Geneetika I kordamisküsimused (2)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
1. Kaasaegse geneetika rakendusalad.
Geneetikaalased uuringud on väga suures ulatuses suunatud meditsiinile. Uuringud võimaldavad
täpsemalt mõista päritavate haiguste biokeemilist olemust & isoleerida geneetilisi haigusi põhjustavaid
geene (N: Alzheimeri tõbi, rinnavähk). Geeniteraapia ­ geenidefekt asendatakse normaalse,
funktsioneeriva geeni viimisega haige indiviidi rakkudesse. Molekulaarse diagnostikaga on võimalik
inimorganismist tuvastada haigust tekitavaid mutantseid geene millist ravi, hooldust patsient vajab.
Meie käitumine, isiksuse omadused on suures ulatuses geneetiliselt määratud. N: alkoholism,
skisofreenia on geneetilise eelsoodumusega. Kohtumeditsiinis isikute tuvastamiseks. Põllumajanduses
­ muundatud köögi- ja teravili, koduloomade tõuaretus, taimed kahjurite kindlaks. Kloonimine ­
lammas Dolly `97, inimkloon. Paljudes riikides keelatud.
2. Geneetika väärkasutused.
Eugeenika ­ (kunstlik valik) heade tunnustega (kõrge intelligentsus, tugev tervis) vanematel tuleb
soodustada järglaste saamist, kehvade tunnustega (madal intelligentsus, vaimsed haigused,
alkoholism) vanematel aga takistada. 20-nda sajandi I poolel paljudes maades.N: USA-s steriliseeriti
indiviidid, keda peeti idiootideks või kriminaalideks. Julmeim: juutide, mustlaste jt rahvaste massiline
hävitamine natsistlikul Saksamaal. Geneetikaalaste põhitõdede eiramine Nõukogude Liidus ­
lõssenkism.
3. Võrrelge eukarüootset ja prokarüootset genoomi.
Prokarüoot (eeltuumne): tuuma asemel tuuma piirkond, puudub tuumake ja tuumamembraan,
haploidne kromosoomistik, genoomiks 1 kaksikahelaline DNA molekul - rõngasmolekul, DNA
üldhulk väike, (histoonid puuduvad). Eukarüoot (päristuumne): esineb selgelt eristuv tuum, tuumake,
2-membraanne tuumaümbris eraldab tsüto- ja karüoplasmat, diploidne kromosoomistik, genoom ­
palju lineaarseid kromosoome, DNA üldhulk suur, (on histoonid).
4. Võrrelge rakujagunemist mitoosi ja meioosi teel.
Mitoos ­ eukarüootsete rakkude jagunemine, tagatakse kromosoomide arvu püsimine tütarrakkudes e
emarakuga geneetiliselt identsed; diploidsed. Tähtsus: mood 2 tütarrakku geneetiliselt identsed;
suureneb rakkude arv tagatakse organismi kasv; vajalik ka surnud rakkude asendamiseks. Raku
jagunemisel 4 faasi ­ profaas, metafaas, anafaas, telofaas. Profaas ­ kromosoomid nähtavaks,
tuumakesed kaovad, tuum suureneb, tuumamembraanid lahustuvad, tsentrioolid poolustele,
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Geneetika I kordamisküsimused #1 Geneetika I kordamisküsimused #2 Geneetika I kordamisküsimused #3 Geneetika I kordamisküsimused #4 Geneetika I kordamisküsimused #5 Geneetika I kordamisküsimused #6 Geneetika I kordamisküsimused #7 Geneetika I kordamisküsimused #8 Geneetika I kordamisküsimused #9 Geneetika I kordamisküsimused #10 Geneetika I kordamisküsimused #11 Geneetika I kordamisküsimused #12 Geneetika I kordamisküsimused #13
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-06-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
153 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
mariann3 Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • Eugeenika
 • Prokarüoot
 • Mitoos
 • Profaas
 • Metafaas
 • Anafaas
 • Telofaas
 • Interfaas
 • Tütarkromatiidid jäävad omavahel tsentromeeride kaudu ühendatuks!
 • Monohübriidne ristamine
 • Penetrantsus
 • Epistaas
 • Valimi keskmine
 • Päritavus
 • Päritavuskoefitsient
 • Kunstlik valik
 • Lahknemisseadus
 • NB! (küs 19.)
 • Inimestel
 • Kärbsel
 • NB! Vaata küs.17!
 • Äädikakärbes
 • Mitoosikromosoomide
 • Meioosikromosoomide
 • Deletsioon
 • Translokatsioon
 • Liitkromosoomid
 • Isokromosoom
 • Kromosoomikaartide
 • Geenid, mis paiknevad üksteise suhtes lähestikku, on tugevamalt aheldunud ning
 • Kiasmid
 • I meioosi
 • Rakkude hübridiseerimine
 • Deletsioonide analüüs
 • Dna komplementaarsus
 • Tsentromeeridele
 • Läbiviivad ensüümid
 • Mis mehhanismidega on tagatud
 • DNA replikatsiooni täpsus?
 • Juhtiv ahel
 • Lämmastikaluste asendamist
 • Nukleotiidide lisamine või deleteerimine
 • Leishmania tarentolae
 • A-saiti. Peptidüül-saidis
 • Haploidsetes organismides
 • DNA „mismatch” reparatsioon MMR
 • Rekombinatsiooniline DNA reparatsioon
 • Komplementatsioonites
 • Alternatiivne splaissing

Teemad

 • Kaasaegse geneetika rakendusalad
 • meditsiinile
 • Geeniteraapia
 • Molekulaarse diagnostikaga
 • Kloonimine
 • Geneetika väärkasutused
 • Liidus
 • lõssenkism
 • Võrrelge eukarüootset ja prokarüootset genoomi
 • Eukarüoot
 • Võrrelge rakujagunemist mitoosi ja meioosi teel
 • Tähtsus
 • profaas, metafaas, anafaas, telofaas
 • Meioos
 • I jagunemine
 • II jagunemisel
 • ristsiirde
 • II meioosi
 • Meioos geneetilise muutlikuse suurendajana. Mitoosi häiretest tulenevad defektid
 • Mendeli poolt avastatud pärilikkuse üldprintsiibid mono- ja dihübriidsel ristamisel
 • Monohübriidne ristamine
 • Mendeli I seadus e
 • ühetaolisuse seadus
 • Mendeli II seadus e. lahknemisseadus
 • Dihübriidne ristamine
 • Mendeli III seadus
 • Geenide alleelne varieeruvus & mõju fenotüübile: semi-, kodominantsus, mitmealleelsus
 • näide
 • Semidominantne
 • Kodominantsus
 • Mitmealleelsus
 • Mutatsioonide toime organismile. Testertüved mutatsioonide alleelsuse uurimiseks
 • Nähtavad mutatsioonid
 • Letaalsed mut.id
 • testertüvega
 • Geenide fenotüübilist avaldumist mõjutavad tegurid. Mõisted penetrantsus &
 • ekspressiivsus
 • Ekspressiivsuse
 • Mõisted epitaas ja pleiotroopsus. Tooge mõni näide
 • Hüpostaatilised
 • cinnabar
 • Pleiotroopne
 • Mis põhjustab kompleksse tunnuse erinevat avaldumismäära populatsioonis?
 • Kvantitatiivsete tunnuste analüüs: keskmine & modaalklass, valimi varieeruvus &
 • standardhälve
 • n. X =
 • Modaalklass
 • Varieeruvus
 • Standardhälve
 • Päritavus. Mida näitab see, kui teatava tunnuse päritavuskoefitsent on väärtusega 0,6?
 • Väärtus 0,6
 • Kunstlik valik, sellega seotud piirangud. Inbriidingu mõju organismi fenotüübile
 • looduslik
 • Inbriiding
 • Sugukromosoomid erinevatel organismidel. Eksperimentaalsed tõendid selle kohta, et
 • pärilikkus on seotud kromosoomidega
 • Rohutirtsud
 • inimesel
 • Tõendid
 • Selgitage Mendeli seadusi lähtudes kromosoomiteooriast
 • Sõltumatuse seadus e. sõltumatu
 • lahknemisseadus
 • Soomääramise mehhanismid erinevatel organismidel. /19. Soo määramine erinevatel
 • organismidel
 • Teised loomad
 • Suguliitelised geenid ja nende avadumine inimesel. Tooge näide
 • Soo määramine erinevatel organismidel
 • Kuidas on tagatud X-liiteliste geenide võrdne avaldumistase erinevast soost isenditel
 • imetajatel ja äädikakärbsel?
 • Imetaja
 • Mitoosi- ja meioosikromosoomide uurimise tsütoloogilised meetodid
 • tsütogeneetika)
 • Meioosikromosoomide
 • Inimese karüotüüp ja karüogramm
 • Karüotüüp
 • Karüogramm
 • Polüploidsus ja selle fenotüübilised efektid
 • Polüploidsed
 • Viljakate polüploidide saamine. Tooge näide
 • Polüteenkromosoomide moodustumine ja omadused
 • Drosophila
 • Kaks iseloomu omadust
 • kromotsentriks
 • Aneuploidsus ja selle fenotüübilised efektid. Tooge näide
 • Aneuploid
 • hüperploidid
 • Downi sündroom
 • Muutused kromosoomide struktuuris: deletsioonid, duplikatsioonid, inversioonid ja
 • nende ümberkorralduste fenotüübiline effekt
 • sündroomi
 • Duplikatsioon
 • Inversioon
 • transponeeruvad elemendid
 • Translokatsioonid ja liitkromosoomide teke. Translokatsioonide mõju geenide
 • avaldumisele
 • Retsiprookne translokatsioon
 • Mis on geenide aheldatus? Tooge näide
 • N: ristati suhkruherneid
 • Geneetilise materjali rekombineerumine ristsiirde teel
 • Iga ristsiirde toimumise tagajärjel 4
 • Saccharomysec cerevisiae
 • Kas kõrge rekombinatsioonisagedus viitab uuritavate geenide üksteisele lähestikku või
 • eemal paiknemisele? Põhjendage
 • rekombineeruvad harvemini
 • Rekombinatsioonisageduse
 • Millest on tingitud erinevused kromosoomide geneetilisel ja füüsilisel kaardil?
 • kolineaarsed
 • elutsükkel. Kasutamine ristsiirde uurimisel
 • askusesse
 • Ristsiire
 • Mida näitavad homoloogiliste kromosoomide vahelised kiasmid
 • Millal toimub ristsiire? Rekombinatsiooni osa evolutsiooniprotsessis
 • ristsiire
 • askuste analüüsil
 • mütseeliume
 • kromosoomid? Paigalhoidvate kromosoomide
 • kasutamine geenide asukoha määramiseks kromosoomides
 • paigalhoidvaid kromosoome
 • Geenide kaardistamise meetodid, mis põhinevad somaatiliste rakkude
 • hübridiseerumisel
 • Geenide kaardistamine translokatsioone sisaldavate kromosoomide abil
 • Duchenne lihaseline
 • düstroofia
 • Geenide kaardistamine deletsioone ja duplikatsioone sisaldavate kromosoomide abil
 • Deletsioonide analüüs
 • Duplikatsioonide analüüs
 • Millist tüüpi nukleiinhape võib olla päriliku info kandjaks?
 • RNA (ribonukleiinhape)
 • nukleotiidse
 • Eksperimentaalsed tõendid selle kohta, et DNA kannab geneetilist infot
 • Bakterite transformatsiooni põhjustab DNA
 • b) Bakteriofaagi T2 geneetiline informatsioon sisaldub DNA molekulis
 • Võrrelge DNA ja RNA koostist ning ehitust
 • uratsiil
 • U) uridiinfosfaat
 • DNA komplementaarsuse ja antiparalleelsuse põhimõte
 • DNA-d
 • kaksikheeliksis antiparalleelsed
 • Bakterikromosoomi srtuktuur
 • asub
 • kokku volditud
 • vasaku- või paremasuunaliselt
 • negatiivne
 • Eukarüootsete kromosoomide struktuur ja koostis
 • 25 korda enam geene
 • Histoonid
 • mittehistoonsed kromosoomivalgud
 • Mis funktsioon on eukarüoodi kromosoomides tsentromeeridel ja telomeeridel
 • Telomeeridel
 • Nukleiinhapete sünteesi suund ja nukleiinhapete sünteesi läbiviivad ensüümid
 • ->3’
 • DNA replikatsiooni 3 mudelit:konservatiivne, dispersiivne ja semikonservatiivne.Milline
 • leidis eksperimentaalselt kinnitust?
 • konservatiivne
 • dispersiivne
 • semikonservatiivne
 • DNA replikatsiooni initsiatsiooni mehhanism
 • ori regioonide
 • lokaalne lahtikeerdumine
 • praimerit
 • DNA või RNA
 • Erinevate DNA polümeraaside funktsioonid bakterites
 • DNA replikatsioon juhtivalt ja mahajäävalt ahelalt
 • DNA süntees toimub 5’->3’
 • tegelikult 5’->3’ süntees aga
 • Okazaki fragmentideks
 • vajalik 3’OH
 • Võrrelge bakteri ja eukarüoodi kromosoomide replikatsiooni.???
 • Euk. rakul
 • eukarüoodi
 • on neil mitu replikatsiooni alguspunkti
 • Replikon
 • DNA replikatsiooni veereva ratta mudel.Milliste DNA molekulide replikatsiooni puhul on
 • seda kirjeldatud?
 • paljude viiruste genoomi replikatsioon
 • Molekulaarbioloogia põhidogma
 • RNA-lt->valgule
 • RNA tüübid
 • mRNA
 • rRNA
 • tRNA
 • snRNA
 • Võrrelge prok. ja euk. transkriptsiooni initsiatsiooni
 • Transkriptsiooni elongatsioon ja terminatsioon
 • polü(A) polümeraas
 • Võrrelge eukarüootsete ja prokarüootsete geenide struktuuri. Eukarüootse RNA
 • transkriptsioonijärgne modifikatsioon
 • introniteks
 • Intronite kõrvaldamine splaissingu teel
 • tRNA prekursorite puhul
 • Osade rRNA prekursorite puhul
 • Rakutuumas asuvate pre-mRNA molekulide
 • splaissosoomides
 • snRNP
 • mRNA molekulis asuva geneetilise infi muutmine- RNA editing
 • giid-RNA
 • Ribosoomide ehitus prokarüootses ja eukarüootses rakus
 • väike subühik suurusega 30S
 • Suur subühik (50S)
 • S väikesest subühikust
 • S suurest subühikust
 • tRNA-de osalus translatsiooniprotsessis:tRNA laadimine aminohappega, tRNA seondumise
 • saidid ribosoomis
 • tRNA aktiveerimiseks e. aminohappega laadimiseks
 • aminoatsüül-tRNA süntetaasid
 • aminoatsüül-saiti
 • P-saidis
 • exit site
 • Võrrelge translatsiooni initsiatsiooni bakterites ja eukarüootses rakus
 • cap-binding protein
 • Kirjeldage translatsiooni elongatsiooniprotsessi
 • EF-Tu
 • peptidüültransferaas
 • EF-Ts
 • Kirjeldage translatsiooni terminatsiooniprotsessi
 • Geneetiline kood ja selle omadused
 • Koodon-antikoodon paardumine, selle täpsus.Mis on supressor-tRNA?
 • Mutatsioonisagedust mõjutavad tegurid
 • Spontaansed ja indutseeritud mutatsioonid. Mutatsioonitekke juhuslikkust tõendavad
 • katsed
 • Mutatsioonide mõju organismile.Mutatsioonide avaldumine haploidsetes ja diploidsetes
 • organismides
 • geneetilist varieeruvust
 • ei tohi olla liiga kõrge ega liiga madal
 • peatuks evolutsioon
 • Diploidse
 • organismi
 • Punktmutatsioonid:transitsioonid, transversioonid ja raaminihkemutatsioonid. Kuidas
 • mõjutavad erinevat tüüpi punktmutatsioonid geeni poolt kodeeritud polüpeptiidi funktsiooni?
 • transitsioonid
 • transversioonid
 • raaminihkemutatsioonid
 • Ames’i test kemikaalide mutageensuse uurimiseks
 • Põhilised DNA reparatsioonimehhanismid rakkudes
 • DNA „mismatch” reparatsioon MMR
 • SOS vastus bakterites
 • Ristsiirde toimumise mehhanism Holliday mudeli põhjal
 • Komplementatsioonitesti rakendus, selle erinevus rekombinatsioonitestis
 • Komplementatsioonitesti piirangud
 • Rekombiatsioonitestis
 • Komplementatsioonitesti
 • piiranguteks on
 • Kompleksed seosed geenide ja polüpeptiidide vahel: alternatiivne splaissing, immuunvastuse
 • kujunemise geneetiline taust
 • kanade
 • ovalbumiini
 • Alternatiivne splaissing
 • võib vahel olla koespetsiifiline

Kommentaarid (2)


tiinake: Väga hea!
17:06 28-11-2015

ingrem: Asjalik!
17:41 07-05-2013


Sarnased materjalid

18
doc
36
doc
22
doc
24
docx
22
doc
94
doc
96
doc
48
rtf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto