Facebook Like
Küsitlus
Add link

Vahelduvvoolu arvutused - sarnased materjalid

rait
27
pptx

Vahelduvool

Vahelduvool ALEKSEI LUKASIN Mõiste Vahelduvaks nimetatakse sellist voolu, mille suund ja suurus ajaliselt muutub. Tähistatakse AC või ~. Enamkasutatav on siinuspinge. Vahelduvvoolu eelised: lihtsama konstruktsiooniga mootor ja generaator kerge muundada alalisvooluks kerge muuta pinget ­ trafoga Vahelduvvoolu iseloomustavad suurused Hetkväärtus ­ muutuva suuruse mingi hetke väärtus. Tähistatakse väiketähega: pinge u vool i emj e Maksimaalväärtus suurim hetkvää...

Elektrotehnika 2 - Kutsekool
7 allalaadimist
2
docx

VAHELDUVVOOL KT

Mis on vahelduvvool? Eestis kasutatava vahelduvvoolu põhinäitajad. Vahelduvvooluks nim elektrivoolu, mille korral voolutugevus perioodiliselt muutub. Eestis T=1/F T=1/50 = 0.02s =20ms Mõisted: hetkväärtus, amplituudväärtus,periood,faas, radiaan Hetkväärtus – voolutugevuse väärtus antud ajahetkel ...

Füüsika - Keskkool
13 allalaadimist
4
pdf

Vahelduvvoolu iseloom

Vahelduvvoolu iseloom. ­ Hetkväärtused ( i , u ) Amplituudväärtused ( Im , Um ) Effektiivväärtused ( I , U ) Tavalisel vahelduvvoolul vahetuvad i ja u harmooniliselt võnkevõrrandi järgi: i=Im*sin/cos(wt+fii) KÕIK NURGAR RADIAANIDES w=oom...

Alalisvool - Keskkool
13 allalaadimist
2
docx

Vahelduvvool

Vahelduvvoolu iseloom. ­ Hetkväärtused ( i , u ) Amplituudväärtused ( Im , Um ) Efektiivväärtused ( I , U ) Tavalisel vahelduvvoolul vahetuvad i ja u harmooniliselt võnkevõrrandi järgi: i=Im*sin/cos(wt+fii) KÕIK NURGAR RADIAANIDES w=oo...

Füüsika - Keskkool
14 allalaadimist
32
pdf

Vahelduvvool

6 Vahelduvvool 6.1 Vahelduvvoolu mõiste Vahelduvvooluks nimetatakse voolu, mille suund ja tugevus ajas perioodiliselt muutub. Tänapäeva elektrijaotusvõrkudes on kasutusel vahelduvvool. Alalisvoolu kasutatakse seal, kus on vaja võrgust sõltumatut toiteallikat ­ akut autol või taskutelefonis, toiteelementi käe- või sein...

Füüsika - Kutsekool
21 allalaadimist
9
odp

Vahelduvvool

VAHELDUVVOOL Vahelduvvool Vahelduvvooluks nimetatakse vooli, mille suund ja tugevus ajas perioodiliselt muutub. Külmkapp, pesumasin, televiisor. Vahelduvvooluga töötavad elektriseadmed ehk elektrienergia tarvitid on omavahel ühendatud rööbiti. Vahelduvvoolu tekitamine Ajas perioodiliselt muutuva voolu saamiseks vajame...

Füüsika - Keskkool
5 allalaadimist
4
docx

Vahelduvvool

VAHELDUVVOOL on elektrivool, mille suund perioodiliselt induktiivtakistus. MAHTUVUSTAKISTUS tekib soojenevad ja seetõttu kaarduvad kui voolutugevus ületab muutub. PERIOOD (T) ‒ ajavahemik, mille jooksul vool läbib vahelduvvooluahelasse lülitatud kondensaatoris. etteantud piiri. MAANDUSKLEMM on ühenduses maja maandus ühekordselt kõik väärtused. SAGEDUS (f) ‒ perioodide arv Kondensaatori mahutavustakistus vahelduvvooluahelas on süsteemiga (pikse vardaga, uue...

Füüsika -
6 allalaadimist
6
docx

Elektrotehnika labor 4

Töö eesmärk: Töö eesmärgiks on tutvumine induktiiv-, aktiiv- ja mahtuvustakistuse mõistega ja olemusega vahelduvvooluringis, nende jadalülitusega ja pingeresonantsi nähtusega. Skeemid ja tabelid: Joonis 1. Takistuse mõõtmine vahelduvvooluga Tabel 1. Takistite parameetrid Takisti Mõõdetud Arvutused Liik Alalis- Vahelduvvool Z r xL ...

Elektrotehnika - Eesti Maaülikool
390 allalaadimist
40
doc

Elektrotehnika laboritööd

...onte ülesvõtmine......................................................................22 16. Laboritöö nr.15.................................................................................24 Vahelduvvooluahela uurimine (ahel induktiiv- ja aktiivtakistusega)..........................24 17. Laboritöö nr.16.................................................................................26 Vahelduvvooluahela uurimine (ahel mahtuvus- ja aktiivtakistusega).........................26 18. Laboritöö nr.17................................................................

Elektrotehnika - Kutsekool
564 allalaadimist
108
pdf

Elektroonika alused (õpik,konspekt)

... ELEKTROONIKAKOMPONENDID lk.28 Sõltuvalt konkreetsest dioodi kasutamise otstarbest võidakse kasutada ka veel teisi parameetreid. 5.2. Alaldusdioodid Rectifier Diode Alaldusdioodid on ette nähtud vahelduvvoolu muundamiseks alalisvooluks toite otstarbel. Seega on nad suurevoolulised dioodid, mille lubatav pärivool on mõnesajast milliamprist sadade ampriteni. Dioode, mille lubatav pärivool on suurem kui 10A, nimetatakse ka jõudioodideks. Sageli valmistatakse alaldusdioode dioodsiIdadena, kus sildlüli...

Elektroonika - Kutsekool
468 allalaadimist
9
doc

Vahelduvvoolu-asünkroonmootor

Tallinna Tehnikaülikool Elektrotehnika instituut Laboratoorne töö Vahelduvvoolu-asünkroonmootor Tallinn 2014 Algandmed T0 0,8 Nm IGE 0,4 A n ...

Elektrotehnika alused - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
81
doc

Elektroonika aluste õppematerjal

...uvad mõnest voldist tuhandete voltideni, tarbitava vooluga mõnekümnest mikroamprist sadade ampriteni ning nõuded pinge kvaliteedile võivad olla küllalt erinevad. Toodust tulenevalt on toiteseadmete tehnilised lahendused küllaltki erinevad. Energiaallikana kasutatakse enamasti vahelduvvooluvõrku, kuid portatiivsete seadmete puhul ka akusid ja patareisid. Tuntakse erinevaid toiteseadmete plokkskeeme. Nn. klassikaline plokkskeem on toodud joon.3.1. Alaldus Silu- Silu- ...

Elektroonika alused - Kutsekool
323 allalaadimist
59
pdf

Analoogelektroonika lülitused

...lemmi parameetrid h- parameetrite süsteemis). Need võetakse transistori spetsifikatsioonist või vajaduse korral mõõdetakse. h11E on transistori sisendtakistus ja h21E tema vooluülekandetegur (tuntud ka kui b » IK / IB). RK» tähistab koormustakistust vahelduvvoolule; see võrdub kollektortakisti RK ja koormustakistuse Rt paralleelühenduse takistusega (tähistatakse kui RK|| Rt). Elektroonika alused. Teema 3 ­ Pooljuhtseadised 9 Tabel 6.1. ÜE-lülituse ligikaudsed arvutusv...

Elektroonika alused - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist
15
docx

Laboratoor - praktiline töö

...rtused: E1 E2 R1 R2 R3 4 6 3 5 4 12 3. Liitahela arvutus kahe sõlme meetodil: 13 PRAKTILINE TÖÖ 5: ELEKTRIVÕIMSUSE JA ­ENERGIA TARBIMISE ARVESTUS Praktilise töö aruanne: 1. Näiv-, aktiiv- ja reaktiivvõimsuse mõõtmine vahelduvvoolu- ahelas: · elektriahela skeem · elektrilampide ühenduse variandid: säästulambid säästulambid 1. L1=L3=L5 = 75 W 18 W L2=L4=L6 = 100 W 25 W 2. L1=L3=L5 = 100W 25 W L2=L4=L6 = 75 W ...

Elektrotehnika - Tallinna Tehnikakõrgkool
164 allalaadimist
158
pdf

Elektriajami juhtimine

...rdamise tüüpsõlmed sõltuvalt elektromotoorjõust ............. 26 1.3.5. Juhtimise tüüpsõlm sõltuvalt läbitud teest ............................ 30 1.4. Elektrimootorite kaitse .............................................................. 31 1.5. Vahelduvvoolumootorite kontaktjuhtimisskeemide näiteid .................... 39 1.5.1. Lühisrootoriga asünkroonmootori mittereverssiivne kontakt- juhtimisskeem dünaamilise pidurdusega sõltuvalt ajast ............. 39 1.5.2. Lühisrootoriga asünkroonmootori...

Elektriaparaadid - Kutsekool
45 allalaadimist
13
pdf

Elektrotehnika eksamiküsimused

...e summa on võrdne sealt väljuvate voolude summaga ­ I1+I2 = I3+I4+I5. Kirchhoffi II seadus: Igas kinnises vooluringis on elektromotoorjõudude algeline summa (Ek) võrdne kõikidel takistitel tekkivate pingelaengutega algebralise summaga (Ik*Rk)- Ek = Ik*Rk 3. Vahelduvvoolu väärtused. Muutuva suuruse väärtus mingil hetkel nimetatakse hetkväärtuseks. Keskväärtus-määratakse poolperjoodi kohta, kuna terves perjoodis võrdub nulliga, vahelduvvoolu keskväärtus on võrdne siinuskõvera poolperjoodi ja aja telje vahele jääva pinnaga. Efektiivväärtus on võrdne sellise ...

Elektrotehnika -
387 allalaadimist
59
doc

Alajaamad II osa

...vahekaugustele on praktikas võimatu, siis ei ole näiteks alalisvoolu elektrikaare katkestamine kõrgepingetel võimalik. Alalisvoolulülitid saavad toimida näiteks nii, et suurendatakse elektrikaare takistust ja sellega vähendatakse vool kunstlikult nullini1. Elektrikaar vahelduvvooluahelas seevastu kustub voolu igal nullist läbimisel ja süttib voolu taastumisel uuesti. Elektrikaare selline omadus võimaldab luua lülitusseadmeid, mis suudavad lahutada suure vooluga kõrgepingeahelaid. Selleks tuleb takistada kaarlahenduse taassüttimist pärast kustumist voolu nulli läbimisel...

Elektrijaamad - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
114
doc

Elektroonika alused

...st voldist tuhandete voltideni, tarbitava vooluga mõnekümnest mikroamprist sadade ampriteni ning nõuded pinge kvaliteedile võivad olla küllalt erinevad. Toodust tulenevalt on toiteseadmete tehnilised lahendused küllaltki erinevad. Energiaallikana kasutatakse enamasti vahelduvvooluvõrku, kuid portatiivsete seadmete puhul ka akusid ja patareisid. Tuntakse erinevaid toiteseadmete plokkskeeme. Nn. klassikaline plokkskeem on toodud joon.3.1. Alaldus-lülitus Silu-filter Stabili-saator ...

Elektriahelad ja elektroonika... - Kutsekool
106 allalaadimist
20
docx

Elektrimaterjalid Labor nr 4: Magnetmaterjalid

...vjõu alusel liigitatakse ferromagneetikud magnetiliselt pehmeteks ja kalkideks, arvutuste põhjal on katsekeha nr.3 ja- nr.2 magnetiliselt kõva ning katsekeha nr.1 pehme materjal. Seega võib kasutada katsekeha nr.3 ja nr.2 m püsimagnetina ja katsekeha nr.1 magnetjuhina eriti vahelduvvoolu korral . [ 3 ] Arvutatud katsekeha nr.1 tulemused on ligilähedased kirjandusele vastavale raua magnetilistele omadustele. [ 4 ] Katsekeha nr2 ja nr3 katseandmed pole täielikud 9. Kasutatud materjalid 1. Taklaja, P.Laboratoorne töö nr4. https://moodle.e- ope.ee/pluginfile.php/843452/mod_resource/content/1/Lab_...

Elektrimaterjald - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
22
docx

Raadio ajalugu ja tööpõhimõtted

...aid on lühilaine ja ultralühilaine alas.[10] Modulatsiooniviise on veelgi, näiteks faasmodulatsioon, impulsspikkusmodulatsioon ja nii edasi, kuid kõige levinum on tänapäeval siiski sagedusmodulatsioon. [1] Raadiosaatja on seade, mis muudab elektrienergia raadiosageduslikuks vahelduvvooluks, mis kiirgab juhist ­ antennist, maailmaruumi. Kui need maailmaruumi kiiratud lained ­ raadiolained, tabavad antenni, tekitavad need selles sama sagedusega kuid madalama võimsusega vahelduvvoolu. Vastuvõtja omakorda eraldab sellest voolust kasuliku signaali. [11] Raadiosaatja (joonis 4) koosne...

Füüsika - Keskkool
21 allalaadimist
10
doc

Gümnaasiumi füüsika laiendatud ainekava

...is. Lenzi reegel. Induktsiooni elektromotoorjõud liikuvates juhtides. Generaator. Eneseinduktsioon. Eneseinduktsiooni elektromotoorjõud. Induktiivsus. Magnetvälja energia. Vahelduvvool. Elektromagnetiline sundvõnkumine - vahelduvvool. Pöörlev raam homogeenses magnetväljas. Vahelduvvoolugeneraator. Vahelduvvoolu iseloomustavad põhisuurused. Aktiiv-, induktiiv- ja mahtuvustakistus vahelduvvooluahelas. Näivtakistus. Kogutakistus. Ohmi seadus vahelduvvooluringi kohta. Vahelduvvoolu võimsus aktiivtakistusel. Voolutugevuse ja pinge efektiivväärtused. Transformaator. Elektriene...

Füüsika -
27 allalaadimist
12
pdf

Elektriohutuse kriteeriumid

...ja iseloom, voolu toime kestus, ümbritseva tootmiskeskkonna ja inimese individuaalsed iseärasused ning inimese kokkupuutumise tingimused vooluahelaga. Elektriohutuse kriteeriumiks nimetatakse kindla ajavahemiku jooksul inimkeha läbiva voolu lubatud tugevust. Vahelduvvoolu (sagedusel 50 Hz) jaoks on elektriohutuse kriteeriumid järgmised:  Kestvalt mõjuva elektrivoolu korral – kõige väiksem inimesele füsioloogiliselt tajutav voolu tugevus (ärrituslävi) 1 mA;  20…30 s vältel mõjuva elektrivoolu korral – mittehalvava vo...

Riski- ja ohutusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
8
docx

Füüsika ja elektrotehnika alused, eksamiküsimused

...õõtühik SI-süsteemis on oom. R võrdub (roo*l) : S Elektritakistust mõõdetakse oommeetriga. Alalisvoolu korral nimetatakse juhi poolt põhjustatud elektritakistust täpsemalt oomiliseks takistuseks või ka aktiivtakistuseks. Vahelduvvoolu korral räägitakse näivtakistusest, mille moodustavad aktiivtakistus ja reaktiivtakistus 4. Alalisvooluringide seadused: Ohm'i seadus- elektrivoolu tugevus (I) on võrdeline pingega (U) selle lõigu otstel ja pöördvõrdeline lõigu takistusega (R) Ohmi...

Füüsika ja elektrotehnika - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
7
docx

Korgepingetehnika Test 11

...de kaitseks pinge alla sattumise eest; 2. Elektriseadmete kaitseks ülepingete eest; 3. Kõrgepinge isolaatorite kaitseks ülepingete eest; 4. Õhuliinide juhtmete kaitseks ülepingete eest. 10.Milline on õige vastus: Eestis elektrivõrkudes kasutatav kõrgeim vahelduvvoolu pinge on: 1. 500 kV; 2. 110 kV; 3. 330 kV; 4. 35 kV: 11.Milline on õige vastus. Reaktoreid kasutatakse: 1. Pinge vähedamiseks. 2. Nimivoolude vähendamiseks; 3. Lühispingete vähendamiseks; 4. Lühisvoolude vähendamiseks. 12.Millised on õiged vastused. Pin...

Kõrgepingetehnika -
18 allalaadimist
54
pdf

Elektrimõõtmiste konspekt

... k 1 Korrelatsiooniteguri väärtus on vahemikus 1 / ri, j / 1 . Kui hinnangud xi ja xj on sõltumatud, siis ri,j = 0 ja kaudmõõtmise määramatuse valem võtab peatükis 9.2 toodud kuju. Sõltuvate sisendsuuruste korral ri,j 1 0. Näide: Olgu meil vaja hinnata vahelduvvoolu keskmine võimsus. Selleks tuleks ampermeetriga mõõta vahelduvvoolu- ja voltmeetriga vahelduvpinge efektiivväärtused (vastavalt I ja E) ning fasomeetriga voolu ja pinge vaheline faasinihe 2. Võimsuse saab arvutada valemist P I E cos 2 . Liitmääramatus uC(P) on funktsioon E, I, 2, u...

Elektrimõõtmised -
40 allalaadimist
5
odt

Elektriohutuse kriteeriumi parameetrite määramine

... läbiva voolu tugevus ja iseloom, voolu toime kestus, ümbritseva keskkonna ja individuaalsed iseärasused ning inimise kokkupuutumise tingimused vooluahelaga. Elektriohutuse kriteeriumiks nimetatakse kindla ajavahemiku jooksul inimkeha läbiva voolu lubatud tugevust. Vahelduvvoolu (sagedusel 50 Hz) jaoks on elektriohutuse kriteeriumid järgmised: kestvalt mõjuva voolu korral ­ kõige väiksem inimesele füsioloogiliselt tajutav voolu tugevus (ärrituslävi) 1 mA; 20... 30 s vältel mõjuva elektrivoolu korral ­ mittehalvava voolu lävi (voolutugevus 6 mA), sellisel voolu üle...

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
145 allalaadimist
6
odt

Elekter, Füüsika referaat

...lalisvooluks nimetatakse voolu, mille suund ja tugevus ajas ei muutu. Suunaks on valitud positiivsete laengukandjate liikumise suund ( vooluringis plussilt miinusele). Alalisvoolu tekitavad alalispinge allikad, näiteks akud ja patareid. Vahelduvvooluks nimetatakse elektrivoolu, mille suund ja tugevus perioodiliselt muutuvad. Tänapäeva elektrijaotusvõrkudes on üldjuhul ülekantav elektrivool 3 faasiline vahelduvvool. Alalisvoolu kasutatakse seal, kus on vaja võrgust sõltumatut toiteallikat ­ akut autol või taskutelefonis,...

Füüsika - Kutsekool
83 allalaadimist
109
doc

Füüsikaline maailmapilt

...ng miinusklemmi lülitamisel p-osa külge) liituvad välise allika ja tõkkekihi elektriväljad. Siire sulgub enamus-laengukandjatele veel kindlamini kui pingestamata olekus. Seega juhib p-n-siire elektrivoolu ainult pärisuunas (p-osast n-osasse). Vastavalt toimib vahelduvvooluringi lülitatud p-n-siire ehk pooljuhtdiood alaldina, muutes vahelduvvoolu pulseerivaks ühesuunaliseks vooluks. Transistor on pooljuhtseadis elektrisignaalide muundamiseks, võimendamiseks ja gene- reerimiseks. Signaaliks nimetatakse elektroonikas kindlaviisiliselt (enamasti perioodili- selt) muu...

Füüsikaline maailmapilt - Kutsekool
31 allalaadimist
11
doc

AC mootorid ja DC mootorid

**AC Mootorid ehk vahelduvvoolu mootorid.** AC tähistab vahelduvvoolu ja on meetod energia ülekandmiseks akust elektrimootorile ja tema komponentidele (vahelduvvooluks nimetatakse voolu, mille suund ja tugevus ajas perioodiliselt muutub). Vahelduvvoolu mootor on seade, mis muudab vahelduvvoolu energia mehaaniliseks pöörlevaks...

Elektriajamid - Kutsekool
99 allalaadimist
4
doc

Elektriohutuse Kriteeriumid

...tugevus ja iseloom, voolu toime kestus, ümbritseva tootmiskeskkonna ja inimese individuaalsed iseärasused ning inimese kokkupuutumise tingimused vooluahelaga. Elektriohutuse kriteeriumiks nimetatakse kindla ajavahemiku jooksul inimkeha läbiva voolu lubatud tugevust. Vahelduvvoolu (sagedusel 50 Hz) jaoks on elektriohutuse kriteeriumid järgmised: · Kestvalt mõjuva elektrivoolu korral ­ kõige väiksem inimesele füsioloogiliselt tajutav voolu tugevus (ärrituslävi) 1 mA; · 20...30 s vältel mõjuva elektrivoolu korral ­ mittehalvava voolu lävi (voolutugevus...

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
175 allalaadimist
8
xls

Mõõtetehnika aluste laborid

...ka takistist läbiminevat voolu, mis sumeeruvad Millal on osutimõõteriistaga mõõtmiselt mõõteviga väiksem ? Siis kui mõõteriistad ei ole veel soojenenud. Siis kui välised elektromagnetväljad ei häiri mõõteriista tööprotsessi. Siis kui on valitud kõige sobivam mõõtepiirkond Vahelduvvoolu aktiivvõimsuse mõõtmine Ülekandetegurid Voltmeetri ülekandetegur Ampermeetri ülekandetegur 0,4 0,01 Wattmeeteri ülekandetegur 1,25 Mõõteaparaatidelt loetud näidud Asend I, R=75 Asend II, R=82 U ...

Mõõtetehnika alused - Tallinna Tehnikaülikool
55 allalaadimist
39
doc

Laevade ehitus EKSAM

... käsitsi, poolautomaatide või keevitusautomaatide abil. Viimane on tunduvalt tootlikum 5-10 korda, kvaliteet parem, töö maksumus odavam . Kontaktkeevitus e. rahvapäraselt punktkeevitus on elektersurvekeevituse alaliik, kus kvaliteetne keevisliide saadakse lisametallita, vahelduvvooluga kuumutatud liitekohti lihtsalt kokku surudes. Kontaktkeevituse liigid on punktkeevitus, joonkeevitus ja põkk-keevitus. Levinum elekterkeevitus on kaarkeevitus: -käsikaarkeevitus -automaatkaarkeevitus räbustis -kaarkeevitus kaitse gaasis -plasmakeevitus Elekterkeevitus kõige levinum keevitusli...

Laevandus - Tartu Ülikool
54 allalaadimist
29
rtf

Elektrivarustus

...lajaamu nimetatakse veoalajaamadeks. Elektrivrk on seadmete, rajatiste kompleks elektrienergia edastamiseks ja jaotamiseks. Ta koosneb elektriliinidest, alajaamadest ja jaotuspunktidest. Elektrivrgu oluline parameeter on nimipinge. Eristatakse: madalpingevrke vahelduvvoolude nimipingetega 230/400V ja 400/690V (vanasti ka 220/380V ja 380/660V). krgepingevrke nimipingetega 3,6,10,(15),20,35,110,150,220,330,750kV ldine jaotamine: keskpingevrk 1...35kV krgepingevrk 60...22...

Elektriahelad ja elektroonika... - Põhikool
31 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun