemere suunas asus Juuda riik.. “Gilgame`si” sündmused on pärit 4000 a.tagasi, savitahvlitele kirja pandud umbes 2000 – 1600 a. e. Kr., Gilgame`s ise oli tegelik Uruki tempellinna kuningas aastal 2650 e.Kr., sumeri keel assimileerus umbes 1900 a. e.Kr.
Vana Testamendi Moosese esimese raamatu sündmused on samuti iidsed , umbes 4000 vanad, kirja pandud 1200 –200 a. e. Kr., Vana Testament on juudi rahva ajalugu, uskumused ja legendid . Abraham oli pärit Uri linnast. Jehoova tôotas iisreallastele pärast Egiptuse vangipôlve, et annab neile oma maa – Kaananimaa (praegune Palestiina ala). Paradiisiaed Eeden asus Mesopotaamias Tigrise ja Eufrati vahel
Gilgame`s on sureliku mehe ja jumalanna Ninsun’i poeg, kes ehitas Uruki linna müüri. Ta oli vägev ja despootlik, nôudis alamatelt rasket tööd ja jahtis nende naisi ja tütreid. Rahvas palub jumalatelt kaitset, jumalad otsustavadki luua metsmehe Enkidu , kes elab looduslapsena metsloomadega koos. Gilgame`s aga teab meeste nôrkust ja saadab hetääri (vabade kommetega tark naine) Enkidut vôrgutama ja Urukisse tooma . Gilgame`s ja Enkidu proovivad jôudu, vôitlevad, vôidab Gilgame`s, talle hakkab Enkidu meeldima , neist saavad hoopiski sôbrad.
I` star , taevajumala Anu tütar, pakub Gilgame`sile abielu, Gilgame`s ütleb ära. Kättemaksuks laseb I`star oma isal luua taevahärja, kellega Gilgame`s peab vôitlema, Gilgame`s muidugi vôidab nagu ikka. Tal on abiks sôber Enkidu. I`stari jalgade ette visatakse naeruks taevahärja kints. I`star neab Gilgame`si saatuse , samal ööl näeb Enkidu und, et ta on jumalate poolt surma môistetud, ta jääb haigeks ja sureb 12 päeva pärast.See vapustab Gilgame`si, ta nutab kaua Enkidu pôrmu juures, lootes teda oma halaga ellu äratada. Lôpuks tajub Gilgame`s, et teda ähvardab ka ükskord surm ja teda haarab kinnisidee pääseda sureliku inimese saatusest, ta tahab saada surematuks. Gilgame`s otsustab üles otsida veeuputusest pääsenud Utnapi`stimi ja temalt nôu ning abi paluda .
Gilgame`si teekonnal on palju katsumusi, ta peab läbima Mesu mäe värava, mida valvavad kaks skorpioninimest, kelle silmavaade on surmav, aga seekord päästab Gilgame`si tema jumalik päritolu, ta läbib värava ja selle taga oleva 12-tunnise ôônestee, siis on ta jôudnud mäe teisele küljele, kus vôtab teda vastu nümf Sidur , kes arvab , et Gilgame`si soov surematust pärida on tulutu, jumalad on inimesed surelikeks loonud. Gilgame`s ei loobu oma soovist ja teda juhatatakse läbi surmavete Utnapi`stimi juurde. Utnapi` stim annab Gilgame`sile initsiatsiooni (täiskasvanuks tunnistamise katse) ülesande – olla 6päeva ja 7 ööd ärkvel, see on vaimse kontsentratsiooni proov . Gilgame`s jääb aga kohe väsitavast teekonnast magama ja ärkab alles Utnapi`stimi äratamisel pärast 7. ööd. Gilgame`s on ônnetu, ta ütleb, et tema magamisasemel magab surm, et teda ootab kôikjal vaid surm. Utnapi`stimi naise pealekäimisel saab Gilgame`s viimase vôimaluse – leida igavese nooruse taim. Gilgame`s leiabki selle sügavast mere pôhjast. Pärast päevast teekonda otsustab ta pisut end suplemisega kosutada, unustab lille kaldale, tuleb madu , sööb lille ja Gilgame`s peab igavesti jääma surelikuks. Mao nahaajamine igal kevadel tähendab tema noorenemist Gilgame`silt saadud lille môjul
Piibel – tuleneb kreeka keelest – byblion ­– raamat
Messias – kreeka keeles – Kristus
evangeelium – kr. k. hea sônum
patt – kr.k. – märgist mööda laskma
apostel – kr.k. – kuulutaja, saadik
angelos – kr.k. – sônumitooja
Lucifer – jumala meelevalla alt välja pääsenud langenud ingel
Jhv – nii kirjutasid juudid jumalat, sealt hilisem Jahve ja Jehoova
Adonai – isand heebrea keeles
Meie eestlaste Issand on vana kirjaviisi pärane Isand
inglastel on jumal Lord , soomlastel Herra
keerub – valvab paradiisi väravas, see on liik kôrgemaid ingleid, härja vôi lövi kehaga tiivuline olend ;heebrea keeles on kerubiim eestkostja
Moosese I raamat
Aadam + Eeva
poeg Kain
poeg Aabel
poeg Sett

(9 pôlve vahel)

Noa ( Seti järeltulija)
Noal oli kolm poega
Seem
Haam
Jaafet
juudi ja araabia rahvaste esiisa
aafriklaste esiisa
pôhjamaa rahvaste esiisa
9 pôlve vahel

Aabram (Seemi järeltulija)+ Saara
Aabram+Haagar

poeg Iisak +Rebeka
poeg Ismail
neil oli kaks poega – Eesav ja Jaakob

Jaakobil oli kaks naist: Raahel ja Lea
Raaheliga oli Joosep ja Benjamin
Leaga oli Ruuben , Siimeon , Leevi , Juuda jne. – kokku seitse
Leevi järeltulija kolm pôlve hiljem oli Mooses ; Juuda järeltulija 11 pôlve hiljem oli Taavet, tema oli esiisa Saalomonile, kelle üks järeltulijatest mitu pôlve hiljem oli neitsi Maarja
Koguja raamatu teksti lahtimôtestamine
ja mötiskluse kirjutamine teemal: Mis on elu môte?
Kui aega on, siis kirjuta teesid välja
Keskaja kirjanduse
neli pôhisuunda : rahvalikud kangelaseeposed, vaimulik kirjandus, rüütlikirjandus, linnakirjandus
rüütliromaani liigid: Bütsantsi romaan
Aleksandri romaan
Aenease romaan
Arturi romaan
Graali romaan
Tristani ja Isolde romaan
rüütliluule liigid: kantsoon(teenistuslaul), sirventees(vaidluslaul), alba laul, serenaad , madrigal (naljatlev), ballaad , pastoraal, shansoon, romanss
linnakirjandus
romaani liigid: roosiromaan, rebaseromaan
Keskaja teater – ôpiku järgi
kirikunäidend
müsteerium (piiblitekstide illustreerimine)
passioon (Jeesuse kannatuslugu)
miraakel (neitsi Maarja ja pühakute lood)
kui tegelaseks oli Lucifer, toodi see stseen kirikust välja, nii muutus teater järjest ilmalikumaks, kirikunäidendi kôrval kujunes ilmalik teater, kunagiste zhonglööride asemele olid tulnud rändnäitlejad oma plaanvankriga.
Näidendi etendamine linnas oli üks rahvapidustuse osa, algas see rongkäiguga, etendus oli liikuv, üks vaatus ühes kohas, teine teises, selleks olid valmis ehitatud vastavad paviljonid.
Linnakirjandusse lisandusid uued näidendi liigid:
farss – lühike jämekoomiline lugu
moralitee – kôlbelise sisuga
sotii – e. narrimäng narripühadel
Tristani ja Isolde lugu
Kuningapoeg Tristan on jäänud orvuks ja röövitud norra kaupmeeste poolt. Poiss pögeneb ja satub oma onu Marci ôukonda, kus kasvab üles ja temast tahetakse pärijat teha. Tristan on vapper vôitleja, kuid ükskord saab ta haavata mürgitatud relvast, teda ei osata ravida, Tristan sôuab merele teadmata suunas, et surra. Tuul ajab paadi Iirimaale, kus kuninganna ravib ta terveks, Marci ôukondlased on kadedad, et Tristanist saab pärija ja nad soovitavad Marcil abielluda , et saada järeltulija-troonipärija. Marc ütleb, et abiellub neiuga, kelle kuldse juukse on pääsuke tema tuppa pillanud. Tristan saadetakse seda neidu otsima , veevood kannavad paadi Iirimaale. Otsitavaks osutub Iiri kuninganna tütar Isolde. Iirimaa on tuldsülitava lohe küüsis, Tristan tapab selle ja tal lubatakse Isolde kaasa vôtta. Kuninganna paneb kaasa armujooki Marci jaoks, et armastus kestaks kogu elu. Tuulevaikuse ajal merel tekib noortel janu ja Tristan ja Isolde joovad sellest, teadmata selle môjust. Nüüdsest peale kuuluvad nad elu lôpuni teineteisele. Isoldest saab Marci naine, kuid salajased kohtumised Tristaniga hoiavad nende armastuse kustumatuna. Tristan ja Isolde möistetakse surma, kuid neil ônnstub pögeneda. Elavad vabas looduses, kannatavad vaesust ja puudust. Lôpuks andestab Marc neile ja saadab Tristani maalt välja. Tristan lahkub , abiellub nimede sarnasusest vôlutuna teise Isoldega, kuid kohtumised ôige Isoldega kestavad. Kord saab Tristan sôjaväljal surmavalt haavata, ta laseb oma surivoodile kutsuda armastud Isolde,kes pidi saabuma valgetes purjedes laevaga . Tristani naine ütleb, et laev on heisanud musta purje. Tristan sureb, armastatud Isolde jôuab Tristani surivoodile liiga hilja, lohutamatus ahastuses heidab Tristani juurde, tema elujôud saab otsa ja ta sureb. Samal ôhtul nad maetakse koos, hommikuks on kasvanud hauale kaks puud, mille oksad on pôimunud teineteise ümber ja juured maa all samuti. Vana Marc laseb puud maha raiuda , kuid järgmiseks hommikuks on puud uuesti kasvanud.
Renessanss
Hamlet – lektüür, tegelaste nimed tahvlile – kuidas keegi oma saatuse lôpetas?
Renessanss – öpiku järgi
esindajad, maa, zhanr, tähtsam teos
tunnusjooned:
1. eeskuju vôeti antiigist
2. maise elu meelelised rôömud
3. humanism s.t. inimesekesksus kirjanduses
4.tähtsustati individuaalsust ja isiksust
5. 1440 leiutati trükikunst, raamat hakkas levima
6.platooniline armastus
7. vaimuliku maailma tôrjumine
8.uued vormid sonett ja novell
9. rahvuskeelne kirjandus, abiks Lutheri kirikureform – protestantism
Hamlet
tegelased:
Hamlet, Gertrud , Claudius , Polonius , Laertes , Ophelia , Rozencrants, Guildenstern, Horatio
Ôukonna pahed
1. kahepalgelisus , silmakirjalikkus, reetlikkus, jälitamine, salatsemine, ebaôiglus, prassimine ja pidutsemine (Too näiteid)
Hamleti ja ema suhe - kuidas suhtuda emasse, kes on sind reetnud? Pidetus.
Ema vastu ei saa. Taani kuningate säng on kiimas ja neetud veripatu asemeks.
Olla vôi mitte olla – lahtimôtestamine
Kuidas Hamlet end tagasi hoiab ja tôele lähemale püüab
(Kui aega on, pane tekstinäited vahele)
Shakespeare ’i teisi teoseid liikide järgi (ôpiku pôhjal)
Shakespeare’i-aegne teater
Dante Alighieri, Jumalik komöödia
*poeem on filosoofiline – sügavalt elu môtestav – ja groteskne – ebareaalne , moonutatud, autori suhtumine on satiiriline – inimlikke pahesid hukkamôistev
sümbolloomad sissejuhatuses (avalaulus): lôvi – vägivald, panter – iharus, hunt – reetur , need loomad takistavad Dantet pühal rännakul pimedusest valguse poole
sümbolvärvid: punane – halastus, armastus; valge – usk, puhtus , süütus
sümbolarvud – 3, 9, 10, 100
Joonista!
Pôrgu asub poeemi järgi maakera pôhjapoolusel ja ulatub lehtrikujuliselt maakera südamikku, pôrgul on 9 ringi
Puhastustuli e. Purgatoorium asub lôunapoolkera tipus asuval leegitseval mäel, millel on 9 ringi
Maakera ümber on 9 sfäärilist taevast, kuhu saab vastavalt teenetele ja ausale elule
Pôrgu
eelpôrgu
siin piinlevad parmude ja sääskede käes need, kes kahtlesid jumala olemasolus, nad ei pääse ei pôrgu ega taeva
pôrgu esimene ring
süütud lapsed ja antiikaja suurmehed Platon, Sokrates , Homeros, Vergilius –nemad ei tundnud ega saanudki tunda kristlikku jumalat. Dante tunneb neile kaasa ja vôtab Vergiliuse oma teejuhiks
pôrgu 2. ring
himuruse pattu langejad, abielurikkujad, need peavad keerlema külmas ja pimedas igavese pôrgutuule käes: Helena ja Paris , Kleopatra , Achilleus, Tido, Tristan
pôrgu 3.-7. ring
valvuriks kolmepäine peni Kerberos, ogarditele sajab kaela lakkamatut vihma; toorutsejad ja vägivallatsejad on alasti ja püherdavad porises soos , hammustades ja kratsides üksteist; türannid rabelevad keevas veres, silmakirjatsejad roomavad maas , suutmata vabaneda oma kullatud tinamantlitest; ülbetel trubaduuridel soolikad ripnemas, maharaiutud pead käes
pôrgu 8. ring
kupeldajad prostituudid , petised, reeturid,; kupeldajad paavstid langevad leegitsevasse kaevutaolisse auku , pea alaspidi
pôrgu 9. ring, s. t. pôrgu pôhi
kolmenäoline Lucifer, kelle lôugade vahel on kôige patusemad reeturid: Juudas , Cassus ja Brutus
Puhastustuli
palju luuletajaid , muusikuid-trubaduure, nad vabanevad 7 surmapatust: uhkus, kadedus , viha, laiskus, ihnus
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


Konto olemas? Logi sisse

Vasakule Paremale
Konspekt - 10 klass #1 Konspekt - 10 klass #2 Konspekt - 10 klass #3 Konspekt - 10 klass #4 Konspekt - 10 klass #5 Konspekt - 10 klass #6 Konspekt - 10 klass #7 Konspekt - 10 klass #8 Konspekt - 10 klass #9 Konspekt - 10 klass #10 Konspekt - 10 klass #11 Konspekt - 10 klass #12 Konspekt - 10 klass #13 Konspekt - 10 klass #14 Konspekt - 10 klass #15 Konspekt - 10 klass #16 Konspekt - 10 klass #17 Konspekt - 10 klass #18 Konspekt - 10 klass #19 Konspekt - 10 klass #20 Konspekt - 10 klass #21 Konspekt - 10 klass #22 Konspekt - 10 klass #23 Konspekt - 10 klass #24 Konspekt - 10 klass #25 Konspekt - 10 klass #26 Konspekt - 10 klass #27 Konspekt - 10 klass #28 Konspekt - 10 klass #29 Konspekt - 10 klass #30 Konspekt - 10 klass #31 Konspekt - 10 klass #32
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 32 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-03-28 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 416 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 9 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor jt15 Õppematerjali autor

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (9)

EneRe profiilipilt
Ene Rebenits: Väga kasulik ja siukas õppematerjal. Oli väga kasulik.
12:07 28-01-2011
mommik1 profiilipilt
Külli Kelder: väga palju headmaterjali, aitähh
20:03 22-10-2008
janzakas profiilipilt
janzakas: Moliere kohta on vähe.
07:28 07-11-2011


Sarnased materjalid

53
doc
Kirjanduse eksam 10 klass
62
docx
Kirjanduse lõppueksami materjalid
82
doc
KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017
112
doc
12-klassi kirjanduse lõpueksami koolieksami piletite põhjalikud vastused
18
rtf
Konspekt-10-klass
16
doc
Kirjanduse eksam 10-klass
31
doc
Nimetu
0
docx
V-Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun