Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» (0)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» PSP6001
Mis on psühholoogia?
Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat.
Mis on psüühika?
Psüühika ­ organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist
käitumist jälgides.
Kuidas jagunevad psüühilised nähtused?
Protsessid
Seisundid
Omadused
Psühholoogia harud
Psühholoogia harud teoreetilise orientatsiooniga
Psühhofüüsika
Psühhofüsioloogia
Psühhofarmakoloogiaga
Isiksuse psühholoogia
Sotsiaalpsühholoogia
Arengupsühholoogia
Neuropsühholoogia
Psühholoogia harud rakendusliku orientatsiooniga
Kliiniline psühholoogia
Õiguspsühholoogia
Organisatsioonipsühholoogia
Reklaamipsühholoogia
Spordipsühholoogia
Koolipsühholoogia
Militaarpsühholoogia
Teaduslik meetod psühholoogia
Teaduslik meetod psühholoogias
PROBLEEMI DEFINEERIMINE
2) PROBLEEM SEOSTADA JUBA OLEMASOLEVA TEOORIAGA JA VARASEMATE
UURINGUTE TULEMUSTEGA TÖÖ KIRJANDUSEGA
TEOORIA
3) TESTITAVA HÜPOTEESI FORMULEERIMINE
4) UURIMISMEETODITE KINDLAKS MÄÄRAMINE
Olulised eelmised andmed mida tasub uurida ja mida saab
Samas kontrollida uusi võimalusi lükata eelnevad ümber
DEDUKTIIVNE lähenemine probleemile
INDUKTIIVNE lähenemine probleemile
5) ANDMETE KOGUMINE JA ANALÜÜSIMINE
6) TULEMUSTE ALUSEL TEOORIA ÜMBERLÜKKAMINE VÕI TOETAMINE,
KOKKUVÕTETE TEGEMINE
7) TEADUSLIKU TEADMISE KOHANDAMINE TULEMUSTEGA
Reliaablus ja valiidsus
Reliaablus e korratavus ­ meetodi täpne kirjeldus
­ Kordustestimine
­ Poolitusmeetod
Hindajatevaheline reliaablus
Korrelatsioon r
93% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #1 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #2 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #3 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #4 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #5 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #6 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #7 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #8 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #9 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #10 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #11 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #12 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #13 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #14 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #15 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #16 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #17 Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» #18
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-10-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
85 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
chester95 Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis on psühholoogia ?
 • Mis on psüühika ?
 • Kuidas jagunevad psüühilised nähtused ?
 • Mis on operantne tingimine ?
 • Mida kujutab endast eneseteadvus ?
 • Kuidas seda uuritakse ?
 • Mis on REM uni? Mis teda iseloomustab ?
 • Milline on unestaadiumite järgnevuse põhimõte ?
 • Miks me näeme unenägusid ?
 • Millised on põhilised tajuteooriad ?
 • Millised on taju omadused ?
 • Mis vahe on illusioonil ja hallutsinatsioonil ?
 • Kuidas jaotatakse mälu sisu alusel ?
 • Kestvuse alusel ?
 • Kes on E. Tulving ?
 • Mis on intelligentsus teaduslikus tähenduses ?
 • Mida uuris Galton ?
 • Mida peame teadma selleks, et saaks kasutada intelligentsustesti mingis populatsioonis ?
 • Mis on motivatsioon ?
 • Millised on põhiemotsioonid Ekmani järgi ?
 • Mis on emotsioonide otstarve ?
 • Mida kujutab endast isiksus ?
 • Millised on põhilised lähenemised isiksuse käsitlemisele ?
 • Millega tegeleb kliiniline psühholoogia ?
 • Mida uurib sotsiaalpsühholoogia ?
 • Mida tähendab sotsiaalne soodustamine ?
 • Millised on ilmnemise tingimused ?
 • Mida tähendab sotsiaalne looderdamine, millise on ilmnemise tingimused ?
 • Kuidas seletatakse ära abistamiskäitumist ja agressiivsust ?

Mõisted

Sisukord

 • Psühholoogia harud teoreetilise orientatsiooniga
 • Psühholoogia harud rakendusliku orientatsiooniga
 • Teaduslik meetod psühholoogias
 • Valiidsus
 • Ajaline periood
 • Eksperiment
 • Vaatlus
 • Uurimismeetodid
 • Biheiviorism
 • Väikese Alberti
 • Humanism
 • Kognitiivne psühholoogia
 • Psühhobioloogiline koolkond
 • Psühhodünaamiline koolkond
 • JOHN B. WATSON (1878-1958)
 • BURRHUS FREDERIC SKINNER (1904-1990)
 • Piklikaju
 • Ajusild
 • Keskaju
 • Väikeaju
 • Vaheaju
 • Taalamus
 • Hüpotaalamus
 • Amügdala e mandelkeha
 • Limbiline süsteem
 • Otsmikusagar
 • Kiirusagar
 • Oimusagar
 • Kuklasagar
 • Jan E. Purkinje 1837
 • Motoorne
 • Sensoorne
 • Interneuron
 • Ohuolukorras liigub info esmalt läbi Limbilise süsteemi- mandelkeha e amügdala
 • Teadvus on välise maailma ja iseenda olemasolust, seisunditest ja tegudest teadlik olemine
 • Teadvuse omadused
 • Teadvuse funktsioonid I
 • Teadvuse funktsioonid II
 • Tähelepanu liigid
 • Omadused
 • Taju omadused I
 • Taju omadused II
 • Illusiooni puhul on tegemist ajutistest teguritest tingitud moonutatud tajuga
 • Hallutsinatsioon – taju moonutus, mille puhul puudub väline stiimul
 • Jaotus mälu kestvuse alusel I
 • Jaotus mälu kestvuse alusel II
 • Eestlased mälu-uurijatena
 • Lühimälu, pikaajalise mälu kestvus, maht?
 • Lühimälu
 • Pikaajalisse mällu
 • Meeldejätmise edukus sõltub
 • Meelespidamine e säilitamine
 • Meenutamine (mäletamine)
 • Primitiivne õppimine
 • Assotsiatiivne õppimine
 • Kognitiivne lähenemine
 • Mudelõpe (A. Bandura)
 • Konstruktivistlik lähenemine
 • Lev Võgotski
 • John Dewey
 • S. Freud
 • E.Erikson
 • Piaget
 • Kohlberg
 • Keele omadused
 • Keele struktuur
 • Eksperdid ja algajad
 • Algoritm
 • Heuristikud
 • Teaduslik psühholoogia
 • Howard Gardner (s. 1943) üksteisest sõltumatute võimete teooria
 • IQ ja erinevad grupid
 • Teaduslik määratlus tugineb kolmele põhilisele emotsiooni omadusele
 • Projektiivtestid
 • Objektiivtestid
 • tegeleb psüühika- ja käitumishäirete hindamise, leevendamise, ravimise ja
 • defineeritav kui normaalsest hälbiv käitumine
 • Normaalne on: ühiskondlikele normidele vastav, selline nagu on enamus inimesi olnud
 • Demonoloogia - inimese keha hõivavad kurjad deemonid või vaimud (kiviaeg kuni keskaeg)
 • Ohjeldav mudel
 • Moraalne mudel
 • Meditsiiniline mudel
 • Psühhogeensed häired ehk ebanormaalne mõtlemine
 • Biopsühhosotsiaalne mudel
 • Stress-diatees mudel
 • Skisofreenia
 • Meeleoluhäired
 • Ärevushäired
 • Konformsus
 • Autoriteetsus
 • Prosotsiaalne käitumine
 • Agressiivsus

Teemad

 • Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» PSP6001
 • Mis on psühholoogia?
 • Psühholoogia - teadus, mis uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat
 • Mis on psüühika?
 • Psüühika – organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist
 • käitumist jälgides
 • Kuidas jagunevad psüühilised nähtused?
 • Psühholoogia harud
 • Teaduslik meetod psühholoogia
 • Reliaablus ja valiidsus
 • Psühholoogia uurimismeetodid
 • case study)
 • W.Wundt ja teadusliku psühholoogia sünd
 • Kirjelda biheiviorismi, humanismi, psühhodünaamilist koolkonda, kognitiivset psühholoogiat
 • psühhobioloogilist koolkonda
 • A Theory of Human Motivation
 • kognitiivne
 • Psühhobioloogiline koolkond
 • Käitumuslik lähenemine
 • Mis on operantne tingimine?
 • Klassikaline tingimine?
 • Närvisüsteemi ülesehitus
 • Aju erinevate osade funktsioonid ning suuraju sagarate funktsioonid
 • Otsmikusagar
 • Kiirusagar
 • Oimusagar
 • Kuklasagar
 • Närviraku ehitus ning info liikumine närvirakus
 • hüpotalamuse ja hipokampuse
 • Mis on teadvus?
 • Millised on teadvuse omadused ja funktsioonid?
 • Mida kujutab endast eneseteadvus?
 • Tähelepanu liigid ja omadused
 • attentional blink
 • Mis on uni?
 • Psühhofüsioloogiline seisund, mille aluseks on ajukoorele ja mõnedele selle alustele struktuuridele
 • levinud üldine pidurdus
 • Kuidas seda uuritakse?
 • Mis on REM uni? Mis teda iseloomustab?
 • Rapid Eye Movements
 • Rapid Eye Movements – REM
 • Milline on unestaadiumite järgnevuse põhimõte?
 • Miks me näeme unenägusid? Kirjelda võimalikke seletusi
 • Mis on taju?
 • Aisting?
 • Millised on põhilised tajuteooriad?
 • Millised on taju omadused?
 • absoluutsed piirid
 • suhtelised piirid e eristuslävi
 • kohanemisvõime (adaptatsioon)
 • maskeerimine
 • Mis vahe on illusioonil ja hallutsinatsioonil?
 • Kuidas jaotatakse mälu sisu alusel?
 • Kestvuse alusel?
 • Meelteinfo alusel?
 • Kes on E. Tulving?
 • Tema mälustruktuuride liigid (semantiline, protseduuriline, episoodiline)
 • flashbulb memory
 • Lühimälu
 • Pikaajalisse mällu
 • Millest sõltub meeldejätmine, meelespidamine, meenutamine?
 • kodeerimise spetsiifilisuse printsiip
 • Känkimine. Kodeerimise spetsiifilisuse printsiip(Tulving)
 • Erinevad lähenemised õppimisele
 • Arenguteooriad – Freud, Erikson, Piaget, Kohlberg
 • Freud on valinud oma arenguteooria aluseks seksuaalsuse ehk seksuaaltungi kui ainsa inimest
 • motiveeriva jõu
 • Keele omadused ja struktuur. Mõisted
 • Keele omandamise teooriad
 • Defineerivate tunnuste teooria
 • Prototüübiteooria
 • Lapse kõne areng
 • l-r eristamine
 • Mõtlemine
 • Mõtlemise elemendid
 • Probleemilahendus
 • James (1890)
 • Algajad ja eksperdid
 • Algoritm ja heuristikud
 • Mis on intelligentsus teaduslikus tähenduses?
 • Mida uuris Galton?
 • Talendi ja iseloomu pärilikkus
 • Kirjelda intelligentsusteste (Binet, Wechsler)
 • Alfred Binet
 • skaala
 • David Wechsleri
 • Wechsler Adult Intelligence Scale)
 • Mida peame teadma selleks, et saaks kasutada intelligentsustesti mingis populatsioonis?
 • Normaaljaotus ja standardhälve
 • Üldvõimekus ja g-faktor
 • Spetsiifilised võimed (Gardner, Sternberg)
 • Howard Gardner (s. 1943) üksteisest sõltumatute võimete teooria
 • R. Sternberg (s. 1949)
 • Soolised ja grupilised erinevused võimetes
 • Mis on motivatsioon?
 • Üldine asjade kogum, mis meid paneb tegutsema ja hoiab tegutsemas
 • Vajadused
 • Kultuuriline motivatsioon
 • Bioloogiline motivatsioon
 • Kontrollkeskme lähenemine
 • Maslow motivatsioonipüramiid
 • McClellandi sisemiste tõukejõudude teooria
 • Atributsioonid
 • Emotsioonide omadused
 • Emotsionaalse käitumise osad
 • Millised on põhiemotsioonid Ekmani järgi?
 • Mis on emotsioonide otstarve?
 • Mida kujutab endast isiksus?
 • Millised on põhilised lähenemised isiksuse käsitlemisele?
 • Projektiivtestid ja objektiivtestid
 • Minnesota Multiphasic Personality Inventory
 • Kirjelda McRae ja Costa Suure Viisiku teooriat
 • Millega tegeleb kliiniline psühholoogia?
 • tegeleb psüühika- ja käitumishäirete hindamise, leevendamise, ravimise ja
 • ennetamisega
 • Defineeri psüühiline häire
 • defineeritav kui normaalsest hälbiv käitumine
 • sajandeid
 • Millised on olnud lähenemise psüühikahäirete tekkimisele ja ravimisele
 • haigetel on hing, kuigi defektne”
 • Nt. insuldi tulemusel kõne häirumine
 • konversioonihäire
 • Põhilised psüühikahäirete grupid: skisofreenia, meeleoluhäired, ärevushäired
 • Mida uurib sotsiaalpsühholoogia?
 • Mida tähendab sotsiaalne soodustamine? Millised on ilmnemise tingimused?
 • Mida tähendab sotsiaalne looderdamine, millise on ilmnemise tingimused?
 • Kuulekus (konformsus) ja autoriteetsus
 • Kuidas seletatakse ära abistamiskäitumist ja agressiivsust?

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

36
docx
74
docx
128
docx
12
docx
10
docx
44
docx
88
doc
44
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto